Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOŹNIACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Granuloma annulare dissemination jako problem diagnostyczny.
Tytuł angielski: Granuloma annulare disseminatum - a diagnostic problem.
Autorzy: Narbutt Joanna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Woźniacka Anna
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.119-125, il., bibliogr. 49 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare - GA) jest przewlekłą degeneracyjną chorobą skóry o niewyjaśnionej etiopatogenezie. Wyróżnia się kilka postaci klinicznych GA: podskórną, rozsianą czyli uogólnioną, perforującą, linijną, rumieniowatą, papular umbilicated oraz follicular postulous granuloma annulare. W pracy opisano trzy przypadki rozsianego ziarniniaka obrączkowatego u starszych kobiet, a także przedstawiono problemy diagnostyczno-terapeutyczne związane z tą postacią GA w oparciu o doświadczenie własne oraz przegląd piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Granuloma annulare (GA) is a chronic degenerative cutaneous disease of unknown etiology. There are sonme clinical subtypes of GA: subcutaneous, generalized, perforans, linear, erythematous, popular umbilicated and follicular postulous granuloma annulare. We report three cases of generalized granuloma annulare (GGA) occuring in elderly women. Diagnostic and therapeutic problems of GGA are discussed on the base of literature and own experience.


  2/6

  Tytuł oryginału: Preparaty przeciwmalaryczne w leczeniu tocznia rumieniowatego.
  Tytuł angielski: Antimalarials in lupus erythematosus treatment.
  Autorzy: Woźniacka Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.179-182, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowanie preparatów przeciwmalarycznych wydaje się być obecnie najskuteczniejszą formą leczenia zarówno postaci skórnych tocznia jak i niektórych objawów tocznia rumieniowatego narządowego. Wprawdzie leki z tej grupy znane są od dziesięcioleci, to jednak szeroko prowadzone badania mające na celu szczegółowe poznanie mechanizmów ich działania przyczyniają się do bardziej celowanej aplikacji klinicznej leków, jak również poszerzenia wskazań terapeutycznych. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący działania preparatów antymalarycznych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów, które są najistotniejsze w leczeniu tocznia rumieniowatego.

  Streszczenie angielskie: Antimalarial therapy is regarded as the most successful treatment for cutaneous and also some symptoms of systemic lupus erythematosus. Although these drugs have known for decades, the precise mechanisms of their action is not completely defined. Continuous research provides insight into the pathogenic mechanism of the antimalarial responsive disorders and facilitates the development of better targeted therapies. There are presented some relevant, putative and possible mechanisms by which antimalarials provide benefit in lupus patients.


  3/6

  Tytuł oryginału: Skórne odczyny polekowe.
  Tytuł angielski: Drug eruptions.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Sysa-Jędrzejowska Anna, Robak Ewa, Żak-Prelich Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.183-189, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono mechanizmy powstawania niepożądanych objawów występujących pod wpływem leków. Omówiono charakter zmian skórnych oraz leki odpowiedzialne za poszczególne reakcje. Opisano również jednostki chorobowe, w rozwoju których jednym z czynników patogenetycznych są leki.

  Streszczenie angielskie: In the following paper, there have been discussed the mechanisms of reactions which may result from adverse drug effects. In particular, the paper shows a clinical picture of skin lesions and various dermatological entities in which drugs are triggering factors.


  4/6

  Tytuł oryginału: Mechanizmy działania terapeutycznego promieniowania ultrafioletowego na skórę.
  Tytuł angielski: Mechanisms of therapeutic action of ultraviolet radiation in skin diseases.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.303-307, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze poglądy na temat mechanizmów terapeutycznych działania promieniowania ultrafioletowego w różnych chorobach skóry.

  Streszczenie angielskie: Various mechanisms of action of ultraviolet radiation, and trheir usefulness in skin diseases therapy are presented.


  5/6

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego w lecznictwie dermatologicznym.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultraviolet radiation in dermatological treatment.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1031-1037, bibliogr. 163 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Promieniowanie ultrafioletowe działając na skórę zapoczątkowuje kaskadę reakcji, które prowadzą do zahamowania odpowiedzi immunologicznej. Przeciwzapalne i immunosupresyjne działanie światła wykorzystywane jest od lat w leczeniu szeregu dermatoz. W pracy przedstawiono aktualnie stosowane metody fototerapii. Znajomość mechanizmów działania światła, schematów leczniczych a także właściwe określenie wskazań i ograniczeń do fototerapii pozwala na uzyskiwanie lepszych efektów leczniczych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka działań niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Ultraviolet radiation causes a complex cascade of changes resultin in suppression of immune reactions. The anti-inflammatory and immunosupressive properties are widely used in treatment of many dermatoses. Currently applied phototherapy methods are presented in this paper. The knowledge of the UV mechanisms,phototehrapy schedules, appropriate indications and restrictions allows to achieve better therapeutic resutls and decreases the risk of side effects.

  stosując format: