Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOŹNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 124Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/124

Tytuł oryginału: Profesor Jan Berner
Opracowanie edytorskie: Liszewski Stanisław (przedm.), Woźniak Leszek (red.).
Źródło: - Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2002, 35, [1] s. : il. - Bibliogr. prac prof. Jana Bernera str. 19-35
Seria: Sylwetki Łódzkich Uczonych 65
Sygnatura GBL: 661,522

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Berner
 • Jan 1932-


  2/124

  Tytuł oryginału: Zakażenia Trichomonas vaginalis u ciężarnych.
  Autorzy: Myćka Izabela, Czerniak Tomasz, Mróz Małgorzata, Rabiega Dorota, Sajdak Stefan, Opala Tomasz, Woźniak Jakub
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.335-336, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/124

  Tytuł oryginału: Ocena zmian stężeń markerów przebudowy kości w okresie ciąży.
  Autorzy: Olejniczak Tomasz, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Rabiega Dorota, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Woźniak Jakub, Czerniak Tomasz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.347-349, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/124

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u kobiet powyżej 45. roku życia.
  Autorzy: Rabiega Dorota, Opala Tomasz, Olejniczak Tomasz, Głyda Ewa, Mróz Małgorzata, Czerniak Tomasz, Woźniak Jakub, Myćka Izabela
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.373-374, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/124

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania internetu w perinatologii.
  Tytuł angielski: Possible application of Internet in perinatology.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.404-407, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/124

  Tytuł oryginału: Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Creativity versus destruction in the behaviours of schizophrenic persons.
  Autorzy: Woźniak Tomasz
  Źródło: Logopedia 2002: 30 s.143-154, bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/124

  Tytuł oryginału: Irydologia : podręcznik do nauki oceny stanu zdrowia człowieka na podstawie analizy oka. Cz. 1
  Autorzy: Woźniak Marek; Instytut Irydologii w Radomiu
  Źródło: - Radom, II 2002, 212 s. : il., bibliogr. 21 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka


  8/124

  Tytuł oryginału: Irydologia : podręcznik do nauki oceny stanu zdrowia człowieka na podstawie analizy oka. Cz. 1
  Autorzy: Woźniak Marek; Instytut Irydologii w Radomiu
  Źródło: - Radom, II 2002, 212 s. : il., bibliogr. 21 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka


  9/124

  Tytuł oryginału: Free radicals-mediated induction of oxidized DNA bases and DNA-protein cross-links by nickel chloride.
  Autorzy: Woźniak Katarzyna, Błasiak Janusz
  Źródło: Mutat. Res 2002: 514 (1/2) s.233-243, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Using the comet assay, we showed that nickel chloride at 250-1000 ćM induced DNA damage in human lymphocytes, measured as the change in comet tail moment, which increased with concentration up to 500 ćM and then decreased. Observed increase might follow from the induction of strand breaks or/and alkali-labile sites (ALS) by nickel, whereas decrease from its induction of DNA-DNA and/or DNA-protein cross-links. Proteinase K caused an increase in the tail moment, suggesting that nickel chloride at 1000 ćM might cross-link DNA with nuclear proteins. Lymphocytes exposed to NiCl2 and treated with enzymes recognizing oxidized and alkylate bases: endonuclease III (Endo III), formamidopyrimidine-DNA glycosylase (Fpg) and 3-methyladenine-DNA glycosylase II (AlkA), dusplayed greated extent of DNA damege than those not treated with these enzymes, indicating the induction of oxidized and alkylated bases by nickel. The incubation of lymphocytes with spin traps, 5,5-dimethyl-pyrroline N-oxide (DMPO) and PBN decreased the extent of DNA damage which might follow from the production of free radicals by nickel. The pre-treatment with Vitamin C at 10 ćM and Vitamin E at 25 ćM decreased the tail moment of the cells exposed to CiCl2 at the concentrations of the metal causing strand breaks or/and ALS. The results obtained suggest that free radicals may be involved in the formation of strand breaks or/and ALS in DNA as well as DNA-protein cross-links induced by NiCl2. Nickel chloride can also alkulate DNA bases. Our results support thesis on multiple, free radicals-based genotoxicity pathways of nickel.


  10/124

  Tytuł oryginału: Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez uszczelniacze stosowane do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych.
  Tytuł angielski: An evaluation of the radiopacity of root canal sealers.
  Autorzy: Lichota Damian, Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.14-17, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez 15 uszczelniaczy, stosowanych do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Po przygotowaniu próbek i ich naświetleniu uzyskiwano cyfrowy obraz w systemie Digora. Następnie odczytywano wartości pochłania promieniowania rentgenowskiego z użyciem funkcji densytometrii. Najwyższe wartości kontrastowości stwierdzono dla materiałów Dorifill, Ketac Endo oraz Endion, zaś dla materiału Sealapex wartość ta była jedynie zadowalająca.

  Streszczenie angielskie: The aim of this in vitro study was to evaluate the radiopacity of 15 root canal sealers. After preparing specimens of the sealers, radiographs were taken with the digital system Digora. Radiopacity was measured from the digital images using densitometry function. The highest radiopacity was observed for Dorifill Ketac Endo and Endion, whereas for Sealapex it was only satisfactory.


  11/124

  Tytuł oryginału: Narażenie pozazawodowe na pył ludności zamieszkałej w pobliżu zakładu wydobycia i przerobu amfibolitu.
  Tytuł angielski: Non-occupational dust exposure of the population living in the vicinity of amphibolite mining and processing plant.
  Autorzy: Woźniak Helena, Więcek Edward
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.103-107, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z eksploatacją złoża amfibolitu w kopalni odkrywkowej, przerobem (rozdrabnianie) surowca i składowaniem kruszywa, a także i odpadów produkcyjnych na wolnym powietrzu, związana jest emisja pyłu do środowiska. Celem pracy była ocena narażenia pozazawodowego na pył mieszkańców wsi zlokalizowanej w odległości około 200 m od kopalni. W pyle opadowym i w osadzie z wody pobranej ze strumienia stwierdzono obecność tremolitu; w próbach pyłu pobranych na filtr z powietrza stwierdzono obecność respirabilnych włókien mineralnych. Średniodobowe stężenia pyłu wdychalnego w punkcie pomiarowym (szkoła) ulegały znacznym wahaniom w ciągu doby od 11 do 20 059 ćg/m**3. Stężenia najwyższe stwierdzono w ciągu trzeciej zmiany roboczej. Ponieważ domieszki minerałów włóknistych zostały stwierdzone w wielu kopalniach surowców mineralnych na terenie Dolnego Śląska istnieje konieczność oceny narażenia pozazawodowego na pył ludności zamieszkałej w pobliżu wszystkich kopalń odkrywkowych na tym terenie.

  Streszczenie angielskie: Amphibolite bed working in a strip mine, material processing, storage and waste disposal are associated with dust emission to the environment. The aim of our study was to assess non-occuoational exposure to dust of people living located about 200 m away from the mine. The fallout dust and the sediment obtained from samples collected from stream were found to contain tremolite. Respirable mineral fibers were detected in dust samples collected by filtration of the atmospheric air. Mean 24-h concentrations of the respirable dust at the place of measurements (school) varied considerably, from 11 ćg/m**3 to 20 059 ćg/m**3. The highest dust concentrations were found during the third shift. As fibrous contaminants were detected in many mines of the Lower Silesia region, it is necessary to assess the non-occupational exposure of populations living close to all mines in this area.


  12/124

  Tytuł oryginału: Treatment of high-risk superficial bladder cancer with maintenance bacille Calmette-Gu‚rin therapy: preliminary results.
  Autorzy: Kołodziej A., Dembowski J[anusz], Zdrojowy R[omuald], Woźniak P., Lorenz J[erzy]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.620-622, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate, in a prospective study, the effects and results of maintenance therapy with bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) in treating patietns with high-risk superficial bladder cancer. Patients and methods. In all, 155 patietns were enrolled in a randomized study of transurethral resection alone (53) or combined with intravesical BCG (102) as a treatmetn for superficial bladder cancer. BCG was administered for six consecutive weeks followed by three weekly instillations in months 3, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 after resection. Recurrence, progression, prognostic factors and side-effects were assessed and analysed. Results. After a median (range) followup of 23 (6-42) months, 83 of the 102 patietns treated with BCG (81 p.c.) were disease-free, compared with 24 of the 53 treated with resection alone (45 p.c.). There was also a significant difference in tumour progression and time to progression between the trial arms. The disease progressed in eight patients (8 p.c.) treated with BCG and in 12 (23 p.c.) of those treated by resection alone. Independent risk factors for progression were DNA ploidy status and stage. Only the completion of treatment was predictive of outcome (risk of recurrence) for patietns treated with BCG. Conclusion. Maintenance BCG therapy was better than resection alone in reducing the incidence of recurrence and progression in patietns with high-risk superficial bladder cancer.


  13/124

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjny wpływ pochodnych stylbenu na przebieg reakcji wolnorodnikowych w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Antioxidative effect of stilbene derivatives on free radical reactions during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Ławiński Michał, Śledziński Zbigniew, Woźniak Michał, Bogusławski Wojciech, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.244-253, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych stylbenu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Ostre zapalenie trzustki (OZT) wywoływano u szczurów, samców rasy Wistar, poprzez wsteczne podanie do przewodu wą robowo-trzustkowego silnego prooksydanta, jakim jest hydroperoksyd butylu (ButOOH). Badane zwierzęta poddzielono w sposób randomizowany na 6 grup. Czas obserwacji i pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego wykonywano po 3 godzinach obserwacji. W grupie zwierząt kontrolnych, którym podawano do przewodu wątrobowo-trzustkowego roztwór soli fizjologicznej w dawce 0,5 ml przez 15 minut nie zaobserwowano zmian w obrazie mikroskopowym trzustki oraz podwyższenia pośrednich markerów stresu oksydacyjnego. W grupie 2 wywoływano OZT poprzez aplikowanie do przewodu wątrobowo-trzustkowego 150 ćmoli ButOOH. Grupa 3 i 4 to zwierzęta, którym podawano przez 8 dni do jamy otrzewnej syntetyczny dietylostylbestrol w dawkach 1 mg i 2 mg, następnie wywoływano OZT w sposób podany powyżej. Grupa 5 i 6 otrzymywała dootrzewnowo resweratrol w dawkach j.w. Wyniki. W grupie szczurów OZT zaobserwowano nasilenie wskaźników stresu oksydacyjnego i zmian w obrazie mikroskopowym trzustki pod postacią: obrzęku podścieliska, wakuolizacji cytoplazmy komórek pęcherzykowych trzustki, przyściennej wewnątrznaczyniowej marginalizacji leukocytów, wylewów krwi poza naczynia krwionośne. Aktywność amylazy w osoczu krwi wzrastała po 3-godzinnej obserwacji. W grupach badanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the anti-oxidative effect of stilbene derivates on experimental acute pancreatitis. Material and methods. Acute pancreatitis was conjured in male Wistar rats by means of retrograde injection of butyl hydroperoxide (ButOOH), a well-known prooxidant agent, into the bile-pancreatic duct during a period of 15 minutes. Rats were divided into 5 randomized groups. The observation period lasted 3 hours. The control group received 0.5 ml physiological saline instead of ButOOH, and we observed no morphological (under light microscopy), as well biochemical pancreatic changes in this gorup of animals. In the second group acute pancreatitis was induced by retrograde injection of 150 ćmoles of ButOOH. Groups 3 and 4 received dietylstilbestrol - 1 mg/day or 2 mg/day, respectively for 8 days into the abdominal cavity and acute pancreatitis was induced as before. In groups 5 and 6, rats received resveratrol in similar doses as mentioned above, into the abdominal cavity. Results. In rats with acute pancreatitis the following morphological changes were investigated: interstitial oedema, acinar cell vacuolization, leukocyte organ infiltration and focal necrosis. Pancreatic morphological changes, which have been noted 3 hours afer ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH injection correlate with the higher activity of serum amylase. Obtained data indicate that ButOOH is a very strong ...


  14/124

  Tytuł oryginału: Nowy model doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki u szczurów wywołany doprzewodowym podaniem nadkwasu octowego.
  Tytuł angielski: New model of experimental acute pancreatitis induced by peracetate.
  Autorzy: Jankowski Kamil, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Opracowanie edytorskie: Nowak Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.254-260, tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było stwierdzenie czy jeden z metabolitów etanolu - nadkwas octowy - podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura wywołała ostre zapalenie trzustki. Materiał i metodyka. 48 szczurów rasy Wistar podzielono na 6 grup, po 8 osobników każda. W grupach 1 i 4 do przewodu wątrobowo-trzustkowego podawano 1 mM roztwór nadoctanu. Szczury z grup 2 i 5 otrzymywały 40 mM roztwór nadoctanu w 0,9 proc. NaCl, w grupach 3 i 6 roztwór soli fizjologicznej. Grupy 1 - 3 były obserwowane przez 3 h, zaś grupy 4 - 6 przez 6 h. Po okresie obserwacji pobierano krew celem oznaczenia poziomu amylazy a fragmenty trzustek poddawano badaniu w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Wyniki. Stwierdzono, że podany wstecznie do przewodu wątrobowo-trzustkowego nadoctan wywołuje w trzustce zmiany makroskopowe (obrzęk i ogniska martwicy krwotocznej narządu), jak i widoczne w mikroskopie świetlnym (martwica, wylewy krwawe, nacieki leukocytarne) oraz elektronowym (obrzęk mitochondriów, obecność erytrocytów w przestrzeniach międzykomórkowych). Obserwowano również podwyższony poziom amylazy w osoczu szczurów, którym podawano nadoctan. Nasilenie zmian morfologicznych i biochemicznych było wprost proporcjonalne do stężenia badanego związku i czasu obserwacji. W trzustkach szczurów z grup kontrolnych (3 i 6) nie obserwowano zmian patologicznych. Wniosek. Wykazano, że nadkwas octowy podany do przewodu wątrobowo-trzustkowego szczura powoduje martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to verify if peracetate - and oxidative ethanol derivative could induce acute pancreatitis in rats. Material and methods. 48 animals were randomly divided into 6 groups, 8 animals each. In groups 1 and 4 a 0.9 p.c. NaC l solution was infused into bile-pancreatic ducts, animals from groups 2 and 5 received a 1 mM solution of peracetate in physiological saline, while in groups 3 and 6 a peracetate concentration of 40 mM. Groups 1 - 3 were under observation for 3 h, while groups 4 - 6 for 6 h. Following this period, serum amylase samples were collected and animals sacrificed. Samples of the pancreas were collected for light and electron microscopic examinations. Results. In rats treated with peracetate we noted an elevated serum amylase activity. During light microscopy we could see focal necrosis of pancreatic tissue and haemorrhages. During electron microscopy we observed endoplasmatic reticulum dilatation, disrupted mitochondria and arythrocytes in in tracellular space. Changes were greater in goups which obtained 40 mM of peracetate solution. Conclusion. We concluded that peracetate, even in very low concentrations (12 mM) could induce severe acute pancreatitis, with the presence of haemorrhage and pancreatic necrosis.


  15/124

  Tytuł oryginału: Granulocyty obojętnochłonne i produkcja wolnych rodników tlenowych po endoprotezoplastyce.
  Tytuł angielski: Polymorphonuclear leucocytes and the production of reactive oxygen species after total hip and knee replacement.
  Autorzy: Wierusz-Kozłowska Małgorzata, Woźniak Waldemar, Markuszewski Jacek, Szczepanik Adam, Okoń Elżbieta, Wysocki Henryk
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Aseptyczne obluzowanie endoprotezy wynika z niestabilności mechanicznej komponentów endoprotezy lub polega na bezpośredniej reakcji tkanek, o typie reakcji zapalanej na ciło obce, wobec produktów zużycia implantu. Dotychczasowe badania wykazały znaczącą rolę makrofagów w procesie przewlekłego zapalenia prowadzącego do aseptycznego obluzowania. Natomiast niewiele jest doniesień na temat wczesnej reakcji na wszczepienie endoprotezy i roli w tym procesie granulocytów obojętnochłonnych, komórek stanowiących pierwszą linię obrony organizmu i podlegających aktywacji w wyniku kontaktu z ciałem obcym. Badaniom poddano 33 chorych, w wieku od 59 do 79 lat, u których z powodu idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych wszczepiono cementową endoprotezę stawu biodrowego lub kolanowego. U chorych bezpośrednio przed operacją, w 2 miesiące oraz po 3 latach od zabiegu oznaczono liczbę granulocytów objętnochłonnych w krwi obwodowej oraz wielkość produkcji przez te komórki tlenku azotu i nadtlenku wodoru, po stymulacji w warunkach in vitro, odpowiednio metodą Marketa i metodą Picka. Po 3 latach od operacji u 8 chorych występowały bóle operowanego stawu, a wśród nich w 2 stawach stwierdzono aseptyczne obluzowanie implantu. W tej grupie chorych stwierdzono znamienne wyższą produkcję tlenku azotu i nadtlenku wodoru przez granulocyty obojętnochłonne w 2 miesiące po zabiegu w porównaniu do wartości wyjściowych, do produkcji wolnych rodników w grupie bez dolegliwości bólowych i wartości w grupie ...

  Streszczenie angielskie: Aseptic loosening of the prosthesis is caused by the mechanical instability of it's components or it depends on direct tissue reaction - foregin body reaction to implant's wear debris. Former studies showed a significant role of macrophages in the process of the chronic inflammation leading to the aseptic loosening. There are few studies concerning the early reaction against the implant and concerning in this process the role of neutrophils-the cell which form the primary defence of the body and are activated during contact with the foreign body. The examinated group consisted of 33 patients aged 59-79 with implanted cemented hip or knee endoprosthesis due to the primary osteoarthrisis. The count of granulocytes, production of the nitric oxide and hydrogen peroxide with Pick's and Market's method was evaluated in samples collected before the surgery, 2 months and 3 years after the operation. 3 years postoperatively 8 patients reported pain of the operated joint and in two cases aseptic loosening was recognized. In this group the level of production of the nitric oxide and hydregen peroxide by the neutrophils 2 months postoperatively was significantly higher in comparison to the levels in the patients without pain and the control group. In patients without pain the production of nitric oxide and the hydrogen peroxide did not change significantly after the surgery. The presented results suggest the neutrophil's activation by the cytokines, which appear as a result of a ...


  16/124

  Tytuł oryginału: Markery obrotu kostnego u pacentów z niedokrwieniem kończyn przed i po rewaskularyzacji.
  Tytuł angielski: Bone turnover markers in patients with leg ischemia before and after revascularization.
  Autorzy: Zwoliński Krzysztof, Nahaczewska Wiesława, Owczarek Henryk, Winowski Jacek, Grzebieniak Zygmunt, Woźniak Mieczysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.243-247, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentów z niedokrwieniem kończyn obserwowane jest zjawisko zaburzeń metabolicznych w obrębie tkanki kostnej. Celem naszych badań było monitorowanie zmian poziomu biochemicznych markerów obrotu kostnego przed i po rewaskularyzacji. Zaobserwowano wyraźny wzrost poziomu markerów charakterystycznych dla kościogubienia i obniżenie poziomu markerów odpowiedzialnych za kościotworzenie. Po przeprowadzeniu rewaskularyzacji parametry te nie ulegają zmianom w ciągu 7 dni.

  Streszczenie angielskie: In patietns with leg ischemia bone metabolism impairment has been observed. The aim of this study was to investigate the biochemical bone metabolism markers. Elevated level of osteolisis markers was observed before and 7 days after revascularization the level of markers was unchanged.


  17/124

  Tytuł oryginału: Durogesic w leczeniu bólu nowotworowego.
  Tytuł angielski: Transdermal fentanyl (Durogesic) for pain control in patients with cancer.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.177-186, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dolegliwości bólowe w chorobie nowotworowej mają złożoną etiologię, która nakłada się na indywidualną osobowość i w konsekwencji daje bogactwo objawów klinicznych i różny stopień nasilenia dolegliwości. Z tych względów Twycross i Lack wprowadzili pojęcie bólu totalnego (wszechogarniającego), na który składają się oprócz czynników somatycznych - również czynniki psychogenne - depresja, agresja i lęk. Postępowanie przeciwbólowe stanowi bardzo istotną część całościowej opieki na chorym na nowotwór. Stały postęp w zakresie farmakoterapii bólu nowotworowego prowadzi do uzyskania możliwie najlepszej analgezji oraz zmniejszenia częstości występowania i natężenia objawów ubocznych oraz poprawy jakości życia chorego i rodziny. Jednym ze sposobów uzyskania wysokiej skuteczności i wygody leczenia przeciwbólowego, u chorych z silnym bólem nowotworowym, jest zastosowanie preparatów o długim okresie działania. W artykule omówiono podstawowe zasady stosowania, farmakokinetyki i wyniki badań klinicznych podczas stosowania fentanylu (Durogesicu) w przezskórnym systemie terapeutycznym, w leczeniu bólu nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Pain is common symptom for many people with cancer. Clinical experience suggests that optimal palliative care can effectively mange the symptoms of cancer patietns during most of the course of the disease. TTS delivers fentanyl continuously for up to 72 h and subsequent administrations maintain constant serum levels. The aim of this retrospective study was to assess effectiveness and acceptability of Durogesic in clinical practice. Material and methods: This retrospective audit covers the period from December 1999 to September 2000. Palliative Care Team at the Oncology Centre in Wroclaw, Poland (650.000 inhabitants, 1 200 cancer death per year) was created in the 1994. We used Durogesic in 150 cases but all cases with incomplete clinical notes and to short (less than 7 days) observing time were excluded from statistical analyses. Finally, 60 sets of clinicalnotes were audited. Mean patient age was 61,6. Results: Assessment of pain was based on VAS - Visual analogue Scale (0-10) and on 5-step verbal Scale - 0-none, 1 - weak, 2 - moderate, 3 - strong, 4 - very strong. Evaluation of other symptoms such as dysponea, cough, insomnia, constipation, weakness, nausea and vomiting, weight loss, dysuria, swallowing troubles, depression, diarrhea, pressure sores, hemorrhage, confusion has been performed using 4-step verbal scale. The mean duration of care was 111.8 days. The mean duration of DUrogesic treatment was 69.6 days. 57 p.c. of the patietns were onverted from another strong opioid, 10 p.c. from buprenorphine and 33 from a weak opioid, to TTS fentanyl...


  18/124

  Tytuł oryginału: Podłoże genetyczne choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł angielski: Genetic background of Crohn's disease.
  Autorzy: Czarny-Ratajczak Malwina, Krawczyński Maciej R., Szczepanik Mariusz, Woźniak Anna, Latos-Bieleńska Anna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.33-35, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne dane dotyczące podłoża genetycznego choroby Leśniowskiego-Crohna i badań genetycznych wykonywanych obecnie u chorych. Identyfikacja mutacji może zostać wykorzystana w opracowaniu nowego algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

  Streszczenie angielskie: The actual data regarding genetic background of Crohn's disease and genetic investigations in affected persons are presented. Mutation identification may be used for construction of new diagnostic and therapeutic algorithm in Crohn's disease patients.


  19/124

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej.
  Tytuł angielski: The activity of ACHE in bladder muscle of the patients with bladder outflow obstruction.
  Autorzy: Szydełko Tomasz, Apoznański Wojciech, Woźniak Zdzisław, Kołodziej Anna, Dembowski Janusz, Zdrojowy Romuald, Niezgoda Tadeusz, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.53-56, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy oceniali aktywność układu parasympatycznego pęcherza moczowego u chorych na łagodny rozrost stercza, u których wyłuszczono gruczolak stercza metodą Hryntschaka. Oceny dokonano w sposób pośredni, analizując aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego, pobranej w trakcie zabiegu operacyjnego z okolicy szczytu pęcherza. Materiał i metoda. Oznaczenia wykonano u 13 pacjentów operowanych z powodu łagodnego rozrostu stercza. Grupę kontrolną stanowili chorzy na raka pęcherza moczowego poddani cystektomii, u których przed operacją nie stwierdzono zaburzeń oddawania moczu o typie przeszkody podpęcherzowej ani dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych. Skrawki zamrażano w ciekłym azocie, a następnie poddawano reakcji z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko acetylocholinoesterazie. Intensywność reakcji oceniano w sposób półilościowy. Wyniki. Wykazano znaczne zwiększenie aktywności acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego chorych na łagodny rozrost stercza w porównaniu z chorymi stanowiącymi grupę kontrolną. Wnioski. Aktywność ACHE w mięśniówce pęcherza moczowego może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć skuteczność leczenia operacyjnego pacjentów leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz wyłonić grupę chorych, wymagających farmakologicznego leczenia uzupełniającego.

  Streszczenie angielskie: The objective. The authors evaluated the activity of the parasympathetic system of the urinary bladder in patients with BPH, who were treated with Hryntschak method. The indirect evaluation was based on the analysis of ACHE activity in bladder muscle, a sample of which was taken during the operation from the bladder top area. Material and method. Evaluations were made in 13 patients operated on because of BPH. The control group consisted patients with bladder bancer in whom no storage and voiding syndromes were detected before the operation and who underwent cystectomy. Samples were frozen in liquid nitrogen and then treated with mononuclear antibody against ACHE. The intensity of the reaction was assessed semiquantitatively. Results. ACHE was found to be more active in bladder muscle of patients with BPH. Conclusions. ACHE activity in bladder muscle may be used as a prognostic of surgical success and thus it may serve to select patients for additional parasympathiolyitic treatment.


  20/124

  Tytuł oryginału: CT angiography in the diagnosis of spontaneous extracerebral vertebral artery dissection.
  Autorzy: Pniewski Jarosław, Woźniak Radosław, Chodakowska-Żebrowska Małgorzata, Sikorska Jolanta, Walecki Jerzy
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.33-37, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spontaneous vertebral artery dissection is an underrecognised cause of cerebral ischaemia, most often seen in young adult patients. For this diagnosis cerebral angiography is the most sensitive and specific method. We describe a 30-year0old, male, with cerebrallar stroke, in whom spontaneous vertebrak artery dissection was diagnosed. Our diagnosis was confirmed by cerebral angiography and CT angiography. In our case anticoagulation (in acute phase) was introduced subcutaneously and later continued orally. The outcome was very good with complete remission. CT angiography seems to be a promising non-invasuve method for the diagnosis of vertevral artery dissection. The prognosis in the patient with this diagnosis is relatively good (if managed properly), but the disease must always be treated as serious and life-threatening.


  21/124

  Tytuł oryginału: Influence of vitamins C and E on cytotoxic activity of adriamycin in chosen cell cultures.
  Autorzy: Woźniak Grażyna, Anuszewska Elżbieta L.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.31-35, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of different concentratioons of ascorbic acid (vitamin C) and dl-ŕ-tocopherol acetate (vitamin E) on in vitro cytotoxic adriamycin activity, in: embryonic human fibroblasts (CLV102), human melanoma cells (ME18) and adriamycin-resistant subline cells (ME18/R), was studied. IC50 value for each compound (compound concentration in the culture medium, for which 50 p.c. of cells survive) was determined. Cells' survival after the used agent was examined with trypan blue test. The relationship between different concentrations of vitamin C and toxicity of adiamycin, used at appropriate IC50 concentrations, was expressed for all the examined cells as their survival decrease, being in direct proportion to the concentration increase of this vitamin in the medium. In the case influence of vitamin E on adriamycin, the protective effect of this vitamin was observed in the concentration range: from 5 to 300 ćg/ml (p ó 0,0001), as an increase of the examined cell survival for ME18, ME18/R as well as for CLV102, comparing to the control (p = 0.05) without this vitamin. Paralelly, a statistically significant survival decrease was observed, if the concentration of vitamin E in the culture medium exceeded 500 ćg/ml. Received results showed different, in defined concentration range, effects of the vitamin C or vitamin E activity for adriamycin cytotoxicity. These effects were similar for all the examined cells.


  22/124

  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny boreliozy u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical course of borreliosis in children.
  Autorzy: Andrzejewski Arkadiusz, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Kmieć Krystyna, Sass-Just Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.54-56, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono kliniczny obaraz zakażenia Borrelia burgdorferi w grupie 45 dzieci w wieku 2-16 lat z regionu łódzkiego. Wykazano 2 dominujące grupy chorych: 1) z przewagą objawów mało swoistych (gorączka, bóle głowy), 2) z przewagą objawów ze strony układu nerwowego. Wśród dzieci z neuroboreliozą dominowały obwodowe porażenia nerwów czaszkowych i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W przeciwieństwie do chorych dorosłych, dzieci wykazywały objawy charakterystyczne dla I i II okresu choroby. Zmiany skórne obserwowano tylko u jednego dziecka, a zapalenia stawów u dwojga dzieci. Kontakt z kleszczem ustalono u 52 proc. dzieci. Istnieje sezonowść występowania boreliozy, najwięcej zachorowań przypada na lato i jesień.

  Streszczenie angielskie: Clinical picture of Borrelia burgdorferi infection has been presented in 45 children, aged 2-16 years from Łódź region. The analysis showed significant domination of cases with affected central and peripheral nervous system (44,4 p.c.) and rather unspecific symptoms such as: fever (20 p.c.) or headache (13.3 p.c.). Peripheral cranial nerves paralysis and symptoms of cerebrospinal meningitis dominated among children with neuroborreliosis. Unlike descritpions concerning adults, majority of the observed symptoms were changes characteristic for I and II stage of the disease. Dermatosis was found only in 1 child and symptoms of arthritis in 2 of them. Contact with tick was stated in 52 p.c. of the analysed children. Incidence of the disease occurred throughout the whole year, more frequently in summer and autumn months.


  23/124

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi.
  Tytuł angielski: Usefulness ultrasound estimation of adnexal masses in the postmenopausal women before operative laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Lewy Jarosław, Bartodziej Urszula, Kamer-Bartosinska Anna, Romanowicz-Makowska Hanna, Szaflik Krzysztof, Kozarzewski Marek, Woźniak Piotr
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.26-28, 30, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentek pomenopauzalnych w wieku 47-78 lat przeprowadzono diagnostykę ultrasonograficzną. Do oceny zmian stosowano kryteria pozwalające rozdzielić zmiany łagodne od podejrzanych - prawdopodobnie złośliwych, podane przez Sassone. Na podstawie tego badania 43 pacjentki z guzami jajników, ocenianymi jako łagodne, zakwalifikowano do usunięcia zmian drogą laparoskopii. U 42 pacjentek wykonano jednostronne usunięcie przydatków wraz ze zmianą, jedynie u jednej obustronną adnexectomię. Uzyskany materiał był zawsze poddany śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu. Wykazano zgodność USG z oceną histopatologiczną śród- i pooperacyjną, co pozwala wnioskować o dużej przydatności tej metody w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the ability to predict bening adnexal masses in postmenopausal women by vaginal ultrasound and to evaluate the effectiveness of laparoscopic management in selected patients. Using the sonomorfologic score for tumor differentation was analysed prospectively in group of the postmenopausal women which were admitted consecutively to our department for surgical exploration of an adnexal mass. Fourty five patients with unilateral benign ovarian cysts were selected for laparoscopic approach. Unilateral salpingo-oophoreclomy was performed in fourty four patients and bilateral adenoxectomy was necessary in one case. All the masses, except two cases were benign ones. The ultrasound scoring system allowed us for correct characterization as a benign versus the malignant ovarian tumors. As well as the clinical examination, the ultrasound appearance are real in correct prediction of benign ovarian masses in postmenopausal women. Operative laparoscopy is acceptable for these patients and provides for a short period of hospitalization and a rapid recovery.


  24/124

  Tytuł oryginału: Zasady oceny narażenia zawodowego na pyły stanowiące mieszaninę wolnej krystalicznej krzemionki i respirabilnych włókien mineralnych pochodzenia naturalnego.
  Tytuł angielski: Evaluation of occupational exposure to dusts of mixed free crystalline silica and natural respurable mineral fibres.
  Autorzy: Woźniak Helena, Więcek Edward
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.219-227, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do prawidłowej oceny narażenia na pył zawierający jednocześnie wolną krystaliczną krzemionkę i azbest (np. niektóre kopalnie surowców skalnych, instalacja i demontaż izolacji termicznej i wyrobów ciernych itp.) niezbędne jest uwzględnienie obecności tych dwóch czynników pyłowych o potencjalnym działaniu kancerogennym. Obowiązujące aktualnie w Polsce akty prawne pozwalają na dużą dowolność zarówno przy ustalaniu zakresu wykonywanych badań, jak i przy interpretacji wyników. Prowadzi to w efekcie do sytuacji, w której narażenie na pył na analogicznych stanowiskach w różnych zakładach oceniane jest według różnych kryteriów, tzn. z uwzględnieniem obecności wolnej krystalicznej krzemionki (NDS dla pyłów zawierających od 2 do 50 proc. SiO2 wynosi 4 mg/m3 - pył całkowity, 1 mg/m**3 - pył respirabilny), albo z uwzględnieniem obecności minerałów włóknistych, takich jak chryzotyl i inne minerały włókniste z wyjątkiem krokidolitu (NDS wynosi - 1 mg/m**3 pył całkowity i 0,2 wł./cm**3. Z reguły ocena narażenia dokonywana jest z uwzględnieniem tylko jednego czynnika, tj. wolnej krystalicznej krzemionki (wersja korzystniejsza dla administracji danego zakładu). Z badańn autorów niniejszej pracy wynika, że w zależności od przyjętego do oceny narażenia kryterium warunki pracy na danym stanowisku (np. wymiana izolacji termicznej) mogą być zakwalifikowane bądź do bezpiecznych (kryterium zawartości SiO2) bądź po uwzględnieniu pełnego składu mineralnego pyłu (chryzotyl, amosyt, kwarc) do ...

  Streszczenie angielskie: An apropiate evaluation of exposure to dust containing both crystalline silica and asbestos (e.g. some mines of rock raw materials, installation and disassembly of thermal insulation and frictional products etc.) requires that the presence of these potentially carcinogenic dust components should be taken into account. In Poland, the present legal regulations provide for rather extensive freedom in both defining the scope of studies performed and interpreting their results. In comsequence, the evaluation of dust exposure at similar workposts in different plant is based on different criteria, which means that in some cases the presence of free crystalline silica (MAC value for dust containing from 2 to 50 p.c. of SiO2 - is 4 mg/m**3 for total dust and 1 mg/m**3 for respirable dust) is taken into account, and in others the presence of mineral fibers such as chrysotile and other fibrous mineral except for crocidolite (MAC value - 1 mg/m** and 0,2 f/cm**3, rspectively). The evaluation of exposure usually involves only one factor, i.e. free silica crystalline (more favorable for the administration of a given plant). The present study reveals that depending on the criterion adopted for evaluating the exposure at a given workpost (e.g. exchange of thermal insulation), the working conditions may be classified as safe (criterion for the presence of SiO2) or as harmful to workers' health a complete composition of mineral dust (chrysotile, amosite, quartz) is considered. In ...


  25/124

  Tytuł oryginału: Urologia a Internet.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.74-76, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia


  26/124

  Tytuł oryginału: A comparison of four susceptibility tests on Yersinia enterocolitica strains isolated from human and animal material.
  Autorzy: Woźniak-Kosek Agnieszka, Kawiak Jerzy
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (1) s.31-37, il., tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The results of antibiotic sensitivity tests are presented for 20 strains of Yersinia enterocolitica from human and animal material as well as for one commercial standard strain. Results obtained with four different methods of assays were compared. One of the methods used was flow cytometric Minimum Inhibitory Concentration (MIC) assay (FC-MIC). Results of all four tests were strains in the clinical surrounding are discussed.


  27/124

  Tytuł oryginału: Wrodzony nerczak mezoblastyczny.
  Tytuł angielski: Congenital mesoblastic nephroma.
  Autorzy: Woźniak Zdzisław Michał, Sawicz-Birkowska Krystyna, Rabczyński Jerzy, Jeleń Michał
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.257-261, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wrodzony nerczak mezoblastyczny (CMN - congenital mesoblastic nephroma) stanowi około 5 proc. nowotworów nerki wieku dziecięcego. Jest najczęstszym nowotworem nerki pierwszych 3 miesięcy po porodzie. Zazwyczaj dobrze rokuje. Dlatego też bardzo istotne jest odróżnienie CMN od innych nowtoworów wieku dziecięcego.

  Streszczenie angielskie: Congenital mesoblastic nephroma (CMN) accounts for approximately 5 p.c. of pediatric renal tumor with the higest peak of incidence during the first 3 postnatal months. CMN almost always has a favourable prognosis. Therefore, CMN needs to be correctly diagnosed and differentiated from other pediatric neoplasm.


  28/124

  Tytuł oryginału: Adrenal gland myelolipoma - report of two cases.
  Tytuł polski: Mielolipoma nadnerczy - opis dwóch przypadków.
  Autorzy: Bronowicz Andrzej, Woźniak Zdzisław Michał, Ziółkowski Piotr, Sawicz-Birkowska Krystyna, Tarnawa Robert
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.263-265, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dwa przypadki chorych z guzami typu mielolipoma zlokalizowanymi w nadnerczach. U jednego z pacjentów zmiana była jednostronna, u drugiego występowała w obu nadnerczach. Prawidłowe rozpoznanie tego rzadkiego guza zostało postawione po usunięciu chirurgicznym. Przedoperacyjna diagnostyka tego typu zmian jest trudna i prowadzi często do mylnych rozpoznań.

  Streszczenie angielskie: We report on adrenal gland myelolipoma: one uni- and second, bilateral. This very uncommon tumor was correctly diagnosed after surgical treatment. Preoperative, it always presents problems, thus often leading to misdiagnosis.


  29/124

  Tytuł oryginału: The hobnail cell metaplasia of endosalpinx.
  Tytuł polski: Metaplazja hufnalowata w jajowodzie.
  Autorzy: Rabczyński Jerzy, Woźniak Zdzisław Michał, Ziółkowski Piotr, Hałoń Agnieszka
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.273-275, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Komórki przybierające kształt gwoździ służących do mocowania podków do końskich kopyt stanowią element osobliwego obrazu spotykanego głównie w obrębie wyściółki nabłonkowej kobiecych narządów rodnych. Komórki hufnalowate są typowe dla wywodzących się z międzynercza raków jasnokomórkowych szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika. Autorzy opisali rzadkie przypadki metaplazji hufnalowatej w jajowodzie w przebiegu pierwotnego raka surowiczego oraz przewlekłego zapalenia tego narządu.

  Streszczenie angielskie: The epithelial cells expressing nails with horse-shoe appearance are elements of various pathological disorders of female genital tracts. The hobnail type cells are very common for cervical, endometrial and ovarian clear cells carcinomas derived from mesonephros. Similar appearance is demonstrated in some nonneoplastic disorders of endometrium and endosalpinx. Rare case of hobnail cell metaplasia of endosalpinx in primary serous cell carcinoma and salpingitis has been described.


  30/124

  Tytuł oryginału: Porównanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego zębów metodą spektroskopii impedancyjnej w warunkach pokojowych i symulujących środowisko jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Comparison of electrical conductivity measurements of teeth by the impendance spectroscopy method in room conditions and conditions simulating the environment of the oral cavity.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Piesiak Dagmara, Woźniak Joanna, Czajczyńska-Waszkiewicz Agnieszka, Łoś Przemysław, Pitts Nigel, Longbottom Christopher
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zmian w pomiarach spektroskopii impedancyjnej wykonanych w temperaturze pokojowej i w warunkach symulujących środowisko jamy ustnej. Zbadano 40 zdrowych i zmienionych próchnicowo powierzchni gładkich 10 usuniętych, niewypełnionych zębów przedtrzonowych i trzonowych. W pomiarach impedancyjnych rejestrowano spektrum w zakresie częstości od 0,5 do 900 000 Hz, a do analizy wyników eksperymentalnych użyto odpowiednich obwodów zastępczych. Uzyskane dane przemawiają za zasadnością uwzględnienia temperatury otoczenia podczas przeprowadzania pomiarów impedancyjnych zębów i sugerują ostrożność w ekstrapolacji rezultatów badań in vitro do sytuacji in vivo.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to determine the changes in impendance spectroscopy measurements carried out in room temperature and in conditions similar to those in the oral cavity. Forty sound, smooth surfaces and surfaces with early caries lesions in 10 extracted, unrestored premolars and molars were examined. Impendance spectroscopy measurements were carried out by registering the specturm in the frequency ranging from 0.5 to 900 000 Hz, and an appropriate equivalent circuit was used to analyse the results. The data obtained shows the necessity of taking into consideration the environmental temperature during tooth impedance spectroscopy measurement, and suggest caution in the extrapolation of data dervived from in vitro studies to the in vivo situation.


  31/124

  Tytuł oryginału: Grzybicze powikłania zakżeń układu zastawkowego u dzieci z wodogłowiem wrodzonym.
  Tytuł angielski: Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Grzegorczyk Wojciech, Borowski-Rybus Bogdana
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.277-286, bibliogr. [21] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently, the incidence of fungal infections in children, including children with shunt-dependent hydrocephalus, has increased. The analysis comprised 8 children treated in the III Clinic of Pediatrics of ICZMP during the period of 12 months (12 p.c. of all infectious complications of the shunt system). The clinical picture of fungal infection included symptoms of shunt dysfunction: febrile conditions, vomiting, distress and loss of appetite. The most common pathogens isolated from the cerebro-spinal fluid were fungi from the Candida species. Mean value of pleocytosis in the cerebro-spinal fluid was 812 cell/ćl, and mean protein concentration was 311mg/dl. Treatment consisted of monotherapy with Diflucan, monotherapy with Ancotil or combined treatment with Ancotil and Amphotericine B. The drugs were administered intravenously and intraventricularly after removal of the shunt and application of external drainage. Sterility of cerebro-spinal fluid was obtained in the shortest time with the use of Ancotil. Prophylactic applicationof antifungal drugs decreases the frequency of ifnections in children with shunt-dependent hydrocephalus.


  32/124

  Tytuł oryginału: Rak jelita grubego - wyzwanie dla Internetu.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.87-89, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/124

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności preparatu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanałów korzeniowych. Badania w elektronowym mikrosokopie skaningowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of root canals. SEM studies.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.24-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności preparatu File-Eze zastosowanego naprzemiennie z 1 proc. roztworem podchlorynu sodu podczas ultradźwiękowego opracowywania kanałów korzeniowych. Badania przeprowadzono na 12 usuniętych jednokanałowych zębach ludzkich (grupa I: ultradźwięki i 1 proc. roztwór podchlorynu sodu; grupa II: ultradźwięki, 1 proc. roztwór podchlorynu sodu i File-Eze). Obserwacje przeprowadzone w elektronowym mikroskopie skaningowym wykazały, iż zastosowanie prepartu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanału korzeniowego zapewnia skuteczniejsze oczyszczenie jego światła. Trudne do osiągnięcia pozostaje nadal całkowite usunięcie zanieczyszczeń z odcinka przyszczytowego kanału.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the usefulness of the preparation File-Eze used alternately with a 1 proc solution of sodium hypochlorite during ultrasonic instrumentation of root canals. The study was carried out on 12 extracted human teth with one canal (group I: ultrasonics and 1 p.c. sodium hypochlorite; group II : ultrasonics, 1 p.c. sodium hypochlorite and File-Eze). Observation carried out in the scanning electron microscope showed that the use of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of the root canal ensures a more effective cleaning of the lumen. It still remains difficult to attain total removal of debris from the apical part of the canal.


  34/124

  Tytuł oryginału: Czy minęło niebezpieczeństwo zagłady nuklearnej?
  Autorzy: Woźniak Jan
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.9-17
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  35/124

  Tytuł oryginału: Stężenie katakalcyny w surowicy krwi chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Katakalcin levels in patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Bujnowska-Fedak Maria, Steciwko Andrzej, Majsnerowicz Marek, Cybulski Krzysztof, Woźniak Mieczysław, Nahaczewska Wiesława
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.43-47, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Katakalcyna (KC) jest słabo dotąd poznanym, C-końcowym-21-aminokwasowym peptydem wchodzącym w skład kalcytonoinowej rodziny peptydów. KC prawdopodobnie wywiera wpływ na różne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka: reguluje aktywność komórek pęcherzykowych wydzielajacych trójjodotyroninę i tyroksynę, wykazuje immunoreaktywność kalcytoninową w komórkach autonomicznego układu nerwowego, jest także jednym z neuromediatorów oskrzelowych. Brak jest doniesień naukowych na temat zachowania się stężeń katakalcyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN). Celem pracy było więc określenie stężeń katakalcyny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w różnych stadiach jej zaawansowania oraz określenie ewentualnego wpływu katakalcyny na zaburzone parametry gospodarki fosforanowo-wapniowej chorych z PNN. Badania wykonano u 98 osób podzielonych na 3 główne grupy: pacjentów hemodializowanych (39 osób), pacjentów z PNN w stadium przeddializacyjnym (39 osób) oraz zdrowych (20 osób). Wartości stężeń katakalcyny, zarówno w grupie chorych hemodializowanych (17,5 pg/0,1 ml), jak i w grupie chorych w stadium przeddializacyjnym (11,04 pg/0,1 ml), nie różniły sie istotnie w stosunku do grupy kontrolnej (14,45 pg/0,1 ml). Najwyższe wartości stężeń KT odnotowano jednak u chorych hemodializowanych. W grupie tej wykazano istotną statystycznie dodatnią (+) korelację pomiędzy wartościami stężeń katakalcyny (p = 0,005) oraz kakalcyny i wapnia (p=0,026). Nie wykazano ...

  Streszczenie angielskie: Katacalcin (KC) is the C-terminal flanking peptide derived from the human calcitonin precursor. It is produced, together with calcitonin, in parafollocular C cells of the paratheroid gland. The biological function of the peptide is not well known. Katacalcin probably regulates the activity of parafollicular cells secreting triiodothyronine and thyroxin and shows calcitonin immunoreactivity in autonomic cells of the neurons system; it is one of the bronichial mediators. The initial assumption that the calcium lowering function of katacalcin has not been confirmed until now. There is also lack of information about the levels of this peptide in patients with chronic renal failure. The aim of the study was to define the blood serum concentrations of katakalcin in various stages of renal failure, as well as interaction between katakalcin and other biochemical parameters in patients with chronic renal failure. The study group consisted of 98 patients. The patients were divided into 3 main groups: haemodialysed patients (group I - 39 cases), patients on conservative treatament (grouip II - 39 cases) and healthly controls (group III - 20 individuals). Katacalcin mean blood serum concentrations were: 17.5 pg/0.1 ml - group I, 11.04 pg/01. ml - group II 14.46 pg/0.1 ml - control group, respectively. There were no significant difference between KT concentrations in haemodialysed patients (group I) and patients on conservative treatment (group II), as well as healthy controls; ...


  36/124

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów przed- i śródoperacyjnych na występowanie migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po operacji rewaskularyzacji bezpośredniej serca.
  Tytuł angielski: Effects of preoperative and intraoperative variables on frequency of atrial fibrillation in the immediate postoperative period after coronary grafting surgery.
  Autorzy: Walczak Maciej, Sarnowski Wojciech, Woźniak Ewa, Filipiak Marlena, Krakowska Katarzyna, Tomczyk Jadwiga
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.162-165, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi wykonywane w krążeniu pozaustrojowym mają istotny wpływ na występowanie okołooperacyjnych zabaurzeń rytmu głównie pod postacią migotania przedsionków. Celem pracy było określenie, jakie czynniki mogą przyczyniać się do wystąpienia migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu rewaskularyzacji bezpośredniej mięśnia sercowego. Badaniem objęto 80 pacjentów (69 mężczyzn, 11 kobiet) w wieku od 40 do 71 lat operowanych w krążeniu pozaustrojowym. U wszystkich chorych monitorowano EKG w zerowej i pierwszej dobie po zabiegu. Wystąpienie zaburzeń rytmu pod postacią migotania przedsionków odnoszono do wybranych parametrów przed i około operacyjnych (czas krążenia, czas zakleszczenia aorty, przepływ stężenia potasu, liczba wykonywanych kardiowersji i defibrylacji, nasilenie zmian w tętnicach wieńcowych, liczba wykonywanych pomostów) oraz danych z wywiadu (płeć, wiek, waga, wzrost, powierzchnia ciała). Stwierdzono, iż z powyższych parametrów istotny wpływ na wystapienie migotania przedsionków w zerowej dobie mają zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz wiek operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: We have assessed effects of selected variables (sex, weight, heihjt, body surface area, time of the partial and total bypass, pump output, potassium concentration, number of intraoperative defibrillations and cardioversions, coronary stenosis, number of bypasses) on frequency of atrial fibrillation (AF) episodes during 48 hours after coronary grafting surgery. Among sixty male and eleven female patients, aged 40 - 71 yrs, 22 developed AF during first 24 hours after surgery and 9 - during the next day. Number of AF episodes was significantly higher in older (over 60) patients and in cases with critical obsctruction om the main coronary artery. Intraoperative cardioversion did not decreasee the risk of AF during first 24 hours after surgery.


  37/124

  Tytuł oryginału: Wyniki radioterapii przerzutów do wątroby.
  Tytuł angielski: Results of metastatic liver irradiation.
  Autorzy: Miszczyk Leszek, Woźniak Grzegorz, Słomian Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.328, 330-334, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto grupę 50 chorych z mnogimi przerzutami do wątroby napromienianych z intencją paliatywną na jej obszar, w wieku 31-76 lat (średnia 57 lat). W 35 przypadkach guz pierwotny był zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, a w 15 poza nim. 27 chorych z analizowanej grupy było uprzednio leczonych chemioterapią, 4 hormonoterpią, a 1 immunoterapią. 64 proc. chorych w momencie rozpoczęcia leczenia skarżyło się na ból w prawym podżebrzu. Większość chorych (42) była napromieniana dawką frakcyjną 1,8 Gy do dawki całkowitej 18 Gy w czasie 14 dni. Średni okres obserwacji wyniósł 4,1 mies. U żadnego z leczonych chorych nie doszło w trakcie radioterapii do powikłań zmuszających do przerwania napromieniania. Po miesiącu ból ustąpił u 32 proc. chorych z kontrolowanej w tym czasie grupy. W kolejnych comiesięcznych kontrolach odsetki chorych podających całkowite zniesienie bólu w stosunku do stanu sprzed leczenia wynosiły odpowiednio 23, 29 i 10 proc. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że radioterapia przerzutowo zmienionej wątroby jest prostą i wartościową metodą leczenia, pozwalającą na uzyskanie zadowalających wyników, przy minimalnym obciążeniu chorego.

  Streszczenie angielskie: The group of 50 patients with multiple hepatic metastases who underwent palliative liver irradiation was analysed. The age ranged from 31 to 76 years (mean 57). In 35 cases the primary tumour was located in digestive tract and in 15 in other places. In 28 cases colon cancers were origins of metastases. There were 48 carcinomas and 2 sarcomas. In 36 cases adenocarcinoma was found. Majority of patients were in good performance status (65 p.c. Zubrod 0-1, 35 p.c. Zubrod 2). In 60 p.c. of patients more than ten liver metastases were found. The mean metastases diameter was 4,7 cm. 15 patietns had metastases in other organs and 18 bulky, primary tumour. In 29 cases the liver volume increase was found. 27 patients were previously treated with chemotherapy (mainly 5-Fluorouracyl and leucovorin), 4 with hormono and 1 with immunotherapy. The liver function as by biochemical examination was proper in majority of cases (mean ASPAT, ALAT alkalic phosphatase and bilirubin levels were respectively 37 lu, 33 iu, 214 iu nad 20.4 ćmol/l). 60 p.c. of patients suffered from pain in liver region. The majority of patients were irradiated with fraction dose of 1.8 Gy to the total dose of 18 Gy in average time of 14 days. 39 patient were irradiated using gamma 60Co, 10 with high energy photons and 1 with orthovoltage x-rays. The mean follow up was 4,1 months. The aim of the study was to assess adverse effects of such treatment and its effectiveness. In no one case the treatment was interrupted because of a radiation morbidity...


  38/124

  Tytuł oryginału: Laparoskopia wspomagana ręką opeatora w urologii.
  Tytuł angielski: Hand assisted laparoscopy in urology.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł, Zdrojowy Romuald, Dembowski Janusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.13-17, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Laparoskopia wspomagana ręką (Hand Assisted Laparoscopy - HAL) pozwala chirurgowi na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym. Wrażenia dotykowe są źródłem precyzyjnych informacji; wpływają na sposób i zakres preparacji tkanek, przyczyniając się przy tym do zmnijeszenia niepożądanego urazu. Wskazania do HAL obejmują radykalną nefrektomię, nefrektomie u żywych dawców, częściową nefrektomię, nefroureterektomię, adrenalektomię i, od niedawna, pyeloplastykę. HAL rozwija się szczególnie dynamicznie w USA, mimo zaawansowanych technik, jakie oferuje standardowa laparsokopia. Od kilku lat podczas corocznych zjazdów AUA prowadzone są warsztaty HAL. W wybrnych procedurach korzyści dla pacjenta i systemu operki zdrowotnej, przy zastosowaniu HAL i laparoskopii standardowej, są prawie identyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że krzywa nauki dla HAL jest znacznie krótsza niż dla konwencjonalnej laparoskopii, dzięki czemu nowe techniki dostępne są również dla lekarzy, którzy wcześniej nie wykonywali zabiegów laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: In order to reduce the technical challenge of urologic laparoscopic surgery, investigators have introduced the concept of 'handassisted laparoscopy". HAL is a hybrid technique that incorporates features of both standard laparoscopy and open surgery. The surgeon's dominant hand controls the laparoscopic instruments used for dissection, suturing, clip application, etc. The surgeon's non-dominant hand replaces a laparoscopic instrument: It enters the abodminal cavity through a 7 cm incision to palpate tissues, providing the surgeon with spatial orientation and tactile sensation, as in open surgery. A laparoscope provides the view of the operative field. The presence of the hand allows for tactile sensation, a 3-dimensional spatial orientation, tissue palpation, blunt dissection and retraction. The hand in thewound plays the role of the non-dominant hand in open surgery: It works in concert with the instrument-bearing hand for effective and safe tissue dissection. When bleeding occurs, the hand provides prompt and secure hemostasis, allowing exposure, clip application or suture ligature. Intracorporeal knot typing is similar to the technique used in open surgery. The learning curve appears to be less steep for hand-assisted laparoscopy.


  39/124

  Tytuł oryginału: Znaczenie zaprogramowanej śmierci komórki w patogenezie chorób człowieka.
  Tytuł angielski: Programmed cell death in the pathogenesis of human diseases.
  Autorzy: Drewa Tomasz, Olszewska Dorota, Woźniak Alina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.336-341, tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Zaburzenia dotyczące procesu umierania komórek mają kluczowe znaczenie w patogenezie wielu chorób, podobnie zresztą jak zaburzenia proliferacji. Proliferacja oraz umieranie są prawdopodobnie w jednakowym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy. Na obecnym etapie wiedzy o śmierci komórek i powstawaniu różnych chorób wyróżniono 2 grupy zaburzeń, jedną związaną ze zwiększoną przeżywalnością komórek (niektóre nowotwory, choroby autoimmunologiczne, zakażenia wirusowe) i drugą, w której występuje zwiększona śmiertelność komórek (AIDS, niektóre choroby neurodegeneracyjne, zespoły mielodysplastyczne, osteoporoza i inne). Indukowanie zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu metod terapii genowej testuje się w badaniach przedklinicznych. Uważa się, że w przyszłości wyniki tych badań będą miały duże znaczenie w leczeniu wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: The distempers considering cell dying have an important meaning in pathogenesis of different diseases, just like the proliferation distempers. Proliferation and dying are probably responsible for homeostasis support at the same part. Two groups of distempers were distinguished. One of them is connected with an increased cell viability (some cancers, autoimmunological diseases, viral infections) and the other where there is an increased cell mortality (AIDS, some neurodegenerative diseases, myeolodysplastic syndromes, osteoporosis and others). Programmed cell death induction using gene therapy methods is tested in preclinical examinations. The results of these tests are thought to have an important significance in therapy of many diseases.


  40/124

  Tytuł oryginału: Guzy gonad u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Gonadal tumors in girls.
  Autorzy: Szymborska M., Staroszczyk B., Oblacińska A., Woźniak W., Klepacka T.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.84-90, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory jajnika należą do nowotworów rzadziej występujących u dziewcząt. Autorzy dokonali analizy 15 przypadków guzów gonad u dziewcząt w wieku 0,2 - 12,9 lat, będących pod opieką poradni endokrynologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie od 1996 do 2001 r. Najczęściej występującymi objawami klinicznym były bóle brzucha i cechy przedwczesnego dojrzewania płciowego. Wszystkie pacjentki z guzem gonad były leczone chirurgicznie: u 10 dziewczynek dokonano jednostronnego usuniecia jajnika, a u 5 obustronnej gonadektomii. U części dziewcząt dodatkowo stosowano chemio- lub radioterapię. Wyniki oceny histopatologicznej u dziewczynek po jednostronnym usunięciu jajnika były następujące: 2 - teretoma mealignum, 1 - guz germinalny mieszany, 1 - granulosa cell tumor juvenile, 1 - greanulosa-theca cell tumor immaturum, 3 - teratoma matrum, 2 - torbiel jajnika. Przebieg wzrastania i dojrzewania płciowego u tych dziewcząt mieścił się w zakresie norm rozwojowych, z wyjątkiem jednej dziewczynki poddanej chemio- i radioterapii. W grupie pacjentek po obustronnym usunięciu gonad stwierdzono 4 guzy gonadoblastoma oraz 1 - granulosa cell tumor juvenile. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i dojrzewania płciowego dziewczynki te wymagały hormonalnego leczenia substytycyjnego.

  Streszczenie angielskie: Ovarian tumors in pediatric patiets are uncommon. The authors analysed 15 girls aged 0.2 to 12.9 years with ovarian tumors observed between 1996 - 2001 in the Endocrinology Department of the Endocrinology Department of the National Institute of Mother and Child in Warsaw. Abdominal pain was the most common symptom and precocious puberty was the most common sign. All patients with ovarian tumors were treated with ovarian tumors were treated with surgical removal: in the case of 10 girls it was unilateral surgical resection, while in the case of 5 girls -bilateral resection. Chemotherapy or radiotherapy was also performed in some patients. Histology revealed: 2 malignant teratoma, 1 mixed germ cell tumor, 1 granulosa cell tumor juvenile, 1 granuloso-theca cell tumor immaturum, 3 teratome maturum and 2 cystes in the first group . Physical and sexual development of those girls was within a normal range except for 1 girl treated with chemo- and radiotherapy. In the group after bilateral gonadal resection 4 gonadoblastoma and granulosa cell tumor juvenile have been detected. Hormonal substitution therapy was administered with the aim to secure good physical, sexual and psychological development of those girls.


  41/124

  Tytuł oryginału: Ekspresja markerów proliferacji Ki 67 i PCNA jako czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym krtani (morfometryczne oznaczanie indeksu barwliwości jąder - IB).
  Tytuł angielski: Prognostic significance of Ki 67 and PCNA expression in laryngeal squamous cell carcinoma (morphometric evaluation of labelling index - LI).
  Autorzy: Woźniak Aldona, Golusiński Wojciech, Kaczmarek Elżbieta, Kaczmarek Janusz, Kaczmarek Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.437-443, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 55 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani badano aktywność proliferacyjną komórek z użyciem antygenów Ki67 i PCNA. Wyodrębniono jądra komórek nowotworowych, w których obecna była reakcja immunohistochemiczna, metodą segmentacji progowej. Oznaczono indeks barwliwości jąder (IB). Antygen jądrowy Ki67 był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych oraz lokalizacją guza w krtani. Nie uzyskano statystycznie istotnej różnicy między grupą M0 i M1 dla Ki67. Stopień wybarwienia jąder komórek nowotworowych dla PCNA był współzależny z wielkością guza, stadium zaawansowania pT, stanem węzłów chłonnych, obecnością odległych przerzutów oraz lokalizacją guza pierwotnego w krtani.

  Streszczenie angielskie: There are no certain histological or morphological critieria which would improve the precision of life expectancy and the selection of the most efficient methods of treatment in patients with squamous cell laryngeal carcinoma. The analysis of proliferation activity using immunohistochemical markers such as antigens Ki67 and PCNA may be helpful to evaluate the aggressiveness of neoplastic cells. The study was conducted in 55 patients (aged 36 - 86 years, mean 62 years), 52 men and 3 women. Immunohistochemical staining of antigens Ki67 and PCNA using avidin-biotin method was performed in all cases. Microscopic images were stored, then nuclei of neoplastic cells expressing immunohistochemical reaction were localized using level segmentation method. Next labelling index was calculated. The correlation was observed between the LI for Ki67 and tumor size (p 0.00001), stage (p 0.001), metastases to lymph nodes (p, 0.00001) and site (p 0.005). A weak correlation was observed between the LI for Ki67 and presence of distant metastases (p 0.06). The LI of neoplastic cells for PCNA was correlated with the tumor size (p 0.00001), stage (p 0.0001), metastases to lymph nodes (0.0001), site (p 0.005) and presence of distant metastases (p 0.03). On the ground of the obtained results both markers can be suggested for the morphological and biological evaluation of the neoplastic cells in laryngeal squamous cell carcinoma.


  42/124

  Tytuł oryginału: The effect of ascorbic acid and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in selected tissues of albino BALB/c mice.
  Autorzy: Woźniak Alina, Woźniak Bartosz, Drewa Gerard, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Biol. Pharm. Bull. 2002: 25 (7) s.943-944, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to study the effect of ascorbic acid (vitamin C) and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the brain, lungs and blood serum of inbred albino BALB/c mice. Sixty male mice divided into 4 groups were used for the study; the mice in each group were injected intraperitoneally (.p.): Group 1 - control, saline; Group 2 - H202 and FeSO4; Group 3 - ascorbic acid (AA); Group 4 - AA and ethanol. The level of TBARS in the investigated tissues of the mice in all of the groups was statistically significant higher than than in the control group. The highest content of TBARS in blood serum, brain, liver and lung tissue was observed in mice which were given ascorbic acid and ethanol.


  43/124

  Tytuł oryginału: Pacjenci gabinetów prywatnych o reformie i usługach gwarantowanych w opiece stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Private dental patients' opinion of the reform and guaranteed services in dental health care.
  Autorzy: Lempe Barbara, Woźniak Zbigniew, Żurowski Marcin
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.47-54, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie opinii ubezpieczonych na temat funkcjonowania reformowanej opieki stomatologicznej w dużym i małym mieście. Badaniem ankietowym objęto 200 pacjentów mieszkających w Polsce (100 osób) oraz w Wągrowcu (100 osób), korzystających z usług dwóch prywatnych praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia w ramach kontraktu z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych. Kwestionariusz zawierał między innymi pytania dotyczące oceny dostępności świadczeń, akceptacji dopłat lub pełnej odpłatności za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz opinii badanych na temat zmian w opiece stomatologicznej po 1.01.1999 roku. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecne zmiany w opiece stomatologicznej zyskały stosunkowo wysoką ocenę. Szczególnie pozytywnie oceniono poprawę dostępności do świadczeń. Negatywną reakcję wywołują projekty ewentualnego wprowadzenia zasady współpłacenia za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz pełnej odpłatności w leczeniu dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present the opinion of health - insured subjects about the reformed dental care functioning in a big and small city. 200 people (100 living in Poznań, 100 living in Wągrowiec), patients of two private practices contracted for dental care services by Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych sickness fund, completed questionnaires. Questions concerned an evaluation of access to dental services, acceptance of surcharges (extra charges) or full payment for some dental services and opinions about changes in the organization of dental care after 1st January 1999. Results obtained in this study lead us to conclude that the present changes in dental care received a relatively high evaluation. Especially positive was the opinion on access to dental services. A negative response was given to plans of possible introduction of co-payment for some dental procedures and full payment for dental treatment of adults.


  44/124

  Tytuł oryginału: Problemy okresu okołomenopauzalnego w Internecie.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.70-72, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  45/124

  Tytuł oryginału: Noworodkowa erytrodermia - wczesna manifestacja zespołu Omenna.
  Tytuł angielski: Neonatal erythrodermia - early manifestation of Omenn's syndrome.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Borowska-Rybus Bogdana, Zeman Krzysztof
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.23-29, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół Omenna jest rzadką, uwarunkowaną autosomalnie recesywnie chorobą, charakteryzującą się objawami ciężkiego złożonego niedoboru odporności skutkującego ciężkimi zakażeniami oraz erytrodermią, eozynofilią, hepatosplenomegalią, limfadenopatią, przedłużającą się biegunką, hypogammaglobulinemią i podwyższonym poziomem przeciwciał klasy IgE. Przedstawiony przypadek demonstruje trudności diagnostyczne, jakie towarzyszyły rozpoznaniu zespołu Omenna. Wynikały one przede wszystkim z niepełnego obrazu chorobowego w pierwszej fazie choroby. Podstawową manifestacją zespołu w początkowym okresie była przewlekająca się erytrodermia. Ponieważ występowanie zespołu jest b. rzadkie, a poszczególne objawy nie są dla niego patognomoniczne, dopiero ich łączne występowanie w połączeniu z charakterystycznymi zaburzeniami immunol. pozwoliło na ustalenie rozpoznania. Prezentując powyższy opis przypadku pragniemy zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania zespołu Omenna w różnicowaniu przyczyn erytrodemii u noworodków i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: Ommen's syndrome is a rare, autosomal recessive disease that is characterized by symptoms of a severe combined immune deficiency, severe infections, erythrodermia, hypereosinophilia, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, protracted diarrhoea, hypogammaglobulinemia and elevated serum IgE. The presented case demonstrates diagnostic problems in recognizing Omenn's syndrome. These resulted predominantly from the incomplete clinical picture of the disease in its early phase. Persistent erythrodermia was the basic manifestation of the syndrome in the initial phase. Sine the occurrence of the disease is extremely rare and particular symptoms are not pathognomonic, it is their co-occurrence in association with typical immunological disorders that enabled to estabilish the diagnosis. Through the presentation of the above case history we should like to point to the necessity of considering Omenn's syndrome in differentiating causes of erythrodermia in neonates and infants.


  46/124

  Tytuł oryginału: Internet przestrzenią doskonalenia i wymiany doświadczeń lekarzy rodzinnych całego świata.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.113-117, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495


  47/124

  Tytuł oryginału: Molsidomine potentiates the protective activity of GYKI 52466, a non-NMDA antagonist, MK-801, a non-competitive NMDA antagonist, and riluzole against electroconvulsions in mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Olszewski Krzysztof, Woźniak Małgorzata, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Wielosz Marian
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (4) s.321-326, tab., bibliogr. [35] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of molsidomine, a donor of nitric oxide (NO), L-arginine, a substrate for NO synthesis, and NG-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of NO synthase, on the protective activity of CGP 40116, GYKI 52466, MK-801, and riluzole against electroconvulsions was studied in mice. Molsidomine (100 mg kg-1; i.p.) potentiated the protective activity of GYKI 52466, MK-801, and riluzole but did not influence the protection offered by CGP 40116. In contrast to molsidomine, L-arginine (500 mg kg-1, i.p.) did not impair the protective activity of any anticonvulsant. In a dose of 40 mg kg-1, NNA administered i.p. did not afect the protection offered by any excitatory amino acid antagonists and riluzole. Combinations of molsidomine with either GYKI 52466 or MK-801 as well as riluzole did not cause a memory deficit in the passive avoidance task. However, the combined treatment of molsidomine with these anticonvulsant resulted in a motor impairment quantified by the chimney test. The lack of effect of L-arginine and NNA on the protective activity of excitatory amino acid antagonist suggests that molsidomine-evoked alterations in the protection provided by some excitatory amino acid antagonists against electroconvulsions are independent of the NO pathway.


  48/124

  Tytuł oryginału: Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patietns with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
  Autorzy: Tafil-Klawe Małgorzata, Woźniak Alina, Drewa Tomasz, Ponikowska Irena, Drewa Joanna, Drewa Gerard, Włodarczyk Konrad, Olszewska Dorota, Klawe Jacek, Kozłowska Róża
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR520-CR525, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The paper compares the effects of ozone therpay and conventional balneological methods on health conidition of patietns with obliterative atheromatosis and on serum activity of three lysosomal enzymes. Material/Methods: Sixty-four patietns with lower limb ischaemia in the course of obliterative atheromatosis (without diabetes) were nerolled in the study. Thirty-two patietns were treated with ozone administered by intravenous infusions and 30-minute aerosol oxygen-ozone baths. A comparative group was formed of 32 patietns treated with traditional balneology. There was also a control group made u p of 30 healthy subjects. Ozone tehrapy as well as traditional balenology were administered daily for the period of 10 days, excluding Saturdays and Sundays. Blood for biochemical analysis was collected from elbow vein in the following time intervals: 24 hours before ozone therpy or classical balneology, one hour after therpay and on the 10th day of treatment. The activity of catehpsin D, acid phosphatase and arylsulphatase as well as the levels of ŕ-1-antitrypsin (protease inhibitor) were determined in blood serum of patietns with obliteraitve atheromatosis. Results: In patients who received ozone therapy the activity of analysed lysosomal hydrolases returned to the values typical for healthy subjects. Patietns' general condition also improved. The use of traditional balneological methods did not result in any significant change either in the activity of lysosomal hydrolases, the level of ŕ-1-antitrypsin or general condition of patients. Conclusions: Ozone therapy administered by intravenous infusions and aerosol oxygen-ozone baths of lower extremities yields much better therapeutic results in comparison with classical balneology.


  49/124

  Tytuł oryginału: Usefulness of immunohistochemical testing and electron microscopy in the diagnosis of embryonal rhabdomyosarcoma.
  Autorzy: Salwa-Żurawska Wiesława, Biczysko Wiesława, Woźniak Aldona, Janicka-Jedyńska Małgorzata, Trejster Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR39-BR46, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The article presents the results of histological, immunohistochemical, and ultrastructural examinations of embryonal rhabdomyosarcoma. Material/methods: 20 tumors were tested histologically, 13 immunohistochemically, and 5 under electron microscopy. Results: We found that in cases when the entire tumor or large specimens were obtained for estimation, it was possible by examining many areas of the neoplasm to establish a diagnosis on the basis of testing paraffined sections, routinely HE stained. Our evaluation of the value of certain additional histological methods indicated only slight diagnostic usefulness for tumors of this kind. Among the immunohistochemical methods we evaluated, the desmin assay had the greatest practical applicability, due to the fact that this antigen is also expressed in highly immature cells; in second place was myoglobin. Differences are pointed out in the results obtained by assaying myoglobin using DAB and the DAKO kit. Ultrastructural examinations revealed myofilaments of myosin and actin in all types of cells, including immature cells. Particular attention is drawn to the possibility of using material fixed in formalin for ultrastructural examination. The preservation of intact myofilaments in mateiral prepared in this way constitutes an essential diagnostic aid. Conclusions: In diagnosing embryonal rhabdomyosarcoma the most useful examination, apart from histological examination, is electron microscopy, followed by immunomorphological examination.


  50/124

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze w przebiegu ostrej niewydolności wątroby.
  Tytuł angielski: Fungal infection in the course of acute liver injury.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Al-Batool Khalid
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.165-167, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie grzybicze jest częstym, poważnym i rzadko rozpoznawanym powikłaniem, znacząco zwiększającym śmiertelność u chorych z ostrą niewydolnością wątroby. Do czynników sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych należą: defekty odpowiedzi immunologicznej, rutynowe stosowanie antagonistów receptora H2, stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania i konieczności inwazyjnego monitorowania pacjenta. Narastanie zaburzeń świadomości po okresie początkowej poprawy, wydłużenie czasu protrombinowego, gorączka niereagująca na antybiotykoterapię, objawy niewydolności nerek i zwiększenie stanu stężenia leukocytów we krwi składają się na obraz kliniczny sugerujący współistnienie zakażenia grzybiczego w przebiegu ostrej niewydolności nerek. Głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybiczych jest candida albicans, izolowany najczęściej z układu oddechowego w 1. tygodniu hospitalizacji pacjenta. W ostrej niewydolności wątroby powikłanej zakażeniem grzybiczym śmiertelność wśród pacjentów, u których nie zastosowano leczenia przeciwgrzybiczego, wynosi 100 proc. Wczesne włączenie swoistego leczenia w przypadkach sugerujących rozwój zakażenia grzybiczego u chorych z objawami niewydolności wątroby może w istotny sposób zmniejszyć śmiertelność w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Fungal infection is a common, serious and underestimated complication, which contributes significantly to high mortality in patients with acute liver injury. The features accounting for the incidence of fungal infection include defects of immune response, routine use of H2 antagonists, frequent use of broad-spectrum antibiotics and invasive monitoring. Clinical deterioration characterized by increasing coma grade after initial improvement, increasing prothrombin time, pyrexia unresponsive to antibiotics, renal failure and elevated white cell count make up the clinical picture of the disease which suggests coexistence of fungal infection in acute liver injury. Candida albicans is the principal etiological agent of fungal infection and this pathogen is frequently isolated from the respiratory tract within a week of admission. The mortality among untreated patients with acute liver injury complicated with mycotic infection reaches 100 p.c. the early application of the specific treatment in cases suspected of mycotic infection in patients with liver injury could markedly reduce mortality in this group of patients.


  51/124

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  52/124

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Olczak Jacek, Rychłowska Magda, Klepacka Teresa, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia, Woźniak Wojciech
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.73-76, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three children with gonadal dysgenesis underwent prewential laparoscopic gonadectomy. In each case we confirmed germinal cell neoplasm what support the opinon of necessity of earlie gonadectomy at the time of diagnosis.


  53/124

  Tytuł oryginału: Dual effect of 2-methoxyestradiol on cell cycle events in human osteosarcoma 143B cells.
  Autorzy: Gołębiewska Justyna, Rozwadowski Piotr, Spodnik Jan Henryk, Knap Narcyz, Wakabayashi Takashi, Woźniak Michał
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.59-65, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have demonstrated for the first time that the steroid metabolite, 2-methoxyestradiol (2-ME) is a powerful growth inhibitor of human osteosarcoma 143 B cell line by pleiotropic mechanisms involving cell cycle arrest at two different points and apoptosis. The ability of 2-ME to inhibit cell cycle at the respective points has been found concentration dependent. 1 ćM 2-ME inhibited cell cycle at G1 phase while 10 ćM 2-ME caused G2/M cell cycle arrest. As a natural estrogen metabolite 2-ME is expected to perturb the stability of microtubules (MT) in vivo analogously to Taxol - the MT binding anticancer agent. Contrary to 2-ME, Taxol induced accumulation of osteosarcoma cells in G2/M phase of cell cycle only. The presented data strongly suggest two different mechanisms of cytotoxic action of 2-ME at the level of a single cell.


  54/124

  Tytuł oryginału: Evaluation of lymphocyte subsets and NK cells in septic children.
  Autorzy: Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Zeman Krzysztof, Banasik Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR119-CR124, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Disorders of lymphocyte subpopulations counts and NK cells may not only contribute to impaired elimination of pathogens, but also be an important factor in the development of generalized inflammatory reaction. The aim of the paper was the analysis of subpopulations of lymphocytes and NK cells in children with sepsis and after recovery. Material/Methods: The study comprised 25 septic children (17 infants and 8 children aged from 1 to 3 years). The control group consisted of 25 healthy children. The study was conducted in the initial phase of sepsis and then repeated 2 to 3 months after recovery. In all the children, the percentage and absolute numbers of basic lymphocyte subsets and NK cells in blood serum were evaluated. Results: In the course of sepsis, the absolute number of activated lymphocytes T in the youngest children was higher in comparison with the control gorup. After revovery, the percentage and absolute counts of CD4 lymphocytes in all the children and CD3/CD4 lymhocytes ratio in the youngest children were considerably lower than in the control gorup. The percentage and absolute number of NK cells in the youngest children after recovery were higher in comparison with the control group. Conclusions: In children who underwent sepsis, depression traits of cellular immunity are observed. The occurrence of defensive system disorders after recovery may be an important factor in recurrent infections and creates the necessity of immune system monitoring in children with the hisotry of sepsis for the purpose of prevention.


  55/124

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne i praktyczne zastosowania Internetu w gastroenterologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.96-99, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Streszczenie polskie: Gastroenterologia należy do dziedzin wyraźnie zaznaczonych w Internecie. Prowadzi się już m.in. badania drogą elektroniczną z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego przez 2 lata od czasu rozpoznania. Pilotażowy program miał początkowo charakter badań naukowych, trudno jednak nie dostrzec możliwości jego zastosowania w regulacji kontroli pacjentów [1, 5]. Dotyczy to szczególnie danych uzyskiwanych z ankiet elektronicznych. Można w ten sposób badać zadowolenie i skuteczność terapii u pacjentów z tą chorobą, co stanowi skuteczniejszą formę opieki [6, 8].


  56/124

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń pyłu na stanowiskach pracy w zakładzie porcelany z zastosowaniem pyłomierza laserowego GRIMM.
  Tytuł angielski: Dust exposure in a pottery plant assessed using GRIMM dust monitor.
  Autorzy: Woźniak Helena, Stroszejn-Mrowca Grażyna, Kita Natalia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.405-411, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W jednym z zakładów porcelany stołowej, w którym pylice płuc były jedyną stwierdzoną chorobą zawodową (16 przypadków w okresie 1984-1997), wykonano za pomoca pyłomierza laserowego GRIMM pomiary stężeń pyłu frakcji wdychalnej, torakalnej i respirabilnej na typowych stanowisk na typowych stanowiskach pracy. Najwyższe stężenia wszystkich frakcji pyłu stwierdzono na stanowisko zestawiacza mas ceramicznych (szlamowania); stężenia średnie kształtowały się następująco: pył wdychalny - 7231,8 mg/m3, frakcja torakalna - 4834,9 mg/m3, frakcja respirabilna - 1402,2 mg/m3. Wysokie stężenia wszystkich frakcji pyłu stwierdzono także na stanowisku robotnika transportu międzywydziałowego, usuwajacego odpady masy ceramicznej z formowni i odlewni. Wśród pracowników szlamowni (zatrudnionych około 20 osób) stwierdzono w analizowanym okresie najwięcej - 7 przypadków pylicy płuc, a wśród pracowników transportu międzywydziałowego - 4 przypadki (zatrudnionych 4 osoby). Na pozostałych stanowiskach (w odlewni, formowni, palarni) stężenia pyłu kształtowały się następująco: wdychalny od 1175 mg/m3 do 3232 mg/m3, torakalny od 726 do 2001 mg/m3, a respirabilny od 146 do 549 mg/m3. Zawartość wolnej krtystalicznej krzemionki (SiO2) w pyle pobranym z powietrza wynosiła od 3 proc. (palarnia) do około 50 proc. (szlamownia) głównie w postacikwarcu, krystobalit stwierdzono w pyle pobranym w palarni. Główną frakcję pyłu wdychalnego stanowiła frakcja tchawiczo-oskrzelowa od 43,1 do 48,2 porc., frakcja ekstratorakalna wynosiła od 32,8do 42,3 proc. a frakcja respirabilna od 11,8 do 21,6 proc. Na stanowisku...


  57/124

  Tytuł oryginału: Cell cycle in sporadic melanoma.
  Autorzy: Czajkowski Rafał, Drewa Tomasz, Woźniak Alina, Krzyżyńska-Malinowska Ewa
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (9) s.550-556, il., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Sporadic melanoma is a neoplasm whose etiology has been fully investigated. Contemporary achievements in molecular biology have made it possible to localize the genes whose damage can contribute to the initiation of neoplastic transformation of malanocytes and lead to a progression of the disease. The majority of these genes are responsible for the correct progression of phase G1 of the cell cycle. Phase G1 of the cell cycle is subject to control by many protooncogenes and antioncogenes, wihich constitute the pRb or p53 pathway, damage to which can lead to the development of malignant melanoma. The present paper discusses disorders inthe control of phase G1 of the cell cycle in sporadic melanoma.


  58/124

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu ostrego odczynu popromiennego błony śluzowej podczas przyspieszonej hiperfrakcjonowanej radioterapii z planowaną przerwą (CHA-CHA) zaawansowanych raków regionu głowy i szyi.
  Tytuł angielski: An evaluation of mucosal acute radiation injury during accelerated-hyperfractionated split course radiotherapy (CHA-CHA) of advanced head and neck cancers.
  Autorzy: Miszczyk Leszek, Tarnawski Rafał, Woźniak Grzegorz, Maciejewski Bogusław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.543-549, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie badań przeprowadzonych w grupie 18 chorych na zaawansowane raki regionu głowy i szyi z przerzutami do węzłów chłonnych leczonych przyspieszonym hiperfrakcjonowaniem z planowaną przerwą (CHA-CHA, 64 Gy w 40 frakcjach, w czasie 28 dni z 8-dniową przerwą) przeprowadzono ocenę przebiegu ostrego odczynu popromiennego (o.o.p.) błony śluzowej za pomocą skali Dische. Oceniano masę ciała chorych w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Obliczono wartości systemu jednostek Nasilenia-Czasu (STU), porównując je z radioterapią konwencjonalną. O.o.p. charakteryzował się szybkim narastaniem (2 tyg.) do wartości maksymalnej, dwutygodniowym okresem nasilenia ( 12 punktów) i kilkutygodniowym gojeniem. Najcięższy przebieg o.o.p. stwierdzono przy napromienianiu raka gardła środkowego. Obliczone dla obu schematów narpomieniania wskaźniki systemu STU różniły się bardzo znacznie potwierdzając odmienność przebiegów o.o.p. Znaczne nasilenie o.o.p. prowadziło do zaburzeń odżywiania i dużego spadku masy ciała w trakcie radioterapii, lecz nie było w żadnym przypadku powodem przerwania leczenia. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że schemat CHA-CHA powoduje nasilony o.o.p. błony śluzowej, dobrze tolerowany przez chorych i nie prowadzący do powstania następczych odczynów późnych.


  59/124

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena endometru Raypex 4. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: A clinical evaluation of the Raypex 4 apex locator. A preliminary report.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.35-38, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dokładności lokalizacji otworu wierzchołkowego korzenia zęba za pomocą endometru Raypex 4 w porównaniu ze zdjęciem rentgenowskim i badaniem z użyciem radiografu Digora. Prawidłowe wskazanie uzyskano w przypadku 60 kanałów (83,3 proc.) (koniec narzędzia znajdował się 0-2 mm przed wierzchołkiem radiologicznym korzenia zęba); w 12 przypadkach (16,7 proc.) stwierdzono pomiary za długie.


  60/124

  Tytuł oryginału: Nieinfekcyjne zapalne choroby wątroby.
  Tytuł angielski: Nonviral hepatitis.
  Autorzy: Jankowska Irena, Socha Piotr, Woźniak Małgorzata, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy, Rujner Jolanta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.353-360, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono etiologię, rozpoznanie i diagnostykę podstawowych schorzeń zaliczanych do nieinfekcyjnych zapalnych chorób wątroby. Szczególną uwagę zwrócono na trudności diagnostyczne i częstą konieczność weryfikacji rozpoznania badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby. Podkreślono konieczność hospitalizacji dzieci z nieinfekcyjnymi zapalnymi chorobami wątroby w oddziale wysokospecjalistycznym przygotowanym do przeszczepienia wątroby lub współpracującym z takim ośrodkiem.


  61/124

  Tytuł oryginału: Interdigestive contractions of the gallbladder in rabbits: the real time ultrasonographical studies.
  Tytuł polski: Skurcze międzytrawienne pęcherzyka żółciowego u królików. Badanie USG.
  Autorzy: Romański Krzysztof W., Woźniak-Stolarska Barbara
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.13-20, tab., bibliogr. 32 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Brak doniesień dotyczących ultrasonograficznego badania kurczliwości pęcherzyka żółciowego u królika. Zatem celem obecnych badań była ocena dynamiki skurczów pęcherzyka żółciowego u 7 królików. Zwierzęta karmiono 24 godziny przed doświadczeniami, które trwały 3-5 godzin. Badania ultrasonograficzne przeprowadzano co 10 minut używając aparatu typu USG 220 SLC. Sektorową sondę 3,5 MHz przykładano w rejonie prawego podżebrza. Uzyskiwano maksymalne podłużne obrazy pęcherzyka żółciowego i szacowano objętość pęcherzyka żółciowego stosując 3 metody. Najwyższe wartości otrzymano dzięki użyciu emtody przybliżającej kształt pęcherzyka żółciowego do elipsoidy. Stosując metodę przybliżania kształtu pęcherzyka żółciowego do beczki otrzymano wyniki pośrednie, a najniższe wartości otrzymano metodą sumy cylindrów. Wartość średnia wszystkich objętości pęcherzyka żółciowego uzyskanych ostatnią metodą wynosiła 1,34 ń 0,10 ml. Wartości szczytowe i międzyszczytowe wynosiły odpowiednio 2,23 ń 0,33 i 0,99 ń 0,18 ml. Średnia odległość pomiędzy pikami wynosiła 69,6 ń 7,4 min pozostając w przybliżeniu zgodną z opisaną w piśmiennictwie długością cykli MMC u królika. Wyniki sugerują, że model ultrasonografii pęcherzyka żółciowego królika może być ogólnie użyteczny w badaniach dynamiki pęcherzyka żółciowego.

  Streszczenie angielskie: There are no reports concerning the ultrasonographical examination of gallbladder contractility in rabbits. Thus, the aim of this study was to assess the dynamics of gallbladder contractions in 7 rabbits. Animals were fasted 24 h before the experiments lasting 3-5 h. Ultrasonographical examinations were performed every 10 min using USG 220 SLC machine. The sectorial ultrasound 3.5 MHz was placed in the right subcostal region. The maximal longitudinal gallbladder scans were obtained and the gallbladder volume was estimated using 3 methods. The highest values were obtained with the method approximating the gallbladder shape to ellipsoid. The second method approximating gallbladder shape to the barrel provided intermediate results and the lowest results were obtained with the sum-of-cylinders method. The overall mean of interdigestive gallbladder volume using the latter method was 1.34 ń 0.10 ml. Peak and interpeak values were 2.23 ń 0.33 and 0.99 ń 0.18 ml, respectively, p 0.01. The mean peak distance was 69.6 ń 7.4 min approximately remaining in concert with the reported MMC intervals in rabbits. It is concluded that the rabbit model for gallbladder ultrasonography may be useful for the study of gallbladder dynamics.


  62/124

  Tytuł oryginału: Uogólnione zakażenie grzybiczo-bakteryjne w przebiegu piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Generalized fungal and bacterial infection in the course of fulminant hepatitis B in a 16-month old girl.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Al-Batool Khalid
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.157-161, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W obrazie piorunującego zapalenia wątroby, niezależnie od etiologii, dominującym objawem jest encefalopatia wątrobowa, rozwijająca się w okresie od 3 do 8 tygodni trwania choroby. Zakażenia grzybiczo-bakteryjne często towarzyszą piorunującemu zapaleniu wątroby i znacząco przyczyniają się do wysokiej śmiertelności obserwowanej w tym schorzeniu. Wczesne włączenie antybiotykoterapii i leczenia przeciwgrzybiczego u pacjentów podejrzanych o te zakażenia znacząco poprawia rokowanie i zwiększa szanse na przeżycie. W pracy przedstawiamy przypadek piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki, w przebiegu którego rozwinęła się posocznica grzybiczo-bakteryjna. W wyniku zastosowanego leczenia, prowadzonego zgodnie z antybiotyko- i mikogramem, uzyskano stopniowe ustępowanie zaburzeń świadomości, objawów skazy krwotocznej i hiperbilirubinemii. Po 82 dniach leczenia dziecko wypisano do domu w dobrym stanie ogólnym.


  63/124

  Tytuł oryginału: Recognition and repair of DNA-cisplatin adducts.
  Autorzy: Woźniak Katarzyna, Błasiak Janusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.583-596, il., tab., bibliogr. [100] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Anticancer activity of cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum) is believed to result from its interaction with DNA. The drug reacts with nucleophilic sites in DNA forming monoadducts as well as intr-and interstrand crosslinks. DNA-cisplatin adducts are specifically recognized by several proteins. They can be divided into two classes. One constitutes proteins which recognize DNA damage as an initial step of the nucleotide excision and mismatch repari pathways. The other class contains proteins stabilizing cellular DNA-protein and protein-protein complexes, including non-histone proteins stabilizing cellular DNA-protein and protein-protein complexes, including non-histone proteins from the HMG (high-mibility-group) family. They specifically recognize 1,2-interstrand d(GpG0 and d(ApG) crosslinks of DNA-cisplatin adducts and inhibit their repair. Many HMG-domain proteins can function as transcription factors, e.g. UBF, an RNA polymerase I transcription factor, the mamalian testis-determining factor SRY and the human mitochondrial transcription factor mtTFA. Moreover, it seems that some proteins, which probably recognize DNA-cisplatin adducts non-specifically, e.g. actin and other nuclear matrix proteins, can disturb the the structural and functional organization of the nucleus and whole cell. The formation of complexes between DNA and proteins in the presence of cisplatin and the changes in the cell architecture may account for the drug cytotoxicity.


  64/124

  Tytuł oryginału: Wiązanie kofeiny z białkami mleka w obecności azotanów (III) i (V).
  Tytuł angielski: Binding of caffeine with milk proteins in the presence of nitrates and nitrites.
  Autorzy: Pokorska-Lis Grażyna, Woźniak Jan, Olędzka Regina, Kaczkowska Kamila, Szczepanik Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.223-230, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Na prostych układach in vitro zbadano wpływ azotanów(III) i (V) lub ich mieszaniny na stopień wiązania kofeiny z białkami.


  65/124

  Tytuł oryginału: Znaczenie przeciwutleniaczy w procesie apoptozy : praca doktorska
  Autorzy: Ostrowski Mariusz Marek, Woźniak Michał (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Medycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19709

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  66/124

  Tytuł oryginału: Rozwój kory mózgu u zarodków i płodów ludzkich od 7 do 14 tygodnia : praca doktorska
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 47 k., 101 k. tabl. : tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn. - Karty tabl. luzem
  Sygnatura GBL: 45/19911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  67/124

  Tytuł oryginału: Activity of superoxide dismutase and catalase and the level of lipid peroxidation products reactive with TBA in patients with psoriasis.
  Autorzy: Drewa Gerard, Krzyżyńska-Malinowska Ewa, Woźniak Alina, Protas-Drozd Franciszka, Mila-Kierzenkowska Celestyna, Rozwodowska Małgorzata, Kowaliszyn Bogna, Czajkowski Rafał
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.BR338-BR343, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The etiology of psoriasis, one of the most common chronic dermatoses, has not been elucidated yet. Involvement of antioxidant enzymes is suspected. The study aimed to determine the concetrations of lipid pereoxidation products reactive with thiobarbituric acid and antioxidant enzymes activity. Material/Methods: 67 patients of the Chair and Clinic of Dermatology (22 females and 45 males) with psoriasis vulgaris of 3 to 34 years' duration were examined. All were treated topically with preparations for external use. Smooth skin was treated with salicyl ointment, cignoline and tar, while salicyl oil and betamethasone diproproionide with salicylic acid was used on the scalp. Lipid peroxidation products reactive with TBA, expressed as malondialdehyde (MDA) concentration, were determined in erythrocytes using Buege and Aust method. Activities of antioxidant enzymes, superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT), were determined in erythrocytes according to Misra and Fridovich, and Beers adn Sizer, respectively. Results: In halthy subjects, SOD and CAT activity was 1049.2 ń 261.9 U/gHb and 41.4 ń 13.7 x 10**4 IU/gHb, respectively, and MDA concentration 35.8 ń 10.5 nM/gHb. MDA concentrations in erythrocytes of psoriatic patients before treatment were 44 p.c. higher and SOD and CAT activities 20 p.c. and 27 p.c. lower, respectively, than those observed in the controls. Topical treatment improved the patients' clinical condition, resulting in slow increase of enzyme activity to values comparable with controls. Conclusions: The results confirm the involvement of antioxidant enzymes in the pathogenesis of psoriasis. It is, however, questionable whether the observed abnormalities are responsible for the onset of psoriasis, or resultant from ongoing pathologic process.


  68/124

  Tytuł oryginału: Wartość badania odcinka szyjnego rdzenia kręgowego i kręgosłupa podczas sekcji sądowo-lekarskich : praca doktorska
  Autorzy: Woźniak Krzysztof, Trela Franciszek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20286

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  69/124

  Tytuł oryginału: Samokształcenie kierowane na studiach licencjackich.
  Autorzy: Płachecka Lilia, Woźniak Jadwiga, Przychodzka Elżbieta, Szyszkowska Małgorzata
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (11) s.7-9, 25
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  70/124

  Tytuł oryginału: Opracowanie kryteriów prognostycznych u dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby.
  Tytuł angielski: Outcome prognostic criteria in children with autoimmune hepatitis.
  Autorzy: Woźniak Małgorzata, Woynarowski Marek, Socha Jerzy, Muszyńska Barbara
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.403-407, tab., bibiogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy poszukiwano czynników, które mogłyby mieć znaczenie prognostyczne u pediatrycznych pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby. Analizowano je w odniesieniu do końcowego efektu terapeutycznego.


  71/124

  Tytuł oryginału: Morphological and immunological features of liver inflammatory infiltrate in children with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Kałużyński Andrzej, Turant Maria
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.117-122, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the correlation between morphological and immunological features of lesions in the liver in children with chronic hepatitis C. In the study 11 children with chronic hepatitis C were enrolled. Histopathological and immunomorphological investigations included antigen marking CD45, CD45RA, CD45RO, CD20, CD3, CD8 in liver biopsy specimens. The immunomorphological assessment of the inflammatory infiltrate cells showed the presence of CD45 antigen on the vast majority of leukocytes in the portal tracts and in the lobular parenchyma in all the studied children. One fourth of the inflammatory cells were characterised by CD20 phenotype, 1/2 - by CD3 phenotype, 1/3 - by CD8phenotype, 1/3 - by CD45RA phenotype and 2/3 - by CD45RO phenotype. Conclusions: T and B lymphocytes were predominant in hepatic inflammatory infiltrates (T lymphocytes are twice as numerous as B lymphocytes). Among T lymphocytes, cytotoxic and suppressor cells were prevailing. Most T lymphocytes were characterized by CD45RO phenotype, which shows their activation. A positive correlation between most lymphoid cell markers, staging and grading suggests the role of these cells in liver injury.


  72/124

  Tytuł oryginału: Co-existence of apoptotic and necrotic features within one single cell as a result of menadione treatment.
  Autorzy: Kamiński Marcin, Karbowski Mariusz, Miyazaki Yu, Kędzior Jakub, Spodnik Jan Henryk, Gil Aleksandra, Woźniak Michał, Wakabayashi Takashi
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.217-220, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we examined the effects of menadione, a redox cycling agent, on structural changes of human osteosarcoma line 143B cells. It has been previosly reported that menadione can cause necrotic or apoptotic cell death in a concentration- depending manner. In our experimental model, cells were treated with 100 ćM menadione for 24 hours. Using electron microscopy technique cells carrying three kinds of morphological changes were detected: necrotic cells, apoptotic cells and those demonstrating a co-existence of apoptotic and necrotic features in one single cell.


  73/124

  Tytuł oryginału: Differentiation of the cortical plate in early human foetuses.
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.233-236, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to describe the differentiation of the cortical plate in human foetuses aged 9 - 11 weeks. Histological sections showed that in this early period of development the cortical plate is differentiated into two zones. The external zone is composed of vertical columns of cells, which are perpendicular to the cortical surface. The internal zone is wider and consists of irregularly arranged clusters of cells.


  74/124

  Tytuł oryginału: Divergent effects of quinolinic aminoxyls on mitochondrial ultrastructure and localisation in osteosarcoma 143 B cells.
  Autorzy: Spodnik Jan Henryk, Kędzior Jakub, Gil Aleksandra, Woźniak Michał, Wakabayashi Takashi, Falcioni Giancarlo, Greci Lucedio
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.261-264, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we have shown that quinolinic aromatic aminoxyls are very efficient in protecting lipids of endoplasmic reticulum membranes against hydroperoxide-induced oxidation. The efficacy of these aminoxyls as protectors of lipids was much higher than the water-soluble 4-OH-TEMPO. We have also shown that QAL causes distinct changes of the morphology of mitochondria: from filamentous to granular enlarged structure via the folding of the former. QAL induces also perinuclear clustering of mitochondria. C-QAL as well as 4-OH-TEMPO treated cells revealed filamentous and scattered pattern of mitochondria. Antioxidant activity of QAL as well as morphological changes of mitochondrial raise the possibility that this drug can affect cell physiology via changes of mitochondrial function.


  75/124

  Tytuł oryginału: Wpływ reperfuzji nerki na procesy wolnorodnikowe u chorych poddanych przeszczepowi
  Autorzy: Biernacki Maciej, Bigda Justyna, Jankowski Kamil, Woźniak Michał, Śledziński Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.351-355, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  76/124

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną.
  Tytuł angielski: Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine.
  Autorzy: Leppert Wojciech, Majkowicz Mikołaj, Łuczak Jacek, Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W otwartym, randomizowanym, równoległym badaniu przeprowadzono ocenę jakości życia 40 chorych z bólem nowotworowym, którzy wymagali leczenia analgetykami opioidowymi. Chorzy otrzymywali przez 7 dni tramadol (krople bądź kapsułki) lub morfinę (roztwór wodny) o normalnym uwalnianiu, a przez kolejne 28 dni tramadol (Tramal Retard tabletki 100, 150, 200 mg) lub morfinę (MST Continus tabletki 10, 30, 60, 100 mg bądź M-eslon kapsułki 10, 30, 60, 100 mg) o zmodyfikowanym uwalnianiu. Ocenę jakości życia przeprowadzono trzykrotnie w czasie badania po 7, 21 i 35 dniach leczenia, przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ C 30. W obu grupach chorych uzyskano korzystne efekty analgetyczne, wyrażone znaczącym zmniejszeniem początkowego natężenia bólu wg skali VAS. Czas leczenia Tramalem Retard wynosił 3 - 310 dni (średnio 87.15 ń 78.23 dni), morfiną (MST Continus i M-eslon) 5 - 502 dni (średnio 100.05 ń 102.67 dni). Zakres dawek dobowych dla tramadolu 200 - 600 mg (średnia 322,22 ń 116,60 mg), dla morfiny 20 - 270 mg (średnia 123,5 ń 78,15 mg). Średnie dawki dobowe po 7, 21 i 35 dniach leczenia dla tramadolu wynosiły odpowiednio 290, 340 i 322 mg, dla morfiny odpowiednio 82,55, 103 i 123,5 mg. Natężenie objawów ubocznych, zwłaszcza senności (różnice statystycznie znamienne) było większe w grupie chorych leczonych morfiną. Badanie jakości życia wykazało lepszą ogólną jakość życia i mniejsze nasilenie zmęczenia w trzecim badaniu (po 35 dniach leczenia) w grupie chorych leczonych ...

  Streszczenie angielskie: In an open, randomised, parallel study we assessed quality of life in 40 patients who demand opioid analgesis therapy because of cancer pain. Patients received normal release preparations of tramadol (drops or capsules) or morphine (water solution) during first 7 days of the treatment, then patients were transferred to modified release forms of tramadol (Tramal Long 100, 150, 200 mg tablets) or morphine (MST Continus 10, 30, 60, 100 mg tablets or M-eslon 10, 30, 60, 100 mg capsules) which were administered through 28 days. Quality of life was appraised three times during the trial after 7, 21 and 35 days of the treatment using QLQ C 30 questionnaire. In both groups of patients the treatment was effective expressed by significant decrease in pain intensity assessed by VAS scale. The time of the treatment was for Tramal Retard 3 - 310 days (mean 87.15 ń 78.23 days), for morphine MST Continus and M-eslon 5 - 502 days (mean 100.05 ń 102.67 days). The daily dose range of tramadol was 200 - 600 mg (mean 322.22 ń 116.60 mg), for morphine 20 - 270 mg (mean 123.5 ń 78.15 mg). The mean daily doses after 7, 21 and 35 days of the treatment were for tramadol 290, 340 and 322 mg respectively, for morphine 82.5, 103 and 123.5 mg respectively. Side effects intensity especially drowsiness (statistically significant differences) was bigger in patients treated with morphine. Quality of life results revealed better overall quality of life and less intensity of fatique in the third ...


  77/124

  Tytuł oryginału: Zastosowanie opiatów do leczenia bólu u chorych na zaawansowanego raka stercza.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.52, 54, 56-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schemat postępowania przeciwbólowego, promowany przez WHO, jest odpowiednim narzędziem w praktyce klinicznej u chorych na zaawansowanengo raka stercza. Lekami stosowanymi najczęściej są: morfina, fentanyl, tramadol oraz paracetamol. Ważną rolę w leczeniu przeciwbólowym odgrywają opiaty zwłaszcza podawane doustnie lub do stosowania przezskórnego. Analgetyki podaje sie w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec nawrotowi bólu.


  78/124

  Tytuł oryginału: Stres oksydacyjny w nerce chomika syryjskiego poddanego przewlekłej estrogenizacji w obecności syntetycznych aminooksyli : praca doktorska
  Autorzy: Stefaniak Tomasz, Woźniak Michał (promot.).; Akademia Medyczna w Gadńsku
  Źródło: 2002, 134 k. : il., tab., bibliogr. 177 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki


  79/124

  Tytuł oryginału: Prawo atomowe.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.58, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Współczesny szpital coraz częściej naszpikowany jest sprzętem służącym do diagnozowania i monitorowania, opartym o technikę wykorzystującą lub emitującą promieniowanie jonizujące. Dotychczasowe prawodawstwo polskie w znikomym zakresie zajmowało się ochroną przed jej skutkami. Sytuacja zmieniła się z dniem 1 stycznia 2002 r., od kiedy zaczęło obowiązywać prawo atomowe.


  80/124

  Tytuł oryginału: Pacjenci ministra.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.51-52, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • informator


  81/124

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cyklosporyny w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Socha Jerzy, Pawłowska Joanna, Popińska Katarzyna, Ryżko Józef, Woźniak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.150-151, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wskazania do leczenia cyklosporyną w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, nie poddających się leczeniu.


  82/124

  Tytuł oryginału: Wspomaganie leczenia w metodzie Ryodoraku, poprzez stosowanie diety zrównoważonej według zasady pięciu elementów.
  Tytuł angielski: Therapeutic assistance in the Ryodorak method by equilibrated diet according to five elements' rule.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz, Konecki Tomasz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.807-811, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wspomaganie leczenia w metodzie Ryodaraku poprzez odpowiedni indywidualny dobór diety według zasady 5 elementów. Zwrócono uwagę na rolę i odpowiedni dobór 5 podstawowych smaków.

  Streszczenie angielskie: The authors present the therapeutic assistance in the Ryodarak method with a suitable individual dietary selection based on the five elements' rule. Attention to the role and adequate selection o five basal tastes has been paid.


  83/124

  Tytuł oryginału: Jak można schudnąć i poprawić zdrowie stosując specyficzną dietę wspomaganą masażem punktów korporalnych.
  Tytuł angielski: How to lose weight and improve health applying specific diet supported by corporal points' massage.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.812-817, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują jedną z najbardziej skutecznych metod regulacji wagi opartą na zastosowaniu odpowiedniego sposobu odżywiania. Metodę tą można skutecznie wspomóc poprzez stymulację wybranych punktów korporalnych.

  Streszczenie angielskie: The authors describe one of the most effective methods in weight regulation based upon application of appropriate way of nutrition. This method can be effectively supported by the stimulation of selected corporal points.


  84/124

  Tytuł oryginału: Wybrane punkty małżowiny usznej we wspomaganiu kontroli wagi.
  Tytuł angielski: Selected auricular points on assistance of weight control.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (25/26) s.818-821, il. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują wybrane punkty na małżowinie usznej związane z regulacją wagi ciała.

  Streszczenie angielskie: The authors describe some selected auricle points connected with the body weight regulation.


  85/124

  Tytuł oryginału: Etyka w białym fartuchu.
  Autorzy: Woźniak Anna, Pustułka Agata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.54-55
  Sygnatura GBL: 313,638

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  86/124

  Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu bólu nowotworowego.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.47-48, 50, 52-53, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  87/124

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne biodra trzaskającego - ocena Z - plastyki wg Brignalla i Stainsby'ego
  Autorzy: Szymczak Zbigniew, Dudek Jan, Woźniak Dariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.383-384, bibliogr. 16 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  88/124

  Tytuł oryginału: Leczenie łagodnych guzów piersi z zastosowaniem akupunktury.
  Tytuł angielski: Acupuncture in a treatments of benign breast lesions.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.910-914, tab., bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łagodne guzy piersi często przysparzają wielu problemów, szczególnie leczniczych. O ile ich diagnostyka dysponuje wieloma możliwościami, o tyle podjęcie decyzji o leczeniu chirurgicznym bywa trudne, gdyż często potencjalne korzyści są niższe niż ryzyko samego zabiegu. Leczenie farmakologiczne zwykle przynosi rezultaty zaledwie dostateczne, stąd poszukiwanie metod leczniczych obarczonych niższymi powikłaniami. Należy do nich bez wątpienia akupunktura. W artykule przedstawiamy bardzo ogólny podział łagodnych guzów piersi wraz z proponowanymi punktami oraz dodatkowymi objawami, które mogą tłumaczyć wybór poszczególnych punktów. Chcemy również zwrócić uwagę na skuteczność akupunktury w okresie laktacji oraz znaczenie zaburzeń hormonalnych w patologii piersi.

  Streszczenie angielskie: The benign breast tumors treatment sometimes is very problematic - if and how? Diagnostic methods, like a clinical examination, an imaging and a cytological or histological specimen assessment allow to establish a diagnosis with rather high accuracy. But the decision of surgical treatment should be taken very carefullyb because the risk of surgical or anaesthetic procedures morbidity, related to the intervention, usually is higher then the risk related to the tumor itself. Pharmacological treatment is not enough efficient in most patients, except bacterial inflammatory diseases, treated with antibiotics, so the alternative methods with lower morbidity risk should be searched for. The acupuncture belongs to them definitely. In this paper we would like to present a general division of the benign breast tumors with proposed acupoints, and additional symptoms, which may explain the chosen points. We also would like to draw clinicians attention to the efficacy of acupuncture in lactating patients and the importance if hormonal disturbances in the breast care.


  89/124

  Tytuł oryginału: Wskazania i przeciwwskazania do leczenia akupunkturą guzów piersi.
  Tytuł angielski: Indications and contraindications for breast tumors acupuncture treatment.
  Autorzy: Baklińska Magdalena, Żurawski Wojciech, Woźniak Piotr, Zadrożny Marek
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.915-921, tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu klinicznym, palpacyjnym oraz badaniach obrazowych i cytologicznych. Najczęściej dysponujemy mammografią, USG i biopsją cienkoigłową, rzadziej scyntymammografią lub biopsją gruboigłową. Zastosowanie wszystkich tych metod pozwala z dość dużą dokładnością na rozpoznanie charakteru guzów piersi, które de facto są objawem choroby, i zastosowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Akupunktura przydatna jest tylko w wyselekcjonowanych przypadkach. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest złośliwy guz piersi z wyjątkiem pacjentów, u których stopień zaawansowania choroby nowotworowej dyskwalifikuje ich z leczenia konwencjonalnego, zmiany wątpliwe oraz brak dokładnej diagnostyki. Względnym przeciwwskazaniem jest guz zapalny z naciekaniem skóry oraz wcześniejsza kwalifikacja pacjenta do leczenia chirurgicznego lub adjuwantowego. Z kolei wskazaniem do nakłuć leczniczych są dolegliwości bólowe, również te związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjno-piersiowego, mastopatia i nawracające torbiele, a do nakłuć paliatywnych - bóle wywołane przerzutami do kości i zaburzenia psychiczne, często towarzyszące zaawansowanej chorobie nowotworowej. We wszystkich jednak przypadkach należy zdać sobie sprawę, że nakłucie odpowiednich punktów za zadanie ustabilizować przepływ Chi i przywrócić organizmowi możliwość samowyleczenia, a więc często wymaga od pacjenta zmiany sposobu odżywienia i wielu nawyków.

  Streszczenie angielskie: The breast diseases diagnostics are based on a clinical examination (palpation), imaging and histological assessment. Usually a mammography, ultrasound and fine needle biopsy are available. Less frequently a scintimammography, MRI or core needle biopsy use to be scheduled. The application of all these methods allow to establish the diagnosis of a breast tumor, which in fact is a symptom of a breast disease, with a high accuracy. This acupuncture is useful and should be ordered only in selected cases. Any malignat breast tumor is a contraindication for needing, except very advanced locally or metastatic neoplasm, disqualified from conventional treatment, the suspicious lesions and the lack of detailed diagnostics. A pain, also related to shoulders and neck problems, mastopathy and cysts are the indications for acupuncture. Palliative acupuncture can be given to the patients with very advanced breast cancer due to pain control and mental disorders of malaise. We should realize that the needling of certain acupoints provokes readjustment of Chi flow and stimulates the self-healing ability, so the patient also should to put an effort and sometimes change a lifestyle or some habits.


  90/124

  Tytuł oryginału: Robot w sercu.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.58-59
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w czasie zorganizowanego przez siebie II Sympozjum "Roboty Kardiochirurgiczne" przedstawiła raport dotyczący polskiego projektu robota kardiochirurgicznego RobIn Heart oraz zaprezentowała model jego działania. Gospodarzem sympozjum był prezes Rady Fundacji, prof. Zbigniew Religa wśród gości spotkaliśmy m.in. prof. Andrzeja Bochenka, autora pierwszej w Polsce operacji z użyciem robota oraz dr. Romualda Cichonia z ośrodka kardiologicznego w Dreźnie, światowego lidera pod względem liczby operacji z użyciem robotów.


  91/124

  Tytuł oryginału: Differential expression intensity of CD58 and HLA-DR on myeloblasts in acute myeloid leukaemia (AML).
  Autorzy: Woźniak Jolanta, Kopeć-Szlęzak Joanna
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.75-79, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The CD58 (LFA-3) and HLA-DR expression intensity on leukemic cells of 53 adult patients with AML M1 and M2 was determined. Also the relation between these expressins and the achievement remission in patients was searched. Two quantitative flow cytometry methods of the expression intensity analysis of CD58 and HLA-DR antigens were performed. The analysis indicated that myeloblasts at diagnosis of patients with post chemotherapy remission (CR+) showed higher of both CD58 and HLA-DR intensity expression as compared to patients with no remission (CR-) despite intensive chemotherapy (p 0.01). Our results indicated that high expression intensity of studied molecules on leukemic myeloblasts myeloblasts might be benificial factor anti-leukemic activity of lymphocytes T and NK cell. Additionally, the level of expression CD58 and HLA-DR may be useful element in the AML remission prognosis.


  92/124

  Tytuł oryginału: " Diagnostyka bez pytań", według zapisów metodą Ryodoraku.
  Tytuł angielski: " Diagnostics without questions" - according to the Ryodoraku method.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.869-875, bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podają opis najczęściej spotykanych objawów chorobowych związanych z przewagą Yin i Yang w organizmie oraz dla poszczególnych kanałów akupunkturowych. Rejestrację zmian w kanałach prowadzono metodą Ryodoraku. Stwierdzenie patologicznych wartości Ryodoraku jest ściśle powiązane z występowaniem określonych symptomów chorób. Profesor Nakatani nazwał tę metodę diagnozy "diagnostyką bez pytań". Pomiary elektroprzewodności punktów reprezentowanych dla metody Ryodoraku zostały wykonane za pomocą komputerowego systemu diagnostyczno-pomiarowego o nazwie anDRew. Opis objawów chorobowych podano zgodnie z autorem tej metody - profesor Nakatanim.

  Streszczenie angielskie: The authors give a description of the most frequent disease symptoms characteristic for Yin or Yang predominance as well as for individual acupuncture channels in human organism. The recording of alterations in the channels has been done with the use of the Ryodoraku method. The findings of pathological Ryodoraku values correspond dosely with some disease symptoms. Professor Nakatani named this kind of diagnosis as "diagnostics without questions". Measurements of electrical conductibility in selected channels points were performed using a diagnostic-measuring computer system named Dr AnDrew. The description of pathological sings has been made in compliance with the author of this method - professor Nakatani.


  93/124

  Tytuł oryginału: Metody wyrównywania "energii" w metodzie Ryodoraku.
  Tytuł angielski: The methods of "energy" compensation in the Ryodoraku method.
  Autorzy: Frydrychowski Andrzej F., Woźniak Piotr, Stachowiak Grzegorz
  Źródło: Akupunkt. Pol. 2002 (1) s.876-885, bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,364

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dwie metody wyrównywania energii: za pomocą stymulacji elektrycznej wybranych punktów akupunkturowych oraz za pomocą odpowiedniego doboru diety, wprowadzonej według zasady pięciu elementów. Każdorazowe wyrównanie energii było poprzedzone wykonaniem pomiaru przewodności w reprezentatywnych punktach Ryodoraku, dla poszczególnych kanałów akupunkturowych. Na podstawie tych wyników były dobierane zarówno odpowiednie punkty do stymulacji, jak i sama dieta. Skuteczność prezentowanej metody wyrównania energii została sprawdzona na wielu pacjentach, gdzie osiągano pozytywne rezultaty terapeutyczne. Dotychczas stosowane były jedynie metody wyrównywania energii za pomocą stymulacji wybranych punktów akupunkturowych napięciem rzędu 12 woltów. Opisywana metoda jest skuteczna, wygodna i bezpieczna, gdyż nie wymaga nakłuwania punktów akupunkturowych leżących na skórze. Wprowadzenie dodatkowo do procesu wyrównywania energii odpowiedniej diety zdecydowanie wspomaga terapię, co szczególnie jest widoczne u pacjentów leczonych długoterminowo.

  Streszczenie angielskie: The authors present two methods of the energy compensation: by means of electrical stimulation of some appointed acupuncture points by the selection of a diet according to the five elements' principle. Each energy compensation has been proceeded by the evaluation of conductibility in the representative Ryodoraku points for particular acupuncture channels. Based on these results, both the selection of suitable points as well as introduction of the diet have been assorted. The efficacy of the presented methods has been verified positively in many patients. Up to now, only some methods using the 12V-voltage point stimulation have been adapted. This presented method is effective, convenient and safe since the stimulation is conducted transdermally, thus no needling of the points lying on the skin is required. Additional introducing of the suitable diet has assisted significantly the process of energy balance, especially in the long term therapy patients.


  94/124

  Tytuł oryginału: Analiza współzależności pomiędzy komórkami NK wątroby i krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.
  Tytuł angielski: Intrahepatic and peripheral blood NK cells in patients with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Wiśniewska-Ligier Małgorzata, Kałużyńśki Andrzej, Turant Maria, Pokoca Lech, Płaneta-Małecka Izabela
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.203-211, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności pomiędzy odsetkiem komórek NK (natural killer cells) w nacieku zapalnym wątroby a liczbą i aktywnością cytotoksyczną komórek NK we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Badaniami objęto 25 dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C. Grupę porównawczą stanowiło 10 dzieci z ujemnym wywiadem w kierunku chorób wątroby i z prawidłową aktywnością aminotransferaz. W grupie badanej dokonano oceny biopunktatów wątroby: histopatologicznej oraz immunomorfologicznej polegającej na typowaniu komórek NK w nacieku zapalneym wątroby. U wszystkich dzieci określono odsetek i bezwzględną liczbę komórek NK we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej oraz aktywność komórek NK w stosunku do komórek linii białaczkowej erytroleukemii K-562 bez stymulacji i po stymulacji IL-2 (in vitro). Wyniki: W badanej grupie komórki NK stanowiły średnio 6,07 ń 3,92 proc. komórek nacieku zapalnego wątroby. We krwi obwodowej komórki NK stanowiły 11,68 ń 6,73 p.c. krwinek białych, a liczba bezwzględna komórek NK wynosiła 241,08 ń 128,56/ml. Aktywność cytotoksyczna komórek NK wynosiła w rozcieńczeniu E:T 25:1 - 91,8 ń 1,07 proc.; E:T 12,5:1 - 6,72ń 3,68 proc., a po stymulacji IL-2 odpowiednio 92,8 ń 1,01 proc. i 7,58 ń 3,95 proc. Liczba komórek NK we krwi obwodowej ani aktywność cytotoksyczna komórek NK w grupie badanej nie wykazywały istotnych różnic w stosunku do grupy porównawczej. Stwierdzono dodatnią korelację bezwzględnej liczby ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the correlation between NK (natural killer) cells in an inflammatory infiltration of the liver and in peripheral blood in children with chronic hepatitis type C. Material and methods: The study comprised 25 children with chronic hepatitis type C. The control group comprised 10 children with no liver disease in past medical history and normal acitivity of aminotransferases. In the study group, liver biopsy specimens were evaluated by histopathology and immunomorphology - the presence of NK cells present in the inflammatory infiltrate was determined. In all children the percentage and absolute count of NK cells in peripheral blood were evaluated by flow cytometry, as well as the activity of NK cells in relation to leukaemic cells of erythroleukemia K-562 without stimulation and after the stimulation with IL-2 (in vitro). Results: In the studied group of children NK cells constituted 6.07 ń 3.92 p.c. fo cells present in liver infiltrate. In peripheral blood NK cells constituted 11.68 ń 6.73 p.c. of white blood cells, and theri absolute number was 241.08 ń 128.56/ml. The cytotoxic activity of NK cells in dilution E:T 25:1 was - 91.8 ń 1.08 p.c. and in dilution E:T 12.5 - 6.72 ń 3.68 p.c. After stimulation with IL-2 it was 92.8 ń 1.01 p.c. and 7.57 ń 3.95 p.c., respectively. The number of NK cells in peripheral blood and cytotoxic activity of NK cells in the studied group did not differ from that of the control group. There was a ...


  95/124

  Tytuł oryginału: Leczenie endodontyczne zębów z resorpcją wewnętrzną. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Endodontic treatment of teeth with internal resorption. Case descriptions.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Radlińska Jadwiga, Łagocka Ryta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.42-46, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych opisano 3 przypadki leczenia endodontycznego zębów z resorpcją wewnętrzną. Po opracowaniu kanałów korzeniowych ich część przywierzchołkową wypełniono metodą kondensacji bocznej, jamę resorpcyjną i część przykoronową zamknięto zaś metodą kondensacji pionowej.

  Streszczenie angielskie: Three cases of treatment of teeth with internal resorption are described on the basis of the literature and on personal observations. After instrumentation of the canals the apical area was filled usng lateral condensation, the resorption cavity and coronal area being filled usng vertical condensation.


  96/124

  Tytuł oryginału: Ogólnoustrojowe konsekwencje menopauzy chirurgicznej - wpływ wcześnie wdrożonej hormonalnej terapii zastępczej.
  Tytuł angielski: Health consequences of surgical menopause - influence of early initiation of hormonal replacement therapy.
  Autorzy: Woźniakowska Ewa, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.17-25, bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Whereas natural menopause causes a gradual decrease in estrogen levels after months to years of anovulation, surgical menopause results in dramatic and precipitous decreases in estrogen, progesterone and testosterone content in circulating blood. Bilateral salpigoopheroctomy performed in premenopausal women causes important somatic and physiologic changes. Therefore, the early initiation of hormone replacement therapy following surgical castration is recommended in most of the patients.


  97/124

  Tytuł oryginału: Ginekologiczna diagnostyka ultrasonograficzna w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Gynecologic ultrasound in the perimenopausal period.
  Autorzy: Woźniak Sławomir, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.26-30, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper reviews modern diagnostic applications of ultrasound in perimenopausal women. Indications and standards are discussed as well as the specific findings observed in women undergoing hormonal replacement therapy.


  98/124

  Tytuł oryginału: Podstępny HCV.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.65-66, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  99/124

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa choroby Wilsona i autoimmunologicznego zapalenia wątroby.
  Autorzy: Woźniak Małgorzata, Socha Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.22-25, bibliogr. 7 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwoje dzieci z chorobą Wilsona, u których przed ustaleniem ostatecznej diagnozy napotkano na bardzo duże trudności w różnicowaniu pomiędzy autoimmunologicznym zapaleniem wątroby a chorobą Wilsona. Obserwacja tych dwóch pacjentów wskazuje na konieczność podnoszenia wiedzy i pogłębienia świadomości o coraz częstszym występowaniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby i choroby Wilsona przyczyni się do lepszego rozpoznawania chorób i szybkiego wdrażania odpowiedniego leczenia. Poprawi to znacząco rokowanie tych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Authors present two cases of Wilson disease in which the final diagnosis was very difficult and needed the differentiation with autoimmune hepatitis. Observation of those two patients leads to the conclusion that paediatricians have to deepen they knowledge of autoimmune hepatitis and Wilson disease which are seen more often in children nowadays. It will help to quicker the diagnosis and treatment which is most essential for better prognosis in those patients.


  100/124

  Tytuł oryginału: Analiza ilościowa i jakościowa wczesnych powikłań po operacjach tętniaków aorty brzusznej
  Autorzy: Woźniak Witold, Kostewicz Waldemar, Myrcha Piotr, Pasek Konrad, Noszczyk Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.291-298, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  101/124

  Tytuł oryginału: Odległe skutki ostrego zapalenia trzustki wywołanego nadoctanem
  Autorzy: Jankowski Kamil, Kubasik-Juraniec Jolanta, Śledziński Zbigniew, Ławiński Michał, Woźniak Michał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.455-458, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  102/124

  Tytuł oryginału: Życie kontra pieniądze.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.74-75
  Sygnatura GBL: 313,638

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  103/124

  Tytuł oryginału: Zdążyć przed rakiem.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.77-78 - 1 Kongres Onkologii Polskiej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  104/124

  Tytuł oryginału: Zdrowie dla VIP-a.
  Autorzy: Woźniak Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.53-54
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  105/124

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń sICAM-1 oraz CA-125 w surowicy pacjentek z guzami przydatków - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of serum sICAm-1 and CA-125 in patients with tumours of the ovary - preliminary report.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Sajdak Stefan, Drews Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1090-1095, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie stosowane metody diagnostyczne nie zapewniają w pełni skutecznego wykrywania i różnicowania guzów przydatków. Wraz z wprowadzeniem najnowszych osiągnięć immunologii nowotworów możliwe staje się wykrywanie coraz większej liczby substancji oraz mechanizmów immunologicznych. Stwarza to szanse na wykorzystanie w diagnostyce i różnicowaniu nowtoworów jajnika. Celem pracy była ocena stopnia korelacji stężeń złuszczonej formy międzykomórkowych cząsteczek adhezyjnych typu 1 (soluble Intracellular Adhesion Molceules-1) z nowotworami złośliwymi jajnika oraz CA-125. Materiał stanowiła surowica 40 kobiet operowanych w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka oraz Klinice Ginekologii Operacyjnej z powodu guzów przydatków, 32 z rozpoznanym rakiem jajnika oraz 8 z nowotworami łagodnymi. Oznaczeń dokonano przy użyciu metody immunoenzymatycznej. Stężenie sICAM-1 słabo korelowały ze stopniem zaawansowania choroby, wielkością guza oraz CA-125. Średnie stężenia różniły się między badanymi grupami, różnica była jednak nieistotna statystycznie. Oznaczenie sICAM-1 wraz z CA-125 zwiększała skuteczność badania. Zastosowanie oznaczania sICAM-1 w różnicowaniu nowotwrów jajnika wydaje się mieć ograniczone zastosowanie. Dodanie tego testu do oznaczania CA-125 może poprawić wartość badania diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Today's diagnostics and differentiation of ovarian tumour is not efficient enough. Wide spreading tumour immunology of neoplasm presents an opportunity to determine new markers and mechanisms useful for diagnostic and discrimination. The aim of our study was to evaluate concentration of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) with CA125 in ovarian cancer. Material and method: Serum of 40 patients udergoing surgical treatment, 32 with ovarian cancer and 8 with benign tumours. Concentration of markers was determined immunoenzymatically. Results: Concentration of sICAM-1 correlated moderately with FIGO stage, tumour volume and CA-125. Mean concnetrations between analysed groups were different, but not statisically significant. Determination of sICAM-1 together with CA-125 increased discrimination power of the test. Conclusions; Determination of sICAM-1 alone seems to have limited application. Addition of this test to CA-125 could improve value of the diagnostic process.


  106/124

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
  Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.


  107/124

  Tytuł oryginału: Realizacja zasady równego dostępu do świadczeń w praktyce.
  Autorzy: Werczyńska Agata, Waleriańczyk Jolanta, Polewska Grażyna, Pruszyńska Wiesława, Rakowiecka Anna, Woźniak Janina
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.51-59, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  108/124

  Tytuł oryginału: Case study: distribution and redistribution of verapamil and its metabilite in fatal poisoning.
  Tytuł polski: Dystrubucja i redystrybucja werapamilu i jego metabolitu w zatruciu śmiertelnym.
  Autorzy: Kłys Małgorzata, Bujak-Giżycka Beata, Woźniak Krzysztof, Bystrowska Beata
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.131-142, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy zatrucia werapamilem. Badanie toksykologiczne przeprowadzone z zastosowaniem chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS) ujawniło werapamil i jego metabolity w materiale sekcyjnym. Analiza ilościowa werapamilu i jego głównego metabolitu norwerapamilu we krwi obwodowej, pobranej dwukrotnie jeszcze przed sekcja wykazała nieznaczne różnice w zawartości tych związków, w wyniku procesów mających miejsce w okresie pośmiertnym (przed autopsją). Procesy te dyskutowane są w pracy w świetle problemów redystrybucji pośmiertnej oraz przydatności otrzymanych wyników dla orzecznictwa sądowo-lekarskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper refers to a case of self-poisoning with verapamil. The toxicological investigation carried out by means of liquid chromatography with mass spectrometric detection (LC/MS) revealed verapamil and its metabolites in postmorten specimens. Quantitative determination of verapamil and its major metabolite norverapamil in pre-autopsy material (peripheral venous blood) showed changes in concentrations of these xenobiotics that take place in the body during the postmortem interval. The significance of the concentration level of verapamil and norverapamil in post-mortem pre-autopsy and autopsy material is discussed in the light of redistribution problems and usefulness of the results for forensic toxicology practice.


  109/124

  Tytuł oryginału: Synthesis and pharmacological properties of sulfur derivatives of indane-1,3-dione.
  Autorzy: Mitka Katarzyna, Kowalski Piotr, Sułko Jerzy, Woźniak Marian, Kloc Jowita, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.387-393, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Synthesis of sulfur derivatives of indane-1,3-dione, VIIb-c, VIIIa-b, IX and X is described. Results of a preliminary pharmacological screening of six compounds [VIIb, VIII, VIIIb, IX, X and XI]are presented.


  110/124

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nastolatek z obrzękiem stopy].
  Autorzy: Woźniak Wojciech
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.86-87
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska


  111/124

  Tytuł oryginału: Rozwój zastawek tętniczych w okresie zarodkowym u człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Stachowiak Wojciech, Woźniak Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 35 k., 51 k. tabl. luzem : tab., bibliogr. 64 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20542

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  112/124

  Tytuł oryginału: Charakterystyka aktywności fizycznej studentów medycyny oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego w Łodzi.
  Tytuł angielski: Physical activity in medical students.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Woźniak Anna, Jegier Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.226-229, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badania była charakterystyka aktywności ruchowej dorosłych młodych osób o wyższej niż przeciętna wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej w promocji zdrowia i prewencji chorób. Metodyka. W badaniu wzięło udział 239 studentów, w tym 179 studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (114 kobiet i 65 mężczyzn), średnia wieku 25,2 ń 0,6 lat oraz 60 studentów ostatniego roku Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego (WFiZ - 30 kobiet i 30 mężczyzn), średnia wieku 23,2 ń 0,8 lat. Aktywność ruchową oceniano za pomocą kwestionariusza Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR). Wyniki. Całkowity tygodniowy wydatek energetyczny studentów medycyny (grupa A) był istotnie niższy niż studentów WFiZ (grupa B) i wynosił średnio 260,4 ń 22,7 kcal/kg/tydzień vs 338,4 ń 26,4 kcal/kg/tydzień (p 0,001). Sportowo-rekreacyjna aktywność ruchowa, w czasie wolnym od umiarkowanej intensywności, stanowiła 2,9 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A vs 20,0 proc. w grupie B (p 0,001). Ponadto wśród 17,79 proc. badanych studentów medycyny tygodniowy wydatek energetyczny na sport i rekreację wynosił 0.0 kcal/tydzień i żaden ze studentów nie podejmował rekreacyjnej aktywności fizycznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wymagającej wydatku energetycznego przekraczającego 1000 kcal/tydzień. Natomiast 80 proc. studentów WFiZ wydatkowało na ten rodzaj aktywności ruchowej 1000 lub więcej kcal/tydzień. Wnioski. ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of this study was to assess the physical activity of young adults possessing a higher than normal level about the role of physical activity in the promotion of health and the prevention of chronic diseases. Methods. This study was conducted on a group of 239 students consisting of 179 students of Łódź Medical University (114 women and 65 men, mean age 25.2 ń 0.6 years old) and 60 final year students of Physical and Health Education at the University of Łódź (30 women and 30 men, mean age 23.2 ń 0.6 years old). Physical activity was determined by the interviewer-administrated Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR) method. Results. Total weekly energy expenditure among medical students (group A) was significantly lower than among the physical education students (group B) 260.4 ń 22.7 kcal/kg/wk vs 338.4 ń 26.4 kcal/kg/wk (p 0.001). The proportion of moderate energy expenditure on sport activities out of the mean total weekly energy expenditure in kcal/kg/week was 2.9 p.c. in group A vs 20.0 p.c. in group B (p 0.001). Moreover, about 17.9 p.c. of the medical students reported 0.0 kcal/wk energy expenditure for leisure time activities. Not one of them expended 1000 kilocalorie or more per week purely on physical training. By contrast 80 p.c. of the studies from group B reported the expenditure of 1000 kilocalorie or more per week on physical training. Conclusions. This study demonstrates that medical students unlike students of Physical and Health ...


  113/124

  Tytuł oryginału: Łączenie diety z aktywnością fizyczną jako sposób na modelowanie sylwetki i doskonalenie sprawności.
  Tytuł angielski: Combining diet with physical activity as a method of improving body outline and physical fitness.
  Autorzy: Pelc Zofia, Bubka Zofia, Woźniak Dagmara
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.245-248, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem doniesienia była ocena świadomości kobiet w zakresie prawidłowego odżywiania w połączeniu z systematycznym treningiem rekreacyjnym. Metodyka. Badaniami objęto 50-osobową grupę kobiet systematycznie (2 x w tygodniu po 50 min) uczęszczających na zajęcia z aerobiku. W badaniach wykorzystano metodę sonadżu diagnostycznego. Wyniki. Na podstawie analizy wyników zaobserwowano następujące prawidłowości: aktywne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych; uprawianie co najmniej dwóch dyscyplin sportu rekreacyjnego; pozytywne zmiany w obrębie sylwetki; poprawa w zakresie sprawności fizycznej; świadome stosowanie i przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania się, dające oczekiwane rezultaty. Wnioski. Człowiek w toku swego rozwoju osobniczego powinien nieustannie adoptować się do ciągle zmieniających się warunków otoczenia - aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie służą zaspokojeniu tej potrzeby.

  Streszczenie angielskie: Aim. This report describes an evaluation of the awareness of women on the importance of proper nutrition combined with systematic recreational training. Methods. The study was carried out on 50 women practicing aerobics systematically (for 50 minutes twice a week). The investigation was based on diagnostic sounding. Results. An analysis of the collected data showed the following regular features: active participation in recreational exercises; practicing at least two disciplines of recreational sports; welcome silhouetter changes; improved physical fitness; conscious application and observance of proper nutritional principles, leading to the expected results. Conclusions. Everybody, in the course of his/her life-time, should persistently adapt to the continually varying environment. Therefore, physical activity and proper noutrishment satisfy the need for sealf-realization, which is so important to maintain or restore the optimum conditions for further, comprehensive development.


  114/124

  Tytuł oryginału: Zastosowanie filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood.
  Autorzy: Antoniewicz-Papis Jolanta, Lachert Elżbieta, Łętowska Magdalena, Dzieciątkowska Aleksandra, Woźniak Jolanta, Pałynyczko Grażyna, Mariańska Bożena
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.351-359, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych (KM) jest metodą leczenia z wyboru wielu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Źródłem KM może być szpik, komórki z krwi obwodowej lub krew pępowinowa (KP). Długotrwałe przechowywanie materiału do przeszczepienia pochodzącego z krwi pępowinowej wymaga optymalizacji metod zmniejszania objętości pobieranej krwi bez znaczących strat komórek hematopoetycznych z zachowaniem ich wszystkich funkcji życiowych. Preparatyka KP musi być prowadzona w systemie zamkniętym zgodnie z zaleceniami Eurocord Transplant Group. Celem naszej pracy była ocena przydatności filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej z przeznaczeniem do długoterminowego przechowywania. Odzyskano 53,1 p.c. leukocytów, 63,4 proc. komórek jednojądrzastych i 69,1 p.c. komórek CD34+, przy jednoczesnej stracie 97,7 p.c. erytrocytów i 92,7 proc. krwinek płytkowych. Odzyskane komórki były w pełni żywotne i wykazywały po izolacji zdolności klonogenne wynoszące: 69,6 proc. CFU-GM, 70,3 p.c. BFU-E i 64,2 p.c. CFU-mix. Wyizolowane preparaty poddawano mrożeniu w ciekłym azocie, z zastosowaniem 10 p.c. DMSO jako środka krioochronnego. Po kilkutygodniowym przechowywaniu preparaty rozmrażano. Po rozmrożeniu odzyskano 100,8 proc. leukocytów; 118,5 proc. komórek mononuklearnychi 139,6 proc. komórek CD34+. Odzyskanie zdolności klonogennych wyniosło 77,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 proc. dla BFU-E i 71,1 proc. dla CFU-mix. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że filtry antyleukocytarne mogą być stosowane do izolowania leukocytó z krwi pępowinowej przeznaczonej do długotrwałęgo przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Hematopoietic stem cell (HSC) transplatnation is an altemative therapy in many hematological diseases. HSC is obtained from bone marrow, peripheral blood stem cells or cord blood (CB). Long-term storage of cord blood transplantation material demands optimalization of method reduction of the volume of collected cord blood with moderate loss of HSC as well as preservation of their viability functions. CB processing should run in a closed system according to Eurocord Transplant Group recommendation. The aim of our study was to estimate the usefulness of leukoreduction filters in isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage. The recovery was as follows: leukocytes - 53,1 p.c., mononuclear cells - 63,4 p.c. and CD34+ cells - 69,1 p.c. with 97,7 p.c. erythrocytes loss and 92,7 p.c. platelets loss. Recovered cells were fully viable and their clonogenic capacity was: 69,6 p.c. CFU_GM, 70,3 p.c. BFU-E and 64,2 p.c. CFU-mix. Isolated preparates were frozen in liquid nitrogen with 10 p.c. DMSO as crioprtectant. Preparates were thawed after several week stoarge and the following recovery was obtained: 100,8 p.c. leukocytes, 118,5 p.c. mononuclear cells and 139,6 p.c. CD34+ cells. Recovery clonogenic capacity was 77,0 p.c. for CFU-GM, 52,0 p.c. for BFU-E and 71,1 p.c. for CFU-mix. In conclusion we can state that leukoreduction filters prove useful for isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage.


  115/124

  Tytuł oryginału: Zabiegi laparoskopowe w schorzeniach ginekologicznych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic surgery in gynaecological disorders.
  Autorzy: Banaczek Zbigniew, Grzeszczyk Jarosław, Woźniak Marcin
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.51-55, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  116/124

  Tytuł oryginału: Zróżnicowanie poziomu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej o chorobach cywilizacyjnych.
  Tytuł angielski: Differentiation of students' knowledge on civilisation-related diseases.
  Autorzy: Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław, Stęplewski Zygmunt, Malara Beata, Woźniak Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.157-163, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów o przyczynach i występowaniu chorób cywilizacyjnych, w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza (lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia). Ankieta zawiera 15 pytań "zamkniętych" dotyczących szeroko pojętego problemu chorób cywilizacyjnych. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu, przyjęto jednolitą metodę oceny, zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczano: rozstęp, modalną, medianę, średnią arytmetyczną, wariancję, odchylenie standardowe, łatwość zadania, trudność zadania, frakcję opuszczeń, moc różnicującą zadania oraz współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel dla potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badaniami objęto 104 studentów III i 116 studentów IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentów studiów licencjackich z ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentów podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia Wydziału Lekarskiego w Zabrzu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 151 studentów IV i 121 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (zadziwiająco niski poziom u przyszłych menedżerów ochrony zdrowia), jak i różną skalę trudności poszczególnych pytań w zależności od reprezentowanego przez respondentów kierunku i roku studiów.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to check and compare the current condition of students' knowledge on civilisation-related diseases in relation to their future career as doctors, dentists, health care managers. The questionnaire consisted of 15 closed questions concerning civilisation-related diseases. As opposed to majority of studies referring to this problem uniform method of assessment in accordance with the principles of didactic measurement was applied. The following test components were measured: Range, Mode, Median, Arithmetic Mean, Variance, Standard Deviation, Task Simplicity, Task Compexity, Reliability. Calculations were carried out using our own updated Excel programme. Study group consisted of 104 III year students of Division of Dentistry, 116 students of IV year Division of Dentistry, 31 students of Licentiate Faculty of Emergency Medicine in Zabrze, 18 students of Postgraduate Course in Management and Administration in Health Care Medical Faculty in Zabrze and Technical University in Gliwice, 151 IV year students of Medical Faculty in Zabrze and 121 VI year students of Medical Faculty in Zabrze. Significant differences between individual groups (suprisingly low level among future menagers of health care) as well as different degree of difficulty of questions depending on the faculty and the year of study.


  117/124

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej na temat roli i znaczenia kas chorych.
  Tytuł angielski: The appreciation of the Silesian Medical Academy students' knowledge concerning the role and importance of medical care funds.
  Autorzy: Tyrpień Mirosław, Jaskólecki Henryk, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Woźniak Joanna, Malara Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.531-539, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów (różnych wydziałów i lat studiów) o roli kas chorych w dotychczasowym systemie opieki zdrowotnej oraz prawach pacjenta w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza, lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia i ratownika medycznego. Ankieta zawierała 15 pytań dotyczących problemu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej po wprowadzonej w 1999 r. reformie służby zdrowia. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu przyjęto jednolitą metodę oceniania zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczono: rozstęp, modalną: medianę, średnią i asymetryczną; wariancję; odchylenie standardowe; łatwość zadania; frakcję opuszczeń; moc różnicującą zadania; współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel do potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badanie przeprowadzono na 104 studentach III roku Oddziału Stomatologicznego, 116 studentach IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentach licencjackich studiów ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentach podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia przy Wydziale Lekarskim w Zabrzu i Politechnice Śląskiej, 151 studentach IV roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz 121 studentach VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (wysoki poziom u przyszłych menedżerów ochrony ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this research was vertification and comparison of the present state of knowledge among the students of different departments and years of study. The questions concerned the role of Medical Care Funds in the up-to-now healthcare system and the patient's right as far as the students' future professions as doctors, dentists, healthcare managers and medical rescuers is concerned. The questionnaire included 15 questions referring to the problem of functioning of the medical care institutions after the reform of healthcare services introduced in 1999. Distinct from most of the published works of this kind, the authors adopted a uniform "assessment" method following the principles of didactic measurement. The researches calculated: Range, Modal, Mediana, Arithmetic Average, Variance, Standard Deviation, Easiness of the Task, Difficulty of the Task, Skip Fraction, the Task's Differentiating Power, Reliability Coefficient of the Test. The calculation was conducted with the use of the Excel programme modified by the researchers to suit the needs of didactic measurement. The survey included 104 students of the 3rd of Dental Department, 116 of the students 4th year of Dental Department, 31 students of Bachelor's Medical Rescue Studies by the Medical Department in Zabrze, 18 students of Post-Graduate Management and Administration in Healthcare by the Medical Department in Zabrze and Silesian Technical University, 151 4th year students of the Medical Department in ...


  118/124

  Tytuł oryginału: Historia i nowe kierunki rozwoju neurologii internetowej.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.101-102, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia


  119/124

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości zastosowania Internetu w walce z grypą.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.37-38, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa pojawia się sezonowo jako epidemie (niewielka zmienność antygenowa) oraz jako wielkie pandemie, dzięki znacznym zmianom genetycznym. Ten efekt jest niezależny od pory roku. W 1918 r. pandemia zabiła ponad 20 mln ludzi, a w latach 1957 i 1968 ponad 1,5 mln. Dziś Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje zmiany w genomie, rozprzestrzenianie się i potencjalne pandemie poprzez system nadzoru. Jest on zbudowany z sieci 110 narodowych centrów grypy w 83 krajach. Do usprawnienia tego systemu wdrożono narzędzia informatyczne i połączono jednostki w sieć (FluNet).


  120/124

  Tytuł oryginału: Z pobytu w Oddziale Urologii New York Presbiterian Hospital Weill Medical College of Cornell University.
  Autorzy: Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.112, 114, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • podróż zagraniczna

  Streszczenie polskie: Prof. Ernest Sosa opracował metodę zabiwegów laparoskopowych z wprowadzeniem ręki operatora do jamy brzusznej (HAL - hand assisted laparoscopy). Ma ona zastosowanie w operacjach guzów moczowodu (nephroureterectomia), nadnerczy oraz do pobierania nerki od zdrowego dawcy.


  121/124

  Tytuł oryginału: Przegląd zastosowań Internetu w laryngologii.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.75-77, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  122/124

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu odżywienia studentów medycyny a rzeczywiste mierniki oceny rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Self-assessment of medical students' state of nutrition and the real measures of somathic development estimation.
  Autorzy: Miarczyńska-Jończyk Halina, Malara Beata, Woźniak Joanna, Stęplewski Zygmunt, Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.341-346, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zainteresowanie problemem "epidemii otyłości" jest coraz powszechniejsze, jednak wiedza na jej temat jest płytka i rozwija się w sposób nieodpowiadający skali zjawiska. Wydaje się, że dotyczy to nawet środowiska studentów medycyny obcujących na codzień z problemami zdrowia i mających w przyszłości czuwać nad zdrowiem społeczeństwa. Piśmiennictwo oceniające zdrowie ludności opiera się na rozpowszechnieniu negatywnych mierników stanu zdrowia. Mniej uwagi poświęca się miernikom pozytywnym, które dzięki swej prostocie, dostępności i jednocześnie niewielkich nakładach finansowych, mogą być użyte w znacznie szerszym zakresie do badań epidemiologicznych nad otyłością. Celem pracy była ocena stopnia otyłości wśród studentów medycyny oraz porównanie deklarowanej samooceny z rzeczywistym stanem odżywienia wyrażonym wskaźnikiem BMI (body mass index). Badaniem objęto 416 studentów III-VI roku medycyny i stomatologii ŚAM. Zastosowano metodę anonimowej ankietyzacji przy użyciu kwestionariusza. Analizowano obiektywne wartości wskaźnika BMI, zawartość tkanki tłuszczowej, samoocenę oraz satysfakcję studentów ze swego stanu odżywienia. Analizy statystycznej dokonano za pomocą programu statystycznego Epi Info v. 5,01 Ib. Analiza zgromadzonego materiału wykazała niedowagę u 10,3 proc., nadwagę u 12 proc., a otyłość II stopnia u 1,9 proc. populacji studentów. U osób ze stwierdzoną otyłością tylko kobiety miały tego stuprocentową świadomość, natomiast 44,2 proc. mężczyzn uznało swoją ...

  Streszczenie angielskie: Problem of "obesity epidemic" is still very common, but the knowledge about this is limited and it develops very slowly. Probably it even concerns medical students who are in touch with health problems every day and who will watch over society's health in the future. Available literature estimating people's health is mainly connected with negative measures of human health condition. Positive measures are rarely used, although they are simply inuse and accessible (including financial accessibility). This kind of measures should be used in widest range to epidemiological investigation of obesity. The aim of this study was to estimate the level of medical student's obesity and to compare declared self-asssessment expressed by BMI. In the research 416 III - VI year students of Medical University in Silesia were involved. We used a number of anonymous questionnaires to receive required information. We analyzed objective value of BMI, fat tissue capacity, student's self-assessment and student's satisfaction of their state of nutrition. Statistic analyzes were done using Epi Info v. 5,0 1b program. Distribution of abnormal body weight among students under research was following: underweight - 10,3 p.c. of the students, overweight - 12 p.c. and IIř obesity - 1,9 p.c. of investigated population. Among people with confirmed obesity only 100 p.c. of women realized this fact and 44,2 proc. of men found their overweight as normal. Students' satisfaction of state of nutrition ...


  123/124

  Tytuł oryginału: Muzyka w medycynie a muzykoterapia.
  Autorzy: Szulc Wita, Woźniak Jakub, Opala Tomasz, Rzymski Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.99-103, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495


  124/124

  Tytuł oryginału: Antykoncepcja w Internecie - przykłady użycia i nadużycia.
  Autorzy: Rzymski Paweł, Woźniak Jakub, Opala Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.122-124, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • informator

  stosując format: