Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIT
Liczba odnalezionych rekordów: 110Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/110

Tytuł oryginału: Modulation of the activity of calcium-activated neutral proteases (calpains) in chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) cells.
Autorzy: Witkowski Jacek M., Żmuda-Trzebiatowska Emilia, Świercz Jakub M., Cichorek Mirosława, Ciepluch Hanna, Lewandowski Krzysztof, Bryl Ewa, Hellmann Andrzej
Źródło: Blood 2002: 100 (5) s.1802-1809, il., bibliogr. 57 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Decreased susceptibility to apoptosis and impaired proliferative control are throught to be responsible for prolonged life spain and accumulation of chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) cells. The acitivity of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplasmic (Ca++) is involed in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the BCL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains (calcium-dependent, neutral proteases, active in the cells responding to signals inducing a rise of cytoplamic (Ca++) is involved in the regulation of apoptosis of some cell types by interaction with caspase-3. This work verifies the hypothesis of the abnormal activity of calpains and its role in reduced apoptosis of the B-CLL cells. Casein zymography, reverse transcriptase-polymerase chain reaction, and Western blotting were used for identification and quantification of the activity and expression of calpains in B-CLL cells and purified B lymphocytes. The activity and expression of ć-calpain (requiring micromolar Ca++ for activation) are significantly higher in the leukemic than in nonmalignant cells. Conctrarily, the activity and expression of m-calpain (requiring milimolar Ca++) as well as the expression of calpastatin (an endogenous inhibitor of...


  2/110

  Tytuł oryginału: Dermatologia. T. 1
  Autorzy: Braun-Falco Otto, Plewig Gerd, Wolff Helmut H., Burgdorf Walter H. C., Epps Roselyn E., Kenney jr John A., Rompel Rainer, Schill Wolf-Bernhard, Wolff Hans
  Opracowanie edytorskie: Gliński Wiesław (red.), Wolska Hanna (red.), Zaborowski Piotr (red.), Kowacz Katarzyna (tł.), Roguś-Skorupska Dorota (tł.), Krasowska Dorota (tł.), Śpiewak Radosław (tł.), Macura Cezary (tł.), Toboła Jacek (tł.), Witkowska Anna (tł.), Pietrzak Aldona (tł.), Pietrzak Bogusław (tł.), Tomasiewicz Krzysztof (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [6], 896 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/110

  Tytuł oryginału: Problem przemocy w rodzinie w opinii pracowników służby zdrowia.
  Tytuł angielski: Problem of violence in family in the opinion of health service workers.
  Autorzy: Witanowska Jolanta, Warmuz Aneta, Szczurek Urszula, Lasok Sabina, Duczek Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.958-966, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Ofiarami przemocy domowej często stają się dzieci. Pomoc dziecku wymaga zintegrowanych wysiłków wielu specjalistów oraz ciągłego uwrażliwiania społeczństwa na problemy dzieci. Celem pracy było przedstawienie opinii i postaw społecznych pracowników służby zdrowia wobec problemu krzywdzenia dzieci. Autorki podejmują problem krzywdzenia dzieci, aby poznać opinie ludzi pracujących z dziećmi, ich doświadczenia i poglądy na bardzo złożony aspekt, jakim jest traktowanie dzieci przez rodziców. Relacje wewnątrzrodzinne badano przy użyciu ankiety, szukając odpowiedzi na pytanie: czy powinno się iterweniować i pomagać ofiarom przemocy, czy w polskich rodzinach stosuje się surowe kary wobec dzieci, czy krzywdzenie dzieci to zjawisko powszechne, czy bicie dzieci uznawane jest za metodę wychowawczą. Badaniem objęto pracowników służby zdrowia - pielęgniarki i lekarzy oraz nauczycieli akademickich i studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Wyniki i wnioski - badania trwają nadal.

  Streszczenie angielskie: Violence in family is an intentional physical abuse of a family member, frequently a child, violating the victim's rights and causing suffering and damages. Helping the child demands integrated efforts of many experts as well as making the society more sensitive to the problems of children. The aim of this work is to present the opinions and social attitudes of Health Service workers concerning the problem of child abuse. The authors habe undertaken the problem of abusing children, to become acquainted with opinions of people working with children on different aspects of treating children by their parents. A questionnaire was used to study the interfamily relations and to answer the following questions: - should we intervene and help the victims of violence, - do we use too severe punishment in Polish families, - is child abuse common in Polish families, - is beating a child recognized as an educational method. The study group included Health Service workers - nurses and doctors as well as academic teachers and students of the Medical University of Silesia. Results and conclusions - investigations are continued.


  4/110

  Tytuł oryginału: Farmakologia
  Tytuł angielski: = Pharmacology
  Autorzy: Jacob Leonard S.
  Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  5/110

  Tytuł oryginału: Cementowanie adhezyjne całoceramicznych protez stałych - ocena kliniczna cementów Compolute i Variolink II.
  Tytuł angielski: Adhesive cementation all-ceramics fixed dentures - clinical evaluation of luting cements Compolute and Variolink II.
  Autorzy: Witek Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.10-14, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przedstawienie oceny klinicznej materiałów żywicznych Compolute (3M/ESPE) i Variolink II (Ivoclar/Vivadent) do cementowania adhezyjnego całoceramicznych protez stałych. Metoda: Zaprezentowano procedurę postępowania klinicznego zastosowaną podczas cementowania adhezyjnego. Klinicznie przebadano 91 całoceramicznych uzupełnień stałych użytkowanych przez okres ponad 12 miesięcy, zacementowanych materiałem Compolute - 56 przypadków a pozostałych 35 cementem Variolink II. Kontrolowano szczelność brzeżną, przebarwienia, pęknięcia. Wyniki: Wszystkie uzupełnienia stałe w zadawalający sposób spełniały wymogi kliniczne i estetyczne. Wnioski: Wyniki pokazują przydatność cementów żywicznych Compolute i Variolink II do cementowania całoceramicznych uzupełnień.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Clinical evaluation of luting materials Compolute (3M/ESPE) and Variolink II (Ivoclar/Vivadent) used to cement fixed dentures (FD's). Methods: 91 all-ceramics FD's was cemented 56 used Compolute and 35 used Variolink II with clinical procedure. Patients were recalled after cementation (12 months or more) and evaluated FD's using clinical criteria - marginal gap, discoloring, cracks. Results: All all-ceramics FD's cemented using adhesive cementation serves its purposes. Conclusions: These results showed usefulness of Compolute and Variolink II for adhesive cementations all-ceramics restorations.


  6/110

  Tytuł oryginału: Fibrinogen expression in atherosclerotic lesions in stable and unstable angina.
  Tytuł polski: Ekspresja fibynogenu w blaszkach miażdżycowych naczyń wieńcowych u chorych ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Adam, Rużyłło Witold
  Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.), Kurzelewski Michał (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 24 poz. + bibliogr. 4 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. During the last decade clinicians and researchers documented the relationship between high levels of fibrinogen and cardiovascular events. However, a number of questions arise concerning the histopathological characteristics of fibrinogen in human atherosclerotic plaques. Aim. To analyse atherosclerotic lesions obtained by directional coronary percutaneous atherectomy (DCA) and from post-mortem examinations of coronary arteries with the aim to localise the sites where fibrinogen is expressed in atherosclerotic plaques and to compare the findings between patietns with stable and unstable angina. Methods. 90 specimens (70 from DCA and 20 from post-mortem examinations) were collected from 52 men and 38 women (mean age 59.5 years). Each specimen was obtained immediately after tissue removal and stained with immunohistochemical methods using polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen. Results. The plaques derived from the patietns with unstable angina showed a significantly higher number of expression sites than from the patietns with stable angina. The fibrinogen-rich area constituted from 8.2 p.c. to 80 p.c. of the total plaque area. Of the 53 specimens which were clustered close to the maximal value of 80 p.c., 37 were from unstable angina plaques and exhibited 76 ń 4 p.c. of fibrinogen rich area compared with 46 ń 5 p.c. of fibrinogen rich area in 16 specimens taken from patients with stable angina (p 0.005). Of the 37 specimens clustered close to the minimal values of the fibrinogen-rich area, 14 specimens were obtained from unstable patients...


  7/110

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zespół nadciśnieniowy a powikłania sercowo-naczyniowe. Podwyższone ciśnienie krwi jest tylko jednym z czynników ryzyka].
  Autorzy: Witkowska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.152, 155-156, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/110

  Tytuł oryginału: Diagnostyka etiologiczna zarażenia Pneumocystis hominis u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Etiological diagnosis of Pneumocystis hominis infection in neonates and infants with pneumonia.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Witwicki Jacek M., Rowecka-Trzebicka Krystyna, Kapusta Monika
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.45-53, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wyniki badań częstości występowania zarażenia Pneumocystis hominis (Pn. hominis) u noworodków i niemowląt hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc. Diagnostyka przeprowadzona u 41 dzieci polegała na wykrywaniu DNA Pn. hominis w wydzielinie górnych dróg oddechowych techniką gniazdowego PCR. Wykonywano również badania serologiczne, których przydatność była oceniana w porównaniu z badaniami techniką PCR. U dzieci z grupy ryzyka stwierdzono wysoką częstość występowania zarażenia Pn. hominis. Nie wkazano istotnego związku między tym schorzeniem, a wynikami badań serologicznych ani radiologicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że u noworodków i niemowląt z zapaleniem płuc, z grupy ryzyka, najbardziej przydatną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zarażenia Pn. hominis jest badanie PCR.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of etiological research on Pneumocystis hominis (Pn. hominis) infection prevalence in neonates and infants hospitalized for pneumonia. The diagnosis in 41 children was based on presence of Pn. hominis DNA in upper respiratory tract secretions revealed by nested PCR reaction. Serological examinations were also performed and their utility in etiological research of Pn. hominis infection was discussed in comparison with PCR results. In this at-risk group we found a high prevalence of Pn. hominis infection. We could not find any correlation of this condition with serological or radiological examinations. The obtained results suggests that in neonates and infants with pneumonia, identified as a risk group, PCR examination is a highly recommended and very useful method of diagnosis of Pn. hominis infection.


  9/110

  Tytuł oryginału: Wewnątrznaczyniowe leczenie pękniętego tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej.
  Tytuł angielski: Endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysm to inferior vena cava.
  Autorzy: Szmidt Jacek, Rowiński Olgierd, Gałązka Zbigniew, Pietrasik Kamil
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.345-348, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej obserwowane jest rzadko. Leczenie metodą klasyczną obarczone jest dużą śmiertelnością. Rozwój technik wewnątrznaczyniowych stworzył nowe możliwości eliminacji tego groźnego powikłania. Autorzy przedstawiają przypadek 61-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej do żyły głównej dolnej, u którego zastosowano wewnątrznaczyniowe protezowanie przy użyciu stentgrafu. Pomimo uzyskania dobrego wyniku miejscowego, chory zmarł w 10 dobie po operacji z powodu rozległego zawału mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: Rupture of abdominal aortic aneurysm into inferior vena cava is rare. Surgical treatment bears high mortality rate. Development of endovascular technique enabled new approach to elimination of this serious complication. We report a case of 61-year old man with ruptured abdominal aortic aneurysm into inferior vena cava treated with endovasular stentgraft repair. Despite satisfactory local results, patient died of myocardial infarction 10 days after procedure.


  10/110

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and smooth muscle cell detection in atherosclerotic plaques from stable and unstable angina - an immunohistochemical study.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR144-BR148, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study presents a systematic analysis of atherothrombotic lesions taken by percutaneous atherectomy and post mortem examination from coronary arteries, in order to identify: a) the topographic occurrence of fibrinogen and smooth muscle cells (SMCs), b) their independent expression in stable and unstable plaques, and c) their co-expression, which can provide a better understanding of the involvement of fibrinogen and SMCs in the development and progression of atherosclerotic plaques. Material/Methods: 120 specimens from atherosclerotic lesions were collected, using directional coronary atherectomy; 40 additional specimens were collected from postmortem examinations. All specimens were stained by immunohistochemical methods with monoclonal and polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen and SMCs. Results: Fibrinogen appeared to be a component of all stable and unstable coronary atherosclerotic plaques, with a significant predominance in unstable angina. No significant difference was observed between SMC-stained areas in stable and unstable angina; however, a significant difference exists in co-expression of SMCs and fibrinogen between unstable and stable angina. Interestingly, the total number of SMCs at the first stages of formation of unstable plaques is less than in stable plaques. However, in a number of advanced coronary atherosclerotic plaques associated with unstable angina, we observed an increasingly progressive inflammatory cell activity, in which SMC areas were sifnigicantly increased...


  11/110

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażeń human papilloma virus (HPV) na powstanie raka prącia.
  Tytuł angielski: Carcinoma of penis and its connection with human papilloma virus inflammation.
  Autorzy: Dutkiewicz Sławomir, Szkoda Tomasz, Witeska Alojzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problemy związane z rakiem prącia i uzależnienie jego wystąpienia od zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Podkreślono konieczność wykonywania badań wirusologicznych w stanach przedrakowych oraz nowotworach prącia u partnerów seksualnych. Badania wirusologiczne i współpraca z ginekologiem w rozpoznaniu raka prącia może pozwolić na wczesne wykrycie raka. Omawiając problem leczenia podkreślono, że winno ono być jak najmniej okaleczające w przypadkach zakażenia wirusem HPV.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a problem of penis carcinoma, the ethiology of which is connected with human papilloma virus (HPV) in flammation. In pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma the necessity of a virusological investigation of the patient's sexual partners is ephasized. Such virusological investigation as well as cooperation with gynaecologists in diagnosing penis cancer, may lead to early diagnosis of cancer lesions in sexual partners. In discussing the treatment of HPV inflammation it is emphasized that this should be as uninvasive as possible.


  12/110

  Tytuł oryginału: Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł angielski: Long-term follow-up of patients with coronary artery dissection after recanalization of chronic total occlusion.
  Autorzy: Chmielak Zbigniew, Witkowski Adam, Szmaus Piotr, Kądziela Jacek, Demkow Marcin, Karcz Maciej, Rużyłło Witold
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.13-19, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwarstwienie po zabiegu udroznienia. Wstęp. Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie nawrotu zwężenia są chorzy z rozwarstwieniem po zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Rozwarstwienie, zaburzając przepływ krwi, sprzyja powstawaniu zakrzepu i w efekcie może doprowadzić do zamknięcia światła tętnicy. Celem badania była ocena wyników bezpośrednich i odległych u chorych z rozwarstwieniem po udrożnieniu przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej. Materiał i metody: Badaniem objęto 77 chorych, u których wykonano zabieg udrożnienia całkowicie zamkniętej (stopień przepływu oceniany wg klasyfikacji TIMI wynosił 0) tętnicy wieńcowej z założeniem stentu. Podzielono ich na 2 grupy: grupa 1 - 57 chorych z rozwarstwieniem ocenianym wg klasyfikacji NHLBI, które wystąpiło po angioplastyce balonowej, grupa 2 - 20 pacjentów bez rozwarstwienia po angioplastyce balonowej. Wyniki: Częstość poszczególnych typów rozwarstwienia w grupie 1 wyglądała następująco: rozwarstwienie typu A wg klasyfikacji NHLBI stwierdzono u 27 (47,4 proc.) osób, typu B u 21 (36,8 proc.), typu C u 7 (12,3 proc.), a typu D u 2 (3,5 proc.) chorych. Wynik bezpośredni zabiegu był podobny w obu grupach: minimalna średnica tętnicy wynosiła 2,9 ń 0,5 mm w grupie 1 oraz 2,8 ń 0,4 mm w grupie 2 (różnica nieistotna). U wszystkich chorych uzyskano pełne przywrócenie przepływu krwi w tętnicy wieńcowej (3ř wg klasyfikacji TIMI). W trakcie obserwacji trwającej średnio 22,8 ń 16,2 miesięcy zdarzenie sercowe (zgon, zawał ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Limited data are available regarding long-term clinical outcome of patients with dissection after recanalization of chronic total coronary occlusion. Therefore we studied the impact of coronary artery dissections on short and long-term clinical outcome of patients after recanalization of chronic total coronary occlusion. Material and methods: 77 consecutive patients who underwent stent implantation after recanalization of chronic total occlusion were divided into two groups. 57 patients (group 1) with angiographically visible dissection (grades A to D of National Heart, Lung, and Blood Institute classification) after standard balloon angioplasty were compared with 20 patients without dissection (group 2) after balloon angioplasty. Clinical status was assessed after 6 and 12 months after recanalization and at 1-year intervals thereafter. Results: After balloon angioplasty dissection type A was peresent in 27 (47.4 p.c.) type B in 21 (36.8 p.c.), type C in 7 (12.3 p.c.), and type D in 2 (3.5 p.c) patients. Immediate results were similar in both study group. The minimal lumen diameter was 2.9 ń 0.5 mm in group 1 and 2.8 ń 0.4 mm in group 2 (NS). During 22.8 ń 16.2 months follow-up cardiac event (death, myocardial infarction, repart revascularization) was observed in 14.0 p.c. of patients from group 1 and in 15.0 p.c. of patients from group 2. We did not find correlation between type of dissection and number of cardiac events. Conclusion: The presence of ...


  13/110

  Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Out-patient treatment of deep vein thrombosis.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Chmielecki Zygmunt, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Zawada Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Ciostek Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.529-535, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 2 grupy chorych leczonych ambulatoryjnie (grupa I - 32 chorych) i szpitalnie (grupa II - 46 chorych) z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Badaniem nie objęto chorych z masywną, proksymalną zakrzepicą żylną. W grupie I - stosowano leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi (endoskoparyna 2 x dz. w dawce 1 mg/kg m.c.) przez 3-4 tygodnie z następowym przejściem na doustny antykoagulant (2 INR 3). W grupie II leczenie szpitalne polegało na stosowaniu heparyny we wlewie pod kontrolą APTT (wydłużenie 2-3 krotne APTT0, z następowym przejściem na doustne antykoagulanty począwszy od 3 doby leczenia (2 INR 3). Oceniano możliwość wystąpienia incydentów zatorowości płucnej, nasilenie dolegliwości bólowych, nasilenie obrzęków chorej kończyny. W metodzie statystycznej wykorzystano test t- Studenta i test chiý. Istotność badanych wskaźników przyjęto przy p 0,02. Wyniki. Zmniejszenie dolegliwości bólowych stwierdzono u 30/32 chorych w grupie I oraz 43/46 chorych w grupie II. Zmniejszenie obrzęków stwierdzono u wszystkich pacjentów w obu grupach. Nawrót choroby stwierdzono u 2 chorych - po jednym z każdej z grup. Zatorowość płucną stwierdzono u jednego chorego z grupy II. Otrzymane wyniki nie wykazywały istotności statystycznej. Wniosek. Efektywność leczenia ambulatoryjnego wybranych chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych jest porównywalna ze standardowym leczeniem w warunkach szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare hospital an dautpatient treatment of deep vein thrombosis (DVT). Material and methods. Two patients groups with DVT confirmed by ultrasound examinations: outpatient - group I - 32 patients. Hospital - group II - 46 patients. Patients with proximal massive dvt were excluded from the study. Group I received low-molecular-weight-heparine (LMWH) - enoxoparine at a dose of 1 mg per kg/body weight (equivalent to 100 AXa IU per kg of b.w.) subcutaneously, twice daily for 3-4 weeks with oral anticoagulation since beginning of the fourth week. Group II- hospitalized patients, treated with unfractioned heparine at a dose of 8-20 IU per 1 kg/body weight per 1 hour uintravenously. Since the third day of treatment oral anticoagulation was administrated. Pulmonary embolism, leg edema and leg pain were evaluated. Statistical methods (t-Student test, chiý test) were used to evaluate the results. Results. One hospital group patient demonstrated pulmonary embolism. Pain diminished in 32/32 in group I and 46/46 group II patients. DVT recurrence was noted in one patient from each group. The incidence was statistically insignificant. Conclusion. Our results confirm earlier evidence, that LMWH applied during outpatinet treatment of deep vein thrombosis without pulmonary embolism is safe and efficient.


  14/110

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu aprotyniny na wielkość drenażu po operacjach ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca u dzieci.
  Tytuł angielski: Effects of aprotinin on postoperative blood loss in atrial septum defect surgery in children.
  Autorzy: Bątkiewicz-Samorodna Agnieszka, Wites Marek, Radziszewska Ewa, Pawlak Szymon, Wites Beata, Pypłacz Dariusz, Stanek Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ użycia aprtotyniny (Traskolan., Polfa,) na zmniejszenie drenażu pooperacyjnego u dzieci operowanych z powodu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II). Operację przeprowadzono ze sternotomii z założeniem drenu do śródpiersia w końcowym etapie operacji. Grupę kontrolną stanowiły dzieci operowane z powodu tej samej wady, u których nie stosowano w przebiegu okołooperacyjnym aprotyniny. Wyniki wykazały jednoznacznie brak znamiennych statystycznie różnic w utracie krwi u dzieci otrzymujących aprotyninę.

  Streszczenie angielskie: KIU followed by 300,000 KIU for every 500 cc of priming solution, in fifteen, children, aged 24-182 months, for ASD II closure. Thirty-four children, aged 2-214 months, operated without antithrombolysis, served as a control. The postoperative blood loss was similar in both groups. We conclude that routine aprotinin prophylaxis should not be used in the ASD II closure surgery.


  15/110

  Tytuł oryginału: Naturalny przebieg gojenia więzadła krzyżowego przedniego i pobocznego piszczelowego - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Natural history of anterior cruciate and medial collaterial ligament healing - review of the literature.
  Autorzy: Witoński Dariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.93-97, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono na podstawie dostępnego piśmiennictwa, poglądy na naturalny przebieg gojenia więzadeł stawu kolanowego. Gojenie więzadła pobocznego piszczelowego przebiega w trzech następujących po sobie fazach - zapalnej, proliferacyjnej i przebudowy, prowadzących do powstawania wydolnej czynnościowo blizny. Więzadło krzyżowe przednie charakteryzuje słaba zdolność tworzenia reakcji naprawczych. Po rozerwaniu ulega ono retracji, bez uchwytnych cech tworzenia mostującej blizny. Do chwili obecnej nie wyjaśniono dlaczego więzadło krzyżowe przednie nie goi się po rozwerwaniu.

  Streszczenie angielskie: The review discusses natural history of ligament healing of the knee. Medial collateral ligament by progressing through a series of inflammatory, proliferative and remodeling phases. Anterior cruciate ligament, after rupture, appears to retract initially, with no evidence of bridging scar formation. Why anterior cruciate ligament does not heal after rupture still remains unclear.


  16/110

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej - opis przypadku, trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Acute renal failure in a patient with disseminated intravascular coagulation accomapnied by acute promielocytic leukaemia - case report, diagnostic difficulties.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Kopera Małgorzata, Kokot Franciszek, Nieszporek Teresa, Witkowicz Joanna, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.61-62, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku 24-letniej chorej z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej (APL). Typowy dla APL obraz DIC został zdominowany przez objawy wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i ostrej niewydolności oddechowej, co wobec nieobecności blastów we krwi obwodowej utrudniło postawienie rozpoznania i opóźniło wdrożenie leczenia białaczki.

  Streszczenie angielskie: A 24-years old female patient with acute renal failure and disseminated intravascular coagulation (DIC) acompanied by abute promielocytic leukaemia (APL) is described. The typical for APL features of DIC was dominated by signs of shock, acute renal failure and acute respiratory failure. The absence of blast in peripheral blood was the reason of diagnostic difficulties and delayed treatment of leukaemia.


  17/110

  Tytuł oryginału: Catheter ablation of ventricular tachycarida with the use of CARTO system in patients with ischaemic cardiomyopathy. Preliminary results.
  Tytuł polski: Przezskórna ablacja częstoskurczu komorowego przy użyciu systemu CARTO u chorych z pozawałową kardiomiopatią. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Wnuk-Wojnar Anna Maria, Trusz-Gluza Maria, Czerwiński Cezary, Orszulak Witold, Szydło Krzysztof, Hoffman Andrzej, Wita Krystian
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-427, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/110

  Tytuł oryginału: Eotaxin but not MCP - 3 induces eosinophil influx into nasal fluid in allergic patients.
  Autorzy: Górski P., Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., Ruta U., Kuna P., Alam R.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.519-528, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Eotaxin and MCP-3 (CC chemokines), owing to their preferential action on eosinophils, seem to be the very importance in the patophysiology of allergic rhinitis and asthma. The purpose of this study was to examine the effect of intranasally administered eotaxin and MCP-3 after specific allergen priming on the influx of inflammatory cells and their soluble mediators into the nasal mucosa. Methods: Eotaxin and MCP-3 have been applied intranasally at the increasing doses of 1, 5 and 10 ćg to allergic patients after priming. The 'nasal pool' technique was used. The cell count and biochemical parameters in nasal lavage were evaluated before 30 min, and 4 and 24 h after the challenge with chemokines. Results: Both eotaxin and MCP-3 induced the increase in clinical 'score' lasting till 24 h. Eosinophil influx into nasal mucosa after provocation with eotaxin was also obsrved. The challenge with MCP-3 did not induce any significant changes in nasal lavage fluid. Conclusions: Eotaxin is likely to play an important role in the pathogenesis of allergic conditions in humans. MCP-3 did not induce inflammatory cell influx into nasal mucosa. The role of this chemokine in the pathogenesis of allergic inflammation is difficult to assess and requires further research.


  19/110

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
  Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
  Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  20/110

  Tytuł oryginału: Remodeling dróg oddechowych w astmie zawodowej - implikacje kliniczne i orzecznicze.
  Tytuł angielski: Airway remodeling in occupational asthma: clinical implications and medico-legal certification.
  Autorzy: Wittczak Tomasz, Walusiak Jolanta, Opalska Barbara, Pałczyński Cezary
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.253-258, il., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono współczesne poglądy na patogenezę postępujących zmian komórkowych i strukturalnych w oskrzelach w przebiegu astmy zawodowej i ich implikacje kliniczne oraz orzecznicze. Astma jest schorzeniem oskrzeli, charakteryzującym się występowaniem w ich ścianie stanu zapalnego, którego komponentami są: naciek komórek zapalnych, ich aktywacja, uwalnianie szeregu mediatorow (m.in. fibronektyna, czynniki wzrostu, cytokiny, chemokiny), odkładanie się złogów kolagenu i immunoglobulin, przerost mięśni gładkich ściany oskrzeli i włóknienie. Zmiany te prowadzą do trwałych zmian strukturalnych, pogrubienia błony podstawnej i w konsekwencji, do nieodwracalnego zwężenia światła dróg oddechowych. Z występowania tego procesu, zwanego remodelingiem w przebiegu astmy oskrzelowej pochodzenia zawodowgo, wynikają konkretne implikacje kliniczne i orzecznicze. Ze względu na postępujące pogorszenie wydolności narządu oddechowego, u większości chorych na astmę zawodową nie można liczyć na pełną remkisję, nawet po przerwaniu kontaktu z czynnikiem sprawczym choroby, co w znacznym stopniu rzutuje na ich zdolność do dalszej pracy. Wielu badaczy zaleca dokonywanie oceny stopnia inwalidztwa w astmie zawodowej po 2 latach od ustalenia rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: This reviews focuses on the major cellular and structural changes in the airways in occupational asthma and underlines mechanisms that contribute to airflow limitation found in asthmatic patients. Asthma is characterized by thickening of the airway wall and developing of the inflammatory process, including infiltration of inflammatory cells, release of a wide spectrum of molecules (fibronectin, growth factors, cytokines and chemokines), deposition of immunoglobulins and collagen, smooth muscle hyperplasia and fibrosis. These cellular and structural changes may contribute to thickening of the rerticular basement membrane and the stable increase in airflow limitation. Airway remodeling is of clinical importance in occupational asthma because it is the main reason for persistent, progressive impairment of respiratory function and makes it necessary to re-evaluate the patient's respiratory disability two years after cessation of occupational exposure.


  21/110

  Tytuł oryginału: Przypadek pomenopauzalnej hiperandrogenizacji spowodowanej rzadko występującym guzem jajnika lipid cell tumor.
  Tytuł angielski: The rare postmenopauzal hyperandrogenization caused by lipid cell tumor - case report.
  Autorzy: Witek Andrzej, Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew, Pająk Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.125-130, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rzadką przyczyną nadmiernego wydzielania androgenów jest zlokalizowany w jajniku lipid cell tumor, który był przyczyną hiperandrogenemii i hiperandrogenizacji w opisywanym przypadku. Postępowanie diagnostyczne koncentrowało sie na ustaleniu źródła wirylizacji. Badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne nie dostarczyły jasnych odpowiedzi na temat jajnikowej przyczyny hiperandrogenizacji. Dopiero wykluczenie źródła nadnerczowego i zgoda pacjentki na laparotomię pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Zastosowane leczenie chirurgiczne spowodowało powrót androgenów do wartości prawidłowych i ustąpienie objawów hieprandrogenizacji. Prezentowany przypadek jest przykładem obserwowanych często trudności diagnostycznych. Trudności te niepotrzebnie narażają kobiety na długotrwałe działanie nadmiaru androgenów, które są czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego postępowanie lecznicze w tych przypadkach powinno konsekwentnie wyeliminować przyczynę hiperandrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Steroid-secreting neoplasms of the ovary and adrenal gland comprise a small group of tumors. A 76-year-old woman presented hair loss, facial hirsutism associated with increased serum total testosteron level. The adrenal glands and the ovaries were normal on radiological and ultrasonogaphic investigation. The patient was submitted to a pelvic exploratory laparotomy. Hysterectomy and salpino-oophorectomy were performed. A solid and circumscribed ovarian tumor of 2 cm in diameter was found. The pathological diagnosis was lipid cell tumor with stromal hyperplasia. The purpose of this report is to relate how difficult is to establish the diagnosis and the origin of the hyperandrogenism in a patient with normal image studies.


  22/110

  Tytuł oryginału: Dwoista natura tlenku azotu w patogenezie nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Dual role of nitric oxide in the pathogenesis of diabetic nephropathy.
  Autorzy: Książek Krzysztof, Witowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.153-157, il., tab., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tlenek azotu (NO) jest mediatorem odgrywającym zasadniczą rolę zarówno w fizjologii, jak i patologii nerek. W przypadku nefropatii cukrzycowej NO może wywierać zarówno działanie destrukcyjne (hiperfiltracja, uszkodzenie tkanek przez nitrujące pochodne), jak i ochronne (zmniejszenie ekspresji TGF-á i akumulacji macierzy pozakomórkowej, hamowanie agregacji płytek krwi). W niniejszej pracy omawiamy mechanizmy, leżące u podstaw tych pozornie sprzecznych efektów.

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is a key mediator in renal physiology and pathology. In diabetic nephropathy, NO may exert destructive effects (hyperfiltration, peroxynitrate-mediated tissue injury) as well as exhibit certain protective properties (reduced TGF-á expression and extracellular matrix expansion, inhibition of platelet aggregation). Hare, we briefly review the biochemistry and pathophysiology of NO, and discuss the mechanisms underlying the contrasting effects of NO in diabetic nephropathy.


  23/110

  Tytuł oryginału: A new method for the synthesis of ranitidine.
  Autorzy: Lipnicka Urszula, Jasztold-Howorko Ryszard, Witkiewicz Krystyna, Machoń Zdzisław
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.121-125, il.,bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: An improved synthesis of the antiulcer drug Ranitidine from an oxazolidine derivative is reported.


  24/110

  Tytuł oryginału: Brain Research
  Tytuł angielski: Expression and kinetic properties of Na+ currents in rat cardiac dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Szulczyk Paweł, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Brain Res. 2002: 947 (1) s.67-77, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The expression and properties of voltage-gated Na+ currents in cardiac dorsal root ganglion (DRG) neurons were assessed in this study. Cardiac DRG neurons were labelled by injecting the Fast Blue fluorescent tracer into the pericardium. Recordings were performed from 138 cells. Voltage-dependent Na+ currents were found in 115 neurons. There were 109 neurons in which both tetrodotoxin-sensitive (TTX-S, blocked by 1 ćM of TTX) and tetrodotoxin-resistant (TTX-R, insensitive to 1 ćM of TTX) Na+ currents were present. Five cells expressed TTX-R current only and one cell only the TTX-S current. The kinetic properties of Na+ currents and action potential waveform parameters were measured in neurons with cell membrane capacitance ranging from 15 to 75 pF. The densities of TTX-R (110.0 pA/pF) and TTX-S (126.1 pA/pF) currents were not significantly different. Current threshold was significantly higher for TTX-R (-34 mV) than for TTX-S (-40.4 mV) currents. V1/2 of activation for TTX-S current (-19.6 mV) was significantly more negative than for TTX-R current (-9.2 mV), but k factors did not differ significantly. V1/2 and the k constant for inactivation for TTX-S currents were -35.6 and -5.7 mV, respectively. These values were significantly lower than those recorded for TTX-R current for which V1/2 and k were -62.3 and -7.7 mV, respectively. The action potential threshold was lower, the 10-90 p.c. rise time and potential with were shorter before than after the application of TTX. Based on this we drew the conclusion that action potential recorded before adding tetrodotoxin was mainly...


  25/110

  Tytuł oryginału: Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection using free radial forearm flap.
  Tytuł polski: Zastosowanie wolnego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji pełnej grubości policzka po resekcji.
  Autorzy: Witwicki Tadeusz, Towpik Edward, Starościak Stanisław, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.212-215, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aim. Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection is a major surgical challenge. This study presents results of full-thickness cheek reconstruction using folded free radical forearm flap. Material and methods. Folded free radical forearm flap was used in 10 patients after extensive resection of full-thicknes cheek, usually with additional resection of surrounding tissues (lip, angel of mouth) and with neck or suprahydroid lymph node dissection. Microsurgical venous anastomoses were performed to the external jugular vein, and arterial - to the facial or superior thyroid artery. Resutls. Vascularity of free flaps was good in all cases. although one revision of venous anastomosis was required. The final esthetic and functional result was satisfactory. Conclusion. Folded free radical forearm flap is a valuable alterntive for reconstruction of full-thickness cheeck after cancer resection.


  26/110

  Tytuł oryginału: Zmiany wartości wskaźnika krwawienia dziąseł SBI i stycznej płytki bakteryjnej API podczas zabiegów stosowanych w profilaktyce indywidualnej.
  Tytuł angielski: The values changes of indices sulcus bleeding index SBI and aproximal plaque index API during procedures applied in indyvidual prophylaxis.
  Autorzy: Witt-Pawlowski Katharina, Pietrzyk Maria
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.88-92, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim was evaluation of indices values SBI and API during prophylactic procedures including indyvidual prophylaxis program. The examined subjects were children and youngs aged 16-18, both sexes in number 182 persons disected according sex and age into 4 groups. In the work the efficacy of prophilactic procedures used on every visits of IP were assesed. At group I, 6-9 aged children none differences SBI values were stated between girls and boys. Groups II, 10-12 aged patients values SBI at girls were nearer to values SBI at girls in group I, and at boys were higher. At group III, 13-15 aged increase of SBI values at both sexes was stated, but more at boys. At group IV, 16-18 agers, the girls mean values SBI were similar to girls in group I and boys to boys of group II. The percentage values API in all investigated groups were higher than values of SBI and occured high positive correlation.


  27/110

  Tytuł oryginału: Neuron czuciowy bólowy.
  Tytuł angielski: Nociceptive dorsal root ganglion neurons.
  Autorzy: Szulczyk Paweł, Rola Rafał, Szulczyk Bartłomiej, Witkowski Grzegorz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.361-375, il., bibliogr. s. 373-375, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Pain is generated by activation of specific dorsal root ganglion (DRG) neurons termed the nociceptive neurons. The nociceptive DRG neurons express 3 categories of ionic channels a. channels gated by pain stimuli, b. channels responsible for the transmission of information from sensory receptors to the spinal cord, c. channels responsible for the release of neurotransmitters in the spinal cord. There is evidence that kinetic properties, molecular structure and functional significance of the ionic channels expressed in nociceptive DRG neurons are different compared to the other types of DRG neurons. The ionic channels are strictly controlled by receptors for neurotransmitters expressed in the plasma membrane of nociceptive DRG neurons.


  28/110

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek tętniaka prawdziwego tętnicy ramiennej o etiologii nieurazowej u pacjenta po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Rare case of true brachial artery aneurysm of non-traumatic etiology in a patient following kidney transplantation.
  Autorzy: Janowski Marian, Szeliga Jacek, Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.745-748, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chory W.A., lat 40, od 1989 r. dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek przez przetokę tętniczo-żylną wytworzoną na prawym przedramieniu; 1992 r. poddany przeszczepowi nerki. W 1999 r. u chorego stwierdzono tętniak w rzucie prawej tętnicy ramiennej. W trakcie obserwacji w drugim półroczu 2000 r. zanotowano szybkie powiększenie się tętniaka do rozmiarów ok. 40 mm maksymalnej średnicy i 70 mm długości (usg-Doppler). Zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Wykonano wycięcie tętniaka do granic prawidłowej ściany tętnicy ramiennej i wszczep z własnej żyły odpiszczelowej. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W analizie przedstawiono wyniki badań biochemicznych i histopatologicznych tętniaka.

  Streszczenie angielskie: Patient W.A., 40 years of age, underwent renal transplantation in 1992 due to renal insufficiency. In 1999 a pulsating tumor was found in his right arm. The patient was diagnosed with a brachial artery aneurysm. Within one year we observed rapid pathology enlargement. In 2000, the size of the aneurysm, measured by means of ultrasonography amounted to 40 mm in diameter and 70 mm in length. The patient underwent aneurysm resection and saphenous vein graft revascularization. The postoperative period proved uneventful. This study presented patient history and therpaeutical process analysis.


  29/110

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego rozwarstwienia aorty piersiowej w jej części zstępującej za pomocą stent-graftu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatment of chronic descending aortic dissection by stent-graft - caser report.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Pogorzelski Ryszard, Szostek Małgorzata M., Rowiński Olgierd
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.632-636, il., bibliogr. 5 poz. + bibliogr. [1] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przewlekłego rozwarstwienia aorty zstępującej powikłanego jego tętniakowatym poszerzeniem leczonego za pomocą stent-graftu. Rozprężony stent-graft w kanale prawdziwym w aorcie zstępującej wprowadzono przez prawą tętnicę udową wspólną. Wcześniej w odcinku brzusznym aorty wykonano fenestrację w przegrodzie, celem rewaskularyzacji tętnic nerkowych i biodrowych odchodzących od kanału fałszywego. Angiografia kontrolna nie wykazała przecieków, ale prawidłowy napływ krwi do naczyń trzewnych. Kontrolna tomografia komputerowa wykonana po miesiącu od wprowadzenia stent-graftu uwidoczniła całkowitą zakrzepicę kanału fałszywego, brak przecieków oraz stabilność stent-graftu.

  Streszczenie angielskie: Endoluminal grafting of chronic aortic dissection combined with thoracic aortic aneurysm is an acceptable alternative to open surgery. The procedure was performed via the right common femoral artery. Angiogram revealed that renal and iliac arteries were to arrise from the false lumen, thus, scissor fenestration of the abdominal dissection was required to prefent renal ischemia. A stent-graft was placed into the true lument of the descending aorta, which cmpletely excluded proximal tiers. No endoleaks were found on angiogram, and normal renal and visceral prefusion was visualized. After one month, during follow-up the patient was in good general condition. The CT-scan demonstrated complete exclusion and thrombosis of the false lumen, without endoleaks, stent migration or microembolization.


  30/110

  Tytuł oryginału: A newly discovered function of palatine tonsils in immune defence: the expression of defensins.
  Tytuł polski: Nowo odkryta funkcja immunologiczna migdałka podniebiennego obrony.
  Autorzy: Weise J. B., Meyer J. E., Helmer H., Wittrock H., Maune S.
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.409-413, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migdałek podniebienny niewątpliwie pełni rolę w systemie obrony immunologicznej. Po kontakcie z antygenem uwalniane są limfocyty B i T jako efekt odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo migdałek podniebienny wydaje się wpływać na funkcje obronne poprzez aktywację systemu immunologicznego. Dlatego zbadaliśmy zdolność migdałka podniebiennego do zróżnicowania obrony immunologicznej typu alpha i beta w przewlekłym procesie zapalnym. Wyizolowano RNA pochodzące z 49 hiperplastycznych lub będących w stanie przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych, w których stwierdzono obecność Actinomyces israeli. Przeprowadzono analizę ekspresji genów HNP-1, HNP-4, HBD-1, HBD-2 za pomocą standaryzowanej reakcji glicerynoaldehyd-3-fosfodehydrogenazą po wykonaniu półilościowej PCR. mRNA HNP-1, HNP-4, HBD-1,, HBD-2 zostało wykryte w próbkach tkankowych, lecz ich ilość różniła się w dwóch typach obrony i w tkankach o różnym pochodzeniu. HBD-1 zostało stwierdzone we wszystkich 49 przypadkach przewlekłego zapalenie i w hiperplastycznych migdałkach podniebiennych. Poziom mRNA HBD-2 był istotnie podniesiony tylko w przewlekłym zapaleniu migdałków. Ekspresja mRNA migdałków podniebiennych w różnych typach obrony immunologicznej alpha i beta sugeruje nową funkcję migdałka w systemie odpowiedzi immunologicznej: udział we wrodzonym, nieadaptowanym systemie immunologicznym. Dlatego migdałek podniebienny ma potencjalnie wpływ na wzrost i kontrolę fizjologicznej flory bakteryjnej poprzez swoją ...

  Streszczenie angielskie: The palatine tonsils have an undoubted role in the immune defence system. After antigen contact an effective adaptive immune response aby B-and T-cell lymphocytes will be released. In addition the palatine tonsils seem to exert influence to the defence by the innate immune system. Therefore, we studied the ability of palatine tonsils to express different alpha and beta defencsins and to find out any distinctions in chronic inflamed tonsils. Total RNA of 49 specimens of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis with pathological provided evidence of Actinomyces israelii was islolated using TRIzol protocol, reverse transcribed and the HNP-1, HNP-4, HBD-1 and HBD-2 gene expression densitometric determined, standardised in relation to glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase gene expression, after a semiquantitative polymerase chain reaction was performed. mRNA of HNP-1, HNP-4, HBD-2 was detected in tissue samples, but their amount differed within the two defensin families and tissue of origins. HBD-1 was detected in all 49 tissues of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis. Only in chronic inflamed tonsils the amount of HBD-2 mRNA expression was significant increased. In these specimens also mean relative expression rate of all defensins was observed to be manifestly increased. Palatine tonisls express mRNA for different alpha and beta defensins and this expression suggest a newly supposed function in immune defence: the participation in the innate, non-adaptive ...


  31/110

  Tytuł oryginału: Przewlekły DIC towarzyszący chorobie nowotworowej u chorych w starszym wieku.
  Tytuł angielski: The chronic DIC associated with the neoplastic disease in patients of an advanced age.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena, Tabak Jan, Puto Tomasz, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.259-261, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 80 chorych (48 mężczyzn i 32 kobiety), w wieku 65 - 87 lat leczonych z powodu raka żołądka (34 przypdki) i jelita grubego (46 przypadków). U wszystkich tych chorych jak również w grupie kontrolnej złożonej z osób, które były leczone z powodu nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego dokonano oznaczeń wybranych parametrów koagulologicznych: stężenia fibrynogenu i D-dimerów, aktywności antytrombiny III (AT III), wskaźnika kaolinowo-kefalinowego (SPTT), protrombinowego (RP), czasu trombinowego (TT) oraz liczby płytek krwi. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zaburzenia hemostazy o charakterze przewlekłego DIC u osób w starszym wieku, chorych na raka żołądka i jelita grubego występują u 82,5 proc.

  Streszczenie angielskie: The analysis include 80 patients (48 men and 32 women) aged 65 to 87 years, treated because of cancer of the stomach (34 causes) or of the large bowel (46 causes). In all the patients as well as in a control gorup made up of persons who were treated because of non-neoplastic diseases of he gastrointestinal tract the determinations were conducted of selected coagulological parameters: fibrinogen and D-dimer concentration, antithrombin III (AT III) activity, kaolin-cephalin index (APTT), prothrombin (PT), thrombin time (TT) and number of thrombocytes in the blood. The analysis of the results obtained showed that hemostasis disturbances of a chronic DIC character occur in 82.5 p.c. of persons of an advanced age ill with a cancer of the stomach or of the large bowel.


  32/110

  Tytuł oryginału: Skuteczność eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u ludzi w starszym wieku.
  Tytuł angielski: The efficacy in people of an advanced age of the eradication of the Helicobacter pylori.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena, Tabak Jan, Puto Tomasz, Trębacz Patrycja, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.262-264, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 112 chorych w wieku 65 - 72 lata z przewlekłym zapaleniem żołądka (48 osób), wrzodem trawiennym żołądka (30 osób), wrzodem dwunastnicy (34 osoby) przeprowadzono badania bakteriologiczne mające a celu określenie wrażliwości na antybiotyki szczepów Helicobacter pylori (H. pylori) izolowanych z jamy ustnej (kieszonek dziąsłowych), błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, z próbek kału i ze skóry rąk. Wrażliwość na antybiotyki badano metodą dyfuzyjno-krążkową uwzględniając 23 chemioterapeutyki. Wykazano, że przy stosowaniu pojedynczych antybiotyków szansa skutecznego wyeliminowania infekcji H. pylori z obszaru całego przewodu pokarmowego (jamy ustnej, żołądka, dwunastnicy, jelita grubego) wynosi 14,3 - 35,7 proc. w zależności od użytego chemioterapeutyku, zaś przy stosowaniu terapii dwulekowej (metronidazol + amoksycylina) - wzrasta do 42,9 proc. Oznacza to, że u ludzi w starszym wieku chemioterapia prowadzona celem likwidacji zakażenia w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, stwarza możliwości przetrwania infekcji H. pylori w innych częściach przewodu pokarmowego od 64.3 do 85.7 proc. W ten sposób przeleczony chory może więc ulegać autozakażeniu, jak również może być źródłem zakażenia dla innych osób.

  Streszczenie angielskie: In a group of 112 patients aged 65 to 72 years with chronic gastritis (48 persons), a peptic ulcer (30 persons), a duodenal ulcer (34 persons) bacteriological examinations were conducted aiming at determining the sensitvity to antibiotics of Helicobacter pylori (H. pylori) strains isolated from the month (gingival pockets), the stomach or duodenal mucous, from stool samples and from the skin of the hands. The sensitivity to antibiotics was tested with the diffusive-disc method taking into consideration 23 chemotherapeutic agents. It was shown that with the use of single antibiotics the chance of effciently elimination the H. pylori infection from the area of the whole alimentary canal (month, stomach, duodenum. large bowel) amounted to 14.3 - 35.7 p.c. depending on the chemotherapeutics used, where with the use of a twomedicine therapy (metronidazol + amoxycillin) it increased to 42.9 p.c. This means that in people of an advanced age the chemotherapy carried out with the aim of liquidating the infection in the stomach or duodenum mucousa creates posssibilities for the H. pylori infection to persist in other parts of the alimentary canal ranging from 64.3 to 85.7 p.c. This way the patient treated may then udergo self-infection as well as be a source of infection for other persons.


  33/110

  Tytuł oryginału: Zalecenia a rzeczywistość w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Witkowska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.159-160, 162, 164, 166, 169-170, 172, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/110

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki mikrodializy w badaniach farmakokinetycznych - wstępna ocena kryteriów przydatności metody w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: The use of microdialysis in pharmacokinetic investigations - preliminary validation of the technique at in vitro conditions.
  Autorzy: Witek Jerzy, Tabiś Agata, Szymura-Oleksiak Joanna
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przeprowadzenie wstępnej oceny kryteriów przydatności techniki mikrodializy w warunkach in vitro z uwzględnieniem takich czynników, jak szybkość przepływu płynu perfuzyjnego oraz stężenie leku w dializowanym roztworze wodnym. Lekiem testowym była pentoksyfilina (PTX). Do oznaczenia stężeń PTX wykorzystano metodę HPLC. Wyniki wskazują, że względny odzysk badanego leku PTX maleje wraz ze wzrostwm szybkości przepływu płynu perfuzyjnego zaś ilość leku, która ulega dyfuzji, zależy od stężenia roztworu do którego zanurzona jest sonda.

  Streszczenie angielskie: Microdialysis was performed using microinfusion pump and microdialysis probe from CMA/Microdialysis, Stockolm, Sweden. The probe was calibrated at 37řC in 0.9 proc. NaCl solution at different perfusion rates and pentoxifylline (PTX) was used as a test drug. Dialysates were collected every 30 or 60 minutes and concentrations of the drug were determined by HPLC method with UV detection. Obtained data indicate that the relative recovery of PTX decreases with the increase of perfusion rate. In addition, the amount of the drug in dialysate depends on its concentration outside the semipermeable membrane of microdialysis probe.


  35/110

  Tytuł oryginału: Serum copper and zinc concentrations in women with rheumatoid arthritis in relation to consumption frequency of various foods.
  Tytuł polski: Zawartość miedzi i cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do nawyków żywieniowych.
  Autorzy: Witkowska Anna Maria, Markiewicz Renata, Hukałowicz Katarzyna, Kuryliszyn-Moskal Anna, Borawska Maria Halina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.147-154, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo, że suplementacja mikroelementów wpływa na stan mineralny organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów, niewiele wiadomo czy czynniki żywieniowe wywierają podobne działanie. Wyniki badań klinicznych wskazują, że niektóre produkty spożywcze mogą nasilać objawy choroby. Dlatego też przedmiotem podjętych badań wpływ nawyków żywieniowych na stan mineralny organizmu kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania objęły 37 kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz grupę kontrolną złożoną z 20 zdrowych kobiet. Wywiad żywieniowy przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza. Zawartość miedzi i cynku oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii atomowo-absorpcyjnej. W surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zawartość miedzi wyniosła 1,56 ń 0,46 mg/dm**3, a cynku 0,81 ń 0,36 mg/dm**3. Stężenie miedzi w surowicy krwi było istotnie wyższe, a cynku znamiennie obniżone w stosunku do kobiet z grupy kontrolnej. Stosunek molowy miedzi do cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów korelował dodatnio ze stężeniem białka C-reaktywnego (r = 0,69) i ujemnie ze stężeniem gammaglobulin (r = -0,41). Analiza statystyczna dotycząca nawyków żywieniowych wykazała, że częste spożycie kiełbas i serów żółtych powoduje znamienne obniżenie stężenia miedzi w surowicy krwi kobiet chorych na reumatopidalne zapalenie stawów (p 0,02). Pozostałe grupy produktów nie wpływały na poziom miedzi w surowicy krwi. Częste spożycie produktów będądych dobrym źródłem badanych metali nie wpływa na stężenie miedzi i cynku w przebiegu RZS.

  Streszczenie angielskie: Studies concerning the effect of food consumption frequency on the mineral status in rheumatoid arthritis patients were carried out. The studies included 37 women with rheumatoid arthritis and 20 normal women severing as controls. The data relating to dietary preferences were collected from interview-based questionnaires. The copper and zinc content in serum samples were determined using the flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique.


  36/110

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 1: Etiopathogenetic aspects.
  Autorzy: Seneczko Franciszek, Vincent Carmen Stefania, Sielska Halina, Białek Ewa, Kazienko-Jóźwik Anita, Witczak-Śnapko Beata
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.62-67, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego etiopatogenezy atopowego zapalenia skóy. Omówiono podłoże genetyczne, mechanizmy immunologiczne, środowiskowe czynniki usposabiające oraz rolę stresu.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning atopic dermatitis etiopathogenesis has been done. Genetic background, immunological background, disposing environmental factors and the role of stress have been discussed.


  37/110

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipids, lipoproteins in the blood serum of children with type 1 diabetes.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dzieci i młodzież chorzy na cukrzycę typu 1 są osobami o zwiększonym zagrożeniu miażdżycą. Należy więc u nich wcześnie śledzić wszystkie czynniki ryzyka miażdżycy. Charakterystyczne są zaburzenia gospodarki lipidowej, przy czym nasilenie ich jest uzależnione od rodzaju cukrzycy i od stanu jej wyrównania. Celem pracy była ocena stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 53 dzieci (23 dziewcząt i 30 chłopców) chorych na cukrzycę typu 1 w wieku od 8 do 16 lat, chorujących na cukrzycę od 3 do 10 lat. Podczas badania dzieci były w stanie względnego wyrównania metabolicznego. U wszystkich badanych dzieci oznaczono w surowicy krwi stężenie triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL oraz apolipoprotein (Apo-AI i Apo-B). Cholesterol we frakcjach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami własnymi dla dzieci zdrowych. W grupie dziewcząt z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższe wartości triacylogliceroli i cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji LDL, VLDL oraz Apo-B i niższe stężenie cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast u chłopców z cukrzycą stwierdzono wyższy poziom cholesterolu we frakcji LDL oraz niższy poziom cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. 1) U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdza się zaburzenia gospodarki lipidowej. 2) W ...

  Streszczenie angielskie: Children and youth with type 1 diabetes have a higher risk of atherosclerosis. Therefore all of the atherosclerosis risk factors should be observed in those children early. The disorders of lipid metabolism are characteristic and their intensification depends on the type of diabetes and its balance. The objective of the paper was to evaluate behaviour of lipids, lipoproteins and apolipoproteins behaviour in the blood serum of children with type 1 diabetes. The study included 53 children (23 girls and 30 boys) with type 1 diabetes aged 8-16 years suffering from diabetes for 3-10 years. During the study the children were in the state of relative metabolic balance. In all of the studies subjects concetration of triglicerides, total and HDL cholesterol, apolipoproteins (Apo-AI, Apo-B) were assayed in the blood serum. The level of LDL and VLDL cholesterol was determined with an direct method. The obtained results were statistically analysed and compared with the earlier developed own standards for the healthy children. In the girls with type 1 diabetes higher levels of triglicerides and of total cholesterol, LDL and VLDL cholesterol as well as of Apo-B were confirmed and a lower level of HDL cholesterol was noticed as compared with the control group. But in the boys with type 1 diabetes higher level of LDL cholesterol and lower level of HDL cholesterol were confirmed as compared with the healthy children. 1) In the children and youth with type 1 diabetes the disorders of ...


  38/110

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza
  Autorzy: Bińkowska Małgorzata, Ciszek-Doniec Violetta, Dębski Romuald, Kłoś Jadwiga, Kos-Kudła Beata, Rechberger Tomasz, Skałba Piotr, Staszewicz Paweł, Witek Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 346 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/110

  Tytuł oryginału: Assessment of carotid arteries and pulse wave velocity in patients with three-vessel coronary artery disease.
  Tytuł polski: Ocena tętnic szyjnych oraz prędkości fali tętna chorych z trójnaczyniową chorobą wieńcową.
  Autorzy: Drechsler Danuta, Kornacewicz-Jach Zdzisława
  Opracowanie edytorskie: Witkowski Adam (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.193-202, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Atherosclerotic lesions in aorta, coronary arteries and carotid arterires usually develop simultaneously. Aim. To assess the frequency of the simultaneous presence of atherosclerotic lesions in coronary and carotid arteries. Methods. The study group consisted of 70 males in whom echocardiography, carotid artery ultrasonography with intima-media thickness (IMT) assessment and carotid-femoral pulse wave velocity (PWV) measurements were performed. Fifty patients (mean age 51.2 ń 5,9 years) had a significant ( 50 p.c. of the lumen diameter) stenosis in three main coronary arterires (CAD group) whereas the remaining 20 males (mean age 47.6 ń 8.1 years) had normal coronary angiography (control group). Results. The mean IMT values were significantly higer in CAD patients than in controls (0.85 ń 0.12 mm vs 0.65 ń 0.08, p = 0.000). Atherosclerotic plaques were detected in 48 (96 p.c.) CAD patietns and in none of the control patietns. CAD pateints had significantly more often coronary risk factors than controls. THe mean value of PVW was significantly higher in CAD than in control patients (9.17 ń 1.64 m/s vs 8.17 ń 0.99 m/s, p = 0.017) and significantly correlated with the number of atherosclerotic plaques in the carotid arterires (p = 0.001). Conclusions. 1. The majority of CAD patietns have significant atheroslerotic lesions in the carotid arteries. 2. Atherosclerotic lesions in the carotid arterires are significantly more freqent in patietns with rather than without coronary risk factors. 3. Changes in PWV may indicate arteriosclerosis.


  40/110

  Tytuł oryginału: Cells and mediators in nasal and bronchoalveolar lavage fluid from patients with occupational asthma due to diisocyanates.]
  Tytuł polski: Komórki i mediatory w popłuczynach nosowych i oskrzelowo-pęcherzykowych u chorych na astmę oskrzelową wywołaną przez izocyjaniany.
  Autorzy: Krakowiak A[nna], Pałczyński C., Walusiak J., Ruta U., Wittczak T., Gruchała J.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu brało udział 30 osób chorych na astmę oskrzelową zawodowo narażonych na izocyjaniany. U każdego pacjenta przeprowadzono wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, wykonano punktowe testy skórne, oznaczono całkowite stężenie IgE w surowicy i występowanie antygenowo swoistych przeciwciał IgE oraz badanie spirometryczne. Dodatkowo analizowano zmiany w składzie morfologicznym i biochemicznym oraz stężenia mediatorów w popłuczynach nosowych i oskrzelowo-pęcherzykowych przed i 25 h po prowokacji izocyjanianami i placebo. Średnia wartość całkowitego stężęnai IgE wynosiła 4r kU/I, u 10 osób stwierdzono IgE antygenowo swoiste. Występowanie podwójnej reakcji alergicznej odnotowano u 10 osób, zaś u pozostałych potwierdzono izolowaną reakcję późną po prowokacji izocyajnianami. Jedna osoba skarżyła się na objawy nieżytu nosa po prowokacji. Znamienny statystycznie wzrost odsetka eozynofilów i neutrofilów oraz albumin odnotowanoe w popłuczynach nosowych i oskrzelowo-pęcherzykowych w 25 h po prowokacji izocyjanianami. Nie obserowowano istotnych zmian w zakresie analizowanych parametrów po prowokacji placebo. Prowokacji wziewna izocyjanianami wywołała podobne zmainy zarówno w składzie komórkowym, biochemicznym, jak i w zmianach stężeń medatorów w górnych i dolnych drogach; reakcją alergiczną najczęściej odnotowywana po prowokacji izocyjanianami była izolowana późna reakcja alergiczna.


  41/110

  Tytuł oryginału: Częstość występowania surowiczych przeciwciał przeciwko pałeczce krztuśca w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Occurrence of antibodies against Bordetella pertussis in sera of patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Fiszer Urszula, Tomik Bożena, Krygowska-Wajs Anna, Michałowska Małgorzta, Witold Palasik
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.185-187, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia przeciwciał klasy IgG przeciwko pałeczce krztuśca w surowicy przeprowadzono przy użyciu testu ELISA u 59 chorych (w tym: 30 z chorobą Parkinsona i 15 innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi) oraz u 14-osobowej grupie kontrolnej. Średnia wieku wynosiła odpowiednio 64,0; 64,4 i 58,7 lat. Stwierdzono występowanie dodatnich wyników u 17/30 badanych z chorobą Parkinsona, 8/15 z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi oraz u 7/14 badanych z grupy kontrolnej. Wynik ten jest zaskakujący i świadczy o dużej częstości zachorowalności na krztusiec w postaci subklinicznej u dorosłych, nie stwierdzono natomiast różnicy statystycznie istotnej między badanymi z chorobą Parkinsona a chorymi z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi. Zaobserwowano tendencję do występowania wyższego odsetka ujemnych wyników w grupie kontrolnej w porównaniu z badanymi z chorobą Parkinsona i innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi.


  42/110

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka zwężeń i niedrożności tętnic.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty in arterial stenosis and occlusion.
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Iwanowski Wojciech, Drelichowski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.849-857, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst rónol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników wewnątrznaczyniowego leczenia krótkoodcinkowych zwężeń i niedrożności tętnic. Materiał i metodyka. Zabiegom wewnątrznaczyniowym poddano 158 chorych. U 132 (84 proc.) chorych wykonano przezskórną angioplastykę (PTA), a u 24 (16 proc.) osób PTA połączono z wewnątrznaczyniowym protezowaniem (stent). W 134 (85 proc.) przypadkach przyczyną zwężeń i/lub niedrożności tętnic były zmiany miażdżycowe, a w pozostałych 24 (15 proc.) przypadkach dysplazja włóknisto-mięśniowa lub pooperacyjne zwężenia. Zmiany naczyniowe najczęściej zlokalizowane były w obrębie tętnicy biodrowej (44 proc.), nerkowej (32 proc.) i udowej (11 proc.). Wyniki. Zdecydowanie lepsze wyniki PTA (90 proc. wyników dobrych) uzyskano w przypadku zwężeń tętnicy i dysplazji włóknisto-mięśniowej, a gorsze u chorych z niedrożnością tętnic (75 proc. dobrych wyników). Najlepsze wyniki PTA uzyskano w leczeniu miażdżycy w obrębie tętnicy biodrowej i dysplazji tętnicy nerkowej. U 10 (6 proc.) chorych konieczne było leczenie chir. powikłań po PTA: w 4 (2,5 proc.) przypadkach ostre niedokrwienie kończyny, 4-krotnie (2,5 proc.) krwawienia z uszkodzonej tętnicy oraz dwukrotnie (1,3 proc. tętniak rzekomy po nakłuciu tętnicy. Wnioski. Do angioplastyki balonowej i/lub protezowania wewnątrznaczyn. kwalifikują się chorzy ze zwężeniem na odcinku nie przekraczającym 10 cm i izolowaną niedrożnością sięgającą do 2 cm. U chorych kwalifikujących się do angioplastyki przezkórnej uzyskuje się dobre wyniki leczenia oraz niski odsetek powikłań. Zabiegi wewnątrznaczyn., jako mniej obciążające, są szczególnie wskazane u chorych z grup wysokiego ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate treatment results of short distant artery stenosis and occlusion. Material and methods. The study group compromised 158 patients, 132 (84 p.c.) underwent PTA, 24 (16 p.c.) PTA with stent implantation. In 134 (85 p.c.) cases stenosis or occlusion was caused by atherosclerosis, while in 24 (15 p.c.) it was due to fibromuscular dysplasia or postoperative occlusion. The most common place of vascular pathological changes comprised the iliac artery (44 p.c.), renal artery (32 p.c.), and femoral artery (11 p.c.). Results. We noted better early results after PTA (90 p.c.) - good outcome) in cases of stenosis and fibromuscular dysplasia and worse in case of occlusion (75 p.c. - good outcome). The best outcome following PTA was achieved in case of iliac and renal artery fibromuscular dysplasia. In 10 cases (6 p.c.) complications developed, requiring surgical treatment: in 4 cases (2.5 p.c.) acute limb ischemia, in 4 (2.5 p.c.), acute arterial bleeding and in two cases (1.3 p.c.) false aneurysms following artery puncture. Conclusions. Patients eligible towards ballon angioplasty or endovascular stenting, include those with pathological vessel changes that do not exceed 10 cm for stenosis and 2 cm for occlusion. In cases qualified toward PTA results are good and the percentage of complications is low. Endovasular procedures, being low invasive are indicated in patinets with a high risk of surgery.


  43/110

  Tytuł oryginału: Zastosowanie termoablacji w leczeniu nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Radiofrequency thermoablation in the treatment of inoperable liver malignancies - preliminary report.
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał, Śledziński Zbigniew, Adamonis Walenty, Olędzki Marcin, Witczak-Malinowska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.858-868, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była wstępna ocena skuteczności termoablacji zmian nowotworowych w wątrobie. Materiał i metodyka. Od 12 kwietnia do 4 czerwca 2001 r. za pomocą termoablacji leczono 10 pacjentów. Wskazaniem leczenia były nieoperacyjne zmiany w obrębie miąższu wątroby (przerzutowe - 7, carcinoma hepatocelullare - 3). Podjęto próbę przezskórnego zniszczenia 21 ognisk nowotworowych za pomocą 29 aplikacji prądu wysokiej częstotliwości. Pojedyncza aplikacja trwała 12-15 min., cały zabieg 20-80 min. Proces był monitorowany za pomocą usg. Używano aparatury CoolTip firmy Radionics. Zasięg termoablacji potwierdzany był badaniem MRI w dniu zabiegu, a następnie KT po 2 tyg. Wyniki. Wg wstępnej oceny usg i kontrolnej MRI zniszczono całkowicie wszystkie zmiany o średnicy do 5 cm. Największy rozmiar zniszczonej tkanki miał 12x7x7 cm (po 4-krotnej aplikacji). Nie obserwowano powikłań śródoperacyjnych. Podstawową skargą po zabiegu był bół oraz gorączka. Chorzy w większości byli wypisywani ze szpitala w 2 dobie pooperacyjnej. Wniosek. Termoablacja nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie wydaje sie być obiecująca i bezpieczną metodą leczenia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study to evaluate preliminary RFTA results in case of malignant hepatic tumors. Material and methods. During the period between April 12, 2001 and June 4, 2001 ten patients were treated by means of RFTA. In 7 patients the reason for ablation, included secondary lesions and in 3- HCC. Percutaneous ablation of 21 foci during 29 RF current applications was performed. A single application took 12-15 minutes, while teh entire ablation - 20-80 minutes. The procedure was observed by means of an ultrasound. Radionics (Burlington, Massachusetts, USA) CoolTip equipment was used in all cases. The ablation perimeter was controlled by MRI, immediately after the procedure, followed by CT after weeks. Results. Tissue destruction of all lesions up to 5 cm in diameter was documented by ultrasound and MRI. The largest tumor tissue destruction had the size of 12x7x7 cm (after 4RF applications). No intraoperative complications were observed. The main postoperative problem included, pain and mild fever. Conclusion. Radiofrequency thermoablation seems to be a safe and promising method in the treatment of inoperable liver neoplasms.


  44/110

  Tytuł oryginału: Stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dziewcząt z nadczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: The level of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in the blood serum of girls with hyperthyroidism.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.837-840, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występujące w nadczynności tarczycy zaburzenia syntezy i katabolizmu cholestrolu skłąniają do oceny zachowania się stężeń apolipoprotein (Apo-AI, Apo-B). Badania przeprowadzono u 37 dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat z potwierdzoną na podstawie wyników badań hormonalnych nadczynnością tarczycy. U badanych dziewcząt przed rozpoczęciem leczenia oznaczono w surowicy krwi stężenia cholesterolu całkowitego. Cholesterolu we frakcji HDL, trójglicerydów i apolipoprotein AI i B. Cholesterol we frakcach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami u dziewcząt zdrowych. Stwierdzono charakterystyczne dla nadczynności tarczycy obniżone wartości cholesterolu całkowitego i jego frakcji, jak również stężenia trójglicerydów zbliżone do stężeń w grupie kontrolnej. Stwierdzono, że typowym dla nadczynności tarczycy zmianom stężeń cholesterolu towarzyszy obniżenie stężenia apolipoprotein AI i B.


  45/110

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Risk factors of severe retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czech-Kowalska Justyna, Prost Marek, Hautz Wojciech, Pleskaczyńska Agata, Witwicki Jacek M., Janowska Joanna, Gołkowska Małgorzata, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.859-865, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 116 dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, hospitalizowanych w okresie 20 miesięcy w Klinice Patologii Noworodka IPCZD. Spośród badanej populacji wyodrębniono 2 grupy pacjentów różniących się wynikiem badania okulistycznego i decyzją o kwalifikacji do leczenia. Grupę I stanowiło 58 wcześniaków, które przez badającego okulistę zostały zakwalifikowane do leczenia z powodu zaawansowanej retinopatii wcześniaków. W 96,3 proc. przypadków stwierdzano trzeci i wyższe stopnie zaawansowania choroby. U 2 pacjentów stwierdzano 2 i 2/3 stopień zaawanosowania choroby, ale z towarzyszącym objawem "+" i zmianami w I strefie. U większości dzieci wykonano zabieg laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki. Do II grupy zaliczono 58 wcześniaków, które nie wymagały zabiegu okulistycznego. U 47 proc. pacjentów stwierdzano jedynie cechy niedojrzałości siatkówki, w 30,9 proc. przypadków retinopatię 1-2 stopnia. W pozostałych 21 proc. przypadków rozpoznano retinopatię 2/3 stopień, a w kolejnych badaniach nie stwierdzano progresji zmian. Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej postaci retinopatii wcześniaków oraz ocena ich przydatności w prognozowaniu konieczności leczenia okulistycznego. Statystycznie istotnymi czynnikami ryzyka ciężkiego ROP okazały się: mała masa urodzeniowa, krótki czas trwania ciąży, niska punktacja Apgar, stopień zaawansoowania z.z.o., czas trwania tlenoterapii i mechanicznej wentylacji, CLD, leczenie metyloksantynami, częste przetoczenia masy erytrocytarnej, IVH oraz PVL. Analiza regresji logistycznej wykazała, że tylko masa urodzeniowa i czas mechanciznej wentylacji mogą być użyteczne w porgnozowaniu rozwoju zaawansowanych postaci ROP i konieczności zastosowania laseroterapii.


  46/110

  Tytuł oryginału: Effect of angiotensin II on ANP-dependent guanylyl cyclase activity in cultured mouse and rat podocytes.
  Autorzy: Golos Magdalena, Lewko Barbara, Bryl Ewa, Witkowski Jacek M., Dubaniewicz Anna, Olszewska Agnieszka, Latawiec Elżbieta, Angielski Stefan, Stepiński Jan
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence of a well-developed contractile apparatus is the feature determining mojor roles of podocytes in the renal glomeruli. Receptors for a variety of a variety of vasoactive hormones are expressed in these cells; however, most of the signaling pathways are still unknown and remain to be elucidated. Angiotensin II (Ang II) and atrial natriuretic peptide (ANP), due to their opposite action, are the major modulators of glomerular filtration. In podocytes, Ang II induces rise in intracellular calcium concentration, whereas ANP stimulates generation of cGMP. The present study was designed to check whether ANP-stimulated cGMP synthesis in podocytes might be affected by Ang II. Cultured rat (RP) and mouse (MP) podocytes were stimulated with ANP, in the absence or presence of Ang II and cyclic GMP was determined by RIA method. Co-incubation of podocytes with ANP and Ang II caused significant (p 0.01) suppression of ANP-dependent cGMP generation. The effect was prevented by saralasin, an inhibitor of angiotensin receptors. Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) mimicked, whereas chelerythrine reversed inhibitory effect of Ang II. In conclusion, angiotensin II counteracts ANP-stimulated cGMP synthesis in cultured podocytes. It seems likely that the protein kinase C pathway is involved in this effect.


  47/110

  Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapalenim mózgu.
  Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSP) in patients with tick-borne Encephalits (TBE).
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Makarewicz-Płońska Marzena, Witek Artur, Farbiszewski Ryszard, Zajkowska Joanna, Michalska Bożena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.767-776, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 14 chorych w wieku od 21 do 64 lat (x =- 42.3) z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM), u których w płynie mózgowo-rdzeniowym oznaczano: aktywność dysmutazy ponadtlenkową (SOD), reduktazy glutationowej (GSSG-R), peroxydazy glutationowej (GSH-Px) i stężenie aldehydu malonowego (MDA) oraz grupy sulfhydrylowych (-SH). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób, u których płyn mózgowo-rdzeniowy nie wykazywał odchyleń od normy. Badania prowadzono dwukrotnie: badanie 1 przed leczniem i badanie 2 po 3 tygodniach. U chorych z KZM wykazano, aktywność SOD, GSH-PX, GSSG-R i wolnych grup SH w płynie mózgowo-rdzeniowym w ostrym okresie choroby była istotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Po leczeniu, stwierdzono dalsze istotne obniżenie aktywności GSSG-R i MDA oraz stężenia wolnych grup - SH. Aktywność SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym mimo, że uległa podwyższeniu w badaniu 2, to jednak pozostawała wciąż istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano, że również aktywność GSH-Px i GSSG-R w płynie mózgowo-rdzeniowym po ustąpieniu ostrych objawów KZM nadal była istotnie niższa w porównaniu z grupą kontrolną. Przeprowadzone badania wykazały, że w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu dochodzi do wzmożonej generacji reaktywnych form tlenu, co wyraża się obniżeniem aktywnosci enzymów układu antyoksydacyjnego (SOD, GSH-PX, GSSG-R) oraz zmniejszeniem stężenia wolnych grup - SH w płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki sugerują, że w przebiegu KZM może dochodzić do uszkodzenia struktury molekularnej enzymów oraz kofaktorów biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych.


  48/110

  Tytuł oryginału: Słownik terminów genetycznych
  Autorzy: King Robert C., Stansfield William D.
  Opracowanie edytorskie: Prus-Głowacki Wiesław (red. i tł.), Jaroszewski Jan (tł.), Michalski Zbigniew (tł.), Szweykowska-Kulińska Zofia (tł.), Witt Michał (tł.).; Polska Akademia Nauk Ośrodek Wydawnictw Naukowych
  Źródło: - Poznań, PAN OWN 2002, 446, [1] s. : il., tab., 25 cm. - Tyt. oryg. A dictionary of genetics
  Sygnatura GBL: 735,387

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  49/110

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/110

  Tytuł oryginału: Główne procesy chorobowe jamy ustnej u chorych z zespołem Sj”grena : praca doktorska
  Autorzy: Cackowska-Lass Alicja, Witek Edward (promot.).; [Akademia Medyczna Oddział Stomatologiczny, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej w Gdańsku]
  Źródło: 2002, 83 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19705

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  51/110

  Tytuł oryginału: Serological markers of Chlamydia pneumoniae infection in patients with cardiovascular disease.
  Tytuł polski: Sereologiczne wskaźniki zakażenia Chlamydia pneumoniae w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Autorzy: Niedźwiadek Justyna, Mazur Elżbieta, Wolski Andrzej, Witkowski Andrzej, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.55-64, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba danych seroepidemiologicznych i doświadczalnych wskazuje na możliwy udział Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewnętrzkomórkowego, w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowrgo, takich jak tętniak aorty brzusznej (AAA), zawał serca i udar mózgu. Według danych z piśmiennictwa, u znacznej liczby osób ze schorzeniami układu krążenia wykryto serologiczne wskaźniki przewlekłego zakażenia C. pneumoniae. Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia Chlamydia pneumoniae u osób z chorobą wieńcową serca, miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej i AAA, poprzez oznaczenia miana swoistych przeciwciał klasy IgG, IgM i IgA w surowicy. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 47 chorych (8 K, 39 M, średni wiek chorych 64,4 r.) z ostrym zawałem serca lub niestabilną chorobą wieńcową, 17 chorych (3K, 14 M, średni wiek chorych 66,5 r.) operowanych z powodu miażdżycowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz 28 chorych (5 K, 23 M, średni wiek chorych 68,5 r.) operowanych z powodu AAA. Grupa kontrolna składała się z 20 osób, zbliżonych pod względem wieku i płci do osób z grupy badanej bez objawów chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Oceną miana swoistych przeciwciał anty-C pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono z zastosowaniem metody mikroimmunofluorescencyjnej za pomocą testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF-firmy Labsystem (Finlandia). Analizę statystyczna przeprowadzonon z użyciem programu Statistica. Za istotne statystycznie przyjęto p 0,05...


  52/110

  Tytuł oryginału: Kształtowanie umiejętności praktycznych u słuchaczy Wydziału Pielęgniarstwa.
  Tytuł angielski: Formation of practical skill at listeners of Nursing Department.
  Autorzy: Witanowska Jolanta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.273-279, bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/110

  Tytuł oryginału: Emocje negatywne występujące w pracy przy chorych u uczennic szkół medycznych i próby ich pokonywania.
  Tytuł angielski: Negative emotions felt by medical college's students which can appear at working with ill people and coping with them.
  Autorzy: Caus Irena, Witman-Fulde Bianka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.291-295, bibliogr. 3 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  54/110

  Tytuł oryginału: Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w kardiologii. Niezwykle skuteczne, wciąż niedoceniane i stosowane zbyt rzadko.
  Autorzy: Witkowska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.103-104, 107-108, 110, 112, 114, 117-119, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/110

  Tytuł oryginału: Ujemny wynik IgAEmA nie wyklucza późnego ujawnienia celiakii - przykład celiakii latentnej u 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Negative results for serum antiendomysial antibodies do not exclude late developing jejunal mucosal atrophy - a case of latent coeliac disease in a 12-year old boy with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.331-333, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1 i celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała p/gliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciw endomysium IgA EmA) przeprowadzone w momencie rozpoznania cukrzycy wykazały w surowicy obecność IgG AGA. Ze względu na chwiejny przebieg cukrzycy oraz upośledzenie rozwoju somatycznego dziecka po kilku latach od zachorowania powtórzono badania w kierunku celiakii stwierdzając obecność IgA EmA oraz przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA TTG, IgA AGA, IgG AGA. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IVř.


  56/110

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroeneterologii w Opiece Podstawowej (ESPCG).
  Autorzy: Rubin Greg P., Meineche-Schmidta Villy, Wit Niek J. de, Roberts Anthony P., Childs Susan M.
  Opracowanie edytorskie: Palka Małgorzata (tł., oprac. i koment.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.26-30, 32-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  57/110

  Tytuł oryginału: An attempt at creating a mathematical and an artificial neural network models of a simple upper extremity movement
  Autorzy: Wit Andrzej, Wychowański Michał
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.43-54, il., tab., bibliogr. s. 53-54 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  58/110

  Tytuł oryginału: Rozkurczowa niewydolność lewej komory serca.
  Autorzy: Witkowska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.35-36, 38, 40, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/110

  Tytuł oryginału: Przewlekła skurczowa niewydolność serca.
  Autorzy: Witkowska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.41-42, 44-47, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  60/110

  Tytuł oryginału: Analiza polimorfizmu genów TAP1 i TAP2 u chorych na łuszczycę : praca doktorska
  Autorzy: Witkowska Anna Magdalena, Roszkiewicz Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 75 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  61/110

  Tytuł oryginału: Ewolucja w leczeniu przepuklin pachwinowych
  Autorzy: Trojanowski Piotr, Witczak Witold, Najdecki Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.86-89, bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  62/110

  Tytuł oryginału: Zmiany w strukturze palenia papierosów wśród żołnierzy służby zasadniczej.
  Tytuł angielski: A change in the structure of smoking among basic military service soldiers.
  Autorzy: Witczak Władysław, Papuć Jerzy, Lipko Andrzej, Ziółkowski Jacek, Niściór Andrzej, Gonciarz Sławomir, Kot Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.214-216, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian w strukturze palenia papierosów wśród żołnierzy służby zasadniczej w latach 1988-1989 i 2000-2001. Udział palących mężczyzn powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej były na zbliżonych poziomach i wynosiły 59 proc. badanych. Dla obu badanych roczników nastąpił w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej wzrost odsetek palących, szczególnie istotne dla rocznika 1988-1989. Żołnierze rocznika 2000-2001 rzadziej palili papierosy w porównaniu z żołnierzami pozostałych roczników, ponieważ mniejszy odsetek spośród nich rozpoczynał palenie w wojsku.

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was the evaluation of changes in the structure of smoking habit among basic military service soldiers in the years 1988 - 1989 and 2000 - 2001. The shares of smoking persons among the men called for the basic military service were at similar levels and they reached 59 proc. There was an increase in the number of smokers during the military service in both classes. It was substantial for the class 1988 - 1989. The soldiers of the class 2000 - 2001 smoked less frequently in comparison the other classes because a smaller number of them took up smoking during the service.


  63/110

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  64/110

  Tytuł oryginału: Hydrolysis of cyclic GMP in rat peritoneal macrophages.
  Autorzy: Witwicka Hanna, Kobiałka Marcin, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.891-897, il., bibliogr. s. 896-897 - 8 Polska Konferencja Biologii Komórki Wrocław 23-25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Intact rat peritoneal macorphgaes (rPM) treated with 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX), an inhibitor of phosphodiesterases (PDEs), accumulated more cGMP than untreated cells. APDE activity toward [3H]cGMP was detected in the soluble and particulate fractions of rPM. The hydrolysis of cGMP was Ca2+ /calmodulin-independent but increased in the presence of cGMP excess. Similar results were obtained when [3H]cAMP was used as a substrate. The hydrolytic activity towards both nucleotides was inhibited in the presence of IBMX. Therefore, the PDEs of families 2, 5, 10 and 11 are potential candidates for cGMP hydrolysis in the rPM. They may not only regulate the cGMP level in a feedback-controlled way but also link cGMP-dependent pathways with those regulated by cAMP.


  65/110

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) u pacjentów poddanych angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
  Tytuł angielski: Assessment of left ventricular diastolic function in patients following angioplasty of infarcted related artery using TDI.
  Autorzy: Klisiewicz Anna, Michałek Piotr, Witkowski Adam, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.655-657, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny zdolności poprawy funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory po angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał (infarct related artery IRA) zbadano 39 pacjentów techniką tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (tissue Doppler imaging (TDI). Grupa badana składała się z 30 mężczyzn i 9 kobiet (średnia wieku 53,3 ń 8,3 lata), którzy przebyli 1-6 miesięcy wcześniej zawał mięśnia sercowego. Chorzy ci byli kwalifikowani do zabiegu angioplastyki IRA na podstawie dodatniego echokardiograficznego testu dobutaminowego (dobutamine stress echocardiography DSE). Oceny regionalnej funkcji rozkurczowej dokonywano jeden dzień przed angioplastyką (badanie 1), 1-3 dni (2 badanie) i 28- 0 dni (3 badanie) po skutecznym zabiegu angioplastyki. Mierzono prędkości ruchu mięśnia w rozkurczu - w fazie szybkiego napływu (Em) i w fazie skurczu przedsionka (Am), stosunek Em/Am, oraz czas trwania faz rozkurczu - czas izowolumetrycznego rozkurczu (isovolumic relaxation time IVRT), czas fazy szybkiego napływu (rapid feeling time RFT) i napływu przedsionkowego (atrial feeling time AFT). Pomiarów dokonywano w zakresie ścian objętych zawałem z projekcji koniuszkowych (ściana przednia 17 pacjentów, boczna 2 pacjentów, dolna 20 pacjentów). Prędkość ruchu mięśnia Em wzrosła pomiędzy badaniem 1 i 3 (6,0 ń 1,5 cm/s vd. 7,7 ń 1,7 cm/s p 0,05), jak również stosunek Em/Am (1,0 ń 0,4 vs 1,3 ń 0,9 p 0,05). Wartość fali Am nie uległa zmianie pomiędzy badaniami. Znamiennie wydłużył się czas RFT pomiędzy badaniem 1 i 2 (151 ń 39 ms vs 170 ń 30 ms p 0,01), podczas gdy IVRT uległa skróceniu (103 ń 21 ms vs 87 ń 20 ms p 0,001). Wnioski: u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego...


  66/110

  Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena własności dynamicznych mięśni stawu kolanowego.
  Autorzy: Wit Andrzej, Mirowski Michał
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.77-85, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dla celów diagnostyki medycznej istotne znaczenie mają pomiary pojedynczych zespołów mięśniowych przeprowadzane w warunkach pracy koncentrycznej (skracania mięśnia) i ekscentrycznej (rozciąganie mięśnia) oraz przy obciążeniu izokinetycznym i izotonicznym. W badaniach zmierzających do wyznaczenia pełnej charakterystyki M = f(omega) wartości parametru zadawanego wyznacza się skokowo przed wykonaniem kolejnej próby. Krzywa ilustrująca zależność między siłą, a prędkością skracania się mięśnia nosi nazwę krzywej Hilla. Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych przednich prowadzi do zmian morfologicznych i funkcjonalnych w obrębie stawu kolanowego. Zachodzi zatem pytanie: jaki jest wpływ operacji więzadeł kolana na zmianę własności mechanicznych zespołu mięśni obsługujących staw kolanowy? W badaniach wzięło udział łącznie 106 osób. Grupę kontrolną stanowiło 52 studentów wychowania , 26 kobiet w wieku 25,3 ń 2,1 lat oraz 25 mężczyzn w wieku 24,5 ń 2,8 lat. Grupę eksperymentalną stanowiło 52 pacjentów po operacyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, 22 kobiet w wieku 31,7 ń 8,9 lat i 30 mężczyzn w wieku 30,1 ń 9,2 lat. Najkrótszy czas od operacji do pomiaru wynosił 10 m-cy a najdłuższy 18 m-cy. Pacjenci byli leczeni w Centrum Medycznym Carolina Center. Badania wykonano na stanowisku firmy HUR (Fin), przystosowanym do pomiarów momentów sił zespołu mięśni prostujących i zginających kończynę dolną w stawie kolanowym, pomiarów wykonywanych w warunkach quasi-izotonicznych oraz w warunkach izometrycznych. Analiza ...


  67/110

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  68/110

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania metabolicznego.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.440-445, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjają uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  69/110

  Tytuł oryginału: Meandry systematyki mikrosporydiów.
  Tytuł angielski: Meanders of systematics of microsporidia.
  Autorzy: Ovcharenko Mykola, Wita Irena
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.319-331, tab., bibliogr. s. 328-331, sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Taxonomical questions of Microsporidia, its systematic position and evolutionary relationship with other Eukaryota are discussed. Utilizations of modern methods of investigations of microsporidians cause new taxonomical troubles. At the present time it is difficult to create a clear hypthesis concerning the phylogeny and evolution of Microsporidia. Most likely they are representatives of a new kingdom of Eukaryota. Existing problems will not be dissolved until new detailed data concerning the new and common species are obtained.


  70/110

  Tytuł oryginału: Are we supposed to operate every ruptured aneurysm of the abdominal aorta.
  Tytuł polski: Pęknięty tętniak aorty brzusznej - czy każdy należy operować?
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof, Maszkowski Mariusz
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.127-136, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Autorzy podjęli próbę ustalenia najistotniejszych przyczyn niepowodzeń w operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej (AAA) na podstawie analizy wybranych przed-, śród- i pooperacyjnych czynników ryzyka. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 142 chorych operowanych w latach 1984-2000 z powodu pękniętego AAA. Analizowano 41 wybranych czynników ryzyka związanych ze stanem chorego, przebiegiem operacji i występowaniem powikłań pooperacyjnych. W celu identyfikacji istotnych prognostycznie obiektywnych czynników ryzyka operacyjnego u chorych z pękniętym AAA zastosowano system informatyczny SYNTMED. Na podstawie wzoru funkcji diagnostycznej uzyskano dla każdego chorego wynik w postaci współczynnika "Z" - ryzyka operacyjnego wyrażonego liczbą zawartą w przedziale 0-1. Podobnie dla każdego z badanych czynników ryzyka precyzyjnie określono liczbowo jego wpływ na ryzyko operacyjne. Im wyższa wartość Z, tym gorsze rokowanie lub większy wpływ czynnika na złe wyniki leczenia. Wyniki. Spośród 142 chorych operowanych z powodu pękniętego AAA zmarło 91 (64 proc.) osób w tym 24 (16 proc.) śródoperacyjnie, z czego 12 (8 proc.) pacjentów przed wszyciem protezy. Uwzględniając tylko niepomyślne wyniki leczenia, śródoperacyjnie oraz w 1 dobie pooperacyjnej zmarło 55 chorych (60 proc.). Operację przeżyli wszyscy chorzy należący do grupy, w której ryzyko operacyjne "Z" 0,30 oraz część grupy, gdzie Z = 0,30 - 0,79. Zmarli natomiast wszyscy chorzy z wartością zagrożenia ...

  Streszczenie angielskie: Background. An attempt to answer the question if it is rational to operate every patient with a ruptured abdominal aorta aneurysm (rAAA) is undertaken in this paper by a retrospective evaluation of the significant factors which strongly influence the fatal outcome of surgical treatment. Material and methods. The medical files were analysed of 142 patients operated on for rAAA between 1984 and 2000 in the County Hospital of Wroclaw. General and Vascular Surgery Department. Forty-one risk factors were evaluated of patients with rAAA on admission to the hospital, during the operation and after the operation. The special mathematical and statistical tool SYNTMED was used for the evaluation. According to that evaluation the risk of fatal outcome was assessed for each analysed patient and expressed by a value between 0 and 1 (coefficient Z). The higher the value of Z, the poorer the outcome noticed. The system allowed us also to evaluate each analysed risk factor and to express it with the coefficient Z value. Results. Fatal outcome was noticed in 92 patients (64 p.c.). Intraoperatively 24 (16 p.c.) patients died, including 12 (8 p.c.) before using vascular prosthesis. During the first two days 55 (39 p.c.) patients died. All patients with coefficient Z value below 0.3 survived the operation. No-one survived from the group with coefficient Z value above 0.79. The average coefficient Z value of patients who survived the operation was 0.41 and was significantly lower than ...


  71/110

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania.
  Tytuł angielski: Therapy of insulin-dependent diabetes mellitus (type 1) in children and adolescents - principles and recent progress in therapy and metabolic control.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.26-31, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjają uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  72/110

  Tytuł oryginału: Zasady kwalifikacji i przygotowania chorych do mikrochirurgicznej replantacji-rewaskularyzacji po obrażeniach w obrębie kończyny górnej.
  Tytuł angielski: Principles of qualifying and preparing patients for microsurgical replantation-revascularization after injuries within upper limb.
  Autorzy: Obrocki Janusz, Witkowski Wojciech, Kalewski Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.17-20, bibliogr. 6 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia współczesne poglądy na temat replantacji kończyn bazując na blisko 40-letnim doświadczeniu wielu ośrodków zajmujących się tym zagadnieniem. Określa zasady kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, wskazania i przeciwwskazania. Kładzie szczególny nacisk na sposób postępowania przedoperacyjnego uwzględniającego właściwe zabezpieczenie amputowanej kończyny i kikuta od razu na miejscu wypadku do momentu operacji. Autorzy podkreślają, że każdy przypadek amputacji powinien być oceniany indywidualnie pod względem kwalifikacji do zabiegu replantacji. Właściwa kwalifikacja jest jednym z podstawowych warunków przeprowadzenia zabiegu i uzyskania zadowalającego rezultatu.


  73/110

  Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności rozkurczowej serca : patofizjologia, diagnostyka, leczenie
  Autorzy: Witkowska Maria
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 215, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 206-212, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,975

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  74/110

  Tytuł oryginału: Endoskopowa skleroterapia żylaków przełyku w hamowaniu krwawień: badanie prospektywne w niewyselekcjonowanej grupie chorych na marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Endscopic sclerotherapy in control of variceal hemorrhage: a prospective trial in nonselected cirrhotic patients.
  Autorzy: Gonciarz Maciej, Hartleb Jacek, Gil Dariusz, Michalski Aleksander, Pruszowski Jan, Goniewicz Jerzy, Witiuk-Misztalska Anna, Mularczyk Aldona, Mazur Włodzimierz, Petelenz Michał
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.99-106, tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Spośród wielu metod stosowanych w leczeniu ostrego krwotoku z żylaków przełyku u chorych na marskość wątroby najistotniejsze znaczenie mają metody endoskopowe, takie jak EVS i EVL, których skuteczność w opanowaniu ostrego krwawienia ocenia się na 75-95 proc. Celem przedstawionej poniżej analizy własnego materiału była ocena skuteczności EVS w leczeniu krwotoków z żylaków przełyku i ich eradykacji w odniesieniu do systematycznej kontroli endoskopowej w okresie follow-up. Materiał i metody: W okresie styczeń 1991 - grudzień 2000 EVS wykonano u 271 chorych na marskość wątroby (etiologia marskości: wirusowa - 63 proc., alkoholowa - 26 proc., AIH - 3,7 proc., PBC - 3 proc., kryptogenna - 3,7 proc.). Terapie podzielono na dwa etapy, pierwszy obejmował leczenie ostrego krwotoku z następowymi zabiegami EVS powtarzanymi co 3 dni, aż do eradykacji i/lub pojawienia się powikłań EVS, nie więcej jednak niż 10 sesji. W razie braku eradykacji ponawiano EVS w ramach drugiego etapu, nie więcej niż 10 sesji sklerotyzacyjnych, a następnie kwalifikowano chorych do 48-miesięcznego okresu follow-up, w czasie którego co 2 miesiące wykonywano endoskopię i powtarzano EVS w przypadku nawrotu żylaków. Wyniki: Spośród 271 chorych krwawienie zahamowano u 259 (95,6 proc.). Sześciu chorych zmarło w pierwszych 48 godzinach hospitalizacji. Stu trzydziestu jeden chorych zgłaszało się do kontroli endoskopowych regularnie co około 2 miesiące, a 101 - nieregularnie, los 27 chorych był nieznany. ...

  Streszczenie angielskie: Background: Among many therapeutic regimens EVS (endoscopic variceal sclerotherapy) and EVL (endoscopic variceal ligation) are known to be the most effective treatments in variceal haemorrhage (75 p.c. to 95 p.c.) caused by liver cirrhosis. The aim of this study was to determine the EVS efficacy in the eradication and treatment of bleeding oesophageal varices in patients who underwent endoscopic control in two months during follow-up. Material and methods: Between 1991 and 2000 a total number of 271 patients of different cirrhosis aetiology (viral 63 p.c., alcoholic 26 p.c., AIH 3.7 p.c., PBC 3 p.c., cryptogenic 3.7 p.c.) underwent EVS procedure in two parts. In the first, EVS was done in 3-day intervals up to variceal eradication (no more than 10 procedures) or up to EVS complications. In the cases of no variceal eradication, the second part of treatment was introduced (no more then 10 sclerotherapies). After that, the patients were endoscopically followed up for 48 months in two-month intervals. Retreatment using EVS was introduced if variceal recurrence was found. Results: Acute haemostasis was achieved in 259 out of 271 patients (95.6 p.c.). Six patients died within the first 48 hours of hospitalisation. 131 patients were endoscopically followed up for 48 months regularly while the remaining 101 patients irregularly. 27 patients were lost, there was no information about them. Rebleeding occurred in 52 patients (22.5 p.c.). Rebleeding was noted in 32 p.c. of ...


  75/110

  Tytuł oryginału: Transcriptional activity of gene P53 and H2b/H4 histone encoding genes as molecular markers in vulvar carcinoma at various stages of advancement of the neoplastic process.
  Autorzy: Paul M., Mazurek U., Kuśmierz D., Wilczok T., Witek A.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.287-291, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Subjects: P53 overexpression or mutations correlate with poor prognosis and high prolifeartive activity in human tumors. Aim. The aim of the study was to evaluate the usefulness of P53 and histone 2Hb/H4 genes expression level as a marker of vulvar carcinoma. Material and methods: The level of P53, 2Hb and H4 mRNA was estimated using RT-QPCR method in vilvar carcinoma (n = 27) at vartious stages of advancement of the neoplastic process. Results: In our experiments the average H2b and H4 genes expression was significantly higher lymph nodes in comparison of normal lymph nodes. Ca vulvae G2 showed significantly higher P53, H2b and H4 mRNA levels than normalk tissues. Ca vulvae G3 showed higher P53 and H2b mRNA levels and lower H4 mRNA level than normal tissues. Conclusion: The results confirm advantage of estimation of P53, 2Hb and mRNA levels as a marker of vulvar carcinoma. Overexpression of H2b encoding gene appears to be connected with genetic instability.


  76/110

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc związane z mechaniczną wentylacją (VAP) w oddziałach ITN.
  Tytuł angielski: Ventilator-associated pneumonia (VAP) at NICU.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Dzierżanowska Danuta, Gołkowska Małgorzata, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz, Niezgoda Anna, Czech-Kowalska Justyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.162-167, tab., bibligor. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc jest najpoważniejszym powikłaniem wentylacji i mechanicznego wspomagania oddechu u pacjentów w oddziale intensywnej terapii nowroodka (ITN). Jest zakażeniem szpitalnym, które rozwija się co najmniej po 48 godzinach od rozpoczęcia mechanicznej wentylacji i przebiegającym ze zmianami naciekowymi w płucach. VAP jest obciążone wysoką śmiertelnością. W oddziałach ITN dotyczy głównie pacjentów urodzonych przedwcześnie, w ciężkim stanie klinicznym, często z towarzyszącą patologią układu oddechowego (RDS, CLD). Najczęściej w tej grupie pacjentów występuje późna postać VAP (powyżej 4 powyżej 4 doby mechanicznej wentylacji). Wśród czynników etiologicznych dominują gronkowce koagulazo-ujemne (CNS) oraz antybiotkooporne pałęczki Gram-ujemne (GNB). Kolonizacja bakteryjne dróg oddechowych, czas mechanicznej wentylacji, stan kiniczny pacjenta, intubacja są najważniejszymi czynnikami ryzyka VAP. Rozpoznanie jest trudne, opiera się na kryteriach klinicznych, laboratoryjnych, radiologicznych. Wystąpienie 2 z co najmniej 3 objawów, takich jak gorączka, leukocytoza, obecnosć ropnej wydzieliny w tchawicy potwierdza diagnostyka inwazyjna, w oparciu o metody bronchoskopowe umożliwiające także pobranie włąściwego materiału do badania morfologicznego i mikrobiologicznego (pobranie wydzieliny z błony śluzowej oskrzeli przy użyciu osłoniętej szczoteczki, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe). W przypadku posiewów ilosciowych za dodatni wynik uznaje się obecność 10**3 bakterii/ml ...

  Streszczenie angielskie: Pneumonia is the most common complication of ventilation and mechanical support of breathing at NICU. Ventilatorassociated pneumonia is a pulmonary nosocomial infection that occurs after at least 48 hours of mechanical ventilation. VAP is the leading cause of death from nosocomial infections. At NICU premature infants, newborns with severe injuries; most often with RDS, CLD are predicted to developing VAP. In this population the most common is late-onset VAP (occuring 4 days of mechanical ventilation). The etiology of VAP is commonly caused by Staphylococcus coagulase-negative (CNS) and Gram-negative bacilli (GNB). Respiratory tract colonisation, duration of mechanical ventilation, severity of patient's diesease, intubation are the important risk factors of VAP. The diagnosis is difficult and usually relies on a combination of clinica, microbiological and radiographic criteria. The diagnosis is established when at least three of the following criteria were met: increasing rectal temperature, increasing blood leucocytosis, purulence in tracheal aspirates and new or progressive infiltrate on the chest radiograph. VAP is also diagnosed by invasive methods as bronchoscopic sampling (protected-specimen brush, bronchoalveolar lavage). Positive quantitative culture of a sample secretions obtained by PSB cutoff point 10**3 cfu/ml or BAL 10**5 cfu/ml. Optimal methods of prevention and treatment VAP are connected with prevention of nosocomial infections, processes of ...


  77/110

  Tytuł oryginału: Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia
  Autorzy: Dudek Wojciech, Hanke Wojciech, Kieć-Świerczyńska Marta, Krakowiak Anna, Pałczyński Cezary, Walusiak Jolanta, Wągrowska-Koski Ewa, Wittczak Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Pałczyński Cezary (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera 2002, 213, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Kliniczna Medycyna Pracy
  Sygnatura GBL: 736,082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia


  78/110

  Tytuł oryginału: Pathophysiology of ageing.
  Autorzy: Knapowski J[an], Wieczorowska-Tobis K[atarzyna], Witowski J[anusz]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.135-146, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Ageing is characetrized by a gradual decline in organ functional reserves which reduces the ability to maintain homeostasis under conditions of stress. Introduction of cell culture and molecular biology techniques has provided new experimental tools for the analysis of ageing at the molecular level. During ageing progressive degeneration of cells and loss of regenerative capacity are enhanced and with time the alternations caused by them ultimately lead to death. In this paper teh current knowledge of the mechanisms of ageing is summarized.


  79/110

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy insulinozależnej (typ 1) u dzieci i młodzieży - zasady podstawowe oraz postępy w terapii i kontroli wyrównania metabolicznego.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.322, 324-328, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł poświęcony jest podstawowym zasadom leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Zwrócono uwagę na postępy w insulinoterapii (m.in. nowe rodzaje insulin, leczenie metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CSII). Odpowiednio prowadzona samokontrola (nowoczesne glukometry) oraz nowe metody monitoringu glikemii (CGMS) sprzyjając uzyskaniu dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podkreślono rolę jaką pełni specjalistyczny ośrodek diabetologii dziecięcej w edukacji i kompleksowej opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.


  80/110

  Tytuł oryginału: Nicergolina w leczeniu chorych po lekkim udarze niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł angielski: Nicergoline in the treatment of patients after a mild ischaemic stroke.
  Autorzy: Piłkowska Ewa, Jakubowska Teresa, Witkowska Karyna, Kulczycki Jerzy
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1075-1085, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 25 osób, z ogniskowymi objawami neurologicznymi i deficytami neuropsychologicznymi po przebyciu lekkich udarów mózgu, podawano nitroglicerynę (Adavin - w dawce 60 mg/dz) versus placebo, w podwójnie ślepej próbie krzyżowej (3 + 3 miesiące). Chorzy byli obserwowani ambulatoryjnie oraz trzykrotnie poddawani badaniom kontrolnym neuropsychologicznym przy użyciu baterii testów (PPL, AVLT, test Bentona, test Bourdona i test powtarzania cyfr). Po zakończeniu próby stwierdzono, że zarówno objawy neurologiczne (w tym szczególnie zaburzenia móżdżkowe), jak i deficyty neuropsychologiczne (głównie trudności w koncentracji uwagi i zaburzenia czynności manipulacyjnych) wycofywały się szybciej po podawaniu nitrogliceryny niż placebo. W czasie leczenia nicergoliną nie odnotowano żadnych objawów niepożądanych i nie odnotowano żadnych objawów niepożądanych i nie zauważono wpływu leku na wartość ciśnienia krwi.

  Streszczenie angielskie: 25 patients with neurological and neuropsychological deficits after a mild ischemic stroke were treated with nicergoline (Advin 60 mg/d) versus placebo in a double blind crossover trial (3 and 3 months). The patients were examined repeatedely by a neurological and a neuropsychologist using a battery of tests (PPL, AVLT, Benton and Bourdon test, number-repetition test). On complementation of the trial the improvement of neurological signs (mainly cerebellar deficits) and neuropsychological impairments (in particular of attention manual manipulation difficulties) was found too be more marked after the period of nitrogliceryne treatment than after placebo. No drug-dependent side effects - including the influence on blood pressure - were group treated.


  81/110

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia wybranych cytokin w surowicy krwi i płynie owodniowym w porodzie przedwczesnym i o czasie powikłanym przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego : praca doktorska
  Autorzy: Witczak Magdalena, Czajka Ryszard (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  82/110

  Tytuł oryginału: Złoty standard w leczeniu przepuklin pachwinowych
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Iwanowski Wojciech, Leśniak Stanisław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.140-146, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  83/110

  Tytuł oryginału: " Uncut Roux" - nowy sposób rekonstrukcji przewodu pokarmowego po gastrektomii oraz częściowej resekcji żołądka
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.166-168, bibliogr. 5 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  84/110

  Tytuł oryginału: Ocena refluksu jelitowo-przełykowego oraz żołądkowo-przełykowego u pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka oraz górnej resekcji
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.169-175, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  85/110

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków - czynniki ryzyka.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Pleskaczyńska Agata, Czech-Kowalska Justyna, Janowska Joanna, Witwicki Jacek M., Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.7-10, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich lat wraz z liczbą uratowanych przedwcześnie urodzonych dzieci rośnie częstość występowania jednego z poważniejszych powikłań wcześniactwa - retinopatii wcześniaków. W Polsce jest to druga co do częstości przyczyna ślepoty lub znacznego pogorszenia widzenia. Autorzy przedstawiają najistotniejsze czynniki ryzyka tej choroby, zwracając uwagę na opiekę prenatalną, czynniki związane z intensywną terapią nowroodka i na wpływ czynników wzrostu na niedojrzałą siatkó kę.

  Streszczenie angielskie: Improved survival rates for premature infants are associated with an increase of the incidence of retinopathy of prematurity (ROP). This disease remains the second cause of chldhood blindness and vsual impairment in Poland. Authors provide a strong association between prenatal care, intensive care of the newborn, vascular growth factors and the risk of retinopathy of prematurity.


  86/110

  Tytuł oryginału: Significance of chromosomal markers in the diagnosis of mantle cell lymphoma (MCL).
  Autorzy: Woroniecka Renata, Pieńkowska-Grela Barbara, Grygalewicz Beata, Rygier Jolanta, Witkowska Anna, Rymkiewicz Grzegorz, Jarosińska-Romejko Joanna
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (4) s.545-553, il., tab., bibliogr. s. 552-553
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: According to the REAL/WHO classification, the diagnosis of mantle cell lymphoma (MCL) should be based on clinical, histopathological, immunological and cytogenetic or molecular data. This study is based on 13 cases, which were initially diagnosed as MCL with the use of conventional cytogenetic method and fluorescent in situ hybridization (FISH). MCL is associated with a specific cytogenetic aberration t(11;14)(q12;q32). The chromosomal analyses confirmed the MCL diagnosis in four cases. A neartetraploid cell line and two copies of t(11;14) were observed in three cases. These results correspond with a blastoid variant of MCL, accompanied by aggressive course and poor prognosis. The presence of karyotype with t(11;14) as the sole anomaly predicts an intermediate clinical outcome. Six patients had normal karyotypes, which is characteristic for the typical form of MCL, associated with a better prognosis. In this study we show that detection of chromosomal abnormalities is useful in diagnosis of MCL and has some prognostic significance.


  87/110

  Tytuł oryginału: Otępienie wywołane odkładaniem się złogów alfa-synukleiny.
  Tytuł angielski: Dementia with Lewy bodies.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Ciebiada Maciej, Witusik Andrzej, Wierzbiński Piotr, Górski Paweł
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.223-235, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa kumulacja biłek w ośrodkowym układzie nerwowym jest najważniejszą przyczyną chorób neurodegeneracyjnych. Ciałka Lewy'ego są złogami złożonymi głównie z białka synukleiny odpowiedzialnymi za powstawanie chorób Parkinsona i otępienia z ciałkami Lewy'ego. Jest ono uważane za drugą co do częstości przyczynę otępień. Złogi złożone z synukleiny spotyka się również w zaniku wieloukładowym. Otępienie z ciałami Lewy'ego charakteryzuje się deficytami uwagi, charakterem czołowo-podkorowym, obecnością halucynacji wzrokowych, objawami pozapiramidowymi i fluktuacjami funkcji poznawcznych. W leczeniu tego otępienia lekami z wyboru są inhibitory acetylocholinoesterazy.

  Streszczenie angielskie: Abnormal accumulation and dysfunction of synaptic proteins play an important role in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Lewy bodies, the fibrous portion of which contains the protein ŕ-synuclein, can be neurotoxic, analogous to the proposed toxicity of amyloid plaques in Alzheimer disease. Lewy bodies are found in degeneration of the brain stem and cortical neurons in Parkinson's disease and in dementia with Lewy bodies, which is the second most common cause of cognitive impairment in patients with dementia. Recent studies have shown that Lewy bodies are also present in multiple system atrophy. Dementia with Lewy bodies is characterised by attentional deficits, frontal-subcortical dysfunction, visual hallucinations, Parkinsonism, and fluctuation of cognition. Dementia with Lewy bodies is amenable to treatment with cholinesterase inhibitors.


  88/110

  Tytuł oryginału: Mutacje w mitochondrialnym DNA jako czynnik ryzyka rozwoju otępinia - nowy paradygmat.
  Tytuł angielski: Mitochondrial DNA mutation as a risk factor of dementia - a new paradigm.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Witusik Andrzej, Górski Paweł
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.259-269, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mitochondria pełnią kluczową rolę w metabolizmie energetycznym komórki. Wytwarzają ATP dzięki procesowo fosforylacji oksydatywnej. Organelle te pełnią również kluczową rolę w indukowaniu programowanej śmierci komórki (apoptozy). Mitochondria zawierają własny mitochondrialny DNA, który replikuje się niezależnie od DNA jądrowego. Punktowe mutacje w mitochondrialnym DNA, który jest szczególnie narażony na stres oksydacyjny, są jedną z przyczyn otępienia. Mutacje w mitochondrialnym DNA pociągają za sobą wzrost wytwarzania reaktywnych postaci tlenu przez enzymy łańcucha oddechowego. Nadmiar reaktywnych postaci tlenu indukuje apoptozę zależną od mitochondriów, indukuje proces peroksydacji lipidów i spryzja agregacji i odkłądaniu się złogów białek typowych dla otępień. Wymienione procesy doprowadzają do rozwoju otępień.

  Streszczenie angielskie: Mitochondria have a pivotal role in cell metabolism, being the major site of ATP production via oxidative phosphorylation. They have a critical role in apoptotic cell death; and they also contribute to human gentics since mitochondria have a functional genome separate from that of nuclear DNA. Recent observations suggest that the accumulation of point mutations of mitochondrial DNA may be important in the pathogenesis of demantia. THe increasing formation and release of reactive oxygen species by failed respiratory chain enzymes induces lipid peroxidation process, apoptosis and subsequent cell death, and promotes protein aggregation and accumulation in the central nervous system. These changes induce neurodegenration of brain and promote progress of dementia.


  89/110

  Tytuł oryginału: Przyczyny niepowodzeń w operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Czarnecki Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.285-291, il., tab., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  90/110

  Tytuł oryginału: Odległe powikłania po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Turek Jakub, Malinowski Maciej, Leśniak Stanisław, Maszkowski Mariusz, Banaszek Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  91/110

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjne po zabiegach w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Malinowski Maciej, Czarnecki Krzysztof, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.391-395, il., bibliogr. 10 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  92/110

  Tytuł oryginału: Nowy algorytm leczenia ostrego zapalenia trzustki - doniesienie wstępne
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz, Wodarczak Paweł, Malinowski Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.431-437, tab., bibligor. 21 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  93/110

  Tytuł oryginału: Żywienie dojelitowe po rozległych operacjach
  Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Zawada Tomasz, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Włodarczak Paweł
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.478-482, tab., bibliogr. 37 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  94/110

  Tytuł oryginału: Profesor dr hab. med. Leszek Przybył (1925-2002).
  Autorzy: Witczak Włodzimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1133-1134
  Sygnatura GBL: 313,501

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Przybył
 • Leszek 1925-2002


  95/110

  Tytuł oryginału: Klinika i diagnostyka zakażeń wirusem Epsteina-Barr (EBV).
  Autorzy: Witkowska-Vogtt Ewa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.25-33, il., tab., bibliogr. 18 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  96/110

  Tytuł oryginału: Analiza wartości wskaźników stanu higieny API i krwawienia dziąseł SBI u pacjentów młodocianych stosujących indywidualny program profilaktyczny.
  Tytuł angielski: Oral care indices (API, SBI) in young participants of a caries prophylaxis program.
  Autorzy: Witt-Pawlowski Katharina
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.381-393, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  97/110

  Tytuł oryginału: Wybrane polimorfizmy w genach TNF-ŕ i PC-1 a przedcukrzycowe cechy ilościowe w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: TNF-ŕ and PC-1 gene polymorphisms and prediabetic quantitative traits in the Polish population.
  Autorzy: Wanic Krzysztof, Małecki Maciej, Klupa Tomasz, Witek Przemysław, Kozek Elżbieta, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.888-891, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą o złożonym podłożu. Na jej patogenezę składają się zaburzenia wydzielania insuliny i insulinooporność, które powstają w wyniku działania czynników genetycznych i środowiskowych. Celem badania była ocena wpływu polmorfizmów w genach TNF-ŕ i PC-1 na rozwój insulinooporności tkankowej w grupie osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 2. Metodyka: Do badania włączono 60 osób (32 mężczyzn i 28 kobiet) z prawidłową tolerancją glukozy. Wykonano u nich test doustnego obciążenia glukozą wraz z pomiarem stężenia insuliny na czczo oraz w 30 i 120 min. testu. Pozwoliło to na ocenę pośrednich wskaźników insulinooporności. U wszystkich osób przeprowadzono genotypowanie 2 polimorfizmów w genach inhibitorach działania insuliny: -308G/A w promotorze genu TNF-ŕ oraz K121Q genie PC-1. W projekcie zastosowano technikę zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment lenght polymorphism-RLFP). Wyniki: Grupa homo- i heterozygotycznych nosicieli allelu A w pozycji - 308 promotora genu TNF-ŕ cechowała się wyższym poziomem insuliny w 120 min. doustnego testu obciążenia glukozą w porównaniu do nosicieli genotypu GG (44,77 ćl/ml; SD 40,4 vs. 26,82; SD 19,9; p = 0,04) oraz wyższym współczynnikiem przyrostu insuliny do glukozy w pierwszych 30 min. doustnego testu obciążenia glukozą (35,4; SD 21,5 vs. 22,6; SD 21,5; p = 0,03). Ponadto u homozygotycznych i heterozygotycznych nosicieli allelu Q w miejscu aminokwasowym 121 genu ...

  Streszczenie angielskie: Background: Genetics and environmental factors play a role in the pathogenesis of the complex disease, type 2 diabetes mellitus. Two major pathophysiological defects coexist in this disease: impairment of insulin secretion by á-cells and decreased insulin sensitivity in peripheral tissues. The aim of the study was to examine whether two polymorphisms: the-308G/A substitution in the promoter region of TNF-ŕ gene and the K121Q aminoacid variant of the PC-1 gene; influence insulin resistance in individuals with positive family history of type 2 diabetes mellitus. Methods: Sixty individuals were included into this study: 28 women and 32 men, all of them with normal glucose tolerance. Insulin and glucose serum levels were assessed during the OGTT on fasting and at 30 and 120 minutes. Secondary indices of insulin resistance were calculated based on these measurements. Genotyping of the both examined polymorphism was performed using the restriction fragment lenght polymorphism method (RFLP). Results: Homozygous and heterozygous carries of the A allele in position - 308 of the TNF-ŕ gene promoter showed higher plasma insulin levels at 120 min OGTT versus GG carries (44.77 ćl/ml; SD 40.4 vs. 26.82; SD 19.9; p = 0,04) and a higher ratio of the 30 min increment in insulin to the 30 min increment in glucose (354; SD 21.5 vs. 22.6: SD 21.5; p =0.03). In addition, homo- and heterozygous carriers of the Q allele at residue 121 of the PC-1 gene showed higher plasma glucose levels at ...


  98/110

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowe IPS Empress 2 - kliniczne postępowanie przygotowawcze.
  Autorzy: Witek Paweł, Gronkiewicz Krzysztof, Majewski Adam
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.12-15, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Różnorodność materiałów stosowanych do odbudowy utraconych tkanek twardych zęba stwarza duże możliwości kliniczne, a równocześnie pewne dylematy. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania opisano właściwości materiałów najczęściej wykorzystywanych w tym celu w praktyce stomatologicznej. Przedstawiono kliniczne etapy przygotowawcze wykonawstwa w ceramicznych wkładów koronowych: zasady opracowania ubytku oraz techniki wykonania wycisków.


  99/110

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
  Opracowanie edytorskie: Milanowski Andrzej (Oprac.), Pogorzelski Andrzej (oprac.), Orlik Teresa (oprac.), Piotrowski Robert (oprac.), Walkowiak Jarosław (oprac.), Skorupa Wojciech (oprac.), Witt Michał (oprac.), Latoś Tadeusz (oprac.), Żebrak Jerzy (oprac.), Nowakowska Anna (oprac.), Sands Dorota (oprac.), Mazurczak Tadeusz (oprac.), Majka Lucyna (oprac.), Minarowska Alina (oprac.), Socha Jerzy (oprac.).
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.600, 602, 604-612, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesną klasyfikację mukowiscydozy, zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia chorych. Podano zasady opieki ambulatoryjnej i szpitalnej w ośrodkach specjalistycznych i referencyjnych.


  100/110

  Tytuł oryginału: Akwaporyny - specyficzne komórkowe kanały wodne - w nerkowej regulacji gospodarki wodnej.
  Tytuł angielski: Aquaporin water channels in water balance regulation in the kidney.
  Autorzy: Książek Krzysztof, Witowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1013-1017, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Akwaporyny stanowią rodzinę małocząsteczkowych, przezbłonowych kanałów wodnych, odpowiedzialnych za wybiórczy transport wody przez błony komórkowe. Odkrycie akwaporyn pozwoliło wyjaśnić mechanizm niezwykle efektywnej resorpcji wody w nerce i jej regulację przez wazopresynę. W nerkach występuje co najmniej 7 typó akwaporyn, zlokalizowanych w różnych częściach nefronu. AQP1 dominuje w nabłonku cewki bliższej i ramienia zstępującego pętli Henlego, natomiast AQP2, AQp3 i AQP4 wytstępują w nabłonku cewki zbiorczej. Szczególną rolę w procesie zagęszczania moczu pełni AQP2, która jest regulowana przez wazopresynę. W stanach zaburzonego bilansu wodnego obserwuje się znaczne zmiany w rozmieszczeniu i funkcji nerkowych akwaporyn. Zmniejszona ekspresja akwaporyn. Zmniejszona ekspresja akwaporyn towarzyszy zaburzeniom zagęszczania moczu i poliurii w różnych formach moczówki prostej i niewydolnosci nerek. Podwyższony poziom nerkowych akwaporyn stwierdza się natomiast w stanach przebiegających z nadmierną retencją wody, np. w niewydolności krążenia, marskości wątroby i zespole nieprawidowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Poznanie struktury i funkcji akwaporyn może mieć zatem istotne znaczenie w terapii zaburzeń gospodarki wodnej ustroju.

  Streszczenie angielskie: The aquaporins (AQP) are a family of small transmembrane water channels. THe discovery of AQP has provided insight into molecula mechanisms underlying renal water absorptio and its regulation by vasopressin. Seven types of AQP have been identified in the kidney. AQP1 has been localized in the proximal tubule and descending thin limb, while AQP2, AQP3, and AQP4 are expressed inthe collecting duct. Of these isoforms, AQP2 expression and intracellular trafficking is tightly regulated by vasopressin. Decreased expression of renal AQP has been detected in several disorders associated with polyuria and impaired ability to concentrate urine, as exemplified by nephrogenic diabetes insipidus or renal failure. In contrast, increased expression of AQQP is seen in conditions leading to water retention, such as congestive heart failure, liver cirrhosis, and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone seceretion. Thus, the understanding of molecular structure and function of aquaporins may have important implications for therapy of water balance disorders.


  101/110

  Tytuł oryginału: Destrukcyjne działanie wolnych rodników w błonach komórkowych. Ochronna rola witaminy E.
  Tytuł angielski: The destructive action of free radicals on the biological membranes. The protective role of vitamin E.
  Autorzy: Witkowski Stanisław
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.922-928, il., bibliogr. 29 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The protective role of vitamin E in terms of scavenging of free radicals, stabilisation of membranes, and modulation of activity of numerous enzymes was considered.


  102/110

  Tytuł oryginału: Comparative diagnostic value of the breath test and the urine test with 14C-urea in the detecion of the Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Jung Aleksandra, Wasilewska-Radwańska Marta, Kuc Tadeusz, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.21-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Among 92 patients with chronic gastritis we conducted a synchronous diagnosis of the Helicobacter pylori (H. pylori) infection using a culture and a serological test (IFP), in conjunction with breath and urine tests involving 14C-urea (BTU-C14 and UTU-C14). The infection was confirmed by isolation in 71 persons (77.2 p.c.), the presence of specific IgG in the blood serum was found in 75 (81.5 p.c.). In comparison, the BTU-C14 indicated a group of 77 people (83.7 p.c.) as ifnected, and the UTU-C14 a group of 76 (82.6 p.c.). In order to determine the diagnostic value (sensitivity, specificity and efficiency) of the latter tests, the results were compared with those of the culture and of the serological tests. It was found that the BTU-C14 test used showed a 100 p.c. sensitivity, a 89.5 p.c. specificity and a 97.9 p.c. efficency. The UTU-C14 test showed a 100.0 p.c. sensitivity, a 94.4 p.c. specificity and a 98.9 p.c. efficiency in the detection of the H. pylori infection.


  103/110

  Tytuł oryginału: Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy.
  Tytuł angielski: Atypical course of the Leśniowski-Crohn disease as a tumor of the kidney and colon.
  Autorzy: Kierzkiewicz Maciej, Dutkiewicz Sławomir, Małek Władysław, Witeska Alojzy, Rydzewska Grażyna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.72-75, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki, nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna u 74-letniego mężczyzny, chorującego na cukrzyce i nadciśnienie tętnicze. Pacjent pierwszy raz był hospitalizowany z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego. W procesie diagnozowania wykryto guz nerki lewej naciekający okrężnicę (USG i CT). Zastosowano leczenie operacyjne (nefrektomia i hemicolectomia - lewostronne). W badaniu histopatologicznym stwierdozno chorobę Leśniowskiego-Crohna. W dalszym przebiegu choroby stwierdzono guz okrężnicy z przerzutem do wątroby, co wymagało kolejnego usuniecia fragmentu okrężnicy z klinową resekcją prawego płata wątroby. Następnym powikłaniem była przetoka jelitowo-skórna, spowodowana częściowa resekcją jelita i ropień międzypętlowy z zaburzeniami białkowo-elektrolitowymi. Chory w czasie niespełna dwóch lat był operowany cztery razy. Obecnie jego stan jest stabilny. Pozostaje pod kontrolą poradni gastrologicznej.

  Streszczenie angielskie: We present a rare and atypical course of Leśniowski-Crohn disease in a 74-years old man suffering of diabetes mellitus and arterial hypertension. The patient was admitted to the hospital due to bleeding of the digestive tract. Imagine examinatins (USG, CT) diagnosed tumor of the left kidney infiltrating colon. Surgical treatment, e.g. left nephrectomy with left hemicolectomy, was performed. Pathological examination showed Leśniowski-Crohn disease. In the later course of the disease a colonic tumor was diagnosed with liver metastasis. The patient underwent resection of the colon with the tumor and wedge resection of the right liver lobe with metastasis. Next complications were enterocutaneous fistula due to colonic resection, and interintestinal abscess with albuminous and electrolyte disorders. The patient underwent four operations during less than two years. Right now the patients status is stabile. He has been staying still under control of gastrologic outpatient clinic.


  104/110

  Tytuł oryginału: Korony ceramiczne bez udziału podbudowy metalowej.
  Autorzy: Witek Paweł, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.12-16, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili etapy wykonawstwa koron jednolicie porcelanowych. Zęby filarowe pod uzupełnia całoceramiczne preparowane są ze schodkiem. Ze względu na duże zalety estetyczne, uzupełnienia tego typu wykonuje się najczęściej w przednim odcinku łuku zębowego. Korony protetyczne bez podbudowy metalowej dzięki optymalnej przezierności i transparencji zapewniają jak najlepszy efekt kosmetyczny.


  105/110

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy typu 1 (insulinozależnej) u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Witkowski Daniel, Piontek Elżbieta
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.50-58, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  106/110

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej - wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy.
  Autorzy: Perendyk Jerzy, Laskus-Perendyk Agnieszka, Witer Grzegorz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 2 s.27-29, tab., bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady kwalifikacji pacjentów do wykonywania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym oraz niezbędne wymagania sprzętowe i lokalowe, aby można było prowadzić te zabiegi w warunkach prywatnej praktyki ambulatoryjnej.


  107/110

  Tytuł oryginału: A rare case of Wegener's Granulomatosis localized in genitals.
  Autorzy: Witczak Władysław, Szubstarski Franciszek, Zwolski Dariusz, Kot Krzysztof, Łoza Magdalena, Oworuszko Danuta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.250-253, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Wegener's Grannulomatosis is a multiogran disease. It includes angiitis, focal necrosis and specific granuloma in tissues and organs involved. The clinical manifestation mainly comprises symptoms from respiratory tract and kidneys. Wegener's Granulomatosis is rarely localized in genitals. Case report: The case report a fifty one-year-old woman with multiorgan localization Wegener's Granulomatosis, including genitals. The patient was hospitalized because of bleeding from reproductive organs and other complaints lasting for a year. Histopathological examination of numerous sections of uterine cervix and mucous nasal membrane allowed diagnosis. Conclusions: In case of erosive and ulcerative lesions in genitals the diagnosis of Wegener's Granulomatosis should be taken into consideration and numerous deep section should be taken for histopathological examinations.


  108/110

  Tytuł oryginału: Metody kliniczno-laboratoryjne wykonawstwa ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost.
  Autorzy: Witek Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.25-29, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Estetyczne wzmocnienie struktur tkanek twardych zębów po leczeniu endodontycznym jest możliwe przy zastosowaniu ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost. Cyrkonowe rdzenie Cosmopost można zastosować w metodzie bezpośredniej przy niewielkim uszkodzeniu zrębu koronowego. Natomiast przy znacznym ubytku tkanek twardych wskazana jest jedna z metod kliniczno-laboratoryjnych, które w niniejszym artykule przedstawiono.


  109/110

  Tytuł oryginału: Metoda bezpośrednia wykonawstwa ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost.
  Autorzy: Witek Paweł
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.11-14, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ceramiczne wkłady koronowo-korzeniowe są alternatywną metodą wzmacniania struktur tkanek twardych zębów po leczeniu endodontycznyn z możliwością uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Dokładnie przedstawiono netodę kliniczną wykonawstwa ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych Cosmopost o rdzeniu z tlenku cyrkonu.


  110/110

  Tytuł oryginału: Analiza porodów wśród niepełnoletnich dziewcząt w mieście Poznaniu w latach 1996-2001.
  Tytuł angielski: Analysis of underage births among girls in the city of Poznań in 1996-2001.
  Autorzy: Stawińska-Witoszyńska Barbara, Wiewiórowska Małgorzata, Witoszyński Sławomir, Polaszewski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.476-481, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zjawiskami demograficznymi charakterystycznymi dla populacji poznańskiej są ujemny przyrost naturalny, spadek dzietności kobiet i zmiany w strukturze wieku rodzących (pierwsze dziecko rodzą kobiety coraz starsze). Mamy również do czynienia z przypadkami ciąż niepełnoletnich dziewcząt, emocjonalnie niedojrzałych i nieprzygotowanych do pełnienia roli matki. Celem pracy była analiza porodów niepełnoletnich dziewcząt poznańskich oparta na dokumentacji medycznej Odziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z lat 1996-2001. W badaniach uwzględniono dane dotyczące matek - wiek, czas trwania ciąży, wywiad położniczy, sposób ukończenia porodu, przyczyny hospitalizacji ciężarnych, oraz noworodków - liczba urodzonych dzieci, ich masa urodzeniowa i stan noworodka w skali Apgar. W badanym okresie czasu odsetek porodów nieletnich stanowił 2,3 proc. ogółu porodów. Wśród rodzących przeważały 17-latki (60,4 proc.), z których 15 stanowiły wieloródki po jednym porodzie. Tylko jedna nieletnia urodziła bliźnięta. Największy odsetek porodów odbył się siłami natury (75,3 proc.) i za pomocą cięcia cesarskiego (20,9 proc.), między 38 a 42 tygodniem ciąży, tak jak w całej populacji rodzących. Główne przyczyny hospitalizacji dziewcząt w czasie ciąży stanowiły: zagrażający poród przedwczesny, nadciśnienie indukowane ciążą i nieprawidłowe położenie płodu. W badanym okresie czasu nieletnie urodziły 241 dzieci (jedno martwo urodzone). Większość noworodków miało masę urodzeniową w przedziale 2500-3999 gramów. W 10 przypadkach stan noworodka oceniano jako ciężki i bardzo ciężki.

  Streszczenie angielskie: Negative natural increase in the population, decrease of total fertility rate, as well older age of first pregnancy are characteristic phenomena for the population of Poznań. At the other end of the spectrum there are cases of underage pregnancies where young mothers are emotionally immature and unprepared to act as a mother. An analysis of underage deliveries based on medical notes was conducted in Gynecological/Obstetric Ward in District General Hospital in the years 1996-2001. In the research fallowing factors were considered: duration of the pregnancy, maternal age, reasons for admission of parturient as well as neonatal Apgar score, birth weight and number of children delivered. Out of all deliveries there were 2,3 p.c. of underage deliveries in the period studied. Amongst the parturients the majority (60.4 p.c.) were 17 years old and 15 of them were multipars who already delivered one baby in the past. There was only one case of twins. 75,3 p.c. were normal deliveries, 20.9 p.c. cesarean section - both between 38-42 gestational weeks as within the population of all parturients. Main reasons for admissions were: the risk of premature labour, PIH, foetal malposition. There were 241 underage deliveries with one stillbirth. The weight of the majority of the newborn fell between 2500 - 3999 g. In 10 cases the condition of the newborn was considered serious and very serious.

  stosując format: