Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WNUKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z walnego zwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dnia 30 listopada 2001 roku w Warszawie.
Autorzy: Kochańska Barbara, Wnukiewicz Jan, Jassak-Gagaczowska Joanna, Nowakowska Danuta
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.229-235
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  2/9

  Tytuł oryginału: Z zagadnień legalności eksperymentu medycznego na człowieku w świetle prawa polskiego i międzynarodowego.
  Tytuł angielski: Problems of the legality of medical experiments on human beings in the light of Polish and international law.
  Autorzy: Wnukiewicz Agata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.3-13, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najistotniejsze problemy związane z problematyką legalności eksperymentów medycznych na człowieku. Omówiono ważniejsze kwestie odnoszące się do prawnych uregulowań prowadzenia doświadczeń medycznych z udziałem człowieka. Na podstawie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego i polskiego przedstawiono warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego na człowieku.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most impornatn problems connected with the legality of medical experiments on human beings. The more important matters concerning the legal regulations governing the conduct of medical experiments with the participation of human subjects have been discussed. On the basis of the binding international and Polish law, the conditions of the permissibility of medical experiments on human beings have been presented.


  3/9

  Tytuł oryginału: Activity of cysteine proteases and their inhibitors in the lymph nodes of larynx cancer patients.
  Autorzy: Siewiński Maciej, Berdowska Izabela, Mikulewicz Wojciech, Wnukiewicz Jan, Gutowicz Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR540-BR544, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Cysteine endopeptidases and their inhibitors play an important role in the process of carcinogenesis. Positive correlation has been found between tumor invasiveness, its metastatic potential and the secretion of cyseine endopepetidases. Cysteine protease inhibitory activity is also altered in malignant tumors and various body fluids of patients with cancer. Material and methods: Total cysteine endopeptidase activity and cysteine proteinase inhibitory activity were measured in homongenates of cervical lymph node tissue surgically obtained from the larynx of cancer patients. The tissue samples were histologically examined, and each was divided into two parts: positive (PCN), with mostly cancer cells, and negative (NCN) with no cancer cells. Results: In the PCNs, the levels of the assayed enzymes and their inhibitors were significantly higher than in NCNs. The mean values of cysteine proteinase activity were 2.70 ń 2.29 and 1.59 ń 1.28 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.005). The mean values of cysteine protease inhibitors were 9.1 ń 8.6 and 6.1 ń 6.3 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.02). An altered protease-inhibitor activity ratio was also found in PCN samples compared to NCNs. Conclusions: These data suggest increased activity of cysteine peptidases and their inhibitors in the case of secondary tumor tissue. The cancer cells metastasized to lymph node tissue produce some alteration in balance between cysteine protease activity and the endogenous inhibitors of the proteases.


  4/9

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie implantoprotetyczne w przypadku rozszczepu podniebienia i po operacji ameloblastoma.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Wnukiewicz Jan, Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.27-30, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów operowanych z powodu nowotworów szczęki i żuchwy, a także nowotworów umiejscowionych w okolicy oka, nosa i ucha oraz rozszczepów podniebienia twardego i miękkiego istnieje potrzeba rehabilitacji protetycznej. Jedną z wysoko specjalistycznych metod leczenia jest wykonanie suprakonstrukcji na bazie wszczepów śródkostnych. Pacjenci pooperacyjni mają wprowadzane wszczepy, kiedy możliwości retencji protez pooperacyjnych są mało skuteczne lub zawodzą. Na bazie implantów można wykonywać różnego rodzaju protezy szczęki z obturatorami, protezy żuchwy oraz mosty. Odpowiednio rozmieszczone i wprowadzone wszczepy śródkostne zapwweniają polepszenie utrzymywania nadbudowy protetycznej, poprawę funkcji żucia oraz wyglądu zewnętrznego pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Patients operated on for maxillary and mandibular cancers as well as tumours located in the region of the eye, the nose and the ear and for cleft soft and hard palate have to be rehabilitated prosthetically. One of highly specialized methods of treatment consists in manufacturing a supraconstruction on the basis of intraosseous implants. The implants are applied to postoperative patients in whom the possibility of the postoperative prosthesis retention is limited or has failed. The implants bases can be used to make various kinds of macillary protheses with obturators, mandibular prostheses and bridges. Adequately placed and inserted intraosseous implants enable retention of the prostehtic reconstruction, improve the mastication and the appearance of the patient.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena potencjałów elektrokinetycznych na styku kości, implantu i środowiska zapalnego.
  Tytuł angielski: The evaluation of electrokinetic potentials at the border place of the bone, implant and inflammatory environment.
  Autorzy: Wnukiewicz Beata, Wnukiewicz Jan, Sokołowski Adam, Smoła Małgorzata
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.12-13, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono fizykochemiczne właściwości powierzchni biomateriałów. Wykonano badania potencjałów elektrokinetycznych na granicach faz: kość, środowisko ropne oraz zastosowany implant. Dokonano analizy porównawczej zmian zachodzących na granicy faz.

  Streszczenie angielskie: The physico-chemical properties of biomaterials surfaces were discussed. Investigations were performed of electrokinetic potential at phase boundaries: bone/environemnt and pus/applied impland. Comparative analysis of changes at phase boundaries was carried out.


  6/9

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w odbudowie układu stomatognatycznego z zastosowaniem systemu implantacyjnego TIOLOX.
  Tytuł angielski: The author's own experience in the reconstruction of a sthomatognatic system with usage of the TIOLOX implant system.
  Autorzy: Szymański Sławomir, Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Tabor Paweł, Szymańska Monika
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.24-27, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 3-letnie wyniki leczenia implantoprotetycznego w systemie Tiolox. Omówili techniczne aspekty systemu i odbudowę układu stomatognatycznego na bazie 265 wszczepów wykonanych u 95 leczonych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors have presented the results of 3-years implanto-prosthetic treatment in system Tiolox. They have also presented some technical aspects of this system and the restoration process of the stomatognatic system, based on 265 implants in 95 patients.


  7/9

  Tytuł oryginału: Histologiczna i radiologiczna ocena zębowych wszczepów ceramicznych - badania doświadczalne.
  Autorzy: Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Więckiewicz Włodzimierz
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.3-5, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują wyniki badań doświadczalnych nad możliwością zastosowania w stoamtologii wszczepów zębowych z ceramiki korundowej. Dokumentują je oceną radiolgoiczną i histopatologiczną. Podkreślają dobrą biozgodność materiału z kością i tkankami miękkimi.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of experimental research on the possiblity to aapply ceramic implants in dentistry. The results are evidenced radiologically and histopathologically. The authors lay emphasis on the good biocompatibility of the material with bone and soft tissues.


  8/9

  Tytuł oryginału: Autotransplantacja przyżyciowa kłów górnych.
  Autorzy: Ziemski Paweł, Wnukiewicz Jan
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.28-30, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własną metodę autotransplantacji zatrzymanych kłów górnych z zachowaniem żywotności miazgi. W latach 1992-1999 wykonali 186 tego typu zabiegów, stabilizując ząb autotranspalntowany za pomocą szyn własnej konstrukcji lub za pomocą stałego aparatu ortodontycznego. W badaniach kontrolnych najczęstszym powikłaniem okazała się resorpcja korzenia zęba.

  Streszczenie angielskie: In this paper a method of autotransplantation of impacted upper canine with keeping the vitality of dental uplp is described. Between 1992 and 1999 the authors performed 186 surgical operations of this kind using splint (designed by themselves) or constant orthodontic applient for the purpose of stabilisation of the tooth. The most common complication was dental root resorption.


  9/9

  Tytuł oryginału: Następstwa przerwania nerwu i naczyń zębodołowych dolnych u królika.
  Tytuł angielski: Consequences of disconnection of nerve and lower alveolar vessels in rabbit.
  Autorzy: Pawela Tadeusz, Kuryszko Jan, Dubiel Andrzej, Kiełbowicz Zdzisław, Rabczyński Jerzy, Wnukiewicz Jan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.199-203, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do badania zmian u królików w zakresie części obwodowej i dośrodkowej nerwu zębodołowego dolnego, kości żuchwy, okostnej, miazdze zębów, powstałych po 6 i 12 miesiącach od przecięcia nerwu i naczyń zębodołowych dolnych, skłoniły autorów obserwacje poczynione u chorych z neuralgią gałęzi nerwu trójdzielnego (n.n.t.) podczas reekshajrez, gdy następował nawrót ataków bólu neuralgicznego po kilku latach od wyrwania pęczka żuchwowego. Cel pracy. Ocena, czy zmiany obserwowanych pęczków naczyniowo-nerwowych usuniętych u chorych z n.n.t. podczas ekshajrez i reekshajrez występują również w eksperymencie wykonanym u królików. Materiał i metody. Badania wykonano u królików, u których z cięcia poniżej kąta żuchwy przecięto nerw i naczynia zębodołowe dolne. Po 6 i 12 miesiącach od tego zabiegu wykonano następny, podczas którego do badań histologicznych i ultrastrukturalnych pobrano wycinki okostnej, kości żuchwy, miazgi zębów oraz obwodowego i dośrodkowego odcinka przeciętego nerwu. Wyniki. W badaniach wcześniejszych u ludzi podczas reekshajrezy makroskopowo były widoczne oraz w badanich histologicznych bardzo cienkie włókienka nerwowe wychodzące z dośrodkowego odcinka przerwanego nerwu i kierowały się do dawnej strefy wywoławczej bólu. Po jej osiągnięciu pojawiały się typowe ataki bólu neuralgicznego. Badania przeprowadzone u królików wykazały obecność podobnych włókienek nerwowych, jakie obserwowano u ludzi. Wnioski. Wyniki obserwacji u ludzi i królików pozwalają ...

  Streszczenie angielskie: Background. We observed changes in peripheral and centripetal part of nerve within: lower maxillary bone, periosteum, dental pulp and gingiva in rabbits after 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels. We focused on that problem due to the observations carried out on patients with trigeminal neuralgia during reexeresis when neuralgic pain appears some years after the first exeresis. Objectives. The aom of our study was to compare the changes in vasculomotor fascicles obtained from patients with trigeminal neuralgia during reexsereses with the ones in rabbits. Material and method. The experiment was performed in a rabbit, in which from the incision below mandibular angle, nerve and low alveolar vessels were cut. 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels, reexeresis was performed with acquisition of samples for histological and ultrastructural studies of periosteum, mandibular bone, dental pulp and peripheral and centripetal part of nerve. Results. In earlier examinations in humans, during reexeresis, thin fibres from centripetal part of the cut nerve running into the former pain generating zone were observed in macroscopic and histological examinations. When fibers reached that zone, typical neuralgic pain returned. In rabbits, similar fibers were also observed. Conclusions. The results made us assume that disconnection of nerve and lower alveolar vessels in human and rabbit are followed by similar effects in ...

  stosując format: