Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WISZNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 9: Fizyka medyczna
Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), Nałęcz Maciej (przedm.), Pawlicki Grzegorz (red.), Pałko Tadeusz (red.), Golnik Natalia (red.), Gwiazdowska Barbara (red.), Królicki Leszek (red.).
PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT 2002, XIII, [15], 596 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,581


2/9

Tytuł oryginału: Zatorowość płucna po operacjach żylaków kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Pulmonary embolism after surgery of varicose veins of the lower limbs.
Autorzy: Wisławski Sławomir, Wiszniewski Adam, Szczepanik Andrzej Bogusław, Meissner Alfred Jerzy
Opracowanie edytorskie: Rybak Zbigniew (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.971-978, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania zatorowości płucnej po operacji żylaków kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy 1217 chorych operowanych metodą Bacocka w latach 1980-2000 z powodu żylaków kończyn dolnych. Zabiegi wykonano na 1787 kończynach. Wyniki. U 2 (0,16 proc.) chorych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym stwierdzono kliniczne objawy masywnej zatorowości płucnej przebiegającej z ostrą niewydolnościa krążeniowo-oddechową. W jednym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdzono badaniem scyntygraficznym płuc. Obu chorych przed operacją zaliczono do grup niskiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U żadnego z nich nie stwierdzono w badaniu flebograficznym i ultrasonograficznym pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. W obu przypadkach zastosowano ciągły, dożylny wlew heparyny, a następnie heparyny drobnocząsteczkowe. Leczenie przeprowadzono z dobrym ostatecznym wynikiem klinicznym. W okresie pooperacyjnym u żadnego chorego nie obserwowano powikłań krwotocznych. Wniosek. Przedstawione przypadki występowania zatorowaości płucnej, jako wczesnego powikłania u chorych po operacji żylaków kończyn dolnych, wskazują na konieczność indywidualnej, przedoperacyjnej oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego oraz konieczność wdrożenia odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.


  3/9

  Tytuł oryginału: Heparyny drobnocząsteczkowe i heparyna niefrakcjonowana w profilaktyce przeciwzakrzepowej po operacjach wytwórczych na układzie tętniczym.
  Tytuł angielski: Low molecular weight and unfractionated heparins in the prevention of deep vein thrombosis after arterial reconstruction.
  Autorzy: Wiszniewski Adam, Misiak Andrzej, Meissner Alfred Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Cencora Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.979-990, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz powikłań krwotocznych po operacjach wytwórczych na aorcie i tętnicach kończyn dolnych u chorych, u których stosowano farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem heparyny niefrakcjonowanej (HN) lub heparyn drobnocząsteczkowych (HD). Materiał i metodyka. Badaniem objęto grupę 207 chorych, u których wykonano rekonstrukcyjne operacje naczyniowe na układzie tętniczym z powodu zmian miażdżycowych w przebiegu niedokrwienia kończyn dolnych (pacjenci z II i III stopniem niedokrwienia wg klasyfikacji Fontaine'a). U 103 chorych w okresie okołooperacyjnym stosowano farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem HN (Grupa I), u 104 chorych HD (grupa II). Rozpoznanie tętniczego lub żylnego powikłania zakrzepowo-zatorowego oraz małych i dużych powikłań krwotocznych ustalano na podstawie badania klinicznego i ultrasonograficznego, wykonywanych przed i w ciągu 7-10 dni po operacji. Wyniki. W okresie pooperacyjnym u 207 operowanych chorych, u których zastosowano profilaktykę przeciwzakrzepową z użyciem HN i HD nie stwierdzono i nie wykryto zakrzepicy żył głęgokich. U jednego chorego (0,48 proc.) (HN) wystąpił śmiertelny zator tętnicy płucnej. Zawał mięśnia sercowego wystąpił u 2 chorych (0,96 proc.) (1 pacjent HN, 1 pacjent HD). Zakrzepicę w protezie lub operowanej tętnicy we wczesnym okresie pooperacyjnym stwierdzono u 8 chorych, tj. 3,85 proc. (3 pacjentów HN 5 pacjentów HD, p 0,05). Duże powikłania krwotoczne, tj. krwawienie z rany w pierwszej dobie pooperacyjnej i powstanie krwiaka...


  4/9

  Tytuł oryginału: Przedoperacyjna ocena indywidualnego stopnia ryzyka zakrzepowego u chorych z żylakami kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Preoperative assessment of individual thrombotic risk levels in patients with varicose veins of the lower limbs.
  Autorzy: Wiszniewski Adam, Meissner Alfred Jerzy, Jaśkowiak Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.991-1002, tab., bibliogr. 37 poz. + bibliogr. 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie modelu oceny indywidualnego stopnia ryzyka u chirurgicznych chorych. Materiał i metodyka. Ocenę stopnia ryzyka zakrzepowego przeprowadzono u 100 chorych z żylakami kończyn przed operacją wyknywaną metodą Babcocka. W modelu zawarto 37 czynników ryzyka zakrzepowego uzależnionego od czynników związanych z indywidualnymi cechami chorego, rodzaju operacji i znieczulenia, chorób podstawowych, chorób współistniejących i przebytych, czynników hematologicznych, genetycznych, metabolicznych. Chorych kwalifikowano do niskiego, umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego stopnia ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Wyniki. 2 proc. chorych zaliczono do grupy o bardzo wysokim stopniu, 19 proc. chorych do grupy wysokiego stopnia, 67 proc. chorych do umiarkowanego i 12 proc. chorych do niskiego stopnia ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U chorych z bardzo wysokim stopniem ryzyka stosowano w okresie okołooperacyjnym profilaktykę z heparyną drobnoczasteczkową, z masażem pneumatycznym lub pończochami uciskowymi o stopniowanym ucisku. U chorych z wysokim stopniem zastosowano heparynę drobnocząsteczkową oraz pończochy o stopniowanym ucisku, u chorych ze stopniem umiarkowanym heparynę drobnocząsteczkową, a u chorych z niskim stopniem stosowano znieczulenie przewodowe i wczesne uruchamianie. U omawianych chorych w okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowaych. Wnioski. 1. Zastosowanie modelu-ankiety pozwoliło na ustalenie indywidualnego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych operowanych z powodu żylaków kończyn...


  5/9

  Tytuł oryginału: Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych.
  Tytuł angielski: Superficial thrombophlebitis.
  Autorzy: Wiszniewski Adam, Meissner Alfred J.
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.34-38, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Superficial thrombophlebitis is a common disease which, because of the complaints and possible complications, requires appropriate treatment. Recent studies revealed that in some cases it may be complicated by deep vein thrombosis and pulmonary thromboembolism. It has been suggested that surgical intervention is indicated in some cases of superficial thrombophlebitis. The article discusses risk factors of the diseases, its diagnosis abd treatment, including iatrogenic cases.


  6/9

  Tytuł oryginału: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Andziak Piotr (red.), Noszczyk Wojciech (red.), Kwaśniewski Aleksander (przedm.), Buzek Jerzy (przedm.), Płażyński Maciej (przedm.), Grześkowiak Alicja (przedm.), Glemp Józef Kardynał (przedm.), Opala Grzegorz (przedm.), Wiszniewski Andrzej (przedm.), Piskorski Paweł (przedm.), Pietkiewicz Antoni (przedm.), Woy-Wojciechowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 2 t.: ([2], 388 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.] ; 509 s. : il.), 24 cm. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001 - Tyt. również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  7/9

  Tytuł oryginału: Zasady diagnostyki molekularnej w przypadkach klinicznego podejrzenia prelingwalnej izolowanej postaci głuchoty.
  Tytuł angielski: The principles of molecular diagnosis of recessive forms of prelingual non-syndromic hearing loss.
  Autorzy: Wiszniewska Joanna, Wiszniewski Wojciech, Bal Jerzy
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.309-318, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie genu GJB2 jest najczęstszą przyczyną prelingwalnej, izolowanej postaci niedosłuchu dziedziczonego w sposób autosomalny recesywny (DFNB1). Analiza genu GJB2 przeprowadzona u chorych z tą postacią utraty słuchu wykazała wysoki (88 proc.) udział jednej mutacji - 35delG wśród zmutowanych alleli. Druga co do częstości występowania mutacja 313del14 występowała w 7 proc. uszkodzonych alleli. Pozostałe mutacje genu GJB2 stwierdzane były w pojedynczych rodzinach. Na podstawie wyników analizy rozkładu mutacji w genie GJB2 w populacji polskiej zaproponowany został schemat postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia DFNB1. Schemat ten zakłada dokonanie wstępnego przesiewu w kierunku mutacji 35delG przy zastosowaniu metody ASO lub multiplex AS-PCR. Stwierdzenie mutacji 35delG w obu allelach genu GJB2 stanowi potwierdzenie rozpoznania klinicznego DFNB1. W przypadku zidentyfikowania genotypu 35delG/- proponujemy poszerzenie diagnostyki molekularnej o identyfikację mutacji 313del14 i sekwencjonowania eksonu 2 genu GJB2. Wobec doniesień o występowaniu niedosłuchu uwarunkowanego jednoczesnym uszkodzeniem genów GJB2 i GJB6, u 17 chorych z genotypem 35delG/- (w locus GJB2) wykonano badanie przesiewowe na obecność najczęstszych mutacji w locus GJB6- delecji 34kb. W badanej grupie nie stwierdzono występowania wspomnianej delecji.

  Streszczenie angielskie: The GJB2 gene defects are the most frequent cause of autosomal recessive non-syndromic hearing loss (DFNB1). Epidemiological data suggest that 35delG is the most prevalent mutation found in 88 p.c. of mutated alleles. Anothr mutation - 313del14 was found in 7 p.c. of mutated alleles. The other mutations were identified only in single families. Following the analysis of distribution of GJB2 mutations in the Polish population we propose an algorythm for molecular diagnosis of DFNB1. We propose to scren all patients affected with pelingual non-syndrome deafness for 35delG mutation using ASO or multiplex AS-PCR methods. The presence of 35delG on two alleles confirms DFNB1. The identification of heterozygous 35delG mutation requires additional GJB2 analysis including 313del14 mutation detection and exon 2 direct sequencing. To determine the frequency of digenic (GJB2/GJB6) background of DFNB we screned 17 patients with heterozygous 35delG mutation for deletion of 342 kb in GJB6 gene. No such mutation was detected inthe analyzed group.


  8/9

  Tytuł oryginału: Identyfikacja mutacji T274I w genie SMN1 u chorego z rdzeniowym zanikiem mięśni.
  Tytuł angielski: Identyfication of T274I mutation in the SMN1 gene in a patient with spinal muscular atrophy.
  Autorzy: Jędrzejowska Maria, Wiszniewski Wojciech, Ryniewicz Barbara, Hausmanowa-Petrusewicz Irena
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.319-327, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ksobny rdzeniowy zanik mięśni (SMA) jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. W przebiegu choroby dochodzi do utraty motoneuronów rdzenia kręgowego. Za wystąpienie objawów SMA odpowiada uszkodzenie genu SMN1. u około 98 proc. chorych występuje obualleliczna delecja eksonu 7 genu SMN1. Rutynowa diagnostyka molekularna SMA opiera się na wykazaniu obecności delecji eksonu 7 genu SMN1. Przedstawiamy przypadek 9-letniej dziewczynki z postępującym osłabieniem mięśni ksobnych obręczy biodrowej i barkowej, u której na podstawie badania klinicznego oraz badań dodatkowych rozpoznano rdzeniowy zanik mięśni typu 3. Badanie molekularne nie wykazało obecności homozygotycznej delecji eksonu 7 genu ASMN1. Rozszerzona diagnostyka molekularna z użyciem sekwencjonowania genu SMN1 wykazała obecność mutacji punktowej T274I w jednym allelu. Brak homozygotycznej delecji eksonu 7 SMN1 nie wyklucza zatem rozpoznania SMA. W przypadkach spełniających kryteria diagnostyczne choroby wg Międzynarodowego SMA Konsorcjum, a nie wykazujących delecji eksonu 7, istnieją wskazania do poszerzenia diagnostyki molekularnej z sekwencjonowaniem genu włącznie.

  Streszczenie angielskie: Proximal spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive neuromuscular disorder characterised by degeneration of motor neurones in the spinal cord. The symptoms of the disease are determinated by mutations of SMI1 gene. About 98 p.c. of SMA patients show hompozygous absence of 7 SMN1 gene, the rest carry small intragenic mutations. Molecular analysis of the presence of exon 7 SMN1 gene deletion is considered as the screening test for SMA. We present a case report of a 9 years old girl with progressive muscular weakness of limbs and trunk. Clinical examination followed by electromyography and muscle biopsy was interpreted as diagnostic of SMA 3. Molecular analysis di not reveal deletion of exon 7 SMN1 gene Extended molecular diagnostics using direct sequencing showed missence mutation T2741. Thus, the absence of homozygous deletion of exon 7 SMN1 gene does not exclude SMA diagnosis. All patients fulfilling the diagnostic criteria for SMA, as defined by the International SMA Consortium, without deletion of exon 7 SMN1 gene, should be analysed using direct sequencing.


  9/9

  Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 7 Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia
  Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), NałęczKącki Maciej Edward (przedm.) (red.), Kulikowski Juliusz Lech (red.), Nowakowski Antoni (red.), Waniewski Edward (red.).
  Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. Exit 2002, [24], 543 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,581

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  stosując format: