Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WILCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 736,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Powikłania operacji endoskopowych w ginekologii.
  Tytuł angielski: Complications of gynecological endoscopy.
  Autorzy: Wilczak Maciej, Moszyński Rafał, Sroka Łukasz, Sajdak Stefan, Myćka Izabela, Perlik Michał
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.57-60, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endoskopia jest istotnym i niezastąpionym elementem współczesnej ginekologii zarówno w procesie diagnostycznym jak i postępowaniu leczniczym. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania operacji zwiększa się ich trudność, a równocześnie liczba możliwych do wystąpienia powikłań. Istotna jest analiza przydatności tej metody w świetle zagrażających powikłań operacyjnych. Celem pracy była ocena ilości i rodzaju powikłań operacji endoskopowych oraz porównanie uzyskanych danych z aktualnymi doniesieniami z literatury. Przeanalizowano dane dotyczące operacji endoskopowych wykonanych w Klinice Ginekologii Operacyjnej Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1. stycznia 1999 roku do 31. grudnia 2000 roku. Wykonano 217 zabiegów endoskopowych, 84 laparoskopie, w tym 17 diagnostycznych i 67 leczniczych. Na 133 zabiegów histeroskopowych składało się 97 endoskopii diagnostycznych oraz 36 operacyjnych. Wszystkie powikłania laparoskopii (4,76 proc.) miały miejsce podczas leczenia operacyjnego i dotyczyły: uszkodzenia naczyń krwionośnych, złamania nożyczek operacyjnych lub niemożności laparoskopowego dokończenia operacji. Dwa przypadki powikłania leczenia histeroskopowego (1,5 proc.) dotyczyły zarośnięcia kanału szyjki macicy i braku możliwości wprowadzenia endoskopu. Analiza powikłań leczenia laparoskopowego w Klinice Ginekologii Operacyjnej potwierdza doniesienia literaturowe o znaczącym wpływie na ryzyko operacyjne: ...

  Streszczenie angielskie: Endoscopy has become essential part of diagnosis and treatment in contemporary gynecology. Rapid progress from simple diagnostic procedures to complicated operative techniques is also reason for increase in complexity and complications of endoscopic surgery. Therefore decision on surgery technique always should be done with careful assessment of all possible risks and complications. Gynecological endoscopy is usually limited to laparoscopy and hysteroscopy. Most typical complications of laparoscopy include damage to blood vessels, bowels and other organs. Complications on hysteroscopy comprise of hemorrhage, damage to uterus wall and gas embolus. Since beginning of 1999 till end of 2000 there was performed 217 endoscopic procedures in Division of Gynecological Surgery of University of Medical Sciences in Poznan (laparoscopy: 84, hysteroscopy: 133). All laparoscopic complications (4,7 p.c.) were encountered during treatment and comprised of minor vessel damage, adhesions and breakage of surgical scissors. All of them required conversion to laparotomy. Hysteroscopic complications (1,5 p.c.) were due to obstruction of uterine cervix. Our findings confirm increased risk in case of obesity and history of previous pelvic inflammatory diseases. Presented results underline stable low level of complications of endoscopic treatment in spite of introduction of new more complicated operative techniques. Careful and detailed patient assessment should be inseparable part of ...

  stosując format: