Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WITES
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ zakażeń human papilloma virus (HPV) na powstanie raka prącia.
Tytuł angielski: Carcinoma of penis and its connection with human papilloma virus inflammation.
Autorzy: Dutkiewicz Sławomir, Szkoda Tomasz, Witeska Alojzy
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problemy związane z rakiem prącia i uzależnienie jego wystąpienia od zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Podkreślono konieczność wykonywania badań wirusologicznych w stanach przedrakowych oraz nowotworach prącia u partnerów seksualnych. Badania wirusologiczne i współpraca z ginekologiem w rozpoznaniu raka prącia może pozwolić na wczesne wykrycie raka. Omawiając problem leczenia podkreślono, że winno ono być jak najmniej okaleczające w przypadkach zakażenia wirusem HPV.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a problem of penis carcinoma, the ethiology of which is connected with human papilloma virus (HPV) in flammation. In pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma the necessity of a virusological investigation of the patient's sexual partners is ephasized. Such virusological investigation as well as cooperation with gynaecologists in diagnosing penis cancer, may lead to early diagnosis of cancer lesions in sexual partners. In discussing the treatment of HPV inflammation it is emphasized that this should be as uninvasive as possible.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci.
  Tytuł angielski: Effects of aprotinin on postoperative blood loss in atrial septum defect surgery in children.
  Autorzy: Bątkiewicz-Samorodna Agnieszka, Wites Marek, Radziszewska Ewa, Pawlak Szymon, Wites Beata, Pypłacz Dariusz, Stanek Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ użycia aprtotyniny (Traskolan., Polfa,) na zmniejszenie drenażu pooperacyjnego u dzieci operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II). Operację przeprowadzono ze sternotomii z założeniem drenu do śródpiersia w końcowym etapie operacji. Grupę kontrolną stanowiły dzieci operowane z powodu tej samej wady, u których nie stosowano w przebiegu okołooperacyjnym aprotyniny. Wyniki wykazały jednoznacznie brak znamiennych statystycznie różnic w utracie krwi u dzieci otrzymujących aprotyninę.

  Streszczenie angielskie: KIU followed by 300,000 KIU for every 500 cc of priming solution, in fifteen, children, aged 24-182 months, for ASD II closure. Thirty-four children, aged 2-214 months, operated without antithrombolysis, served as a control. The postoperative blood loss was similar in both groups. We conclude that routine aprotinin prophylaxis should not be used in the ASD II closure surgery.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy.
  Tytuł angielski: Atypical course of the Leśniowski-Crohn disease as a tumor of the kidney and colon.
  Autorzy: Kierzkiewicz Maciej, Dutkiewicz Sławomir, Małek Władysław, Witeska Alojzy, Rydzewska Grażyna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.72-75, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki, nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna u 74-letniego mężczyzny, chorującego na cukrzyce i nadciśnienie tętnicze. Pacjent pierwszy raz był hospitalizowany z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego. W procesie diagnozowania wykryto guz nerki lewej naciekający okrężnicę (USG i CT). Zastosowano leczenie operacyjne (nefrektomia i hemicolectomia - lewostronne). W badaniu histopatologicznym stwierdozno chorobę Leśniowskiego-Crohna. W dalszym przebiegu choroby stwierdzono guz okrężnicy z przerzutem do wątroby, co wymagało kolejnego usuniecia fragmentu okrężnicy z klinową resekcją prawego płata wątroby. Następnym powikłaniem była przetoka jelitowo-skórna, spowodowana częściowa resekcją jelita i ropień międzypętlowy z zaburzeniami białkowo-elektrolitowymi. Chory w czasie niespełna dwóch lat był operowany cztery razy. Obecnie jego stan jest stabilny. Pozostaje pod kontrolą poradni gastrologicznej.

  Streszczenie angielskie: We present a rare and atypical course of Leśniowski-Crohn disease in a 74-years old man suffering of diabetes mellitus and arterial hypertension. The patient was admitted to the hospital due to bleeding of the digestive tract. Imagine examinatins (USG, CT) diagnosed tumor of the left kidney infiltrating colon. Surgical treatment, e.g. left nephrectomy with left hemicolectomy, was performed. Pathological examination showed Leśniowski-Crohn disease. In the later course of the disease a colonic tumor was diagnosed with liver metastasis. The patient underwent resection of the colon with the tumor and wedge resection of the right liver lobe with metastasis. Next complications were enterocutaneous fistula due to colonic resection, and interintestinal abscess with albuminous and electrolyte disorders. The patient underwent four operations during less than two years. Right now the patients status is stabile. He has been staying still under control of gastrologic outpatient clinic.

  stosując format: