Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WITT-PAWLOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zmiany wartości wskaźnika krwawienia dziąseł SBI i stycznej płytki bakteryjnej API podczas zabiegów stosowanych w profilaktyce indywidualnej.
Tytuł angielski: The values changes of indices sulcus bleeding index SBI and aproximal plaque index API during procedures applied in indyvidual prophylaxis.
Autorzy: Witt-Pawlowski Katharina, Pietrzyk Maria
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.88-92, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim was evaluation of indices values SBI and API during prophylactic procedures including indyvidual prophylaxis program. The examined subjects were children and youngs aged 16-18, both sexes in number 182 persons disected according sex and age into 4 groups. In the work the efficacy of prophilactic procedures used on every visits of IP were assesed. At group I, 6-9 aged children none differences SBI values were stated between girls and boys. Groups II, 10-12 aged patients values SBI at girls were nearer to values SBI at girls in group I, and at boys were higher. At group III, 13-15 aged increase of SBI values at both sexes was stated, but more at boys. At group IV, 16-18 agers, the girls mean values SBI were similar to girls in group I and boys to boys of group II. The percentage values API in all investigated groups were higher than values of SBI and occured high positive correlation.


  2/2

  Tytuł oryginału: Analiza wartości wskaźników stanu higieny API i krwawienia dziąseł SBI u pacjentów młodocianych stosujących indywidualny program profilaktyczny.
  Tytuł angielski: Oral care indices (API, SBI) in young participants of a caries prophylaxis program.
  Autorzy: Witt-Pawlowski Katharina
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.381-393, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: