Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WODNIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ hiperglikemii na aktywność peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej u osób z świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Tytuł angielski: The influence of hyperglycaemia on superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances.
Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Przywara Brygida, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Wodniecki Jan, Ostałowska Alina, Krauze-Wielicka Magdalena
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.270-275, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena zmian aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (aktywność izoenzymu SOD-Zn, Cu i SOD-Mn w surowicy krwi i całkowita aktywność w erytrocytach) oraz peroksydazy glutationowej w erytrocytach u osób ze świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W badaniu uczestniczyło 80 chorych, których podzielono na dwie grupy: kontrolną (prawidłowy wynik doustnego testu tolerancji glukozy - OGTT; n = 44) i badaną (z rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w teście OGTT - glikemia na czczo powyżej 6,1 mmol/l lub/i glikemia po 2 godzinach po obciążeniu 75 g glukozy powyżej 7,8 mmol/l; n = 36). Nie stwierdzono różnic w aktwyności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej; obserwowano jedynie ujemną korelację pomiędzy aktywnością peroksydazy glutationowej w erytrocytach a stężeniem glukozy w 2 godzinie w OGTT (R = -0,28; p = 0,032). Tendencja do obniżania aktywności peroksydazy glutationwej w erytrocytach u osób z hiperglikemią poposiłkową sugeruje, że enzym ten może być uznany za jeden z wczesnych wskaźników zmian w układzie antyoksydacyjnym w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the changes of superoxide dismutase (both isoenzymes: SOD-Zn, Cu and SOD-Mn in serum and total activity in erythrocytes) and gluthatione peroxidase (in erythrocytes) activites in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances. 80 subjects were divided into two groups: the control with normal oral tolerance glucose test (OGTT) (n = 44) and investigated group (concentration of fasting glucose over 6,1 mmol/l and/or concentration of glucose in second hour of OGTT over 7,8 mmol/l) (n = 36). No differences of superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities as well as negative correlation between gluthatione peroxidase activity and concentration of glucose in second hour of OGTT (R = -0,28; p = 0,032) were observed. Falling tendency of gluthatione peroxidase activity in erythrocytes in subjects with postprandial hyperglycaemia suggest that this enzyme could be an early marker of antioxidant status of carbohydrate metabolism disturbances.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zmiany lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca.
  Tytuł angielski: The whole blood and plasma viscosity changes in course of acute myocardial infarction.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Słowińska Ludmiła, Szczęsny Stanisław, Baschton Marek, Bartosik-Baschton Anita, Szyguła Jacek, Wodniecki Jan, Spyra Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.971-978, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie zmian lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego - na poczatku choroby (okres 1), w drugim do trzeciego dnia (okres 2) oraz po około 10 dniach od początku choroby (okres 3). Badania przeprowadzono u 77 chorych (średnia wieku 56,8 ń 9,8 lat). Wykonywano pomiary lepkości krwi przy szybkościach ścinania [s**-1]: 0,116; 1,0; 4,59; 150 oraz lepkości osocza. Ponadto oznaczano hematokryt, niektóre składniki biochemiczne krwi, takie jak: stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein i HDL, fibrynogenu oraz wskaźniki morfologiczne krwi. Oprócz lepkości krwi przy naturalnym hematokrycie oznaczano lepkość skorygowaną odniesioną do stałego hematokrytu 45 proc. Wyniki odniesienia do grupy kontrolnej złożonej z 110 osób zdrowych (średnia wieku 56,6 ń 10 lat). Część osób grupy kontrolnej charakteryzowała się obecnością niektórych czynników ryzyka miażdżycy (otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów). Stwierdzono, że lepkość krwi przy naturalnym hematokrycie w 1 okresie choroby była istotnie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną, obniżyła się w 2 okresie choroby, a następnie wzrosła w 3 okresie. Natomiast lepkość skorygowana krwi we wszystkich okresach zawału serca, a szczególnie w okresie 2 była istotnie podwyższona. Zaburzeniom reologicznym u chorych na zawał serca towarzyszył wzrost stężenia cholesterolu, lipoprotein LDL, triglicerydów oraz fibrynogenu. Natomiast istotnie niższe było stężenie lipoprotein HDL. W zakresie wskaźników morfologicznych krwi, poza istotnym wzrostem liczby leukocytów, nie stwierdzono istotnych różnic...

  stosując format: