Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WINOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Markery obrotu kostnego u pacentów z niedokrwieniem kończyn przed i po rewaskularyzacji.
  Tytuł angielski: Bone turnover markers in patients with leg ischemia before and after revascularization.
  Autorzy: Zwoliński Krzysztof, Nahaczewska Wiesława, Owczarek Henryk, Winowski Jacek, Grzebieniak Zygmunt, Woźniak Mieczysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.243-247, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentów z niedokrwieniem kończyn obserwowane jest zjawisko zaburzeń metabolicznych w obrębie tkanki kostnej. Celem naszych badań było monitorowanie zmian poziomu biochemicznych markerów obrotu kostnego przed i po rewaskularyzacji. Zaobserwowano wyraźny wzrost poziomu markerów charakterystycznych dla kościogubienia i obniżenie poziomu markerów odpowiedzialnych za kościotworzenie. Po przeprowadzeniu rewaskularyzacji parametry te nie ulegają zmianom w ciągu 7 dni.

  Streszczenie angielskie: In patietns with leg ischemia bone metabolism impairment has been observed. The aim of this study was to investigate the biochemical bone metabolism markers. Elevated level of osteolisis markers was observed before and 7 days after revascularization the level of markers was unchanged.


  3/4

  Tytuł oryginału: Współczesne metody chirurgicznego leczenia ostrego martwiczo-krwotocznego zapalenia trzustki.
  Tytuł angielski: Current surgical treatment of acute necrotizing-haemorrhagic pancreatitis.
  Autorzy: Grzebieniak Zygmunt, Winowski Jacek
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.73-75, bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Ostre zapalenie trzustki Wrocław 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Martwiczo-krwotoczna postać zapalenia trzustki to najcięższe schorzenie zapalne jamy brzusznej. Obecnie panuje pogląd, że leczenie ostrego zapalenia trzustki pawinno być prowadzone na oddziałach intensywnej terapii, wspólnie przez anestezjologów i chirurgów. Uważa się również, że w pierwszej fazie leczenia powinno być ono zachowawcze. Gdy stwierdzi się, że martwica jałowa została zainfekowana (stan chorego, obiektywne badania obrazowe i i laboratoryjne), powstaje konieczność leczenia operacyjnego. Autorzy analizują współczesne zasady leczenia operacyjnego (laparostomia, nekrozektomia, drenaże) z uwzględnieniem najnowszych prób leczenia laparoskopowego oraz dotarcia do ognisk martwicy od strony lędźwiowej. Praca jest zakończona stwierdzeniem, że chorzy z o.z.t. powinni być leczeni w specjalistycznych ośrodkach mających duże doświadczenie oraz odpowiednie możliwości techniczne. Autorzy podkreślają, że powinien zostać stworzony odpowiedni program leczenia tego najcęższego schorzenia w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Necrotizing and hemorrhagic pancreatitis is the most severe inflammatory condition within the abdominal cavity. It should be treated in intensive therapy units, in close coopertaion between anaesthesiologists and surgeons. It is also believed that the early phase of treatment should be medical, not surgical. The necessity of surgery arises when infection of the preveiously aseptic pancreatic necrosis becomes evident (as judged from the patient's general condition as well as from the imaging studies and laboratory tests). The authors analyze the contemporary principles of surgical treatment including laparostomy (open abdomen), necrectomy, or drainage procedures as well as the most recent attempts of laparoscopic treatment and lumbar approach to the foci of necrosis. In conclusion it is said that patietns with acute pancreatitis should be treated only in specialized centres that have adequate experience and technical facilities. The authors emphasize the need for establishing in Poland a special program for the managment of this most dramatic disease.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wieloczynnikowe porównanie wczesnych efektów leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych metodami napięciowymi i beznapięciowymi
  Autorzy: Stal Aleksander, Grzebieniak Zygmunt, Woytoń Marek, Kielan Wojciech, Winowski Jacek, Rudnicki Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.137-140, bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: