Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WINBLAD
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Environmental manipulation differentially alters c-Fos expression in amygdaloid nuclei following aversive conditioning.
Autorzy: Nikolaev Evgeni, Kaczmarek Leszek, Zhu Shun Wei, Winblad Bengt, Mohammed Abdul H.
Źródło: Brain Res. 2002: 957 (1) s.91-98, il., bibliogr. 50 poz.
Sygnatura GBL: 312,085

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This study analyzes the impact of environmental complexity in adult rats on their emotional behavior and c-Fos expression (a transcription factor protein implicated in neuronal plasticity) in various subdivisions of amygdala, as well as selected parts of the thalamus and hypothalamus. The animals were housed for 60 days in either enriched or impoverished conditions and then one group of rats was tested in an open field test, and a second group of rats was treated to footshock-motivated aversive training. Two and 24 h later, the animals from the second group, along with the appropriate controls, were sacrificed and their brains were used for the immunocytochemical analysis of c-Fos levels. We found that this long-term environmental manipulation exerts significant effects on animals' emotionality and this behavioral diference is accompanied by the differential c-Fos activation (at 2 h after the aversive training) in the amygdala, a brain structure believed to subserve emotional reactions. On the other hand, no difference was found in c-Fos expression between both groups of animals in the thalamus and hypothalamus. At 24 h after the training, c-Fos levels were down to the values observed in naive rats that did not differentiate between enriched versus impoverished breeding conditions. These results may help to explain differential emotional aspects of behavior that arise following differential housing conditions of adult animals.


  2/2

  Tytuł oryginału: Polychlorinated biphenyls induce changes in glial fibrillary acidic protein levels in rat brain.
  Tytuł polski: Polichlorowane bifenyle indukują zmiany poziomu kwaśnego włóknistego białka glejowego (GFAP) w mózgu szczura.
  Autorzy: Małkiewicz Katarzyna, Benedikz Eirikur, Folkesson Ronnie, Winblad Bengt, Kamiński Marcin, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie działania neurotoksycznego polichlorowanych bifenyli oparte było na pomiarze zmian stężenia Kwaśnego Włóknistego Białka Glejowego (GFAP) w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254. Szczurom, samcom, stada Wistar podawano doustnie Aroclor w dawkach 100 mg/kg/dzień przez 6 dni lub 350 mg/kg/dzień przez 4 dni. Badanie histologiczne mózgów oraz pomiar białka GFAP metodą ELISA-sandwich wykonywano po 2 i 21 dniach od zakończenia narażenia na ksenobiotyk. Zwierzęta narażane na niższą dawkę przeżyły cały okres doświadczenia, w grupie narażonej na wyższą dawkę zanotowano 50 poc. śmiertelność po 2 dniach, a po 21 tylko jedno z sześciu zwierząt pozostało przy życiu. Zwierzęta narażone na PCBs wykazywały zahamowanie przyrostu masy ciała. Wyniki oznaczania stężenia białka GFAP w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254 w odniesieniu do kontrolnych wykazywały statystycznie istotny 21 proc. wzrost stężenia tego białka w rdzeniu przedłużonym i 14 proc. w móżdżku zwierząt narażonych na niższą dawkę, badanych po 2 dniach i odpowiednio 27 proc. i 11 proc. po 21 dniach. W grupie narażonej na wyższą dawkę statystycznie istotny wzrost po 2 dniach obserwowano w móżdżku (16 proc.) i w hipokampie (54 proc.). Zaobserwowano również zmiany histopatologiczne w móżdżku i korze mózgowej szczurów narażanych na niższą dawkę Arocloru 1254. Wyniki te wskazują, że ekspozycja młodych szczurów na mieszaninę techniczną polichlorowanych bifenyli - Sroclor 1254 powoduje zmiany poziomu białka GFAP, którym towarzyszą zmiany histopatologiczne co świadczy o neurotoksycznym oddziaływaniu tych ksenobiotyków.

  Streszczenie angielskie: To assess the polychlorinated biphenyls (PCBs) neurotoxicity, Aroclor 1254 was administered orally to rats (100 mg/kg/day for days or 350 mg/kg/days). After 2 or 21 days following treatment glial fibrillary acidic protein (GFAP) level in brain regions and histological studies were done. PCBs-treated rats showed statistically significant GFAP-level increase in medulla oblongata, cerebellum and hipocampus. PCBs--induced histopathological changes in cerebellum and cortex were observed. These results showed that oral exposure of young rats to Aroclor 1254 resulted in GFAP-level increase accompanied by histological abnormalities in brain confirming that this mioxture of PCB's is neurotoxic.

  stosując format: