Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WISŁAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i ultrasonograficzna wyników leczenia operacyjnego przewlekłej niewydolności żylnej.
Tytuł angielski: Clinical and ultrasound evaluation of results of surgical treatment of chronic venous insufficiency.
Autorzy: Jaśkowiak Wojciech, Proniewski Jacek, Meissner Alfred Jerzy, Misiak Andrzej, Wisławski Sławomir
Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.959-970, tab., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna i ultrasonograficzna odległych wyników leczenia operacyjnego chorych z przewlekłą niewydolnością żylną metodą Lintona i Feldera. Materiał i metodyka. Badania kliniczne i ultrasonograficzne przeprowadzono odpowiednio u 38 (45 kończyn) i 27 (31 kończyn) chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Ustalano obecność objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby przed i w okresie od 2 do 10 lat po operacji, a badaniem ultrasonograficznym ustalano: liczbę i lokalizację niewydolnych żył przeszywających goleni, wydolność zastawek, drożność żył, obecność zmian pozakrzepowych i żylaków goleni i uda. Wyniki. Liczba punktów objawów podmiotowych przed i po operacji wynosiła 244 i 117 (p 0,001), natomiast objawów przedmiotowych odpowiednio 174 i 116 (p 0,001). Całkowita liczba niewydolnych żył przeszywających przed operacją wynosiła 244 (śr. 7,9 w goleni), a po operacji 64 (śr. 2,0). Niewydolność zastawek żył głębokich przed zabiegiem stwierdzono w 10 kończynach (32,6 proc.), natomiast po operacji w 15 kończynach (48,4 proc.). Przed i po operacji nie stwierdzono zmian zakrzepowych w żyłach głębokich, natomist powierzchowne żylaki stwierdzano odpowiednio w 32 i 24 kończynach. Wniosek. W naszej ocenie cel terapeutyczny u większości chorych został osiągnięty, natomiast liczba chorych z niewydolnymi zastawkami w żyłach głębokich po zabiegu uległa zwiększeniu w porównaniu do okresu przedoperacyjnego.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna po operacjach żylaków kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism after surgery of varicose veins of the lower limbs.
  Autorzy: Wisławski Sławomir, Wiszniewski Adam, Szczepanik Andrzej Bogusław, Meissner Alfred Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Rybak Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.971-978, bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania zatorowości płucnej po operacji żylaków kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy 1217 chorych operowanych metodą Bacocka w latach 1980-2000 z powodu żylaków kończyn dolnych. Zabiegi wykonano na 1787 kończynach. Wyniki. U 2 (0,16 proc.) chorych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym stwierdzono kliniczne objawy masywnej zatorowości płucnej przebiegającej z ostrą niewydolnościa krążeniowo-oddechową. W jednym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdzono badaniem scyntygraficznym płuc. Obu chorych przed operacją zaliczono do grup niskiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U żadnego z nich nie stwierdzono w badaniu flebograficznym i ultrasonograficznym pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. W obu przypadkach zastosowano ciągły, dożylny wlew heparyny, a następnie heparyny drobnocząsteczkowe. Leczenie przeprowadzono z dobrym ostatecznym wynikiem klinicznym. W okresie pooperacyjnym u żadnego chorego nie obserwowano powikłań krwotocznych. Wniosek. Przedstawione przypadki występowania zatorowaości płucnej, jako wczesnego powikłania u chorych po operacji żylaków kończyn dolnych, wskazują na konieczność indywidualnej, przedoperacyjnej oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego oraz konieczność wdrożenia odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.


  3/4

  Tytuł oryginału: Guzy rzekome u chorych na hemofilię.
  Tytuł angielski: Hemophilic pseudotumors.
  Autorzy: Kucharski Witold, Scharf Romuald, Wisławski Sławomir, Ziemski Jan Marek
  Opracowanie edytorskie: Sułek Kazimierz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1049-1055, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Guzy rzekome sa rzadkim powikłaniem hemofilii. Są otorebkowanymi powiększającymi się krwiakami tkanki kostnej i mięśniowej. Najczęściej występują w obrębie miednicy i uda. Problemy diagnostyczne, lecznicze i ekonomiczne przedstawiono na przykładzie czterech przypadków leczenia chirurgicznego guzów rzekomych w hemofilii.


  4/4

  Tytuł oryginału: Pozakrzepowa niewydolność żył głębokich.
  Tytuł angielski: Post-thrombotic venous insufficiency.
  Autorzy: Wisławski Sławomir
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 2 s.23-26, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Post-thrombotic venous insufficiency is a serious health problem occuring in 3 p.c. of the population. It may head to chronic venous insufficiency with a variety of complications. The article describes the aetiology of the disease, its pathological changes, symptoms, diagnostic management, and clinical classifications. Conservative treatment is discussed, methods of surgical management are also presented. In the author's opinion surgery in early stages of the disease has a great chance of curative effect.

  stosując format: