Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIKTORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Antyoksydacyjna rola propylotiouracylu.
Tytuł angielski: Antioxidative role of propylthiouracil.
Autorzy: Wiktorska Joanna, Lewiński Andrzej, Sewerynek Ewa
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.357-363, bibliogr. 48 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Hormony tarczycy mają bezpośredni wpływ na syntezę i aktywnośc enzymów łańcucha oddechowego w mitochondriach, a w wysokich stężeniach - zwiększają metabolizm tlenowy i wtórnie produkcję wolnych rodników. Wielu autorów wskazuje na nasilenie peroksydacji lipidów w przebiegu tyreotoksykozy. Propylotriouracyl jest powszechnie stosowanym lekiem w nadczynności tarczycy. Istnieją doniesienia, iż leki przeciwtarczycowe zmniejszają stres oksydacyjny. Wykazano, że propylotiouracyl może bezpośrednio neutralizować rodnik hydroksylowy i nadtlenek wodoru, ale jest mniej aktywny niż anionorodnik ponadtlenkowy. Wiadomo również, że terapia z użyciem propylotiouracylu zmniejsza peroksydację lipidów w hipertyrozie. Efekt ten może wynikać z antyoksydacyjnego działania leku. Jednakże, inni autorzy twierdzą, że protekcyjne działanie proopylotiouracylu jest konsekwencją przywrócenia eutyreozy. Warto podkreślić, że podejmowane są próby zastosowania propyltiouracylu w leczeniu chorób pozatarczycowych, gdzie wykorzystywane są jego właściwości antyoksydacyjne i immunomodulacyjne.

    Streszczenie angielskie: Thyroid hormones have immediate influence on synthesis and activity of respiratory chain enzymes in mitochondria, and in high concentrations - intensify oxidative metabolism and - seconadry - free radicals formation. Many authors points on intensification of lipid peroxidation in course of hyperthyroidism. Propylthiouracil is widely used in the therapy of hyperthyroidism. There is also evidence that thyrostatic drugs may reduce the oxidative stress per se. It has been shown that propylthiouracil can directly scavenge hydroxyl radical and hydrogen peroxide; but it is, however, less reactive than superoxidative radical. It is known that the therapy with use of propylthiouracyl diminishes lipid peroxidation in hyperthyroidism. This effect - perhaps - results from antioxidative activities of this drug. However other authors claim that protective activity of propylthiouracyl is a consequence of restoration of eurothyroidism. It is worth mentioning that propylthiouracil has been tested in the therapy of certain extrathyroid diseases, taking into account its antioxidative and immunomodulary properties.

    stosując format: