Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIKTOROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 313,156

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  2/5

  Tytuł oryginału: Quantitative structure-activity relationships study of a series of imidazole derivatives as potential new antifungal drugs.
  Autorzy: Wiktorowicz Włodzimierz, Markuszewski Michał, Krysiński Jerzy, Kaliszan Roman
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.295-306, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) has been developed to relate antifungal activity against Candida albicans and Rhodotorula glutinis of new imidazole derivatives with their physico-chemical and structural properties. For 265 midazole derivatives the most significant statistically equations has been obtained with correlation coefficients R = 0.800 and R = 0.820 in case of activity against C.a. and Rh.g., respectively. The overall antifungal activity has been described by means of size and bulkiness releated parameters as well as polar and lipophilic interactions. The significance of lipophilicity in terms of n-octanol/water partition coefficient, ClogP, on antifungal potency against both fungi has been investigated. QSAR equations for different classes of antifungal activity have been obtained. With a very high probability level (92 p.c. and 96 p.c.) the weak or wery weak antifungal potency aganst C.a. can be determined and thus the number of required experiments can be reduced.


  3/5

  Tytuł oryginału: Spectral properties of phthalocyanines incorporated into resting and stimulated human peripheral blood cells.
  Autorzy: Waszkowiak Aneta, Frąckowiak Danuta, Wiktorowicz Krzysztof, Miyake Jun
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.633-641, il., bibliogr. s. 640-641
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Human peripheral blood cells stimulated by phytohemagglutinin (which serve as a model of cancerous cells) and resting cells were incubated in dimethyl sulfoxide solutions of various phthalocyanines. In order to diminish the influence of atmospheric oxygen the cells were embedded in a polymer (polyvinyl alcohol) film. Fluorescence spectra of the samples were measured over two regions of excitation wavelengths: at 405 nm (predominant absorption of the cell material) and in the regions of strong absorption of phthalocyanines (at about 605 nm and 337 nm). The intrinsic emission of cell material became changed as a result both of cells' stimulation and of incubation of cells in dye solution. In most cases the stimulated cells when stained by dye exhibited higher long wavelength fluorescence intensity than resting cells. this suggests higher efficiency of dye incorporation into cancerous cells than into healthy cells. the absorption spectra of samples were also measured. The spectra of various phthalocyanines in incubation solvent, in polymer and in the cells embedded in polymer, were compared. The comparison of properties of the cells stimulated for different time periods enabled to establishe the conditions of stimulation creating a population of cells incorporating a large number of sensitizing molecules.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych białek ostrej fazy u otyłych chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Assessment of selected acute phase proteins in obese type 2 diabetic patients.
  Autorzy: Pisarczyk-Wiza Dorota, Zozulińska Dorota, Majchrzak Anna, Sobieska Magdalena, Wiktorowicz Krzysztof, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.455-460, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnio sugeruje się, że proces zapalny pdgrywa istotną rolę w patogenezie mażdżycy. Cukrzyca i otyłość są uznanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, których wykładnikiem morfologicznym jest blaszka miażdżycowa. Celem pracy była ocena zachowania się wybranych wykładników procesu zapalnego u chorych na cukrzycę typu 2 z towarzyszącą otyłością. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 15 otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w wieku 56.6 ń 8,0 lat (7 kobiet i 8 mężczyzn) z 7,3 ń 3,6-letnim wywiadem chorobowym, leczonych insuliną (okres insulinoterapii 2,2 ń 1,9 lat). Wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 29,7 ń 5,3 kg/mý (HbA1c 8,6 ń 1,2 proc.). Oceniono stężenie w surowicy: białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-kwaśnej glikoproteiny (AGP), ŕ1-antychmotropsyny (ACT) metodą Laurella oraz mikroheterogenność AGP i ACT wyrażoną współczynnikiem powinowactwa (RC) do konkanawaliny A metodą Bog-Hansena. Wyniki. Stwierdzono znamiennie wyższe stężenie CRP u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio: 8,64 ń 3,37 i 2,50 ń 1,11 mg/l, p 0,05). Stężenia AGP i ACT w grupie badanej i kontrolnej nie różniły się znamiennie i wynosiły odpowiednio: AGP: 1152,10 ń 20,0 i 798,4 ń 79,80 mg/l, p 0,05; ACT: 442,34 ń 41,12 i 404,20 ń 24,12 mg/l, p 0,05. Wartości AGP-RC i ACT-RC u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 były niższe niż u osób zdrowych (AGP-RC: 1,05 ń 0,02 i 1,27 ń 0,06, p 0,05; ACT-RC: 3,03 ń 0,24 i 4,12 ń 0,76, p 0,05). Wartości ocenianych białek ostrej fazy nie korelowały z parametrami wyrównania metabolicznego. Wnioski...


  5/5

  Tytuł oryginału: Szpitalny receptariusz antybiotykowy.
  Autorzy: Wiktorowicz-Belzyt Ewa, Kirstein Alicja
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.27-28, 30, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: