Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WITKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Modulation of the activity of calcium-activated neutral proteases (calpains) in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) cells.
Autorzy: Witkowski Jacek M., Żmuda-Trzebiatowska Emilia, Świercz Jakub M., Cichorek Mirosława, Ciepluch Hanna, Lewandowski Krzysztof, Bryl Ewa, Hellmann Andrzej
Źródło: Blood 2002: 100 (5) s.1802-1809, il., bibliogr. 57 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Decreased susceptibility to apoptosis and impaired proliferative control are throught to be responsible for prolonged life spain and accumulation of chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) cells. The acitivity of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplasmic (Ca++) is involed in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the BCL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplamic (Ca++) is involved in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the B-CLL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains in B-CLL cells and purified B lymphocytes. The activity and expression of ć-calpain (requiring micromolar Ca++ for activation) are significantly higher in the leukemic than in nonmalignant cells. Conctrarily, the activity and expression of m-calpain (requiring milimolar Ca++) as well as the expression of calpastatin (an endogenous inhibitor of...


  2/19

  Tytuł oryginału: Fibrinogen expression in atherosclerotic lesions in stable and unstable angina.
  Tytuł polski: Ekspresja fibynogenu w blaszkach miażdżycowych naczyń wieńcowych u chorych ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Adam, Rużyłło Witold
  Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.), Kurzelewski Michał (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 24 poz. + bibliogr. 4 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. During the last decade clinicians and researchers documented the relationship between high levels of fibrinogen and cardiovascular events. However, a number of questions arise concerning the histopathological characteristics of fibrinogen in human atherosclerotic plaques. Aim. To analyse atherosclerotic lesions obtained by directional coronary percutaneous atherectomy (DCA) and from post-mortem examinations of coronary arteries with the aim to localise the sites where fibrinogen is expressed in atherosclerotic plaques and to compare the findings between patietns with stable and unstable angina. Methods. 90 specimens (70 from DCA and 20 from post-mortem examinations) were collected from 52 men and 38 women (mean age 59.5 years). Each specimen was obtained immediately after tissue removal and stained with immunohistochemical methods using polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen. Results. The plaques derived from the patietns with unstable angina showed a significantly higher number of expression sites than from the patietns with stable angina. The fibrinogen-rich area constituted from 8.2 p.c. to 80 p.c. of the total plaque area. Of the 53 specimens which were clustered close to the maximal value of 80 p.c., 37 were from unstable angina plaques and exhibited 76 ń 4 p.c. of fibrinogen rich area compared with 46 ń 5 p.c. of fibrinogen rich area in 16 specimens taken from patients with stable angina (p 0.005). Of the 37 specimens clustered close to the minimal values of the fibrinogen-rich area, 14 specimens were obtained from unstable patients...


  3/19

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and smooth muscle cell detection in atherosclerotic plaques from stable and unstable angina - an immunohistochemical study.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR144-BR148, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study presents a systematic analysis of atherothrombotic lesions taken by percutaneous atherectomy and post mortem examination from coronary arteries, in order to identify: a) the topographic occurrence of fibrinogen and smooth muscle cells (SMCs), b) their independent expression in stable and unstable plaques, and c) their co-expression, which can provide a better understanding of the involvement of fibrinogen and SMCs in the development and progression of atherosclerotic plaques. Material/Methods: 120 specimens from atherosclerotic lesions were collected, using directional coronary atherectomy; 40 additional specimens were collected from postmortem examinations. All specimens were stained by immunohistochemical methods with monoclonal and polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen and SMCs. Results: Fibrinogen appeared to be a component of all stable and unstable coronary atherosclerotic plaques, with a significant predominance in unstable angina. No significant difference was observed between SMC-stained areas in stable and unstable angina; however, a significant difference exists in co-expression of SMCs and fibrinogen between unstable and stable angina. Interestingly, the total number of SMCs at the first stages of formation of unstable plaques is less than in stable plaques. However, in a number of advanced coronary atherosclerotic plaques associated with unstable angina, we observed an increasingly progressive inflammatory cell activity, in which SMC areas were sifnigicantly increased...


  4/19

  Tytuł oryginału: Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł angielski: Long-term follow-up of patients with coronary artery dissection after recanalization of chronic total occlusion.
  Autorzy: Chmielak Zbigniew, Witkowski Adam, Szmaus Piotr, Kądziela Jacek, Demkow Marcin, Karcz Maciej, Rużyłło Witold
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.13-19, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwarstwienie po zabiegu udroznienia. Wstęp. Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej. Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na 2 grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym wg klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej. Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A wg klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4 proc.) osób, typu B u 21 (36,8 proc.), typu C u 7 (12,3 proc.), a typu D u 2 (3,5 proc.) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ń 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ń 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3ř wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ń 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Limited data are available regarding long-term clinical outcome of patients with dissection after recanalization of chronic total coronary occlusion. Therefore we studied the impact of coronary artery dissections on short and long-term clinical outcome of patients after recanalization of chronic total coronary occlusion. Material and methods: 77 consecutive patients who underwent stent implantation after recanalization of chronic total occlusion were divided into two groups. 57 patients (group 1) with angiographically visible dissection (grades A to D of National Heart, Lung, and Blood Institute classification) after standard balloon angioplasty were compared with 20 patients without dissection (group 2) after balloon angioplasty. Clinical status was assessed after 6 and 12 months after recanalization and at 1-year intervals thereafter. Results: After balloon angioplasty dissection type A was peresent in 27 (47.4 p.c.) type B in 21 (36.8 p.c.), type C in 7 (12.3 p.c.), and type D in 2 (3.5 p.c) patients. Immediate results were similar in both study group. The minimal lumen diameter was 2.9 ń 0.5 mm in group 1 and 2.8 ń 0.4 mm in group 2 (NS). During 22.8 ń 16.2 months follow-up cardiac event (death, myocardial infarction, repart revascularization) was observed in 14.0 p.c. of patients from group 1 and in 15.0 p.c. of patients from group 2. We did not find correlation between type of dissection and number of cardiac events. Conclusion: The presence of ...


  5/19

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  6/19

  Tytuł oryginału: Neuron czuciowy bólowy.
  Tytuł angielski: Nociceptive dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Szulczyk Paweł, Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.361-375, il., bibliogr. s. 373-375, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Pain is generated by activation of specific dorsal root ganglion (DRG) neurons termed the nociceptive neurons. The nociceptive DRG neurons express 3 categories of ionic channels a. channels gated by pain stimuli, b. channels responsible for the transmission of information from sensory receptors to the spinal cord, c. channels responsible for the release of neurotransmitters in the spinal cord. There is evidence that kinetic properties, molecular structure and functional significance of the ionic channels expressed in nociceptive DRG neurons are different compared to the other types of DRG neurons. The ionic channels are strictly controlled by receptors for neurotransmitters expressed in the plasma membrane of nociceptive DRG neurons.


  7/19

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipids, lipoproteins in the blood serum of children with type 1 diabetes.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dzieci i młodzież chorzy na cukrzycę typu 1 są osobami o zwiększonym zagrożeniu miażdżycą. Należy więc u nich wcześnie śledzić wszystkie czynniki ryzyka miażdżycy. Charakterystyczne są zaburzenia gospodarki lipidowej, przy czym nasilenie ich jest uzależnione od rodzaju cukrzycy i od stanu jej wyrównania. Celem pracy była ocena stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 53 dzieci (23 dziewcząt i 30 chłopców) chorych na cukrzycę typu 1 w wieku od 8 do 16 lat, chorujących na cukrzycę od 3 do 10 lat. Podczas badania dzieci były w stanie względnego wyrównania metabolicznego. U wszystkich badanych dzieci oznaczono w surowicy krwi stężenie triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL oraz apolipoprotein (Apo-AI i Apo-B). Cholesterol we frakcjach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami własnymi dla dzieci zdrowych. W grupie dziewcząt z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższe wartości triacylogliceroli i cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji LDL, VLDL oraz Apo-B i niższe stężenie cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast u chłopców z cukrzycą stwierdzono wyższy poziom cholesterolu we frakcji LDL oraz niższy poziom cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. 1) U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdza się zaburzenia gospodarki lipidowej. 2) W ...

  Streszczenie angielskie: Children and youth with type 1 diabetes have a higher risk of atherosclerosis. Therefore all of the atherosclerosis risk factors should be observed in those children early. The disorders of lipid metabolism are characteristic and their intensification depends on the type of diabetes and its balance. The objective of the paper was to evaluate behaviour of lipids, lipoproteins and apolipoproteins behaviour in the blood serum of children with type 1 diabetes. The study included 53 children (23 girls and 30 boys) with type 1 diabetes aged 8-16 years suffering from diabetes for 3-10 years. During the study the children were in the state of relative metabolic balance. In all of the studies subjects concetration of triglicerides, total and HDL cholesterol, apolipoproteins (Apo-AI, Apo-B) were assayed in the blood serum. The level of LDL and VLDL cholesterol was determined with an direct method. The obtained results were statistically analysed and compared with the earlier developed own standards for the healthy children. In the girls with type 1 diabetes higher levels of triglicerides and of total cholesterol, LDL and VLDL cholesterol as well as of Apo-B were confirmed and a lower level of HDL cholesterol was noticed as compared with the control group. But in the boys with type 1 diabetes higher level of LDL cholesterol and lower level of HDL cholesterol were confirmed as compared with the healthy children. 1) In the children and youth with type 1 diabetes the disorders of ...


  8/19

  Tytuł oryginału: Assessment of carotid arteries and pulse wave velocity in patients with three-vessel coronary artery disease.
  Tytuł polski: Ocena tętnic szyjnych oraz prędkości fali tętna chorych z trójnaczyniową chorobą wieńcową.
  Autorzy: Drechsler Danuta, Kornacewicz-Jach Zdzisława
  Opracowanie edytorskie: Witkowski Adam (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.193-202, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Atherosclerotic lesions in aorta, coronary arteries and carotid arterires usually develop simultaneously. Aim. To assess the frequency of the simultaneous presence of atherosclerotic lesions in coronary and carotid arteries. Methods. The study group consisted of 70 males in whom echocardiography, carotid artery ultrasonography with intima-media thickness (IMT) assessment and carotid-femoral pulse wave velocity (PWV) measurements were performed. Fifty patients (mean age 51.2 ń 5,9 years) had a significant ( 50 p.c. of the lumen diameter) stenosis in three main coronary arterires (CAD group) whereas the remaining 20 males (mean age 47.6 ń 8.1 years) had normal coronary angiography (control group). Results. The mean IMT values were significantly higer in CAD patients than in controls (0.85 ń 0.12 mm vs 0.65 ń 0.08, p = 0.000). Atherosclerotic plaques were detected in 48 (96 p.c.) CAD patietns and in none of the control patietns. CAD pateints had significantly more often coronary risk factors than controls. THe mean value of PVW was significantly higher in CAD than in control patients (9.17 ń 1.64 m/s vs 8.17 ń 0.99 m/s, p = 0.017) and significantly correlated with the number of atherosclerotic plaques in the carotid arterires (p = 0.001). Conclusions. 1. The majority of CAD patietns have significant atheroslerotic lesions in the carotid arteries. 2. Atherosclerotic lesions in the carotid arterires are significantly more freqent in patietns with rather than without coronary risk factors. 3. Changes in PWV may indicate arteriosclerosis.


  9/19

  Tytuł oryginału: Stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dziewcząt z nadczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: The level of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in the blood serum of girls with hyperthyroidism.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.837-840, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występujące w nadczynności tarczycy zaburzenia syntezy i katabolizmu cholestrolu skłąniają do oceny zachowania się stężeń apolipoprotein (Apo-AI, Apo-B). Badania przeprowadzono u 37 dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat z potwierdzoną na podstawie wyników badań hormonalnych nadczynnością tarczycy. U badanych dziewcząt przed rozpoczęciem leczenia oznaczono w surowicy krwi stężenia cholesterolu całkowitego. Cholesterolu we frakcji HDL, trójglicerydów i apolipoprotein AI i B. Cholesterol we frakcach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami u dziewcząt zdrowych. Stwierdzono charakterystyczne dla nadczynności tarczycy obniżone wartości cholesterolu całkowitego i jego frakcji, jak również stężenia trójglicerydów zbliżone do stężeń w grupie kontrolnej. Stwierdzono, że typowym dla nadczynności tarczycy zmianom stężeń cholesterolu towarzyszy obniżenie stężenia apolipoprotein AI i B.


  10/19

  Tytuł oryginału: Effect of angiotensin II on ANP-dependent guanylyl cyclase activity in cultured mouse and rat podocytes.
  Autorzy: Golos Magdalena, Lewko Barbara, Bryl Ewa, Witkowski Jacek M., Dubaniewicz Anna, Olszewska Agnieszka, Latawiec Elżbieta, Angielski Stefan, Stepiński Jan
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence of a well-developed contractile apparatus is the feature determining mojor roles of podocytes in the renal glomeruli. Receptors for a variety of a variety of vasoactive hormones are expressed in these cells; however, most of the signaling pathways are still unknown and remain to be elucidated. Angiotensin II (Ang II) and atrial natriuretic peptide (ANP), due to their opposite action, are the major modulators of glomerular filtration. In podocytes, Ang II induces rise in intracellular calcium concentration, whereas ANP stimulates generation of cGMP. The present study was designed to check whether ANP-stimulated cGMP synthesis in podocytes might be affected by Ang II. Cultured rat (RP) and mouse (MP) podocytes were stimulated with ANP, in the absence or presence of Ang II and cyclic GMP was determined by RIA method. Co-incubation of podocytes with ANP and Ang II caused significant (p 0.01) suppression of ANP-dependent cGMP generation. The effect was prevented by saralasin, an inhibitor of angiotensin receptors. Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) mimicked, whereas chelerythrine reversed inhibitory effect of Ang II. In conclusion, angiotensin II counteracts ANP-stimulated cGMP synthesis in cultured podocytes. It seems likely that the protein kinase C pathway is involved in this effect.


  11/19

  Tytuł oryginału: Serological markers of Chlamydia pneumoniae infection in patients with cardiovascular disease.
  Tytuł polski: Sereologiczne wskaźniki zakażenia Chlamydia pneumoniae w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Autorzy: Niedźwiadek Justyna, Mazur Elżbieta, Wolski Andrzej, Witkowski Andrzej, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.55-64, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba danych seroepidemiologicznych i doświadczalnych wskazuje na możliwy udział Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewnętrzkomórkowego, w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowrgo, takich jak tętniak aorty brzusznej (AAA), zawał serca i udar mózgu. Według danych z piśmiennictwa, u znacznej liczby osób ze schorzeniami układu krążenia wykryto serologiczne wskaźniki przewlekłego zakażenia C. pneumoniae. Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia Chlamydia pneumoniae u osób z chorobą wieńcową serca, miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej i AAA, poprzez oznaczenia miana swoistych przeciwciał klasy IgG, IgM i IgA w surowicy. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 47 chorych (8 K, 39 M, średni wiek chorych 64,4 r.) z ostrym zawałem serca lub niestabilną chorobą wieńcową, 17 chorych (3K, 14 M, średni wiek chorych 66,5 r.) operowanych z powodu miażdżycowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz 28 chorych (5 K, 23 M, średni wiek chorych 68,5 r.) operowanych z powodu AAA. Grupa kontrolna składała się z 20 osób, zbliżonych pod względem wieku i płci do osób z grupy badanej bez objawów chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Oceną miana swoistych przeciwciał anty-C pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono z zastosowaniem metody mikroimmunofluorescencyjnej za pomocą testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF-firmy Labsystem (Finlandia). Analizę statystyczna przeprowadzonon z użyciem programu Statistica. Za istotne statystycznie przyjęto p 0,05...


  12/19

  Tytuł oryginału: Ujemny wynik IgAEmA nie wyklucza późnego ujawnienia celiakii - przykład celiakii latentnej u 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Negative results for serum antiendomysial antibodies do not exclude late developing jejunal mucosal atrophy - a case of latent coeliac disease in a 12-year old boy with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.331-333, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1 i celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała p/gliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciw endomysium IgA EmA) przeprowadzone w momencie rozpoznania cukrzycy wykazały w surowicy obecność IgG AGA. Ze względu na chwiejny przebieg cukrzycy oraz upośledzenie rozwoju somatycznego dziecka po kilku latach od zachorowania powtórzono badania w kierunku celiakii stwierdzając obecność IgA EmA oraz przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA TTG, IgA AGA, IgG AGA. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IVř.


  13/19

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) u pacjentów poddanych angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
  Tytuł angielski: Assessment of left ventricular diastolic function in patients following angioplasty of infarcted related artery using TDI.
  Autorzy: Klisiewicz Anna, Michałek Piotr, Witkowski Adam, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.655-657, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny zdolności poprawy funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory po angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał (infarct related artery IRA) zbadano 39 pacjentów techniką tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (tissue Doppler imaging (TDI). Grupa badana składała się z 30 mężczyzn i 9 kobiet (średnia wieku 53,3 ń 8,3 lata), którzy przebyli 1-6 miesięcy wcześniej zawał mięśnia sercowego. Chorzy ci byli kwalifikowani do zabiegu angioplastyki IRA na podstawie dodatniego echokardiograficznego testu dobutaminowego (dobutamine stress echocardiography DSE). Oceny regionalnej funkcji rozkurczowej dokonywano jeden dzień przed angioplastyką (badanie 1), 1-3 dni (2 badanie) i 28- 0 dni (3 badanie) po skutecznym zabiegu angioplastyki. Mierzono prędkości ruchu mięśnia w rozkurczu - w fazie szybkiego napływu (Em) i w fazie skurczu przedsionka (Am), stosunek Em/Am, oraz czas trwania faz rozkurczu - czas izowolumetrycznego rozkurczu (isovolumic relaxation time IVRT), czas fazy szybkiego napływu (rapid feeling time RFT) i napływu przedsionkowego (atrial feeling time AFT). Pomiarów dokonywano w zakresie ścian objętych zawałem z projekcji koniuszkowych (ściana przednia 17 pacjentów, boczna 2 pacjentów, dolna 20 pacjentów). Prędkość ruchu mięśnia Em wzrosła pomiędzy badaniem 1 i 3 (6,0 ń 1,5 cm/s vd. 7,7 ń 1,7 cm/s p 0,05), jak również stosunek Em/Am (1,0 ń 0,4 vs 1,3 ń 0,9 p 0,05). Wartość fali Am nie uległa zmianie pomiędzy badaniami. Znamiennie wydłużył się czas RFT pomiędzy badaniem 1 i 2 (151 ń 39 ms vs 170 ń 30 ms p 0,01), podczas gdy IVRT uległa skróceniu (103 ń 21 ms vs 87 ń 20 ms p 0,001). Wnioski: u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego...


  14/19

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania metabolicznego.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.440-445, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjają uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  15/19

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania.
  Tytuł angielski: Therapy of insulin-dependent diabetes mellitus (type 1) in children and adolescents - principles and recent progress in therapy and metabolic control.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.26-31, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjają uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  16/19

  Tytuł oryginału: Zasady kwalifikacji i przygotowania chorych do mikrochirurgicznej replantacji-rewaskularyzacji po obrażeniach w obrębie kończyny górnej.
  Tytuł angielski: Principles of qualifying and preparing patients for microsurgical replantation-revascularization after injuries within upper limb.
  Autorzy: Obrocki Janusz, Witkowski Wojciech, Kalewski Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.17-20, bibliogr. 6 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia współczesne poglądy na temat replantacji kończyn bazując na blisko 40-letnim doświadczeniu wielu ośrodków zajmujących się tym zagadnieniem. Określa zasady kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, wskazania i przeciwwskazania. Kładzie szczególny nacisk na sposób postępowania przedoperacyjnego uwzględniającego właściwe zabezpieczenie amputowanej kończyny i kikuta od razu na miejscu wypadku do momentu operacji. Autorzy podkreślają, że każdy przypadek amputacji powinien być oceniany indywidualnie pod względem kwalifikacji do zabiegu replantacji. Właściwa kwalifikacja jest jednym z podstawowych warunków przeprowadzenia zabiegu i uzyskania zadowalającego rezultatu.


  17/19

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania metabolicznego.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.322, 324-328, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjając uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  18/19

  Tytuł oryginału: Destrukcyjne działanie wolnych rodników w błonach komórkowych. Ochronna rola witaminy E.
  Tytuł angielski: The destructive action of free radicals on the biological membranes. The protective role of vitamin E.
  Autorzy: Witkowski Stanisław
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.922-928, il., bibliogr. 29 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The protective role of vitamin E in terms of scavenging of free radicals, stabilisation of membranes, and modulation of activity of numerous enzymes was considered.


  19/19

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy typu 1 (insulinozależnej) u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.50-58, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: