Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WITEK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Cementowanie adhezyjne całoceramicznych protez stałych - ocena kliniczna cementów Compolute i Variolink II.
Tytuł angielski: Adhesive cementation all-ceramics fixed dentures - clinical evaluation of luting cements Compolute and Variolink II.
Autorzy: Witek Paweł
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.10-14, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przedstawienie oceny klinicznej materiałów żywicznych Compolute (3M/ESPE) i Variolink II (Ivoclar/Vivadent) do cementowania adhezyjnego całoceramicznych protez stałych. Metoda: Zaprezentowano procedurę postępowania klinicznego zastosowaną podczas cementowania adhezyjnego. Klinicznie przebadano 91 całoceramicznych uzupełnień stałych użytkowanych przez okres ponad 12 miesięcy, zacementowanych materiałem Compolute - 56 przypadków a pozostałych 35 cementem Variolink II. Kontrolowano szczelność brzeżną, przebarwienia, pęknięcia. Wyniki: Wszystkie uzupełnienia stałe w zadawalający sposób spełniały wymogi kliniczne i estetyczne. Wnioski: Wyniki pokazują przydatność cementów żywicznych Compolute i Variolink II do cementowania całoceramicznych uzupełnień.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Clinical evaluation of luting materials Compolute (3M/ESPE) and Variolink II (Ivoclar/Vivadent) used to cement fixed dentures (FD's). Methods: 91 all-ceramics FD's was cemented 56 used Compolute and 35 used Variolink II with clinical procedure. Patients were recalled after cementation (12 months or more) and evaluated FD's using clinical criteria - marginal gap, discoloring, cracks. Results: All all-ceramics FD's cemented using adhesive cementation serves its purposes. Conclusions: These results showed usefulness of Compolute and Variolink II for adhesive cementations all-ceramics restorations.


  2/12

  Tytuł oryginału: Przypadek pomenopauzalnej hiperandrogenizacji spowodowanej rzadko występującym guzem jajnika lipid cell tumor.
  Tytuł angielski: The rare postmenopauzal hyperandrogenization caused by lipid cell tumor - case report.
  Autorzy: Witek Andrzej, Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew, Pająk Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.125-130, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rzadką przyczyną nadmiernego wydzielania androgenów jest zlokalizowany w jajniku lipid cell tumor, który był przyczyną hiperandrogenemii i hiperandrogenizacji w opisywanym przypadku. Postępowanie diagnostyczne koncentrowało sie na ustaleniu źródła wirylizacji. Badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne nie dostarczyły jasnych odpowiedzi na temat jajnikowej przyczyny hiperandrogenizacji. Dopiero wykluczenie źródła nadnerczowego i zgoda pacjentki na laparotomię pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Zastosowane leczenie chirurgiczne spowodowało powrót androgenów do wartości prawidłowych i ustąpienie objawów hieprandrogenizacji. Prezentowany przypadek jest przykładem obserwowanych często trudności diagnostycznych. Trudności te niepotrzebnie narażają kobiety na długotrwałe działanie nadmiaru androgenów, które są czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego postępowanie lecznicze w tych przypadkach powinno konsekwentnie wyeliminować przyczynę hiperandrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Steroid-secreting neoplasms of the ovary and adrenal gland comprise a small group of tumors. A 76-year-old woman presented hair loss, facial hirsutism associated with increased serum total testosteron level. The adrenal glands and the ovaries were normal on radiological and ultrasonogaphic investigation. The patient was submitted to a pelvic exploratory laparotomy. Hysterectomy and salpino-oophorectomy were performed. A solid and circumscribed ovarian tumor of 2 cm in diameter was found. The pathological diagnosis was lipid cell tumor with stromal hyperplasia. The purpose of this report is to relate how difficult is to establish the diagnosis and the origin of the hyperandrogenism in a patient with normal image studies.


  3/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki mikrodializy w badaniach farmakokinetycznych - wstępna ocena kryteriów przydatności metody w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: The use of microdialysis in pharmacokinetic investigations - preliminary validation of the technique at in vitro conditions.
  Autorzy: Witek Jerzy, Tabiś Agata, Szymura-Oleksiak Joanna
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przeprowadzenie wstępnej oceny kryteriów przydatności techniki mikrodializy w warunkach in vitro z uwzględnieniem takich czynników, jak szybkość przepływu płynu perfuzyjnego oraz stężenie leku w dializowanym roztworze wodnym. Lekiem testowym była pentoksyfilina (PTX). Do oznaczenia stężeń PTX wykorzystano metodę HPLC. Wyniki wskazują, że względny odzysk badanego leku PTX maleje wraz ze wzrostwm szybkości przepływu płynu perfuzyjnego zaś ilość leku, która ulega dyfuzji, zależy od stężenia roztworu do którego zanurzona jest sonda.

  Streszczenie angielskie: Microdialysis was performed using microinfusion pump and microdialysis probe from CMA/Microdialysis, Stockolm, Sweden. The probe was calibrated at 37řC in 0.9 proc. NaCl solution at different perfusion rates and pentoxifylline (PTX) was used as a test drug. Dialysates were collected every 30 or 60 minutes and concentrations of the drug were determined by HPLC method with UV detection. Obtained data indicate that the relative recovery of PTX decreases with the increase of perfusion rate. In addition, the amount of the drug in dialysate depends on its concentration outside the semipermeable membrane of microdialysis probe.


  4/12

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza
  Autorzy: Bińkowska Małgorzata, Ciszek-Doniec Violetta, Dębski Romuald, Kłoś Jadwiga, Kos-Kudła Beata, Rechberger Tomasz, Skałba Piotr, Staszewicz Paweł, Witek Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 346 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/12

  Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapalenim mózgu.
  Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSP) in patients with tick-borne Encephalits (TBE).
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Makarewicz-Płońska Marzena, Witek Artur, Farbiszewski Ryszard, Zajkowska Joanna, Michalska Bożena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.767-776, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 14 chorych w wieku od 21 do 64 lat (x =- 42.3) z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), u których w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczano: aktywność dysmutazy ponadtlenkową (SOD), reduktazy glutationowej (GSSG-R), peroxydazy glutationowej (GSH-Px) i stężenie aldehydu malonowego (MDA) oraz grupy sulfhydrylowych (-SH). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób, u których płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazywał odchyleń od normy. Badania prowadzono dwukrotnie: badanie 1 przed leczniem i badanie 2 po 3 tygodniach. U chorych z KZM wykazano, aktywność SOD, GSH-PX, GSSG-R i wolnych grup SH w płynie mózgowo-rdzeniowym w ostrym okresie choroby była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Po leczeniu, stwierdzono dalsze istotne obniżenie aktywności GSSG-R i MDA oraz stężenia wolnych grup - SH. Aktywność SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym mimo, że uległa podwyższeniu w badaniu 2, to jednak pozostawała wciąż istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że również aktywność GSH-Px i GSSG-R w płynie mózgowo-rdzeniowym po ustąpieniu ostrych objawów KZM nadal była istotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną. Przeprowadzone badania wykazały, że w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi do wzmożonej generacji reaktywnych form tlenu, co wyraża się obniżeniem aktywnosci enzymów układu antyoksydacyjnego (SOD, GSH-PX, GSSG-R) oraz zmniejszeniem stężenia wolnych grup - SH w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki sugerują, że w przebiegu KZM może dochodzić do uszkodzenia struktury molekularnej enzymów oraz kofaktorów biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych.


  6/12

  Tytuł oryginału: Główne procesy chorobowe jamy ustnej u chorych z zespołem Sj”grena : praca doktorska
  Autorzy: Cackowska-Lass Alicja, Witek Edward (promot.).; [Akademia Medyczna Oddział Stomatologiczny, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej w Gdańsku]
  Źródło: 2002, 83 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19705

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  7/12

  Tytuł oryginału: Transcriptional activity of gene P53 and H2b/H4 histone encoding genes as molecular markers in vulvar carcinoma at various stages of advancement of the neoplastic process.
  Autorzy: Paul M., Mazurek U., Kuśmierz D., Wilczok T., Witek A.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.287-291, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Subjects: P53 overexpression or mutations correlate with poor prognosis and high prolifeartive activity in human tumors. Aim. The aim of the study was to evaluate the usefulness of P53 and histone 2Hb/H4 genes expression level as a marker of vulvar carcinoma. Material and methods: The level of P53, 2Hb and H4 mRNA was estimated using RT-QPCR method in vilvar carcinoma (n = 27) at vartious stages of advancement of the neoplastic process. Results: In our experiments the average H2b and H4 genes expression was significantly higher lymph nodes in comparison of normal lymph nodes. Ca vulvae G2 showed significantly higher P53, H2b and H4 mRNA levels than normalk tissues. Ca vulvae G3 showed higher P53 and H2b mRNA levels and lower H4 mRNA level than normal tissues. Conclusion: The results confirm advantage of estimation of P53, 2Hb and mRNA levels as a marker of vulvar carcinoma. Overexpression of H2b encoding gene appears to be connected with genetic instability.


  8/12

  Tytuł oryginału: Wybrane polimorfizmy w genach TNF-ŕ i PC-1 a przedcukrzycowe cechy ilościowe w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: TNF-ŕ and PC-1 gene polymorphisms and prediabetic quantitative traits in the Polish population.
  Autorzy: Wanic Krzysztof, Małecki Maciej, Klupa Tomasz, Witek Przemysław, Kozek Elżbieta, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.888-891, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą o złożonym podłożu. Na jej patogenezę składają się zaburzenia wydzielania insuliny i insulinooporność, które powstają w wyniku działania czynników genetycznych i środowiskowych. Celem badania była ocena wpływu polmorfizmów w genach TNF-ŕ i PC-1 na rozwój insulinooporności tkankowej w grupie osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 2. Metodyka: Do badania włączono 60 osób (32 mężczyzn i 28 kobiet) z prawidłową tolerancją glukozy. Wykonano u nich test doustnego obciążenia glukozą wraz z pomiarem stężenia insuliny na czczo oraz w 30 i 120 min. testu. Pozwoliło to na ocenę pośrednich wskaźników insulinooporności. U wszystkich osób przeprowadzono genotypowanie 2 polimorfizmów w genach inhibitorach działania insuliny: -308G/A w promotorze genu TNF-ŕ oraz K121Q genie PC-1. W projekcie zastosowano technikę zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment lenght polymorphism-RLFP). Wyniki: Grupa homo- i heterozygotycznych nosicieli allelu A w pozycji - 308 promotora genu TNF-ŕ cechowała się wyższym poziomem insuliny w 120 min. doustnego testu obciążenia glukozą w porównaniu do nosicieli genotypu GG (44,77 ćl/ml; SD 40,4 vs. 26,82; SD 19,9; p = 0,04) oraz wyższym współczynnikiem przyrostu insuliny do glukozy w pierwszych 30 min. doustnego testu obciążenia glukozą (35,4; SD 21,5 vs. 22,6; SD 21,5; p = 0,03). Ponadto u homozygotycznych i heterozygotycznych nosicieli allelu Q w miejscu aminokwasowym 121 genu ...

  Streszczenie angielskie: Background: Genetics and environmental factors play a role in the pathogenesis of the complex disease, type 2 diabetes mellitus. Two major pathophysiological defects coexist in this disease: impairment of insulin secretion by á-cells and decreased insulin sensitivity in peripheral tissues. The aim of the study was to examine whether two polymorphisms: the-308G/A substitution in the promoter region of TNF-ŕ gene and the K121Q aminoacid variant of the PC-1 gene; influence insulin resistance in individuals with positive family history of type 2 diabetes mellitus. Methods: Sixty individuals were included into this study: 28 women and 32 men, all of them with normal glucose tolerance. Insulin and glucose serum levels were assessed during the OGTT on fasting and at 30 and 120 minutes. Secondary indices of insulin resistance were calculated based on these measurements. Genotyping of the both examined polymorphism was performed using the restriction fragment lenght polymorphism method (RFLP). Results: Homozygous and heterozygous carries of the A allele in position - 308 of the TNF-ŕ gene promoter showed higher plasma insulin levels at 120 min OGTT versus GG carries (44.77 ćl/ml; SD 40.4 vs. 26.82; SD 19.9; p = 0,04) and a higher ratio of the 30 min increment in insulin to the 30 min increment in glucose (354; SD 21.5 vs. 22.6: SD 21.5; p =0.03). In addition, homo- and heterozygous carriers of the Q allele at residue 121 of the PC-1 gene showed higher plasma glucose levels at ...


  9/12

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowe IPS Empress 2 - kliniczne postępowanie przygotowawcze.
  Autorzy: Witek Paweł, Gronkiewicz Krzysztof, Majewski Adam
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.12-15, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Różnorodność materiałów stosowanych do odbudowy utraconych tkanek twardych zęba stwarza duże możliwości kliniczne, a równocześnie pewne dylematy. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania opisano właściwości materiałów najczęściej wykorzystywanych w tym celu w praktyce stomatologicznej. Przedstawiono kliniczne etapy przygotowawcze wykonawstwa w ceramicznych wkładów koronowych: zasady opracowania ubytku oraz techniki wykonania wycisków.


  10/12

  Tytuł oryginału: Korony ceramiczne bez udziału podbudowy metalowej.
  Autorzy: Witek Paweł, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.12-16, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili etapy wykonawstwa koron jednolicie porcelanowych. Zęby filarowe pod uzupełnia całoceramiczne preparowane są ze schodkiem. Ze względu na duże zalety estetyczne, uzupełnienia tego typu wykonuje się najczęściej w przednim odcinku łuku zębowego. Korony protetyczne bez podbudowy metalowej dzięki optymalnej przezierności i transparencji zapewniają jak najlepszy efekt kosmetyczny.


  11/12

  Tytuł oryginału: Metody kliniczno-laboratoryjne wykonawstwa ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost.
  Autorzy: Witek Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.25-29, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Estetyczne wzmocnienie struktur tkanek twardych zębów po leczeniu endodontycznym jest możliwe przy zastosowaniu ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost. Cyrkonowe rdzenie Cosmopost można zastosować w metodzie bezpośredniej przy niewielkim uszkodzeniu zrębu koronowego. Natomiast przy znacznym ubytku tkanek twardych wskazana jest jedna z metod kliniczno-laboratoryjnych, które w niniejszym artykule przedstawiono.


  12/12

  Tytuł oryginału: Metoda bezpośrednia wykonawstwa ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost.
  Autorzy: Witek Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.11-14, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ceramiczne wkłady koronowo-korzeniowe są alternatywną metodą wzmacniania struktur tkanek twardych zębów po leczeniu endodontycznyn z możliwością uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Dokładnie przedstawiono netodę kliniczną wykonawstwa ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost o rdzeniu z tlenku cyrkonu.

  stosując format: