Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WOŁOWIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Wybrane mierniki efektywności finansowej zakładu opieki zdrowotnej.
Autorzy: Wołowiec Tomasz, Biliński Jacek
Źródło: Antidotum 2002: 11 (1) s.56-67, bibliogr. s. 66-67
Sygnatura GBL: 306,358

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  2/20

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa zaburzeń odporności w chorobach rozrostowych krwi.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of immune abnormalities in hematologic malignancies.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (5) : Materiały VIII Konferencji Hematologicznej s.437-441, bibliogr. 23 poz. - 8 Konferencja Hematologiczna Towarzystwa Internistów Polskich pt. Zaburzenia odporności w chorobach krwi i układu chłonnego Wrocław 05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/20

  Tytuł oryginału: Blood serum levels of soluble forms of adhesion molecules ICAM-1 (sICAM-1) and selectin E (s-selectin E) in patients with various phases of non-Hodgkin's lymphomas.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz, Frydecka Irena, Kapelko-Słowik Katarzyna, Potoczek Stanisław, Urbaniak-Kujda Donata, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR175-BR178, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Monitoring of disease activity and effectiveness of treatment plays an important role in curative management of patients with non-Hodgkin's lymphomas (n-HL). In the search for markers useful for biochemical monitoring of n-HL patients, a group of proteins called adhesion molecules attracted attention. Particular attention has been devoted to sICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1). A correlation between sICAM-1 levels and histological malignancy grades and clinical staging of n-HL, activity of the disease and tumor mass has been observed. The aim of the study was to assess the utility of determining serum levels of selected adhesion molecules in n-HL monitoring. The study was carried out in 60 patients with intermediate and high malignancy grade n-HL according to Working Formulation (anaplastic, lymphoblastic, immunoblastic, centroblastic and centroblastic-centrocytic). Soluble ICAM-1 adhesion molecule (sICAM-1) and selectin E levels were determined in the sera of 31 newly diagnosed patients, 18 with complete remission, and 11 with relapse of the disease. The control group consisted of 15 healthy subjects. The results were expressed in ng/ml. sICAM1 levels were similar in healthy controls and patients in the remission phase and significantly lower in patients with diagnosed active disease and relapses. Relapses were associated with slightly lower levels (on borderline of statistical significance) than of diagnosis Serum selectin E levels, however, demonstrated no differences among patient grups or as compared with controls. The presented results indicate the utility of serum sICAM-1 level determination in assessmetn of acaitivty of intermediate and high malignancy grade non-Hodgkin's lymphomas.


  4/20

  Tytuł oryginału: Niedobór żelaza - niedoceniony problem kliniczny i epidemiologiczny.
  Tytuł angielski: Iron deficiency - an underestimated clinical and epidemiological problem.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz, Szymczyk-Nużka Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.343-349, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedobór żelaza jest ważnym problemem występującym w populacjach wielu krajów, zwłaszcza rozwijających się. Grupami najbardziej narażonymi na niedobór żelaza są dzieci w okresie rozwoju, kobiety w okresie przedmenopauzalnym i podczas ciąży. Obniżony poziom hemoglobinyy występuje dopiero przy znacznych niedoborach żelaza dlatego w ocenie stanu gospodarki żelaza powinny być używane wczesne wskaźniki niedoboru żelaza, takie jak ferrytyna i rozpuszczalny receptor dla transferyny. Nadzór nad metabolizmem żelaza w grupach wysokiego ryzyka jego niedoboru jest niezbędny do włączenia odpowiedniej profilaktyki klinicznych następstw jawnej sideropenii.

  Streszczenie angielskie: Iron deficiency is mainly problem in the world, especially in the developing countries. The rapidly growing children, premenopausal or pregnant women have much higher risk of iron deficiency. The iron status of population can be fully assessed by using serum ferritin as a measure of iron stores, serum transferrin receptor as a measure of mild tissue iron deficiency.


  5/20

  Tytuł oryginału: Zakłady opieki zdrowotnej a sposoby przeliczania pomocy publicznej na wartość dotacji w świetle ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (3) s.3-14
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/20

  Tytuł oryginału: Re-treatment with cladribine-based regimens in relapsed patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia. Efficacy and toxicity in comparison with previous treatment.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Boński Jerzy Z., Kasznicki Marek, Góra-Tybor Joanna, Hellmann Andrzej, Konopka Lech, Dmoszyńska Anna, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 69 (1) s.27-36, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effectiveness and toxicity of cladribine (2-CdA) used alone or in combination with prednisone (P) or cyclophosphamide and mitoxantrone in te-treatment of patients with progressive B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). We analyzed treatment outcome in 40 patients who had responded to previous treatment with 2-Cd-A-based regimens. Criteria for re-treatment were the same as for the first treatment. The patients were retreated with the same agents if they responded to the first treatment and then relapsed with progressive disease not earlier than 3 months after achieving the first response. Eight patients received 2-CdA alone (0.12 mg kg-1 d-1) i.v. for 5 d, and 21 patients additionally were given P (30 mg m-2 d-1) orally, also for 5 d. Eleven patients received 2-CdA for 3 d combined with cyclophosphamide (650 mg m-2) i.v. and mitoxantrone (10 mg m-2) i.v. on day 1 (CMC regimen). The cycles were repeated usually at 4 wk intervals or longer if severe myelosuppression or infections occurred. The therapy was finished if complete remission (CR) was achieved or until maximum of sic courses. Overall response (IR) in re-treatment was obtained in 16 out of 40 (40 p.c.) patients (95 p.c. CI 16-64), including 62 p.c. after 2-CdA, 33 p.c. after 2-CdA + P and 36 p.c. after CMC. CR was obtained in four (10 p.c.) patients. Residual disease evaluated in the patients with CR by surface immunophenotyping had been demonstrated in 5 out of 16 (31 p.c.) patients after the first treatment and in one out of four (25 p.c.) patients after re-treatment. The median...


  7/20

  Tytuł oryginału: Ekspresja inhibitorów cyklu komórkowego p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 w komórkach blastycznych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OSB) i ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL).
  Tytuł angielski: Expression of p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 cell cycle inhibitors on blastic cells in patients with acute myeloblastic leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL).
  Autorzy: Kapelko-Słowik Katarzyna, Wołowiec Dariusz, Sędek Krystyna, Jaźwiec Bożena, Urbaniak-Kujda Donata, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.849-853, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ważną rolę w patogenezie transformacji nowotworowej chorób rozrostowych odgrywają kinazy cyklinozależne (cyclin-dependent kinases, cdk). Ich aktywność zależna jest m.in. od białek zwanych inhibitorami. Wyróżnia się dwie grupy inhibitorów: INK4 (p16**INK4a, p15**INK4b, p18*8INK4c, p19**INK4d) oraz białka p21**WAF1/Clip1, p27**Kip1, p57**Kip2. Zaburzenia ich ekspresji, będące wynikiem zaburzeń odpowiednich genów były oceniane w ostrych białaczkach, ale ich znaczenie nie jest jednoznaczne. Celem naszych badań była ocena ekspresji białek inhibitorowych p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1 w komórkach blastycznych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) i ostrą białaczką szpikową (OBS) metodą cytochemiczną oraz jej związek z efektem leczenia. Badaniem objęto 42 pacjentów: 23 z OBS i 19 z OBL. Ekspresję inhibitorów uznawano jako dodatnią przy obecności reakcji cytochemicznej w 5 proc. komórek blastycznych. Częstość uzyskania remisji całkowitej (CR) w grupie chorych z dodatnią ekspresją p16INK4a i p15INK4b była istotnie statystycznie wyższa niż w grupie chorych z ujemną reakcją na obecność tych inhibitorów (dla p16**INK4a xý = 7,78, p 0,01, dla p15**INK4b, xý z poprawką Yates'a = 3,94 p 0,45). Częstość uzyskiwania całkowitej remisji nie różniła się natomiast istotnie u pacjentów z ekspresją p21**WAF1/Clip1 i bez niej (xý = 1). Wykazano ponadto, że pacjenci wykazujący jednoczesną ekspresję trzech badanych inhibitorów częściej uzyskiwali całkowitą remisję niż pozostali chorzy (xý = 7,43, p = 0.01 dla OBS i xý = 6,74, p 0,01 dla OBL). Nasze badania wykazały, że oznaczenie ekspresji p16**INK4a, p15**INK4b, p21**WAF1/Clip1, w komórkach białaczkowych może mieć znaczenie w OBS i OBL.


  8/20

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptora Fas oraz stężenie rozpuszczalnego ligandu Fas (sFasL) w ostrych białaczkach.
  Tytuł angielski: Expression of Fas receptor and soluble Fas ligand (sFasL) concentration in acute leukemias.
  Autorzy: Urbaniak-Kujda Donata, Jaźwiec Bożena, Tomaszewska-Toporska Beata, Wołowiec Dariusz, Kapelko-Słowik Katarzyna, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.873-878, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do podstawowych mechanizmów obrony przeciwbiałaczkowej należy apoptoza wywołana przez oddziaływanie limfocytów T cytotoksycznych z komórkami blastycznymi za pośrednictwem cząstek Fas i Fas ligand (FasL). Słabo poznanym problemem jest skuteczność blokowania Fas na komórce blastycznej przez rozpuszczalną formę FasL (sFasL) obecną w surowicy oraz rola komórek blastycznych jako źródło krążącego sFasL. Badaniom poddano 48 pocjentów, 32 z ostrą białaczką szpikową (o.b.s.) i 16 z ostrą białaczką limfoblastyczną (o.b.l.). Metodą immunocytofluorymetryczną oznaczono ekspresję receptora Fas na komórkach białaczkowych szpiku oraz określono jej związek ze stężeniem rozpuszczalnego FasL w surowicy pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii, po osiągnięciu remisji oraz we wznowie choroby. Na komórkach blastycznych wszystkich pacjentów stwierdzono ekspresję Fas, przy czym poziom ekspresji wahał się od 0,8 do 100 proc. i był statystycznie wyższy na mielo- niż na linfoblastach. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy ekspresją Fas a uzyskaniem remisji białaczki. W porównaniu ze zdrowymi kontrolani surowiczy poziom sFasL był istotnie wyższy u chorych z ostrą białaczką, normalizował się po uzyskaniu remisji całkowitej i ponownie wzrastał we wznowie. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy odsetkiem komórek blastycznych Fas a stężeniem surowiczego sFasL. Otrzynane wyniki sugerują, że komórki białaczkowe mogą być źródłem sFasL, surowicze stężenie sFasL może natomiast służyć jako parametr monitorowania aktywności choroby.


  9/20

  Tytuł oryginału: Badania gospodarki żelazowej u wielokrotnych dawców krwi : praca doktorska
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz (promot.).; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Akademia Medyczna Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 81 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20266

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  10/20

  Tytuł oryginału: Ustawa o gminach uzdrowiskowych szansą rozwoju sanatoriów i innych uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.45-53, bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  11/20

  Tytuł oryginału: Leasing finansowy w Zakładach Opieki Zdrowotnej, a zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.24-34, bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika


  12/20

  Tytuł oryginału: Leasing a opłata od czynności cywilnoprawnych, kontrowersje wokół umowy leasingu oraz zmiany przepisów podatkowych od 1 października 2001 roku.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.18-25
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  13/20

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty kontroli skarbowej a Zakłady Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.3-12, bibiogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Kontrola skarbowa realizowana jest zasadniczo w trzech formach: - postępowaniu kontrolnym, - wywiadzie skarbowym, szczególnym nadzorze podatkowym.


  14/20

  Tytuł oryginału: ZOZ a wybrane aspekty zarządzania zapasami w warunkach sezonowości sprzedaży usług medycznych.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.13-30, il.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  15/20

  Tytuł oryginału: Kontrowersyjne zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej - interpretacja przepisów.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (12) s.22-35
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  16/20

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.17-29, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  17/20

  Tytuł oryginału: Formy i sposoby aktywizacji gospodarczo-społecznej polskich uzdrowisk.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.26-40, il., tab., bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika


  18/20

  Tytuł oryginału: Wszechstronna ocena Zakładów Opieki Zdrowotnej przy pomocy metody "BALANCED SCORECARD".
  Autorzy: Wołowiec Tomasz, Bulzak Andrzej
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (11) s.3-15, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  19/20

  Tytuł oryginału: Wybrane ulgi i zwolnienia w systemie podatków wpływające na funkcjonowanie Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Autorzy: Wołowiec Tomasz
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (11) s.16-26, sum.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych (samorządowych) mogą być ważnym instrumentem oddziaływania na ZOZ-y. Mogą one pełnić zarówno rolę instrumentu stymulującego funkcjonowanie ZOZ-ów (np. działalność inwestycyjną), jak również rolę instrumentu "pomocowego" władz lokalnych wobec sektora służby zdrowia. Niniejszy artykuł prezentuje istotne z punktu funkcjonowania ZOZ-ów podatki lokalne wraz z prezentacją katalogu ulg i zwolnień podatkowych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

  Streszczenie angielskie: Relifs and allowances in local taxes are considered to be a very important instrument to stimulate the development of health resort institutions. They can fulfil both the function of an instrument which stimulate the enterprise for example capital expenditure and the function of an instrument which is helpful to the local goverments and consequently to the health resort institutions. This article shows the forms of relifs and allowences in the system of local taxes with regard to the current condition of taxes law.


  20/20

  Tytuł oryginału: Profilaktyka niedokrwistości z niedoboru żelaza u wielokrotnych dawców krwi.
  Tytuł angielski: Prevention of sideropenic anemia in regular blood donors.
  Autorzy: Szymczyk-Nużka Małgorzata, Wołowiec Dariusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.489-496, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W celu oceny skuteczności zapobiegawczego podawania preparatu żelaza wielokrotnym regularnym dawcom krwi pełnej, 72 mężczyznom z poziomem hemoglobiny ň 13,5 g/dl, którzy dotychczas oddali co najmniej 10 jednostek krwi pełnej z częstotliwością najrzadziej raz na kwartał, podawano przez 6 miesięcy 320 mg siarczanu żelazawego z 60 mg kwasu askorbinowego. Grupę kontrolną stanowiło 63 regularnych dawców wielokrotnych płci męskiej w zbliżonym wieku, z prawidłowym poziomem hemoglobiny, którzy nie otrzymywali preparatu żelaza. Łączna liczba i średnia roczna częstość donacji krwi pełnej w grupie badanej i kontrolnej nie wykazywały znamiennych różnic. Przed rozpoczęciem badania i po 6 miesiącach u każdego dawcy oznaczano poziom Hb, Ht, liczbę erytrocytów, MCV oraz surowiczy poziom żelaza transferyny, ferrytyny, rozpuszczalnego receptora dla transferyny, wysycenie transferyny, TIBC. Parametry te w pierwszym badaniu nie wykazywały znamiennych różnic pomiędzy obu grupami. Po 6 miesiącach stwierdzono u dawców, u których stosowano profilaktykę znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej surowiczy poziom ferrytyny, żelaza transferyny, wysycenie transferyny i MCV. Objawy niepożądane związane z podawanym preparatem żelaza, zazwyczaj łagodne dolegliwości gastryczne zgłosiło 16,7 proc. badanych. W grupie stosującej profilaktykę zmniejszył się również odsetek dawców wykazujących laboratoryjne cechy niedoboru żelaza. Wyniki te wskazują na skuteczność preparatów żelaza dwuwartościowego w ...

  Streszczenie angielskie: In this study a regular whole blood donor population consisted of 135 healthy men with hemoglobin levels equal to or higher than 13,5 g/dl were surveyed for iron stores. We examined the effect of oral iron supplementation in donors, who had given more than 10 donations of whole blood with a frequency of 4-6 units per year. The 72 donors were given oral iron therapy in a daily dose of 320 mg ferrous sulphate with 60 mg of ascorbic acid during 6 months. The control group (63 donors) received no iron therapy. The average number of previous donations was 36,14 ń 22,5 and 41,89 ń 27,2 in supplemented and control group respectively (difference non-significant). Before the entering the study and after 6 months following parameters were determined for each donor: Hb, Ht, MCV, RBC, serum iron, transferrin saturation, TIBC, FRT and sTIR concentrations. There were no significant differences in the above parameters between the supplemented and control groups before the study. After the observation period mean serum FRT and ferrum concentration as well as MCV and transferrin saturation values were significantly lower in control group than in supplemented one. Adverse gastrointestinal effects (mainly mild discomfort) were observed in 16,7 p.c. supplemented donors. Our results show that iron supplementation reduces the prevalence of iron deficiency in regular whole blood donors and improves ferritinemia, MCV, serum iron, transferrin saturation values. Then, the regular donors ...

  stosując format: