Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WILCZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zawał mięśnia sercowego u 93-letniego pacjenta. Leczenie interwencyjne.
Tytuł angielski: Primary angioplasty in a 93-year-old patient with acute myocardial infarction - a case report.
Autorzy: Kawecki Damian, Fudal Marcin, Glanowska Grażyna, Wilczewski Przemysław, Rybczyk Renata
Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.48-51, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaprezentowano przypadek 93-letniego pacjenta przyjętego ze świeżym zawałem ściany przedniej mięśnia sercowego. Wykonana w trybie pilnym koronarografia wykazała zamkniętą tętnicę przednią zstępującą. Wykonano skuteczne udrożnienie i angioplastykę naczynia z przywróceniem prawidłowego przepływu (TIMI 3). Pierwotna angioplastyka wykonana w szóstej godzinie od wystąpienia objawów zawału serca pozwoliła uniknąć rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego. Prezentowany przypadek potwierdza skuteczność oraz bezpieczeństwo interwencyjnego leczenia zawału serca u pacjentów w starszym wieku.

  Streszczenie angielskie: A case of a 93-year-old male with acute anterior myocardial infarction (AMI) is presented. Coronary angiography showed total occlusion of the left anterior descending coronary artery. Primary angioplasty performed 6 hours from the onest of symptoms successfully restored patency of the infarct-related artery (TIMI 3 grade flow). The present report confirms the efficacy and safety of invasive treatment of AMI in the elderly.


  2/3

  Tytuł oryginału: Metody pomiaru zdolności uzdrowicielskich oraz kontroli skuteczności zabiegów bioenergoterapeutycznych.
  Tytuł angielski: Measurement methods of healing predisposition and methods controlling effectiveness of healing procedures.
  Autorzy: Wilczewska Ewa, Wilczewski Janusz, Wilczewski Igor
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (2) s.61-71, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomiar predyspozycji uzdrowicielskich z wykorzystaniem ogólnodostępnej aparatury badawczo-pomiarowej dotyczy trzech zagadnień: a. pomiaru ogólnych parametrów organizmu bioenergoterapeuty, b. pomiaru zmian parametrów fizycznych i chemicznych organizmu bioenergoterapeuty podczas zabiegów bioenergoterapeutycznych, c. pomiaru wpływu oddziaływania bioenergetycznego na pewne układy doświadczalne. W oparciu o uzyskane dane można określić uzdolnienia uzdrowiecielskie osoby badanej. Istnieją dwie metody kontroli skuteczności zabiegu uzdrowicielskiego. Pierwsza polega na określeniu stopnia wpływu oddziaływań uzdrowicielskich bioenergoterapeuty na pewne układy doświadczalno-pomiarowe. W drugiej dokonuje się pomiarów ciepłoty ciała i ciśnienia tętniczego krwi u osób poddanych zabiegowi. Stwierdziliśmy, że skuteczny zabieg uzdrowicielski u pacjentów z obniżoną ciepłotą ciała podnosi temperaturę, zaś u pacjentów z podwyższoną ciepłotą ciała, obniża. Podobna reakcja odnosi się do ciśnienia tętniczego krwi.

  Streszczenie angielskie: Measurement of healing predispositions using generally accessible diagnostic tools involves three issues: a. measurement of general parameters of a bioenergotherapist's organism, b. measurement of chemical and physical changes in a bioenergotherapist's organism during bioenergotheraputic procedures, c. measurement of bioenergotherapeutic impact on certain experimental systems. The results make it possible to evaluate therapeutic skills. There are two methods controlling effectiveness of healing procedures. The first one consists in measuring the impact of the bioenergotherapist's healing procedures on certain experimental and measuring systems, and the second one consists in measuring the patient's body temperature and his blood pressure. We came to the conclusion that an effective healling procedure applied to a patient having a lowered body temperature raises this temperature, whereas lowers it in the case of patients with higher body temperature. A similar response concerns blood pressure.


  3/3

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne zabiegi stomatologiczne wykonywane u pacjentów z obciążeniami kardiologicznymi w warunkach ambulatoryjnych.
  Tytuł angielski: Oral surgical procedures in patients with cardiovascular disorders performed in outpatient clinics.
  Autorzy: Śmieszek-Wilczewska Joanna, Wilczewski Przemysław, Bubiłek-Bogacz Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.660-667, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie obserwacji własnych związanych z chirurgicznym leczeniem stomatologicznym pacjentów obciążonych kardiologicznie. Badaniem objęto grupę 100 osób ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Przedstawiono zasady przygotowania pacjenta do zabiegu oraz postępowanie związane z jego wykonaniem. Obserwowane powikłania miejscowe były wyłącznie związane w 7 proc. przypadków z przedłużającym się krwawieniem i utrudnionym gojeniem ran. W obserwacji tygodniowej, jaką objęto 55 chorych po zabiegach chirurgicznych, nie odnotowano zaburzeń czynności układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present our observations of oral surgical procedures performed in patients with cardiovascular disorders were included in the study. The principles of preparing our patients for surgical procedures and precautionary measures taken during operations are also presented. Only local complications were noticed in 7 p.c. of patients, comprising of prolonged bleeding and abnormal wound healing. Over a one-week follow-up of 66 patients after surgery, no complications affecting the cardiovascular system were observed.

  stosując format: