Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIKTOR
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  2/11

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  3/11

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.151-155, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The majority of antiarrhytmic drugs have very narrow therapeutic range, and they may cause some side effects at doses used for curing cardiac arrhythmias. These drugs may enter different interactions. Procainamide also may interact with other drugs. Also some other drugs may change pharmacokinetics of procainamide, for example the iv anesthetics influence on pharmacokinetic parameters of procainamide. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits during two hours of obserwation. Procainamide was administered in rabbits at a dose of 13 mg/kg iv, and midazolam at 0.2 mg/kg iv. Procainamide levels were determined by immunofluorescence polarization method using ABBOTT reagents. Levels of procainamide were determined in the plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 and 120 min after the administration of procainamide. After administration of midazolam with procainamide, a decrease in plasma concentration of procainamide, together with its increased elimination, was observed.


  4/11

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam on pharmacokinetics of verapamil in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.501-506, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Calcium channel blockers can get involved in pharmacological interactions when used concomitantly with other drugs. Previous reports indicate a differential influence of various general anesthetics on verapamil pharmacokinetics. A tendency of a faster transfer of verapamil from the central compartment to the tissue compartment was found to be associated with a slower drug return from the tissue at the given verapamil doses during thiopental or propofol anesthesia. Thus, an increased storage of verapamil in tissue compartment and prolongation of the drug action may occur due to those interactions. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of verapamil after intravenous bolus administration in rabbits during 2 h of observation. Verapamil and midazolam were administered intrtavenously at a dose of 0.2 mg/kg. Verapamil levels in plasma were determined by radioanalysis using [3H]verapamil. Levels of verapamil were determined in plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 90 and 120 min after the administration, and plasma disappearance was analyzed according to the non-compartmental and 2-compartmental model. After administration of midzaolam together with verapamil, a decrease in verapamil concentration in plasma was seen, with an increased verapamil transfer to the tissue compartment, increased steady state distribution volume and shortened residency time of the drug in the plasma.


  5/11

  Tytuł oryginału: Quantitative structure-activity relationships study of a series of imidazole derivatives as potential new antifungal drugs.
  Autorzy: Wiktorowicz Włodzimierz, Markuszewski Michał, Krysiński Jerzy, Kaliszan Roman
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.295-306, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) has been developed to relate antifungal activity against Candida albicans and Rhodotorula glutinis of new imidazole derivatives with their physico-chemical and structural properties. For 265 midazole derivatives the most significant statistically equations has been obtained with correlation coefficients R = 0.800 and R = 0.820 in case of activity against C.a. and Rh.g., respectively. The overall antifungal activity has been described by means of size and bulkiness releated parameters as well as polar and lipophilic interactions. The significance of lipophilicity in terms of n-octanol/water partition coefficient, ClogP, on antifungal potency against both fungi has been investigated. QSAR equations for different classes of antifungal activity have been obtained. With a very high probability level (92 p.c. and 96 p.c.) the weak or wery weak antifungal potency aganst C.a. can be determined and thus the number of required experiments can be reduced.


  6/11

  Tytuł oryginału: Spectral properties of phthalocyanines incorporated into resting and stimulated human peripheral blood cells.
  Autorzy: Waszkowiak Aneta, Frąckowiak Danuta, Wiktorowicz Krzysztof, Miyake Jun
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.633-641, il., bibliogr. s. 640-641
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Human peripheral blood cells stimulated by phytohemagglutinin (which serve as a model of cancerous cells) and resting cells were incubated in dimethyl sulfoxide solutions of various phthalocyanines. In order to diminish the influence of atmospheric oxygen the cells were embedded in a polymer (polyvinyl alcohol) film. Fluorescence spectra of the samples were measured over two regions of excitation wavelengths: at 405 nm (predominant absorption of the cell material) and in the regions of strong absorption of phthalocyanines (at about 605 nm and 337 nm). The intrinsic emission of cell material became changed as a result both of cells' stimulation and of incubation of cells in dye solution. In most cases the stimulated cells when stained by dye exhibited higher long wavelength fluorescence intensity than resting cells. this suggests higher efficiency of dye incorporation into cancerous cells than into healthy cells. the absorption spectra of samples were also measured. The spectra of various phthalocyanines in incubation solvent, in polymer and in the cells embedded in polymer, were compared. The comparison of properties of the cells stimulated for different time periods enabled to establishe the conditions of stimulation creating a population of cells incorporating a large number of sensitizing molecules.


  7/11

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych białek ostrej fazy u otyłych chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Assessment of selected acute phase proteins in obese type 2 diabetic patients.
  Autorzy: Pisarczyk-Wiza Dorota, Zozulińska Dorota, Majchrzak Anna, Sobieska Magdalena, Wiktorowicz Krzysztof, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.455-460, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnio sugeruje się, że proces zapalny pdgrywa istotną rolę w patogenezie mażdżycy. Cukrzyca i otyłość są uznanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, których wykładnikiem morfologicznym jest blaszka miażdżycowa. Celem pracy była ocena zachowania się wybranych wykładników procesu zapalnego u chorych na cukrzycę typu 2 z towarzyszącą otyłością. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 15 otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w wieku 56.6 ń 8,0 lat (7 kobiet i 8 mężczyzn) z 7,3 ń 3,6-letnim wywiadem chorobowym, leczonych insuliną (okres insulinoterapii 2,2 ń 1,9 lat). Wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 29,7 ń 5,3 kg/mý (HbA1c 8,6 ń 1,2 proc.). Oceniono stężenie w surowicy: białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-kwaśnej glikoproteiny (AGP), ŕ1-antychmotropsyny (ACT) metodą Laurella oraz mikroheterogenność AGP i ACT wyrażoną współczynnikiem powinowactwa (RC) do konkanawaliny A metodą Bog-Hansena. Wyniki. Stwierdzono znamiennie wyższe stężenie CRP u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio: 8,64 ń 3,37 i 2,50 ń 1,11 mg/l, p 0,05). Stężenia AGP i ACT w grupie badanej i kontrolnej nie różniły się znamiennie i wynosiły odpowiednio: AGP: 1152,10 ń 20,0 i 798,4 ń 79,80 mg/l, p 0,05; ACT: 442,34 ń 41,12 i 404,20 ń 24,12 mg/l, p 0,05. Wartości AGP-RC i ACT-RC u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 były niższe niż u osób zdrowych (AGP-RC: 1,05 ń 0,02 i 1,27 ń 0,06, p 0,05; ACT-RC: 3,03 ń 0,24 i 4,12 ń 0,76, p 0,05). Wartości ocenianych białek ostrej fazy nie korelowały z parametrami wyrównania metabolicznego. Wnioski...


  8/11

  Tytuł oryginału: Szpitalny receptariusz antybiotykowy.
  Autorzy: Wiktorowicz-Belzyt Ewa, Kirstein Alicja
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.27-28, 30, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  9/11

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjna rola propylotiouracylu.
  Tytuł angielski: Antioxidative role of propylthiouracil.
  Autorzy: Wiktorska Joanna, Lewiński Andrzej, Sewerynek Ewa
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.357-363, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hormony tarczycy mają bezpośredni wpływ na syntezę i aktywnośc enzymów łańcucha oddechowego w mitochondriach, a w wysokich stężeniach - zwiększają metabolizm tlenowy i wtórnie produkcję wolnych rodników. Wielu autorów wskazuje na nasilenie peroksydacji lipidów w przebiegu tyreotoksykozy. Propylotriouracyl jest powszechnie stosowanym lekiem w nadczynności tarczycy. Istnieją doniesienia, iż leki przeciwtarczycowe zmniejszają stres oksydacyjny. Wykazano, że propylotiouracyl może bezpośrednio neutralizować rodnik hydroksylowy i nadtlenek wodoru, ale jest mniej aktywny niż anionorodnik ponadtlenkowy. Wiadomo również, że terapia z użyciem propylotiouracylu zmniejsza peroksydację lipidów w hipertyrozie. Efekt ten może wynikać z antyoksydacyjnego działania leku. Jednakże, inni autorzy twierdzą, że protekcyjne działanie proopylotiouracylu jest konsekwencją przywrócenia eutyreozy. Warto podkreślić, że podejmowane są próby zastosowania propyltiouracylu w leczeniu chorób pozatarczycowych, gdzie wykorzystywane są jego właściwości antyoksydacyjne i immunomodulacyjne.

  Streszczenie angielskie: Thyroid hormones have immediate influence on synthesis and activity of respiratory chain enzymes in mitochondria, and in high concentrations - intensify oxidative metabolism and - seconadry - free radicals formation. Many authors points on intensification of lipid peroxidation in course of hyperthyroidism. Propylthiouracil is widely used in the therapy of hyperthyroidism. There is also evidence that thyrostatic drugs may reduce the oxidative stress per se. It has been shown that propylthiouracil can directly scavenge hydroxyl radical and hydrogen peroxide; but it is, however, less reactive than superoxidative radical. It is known that the therapy with use of propylthiouracyl diminishes lipid peroxidation in hyperthyroidism. This effect - perhaps - results from antioxidative activities of this drug. However other authors claim that protective activity of propylthiouracyl is a consequence of restoration of eurothyroidism. It is worth mentioning that propylthiouracil has been tested in the therapy of certain extrathyroid diseases, taking into account its antioxidative and immunomodulary properties.


  10/11

  Tytuł oryginału: Czas do rozpoznania w nowotworach krwi - wskaźnik sprawności systemu służby zdrowia?
  Tytuł angielski: Time till diagnosis in blood neoplasia - an index of the efficiency of health care system?
  Autorzy: Snarski Emilian, Kędzierska Magdalena, Wamil Małgorzata, Prejbisz Aleksander, Pędzisz Piotr, Wiktor-Jędrzejczak Wiesław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.257-262, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 1999 przeprowadzono w Polsce reformę ochrony zdrowia. Polegała ona na wprwadzeniu instytucji lekarza rodzinnego na poziomie podstawowych usług zdrowotnych oraz utworzenia kas chorych - nowych instytucji zarządzających finansami. W założeniu miało to usprawnić proces diagnostyczny i poprawić spsosób kierowania chorych do odpowiednich specjalistów. Powinno więc zaowocować skróceniem czasu upływającego od wystąpienia objawów do rozpoznania. Celem pracy było porównanie czasu potrzenego do postawienia diagnozy w ostrych i przewlekłych białaczkabh w latach 1990-1998 oraz 1999-2001. W ostrych i przewlekłych białaczkach średni czas od pierwszego kontaktu z lekarzem do rozpoznania był krótszy po reformie niż przed nią (wyniósł w ostrych białaczkach 11 ń 2 dni, w latach 1999-2001 i 20 ń 2 dni 1990-1998, p = 0,01 w przewlekłych białaczkach 9 ń 2 dni w latach 1999-2001 i 18 ń 2 dni w latach 1990-1998, p = 0,01). Jednoczeąśnie zaobserwowano zmniejszenie liczby przypadkowych diagnoz przewlekłych bialaczek z 18 na 96 rozpoznań (20 proc.) w latach 1990-19988 do 0 na 30 rozpoznań w latach 1999-2001 (p = 0,03). Nie zaobserwowano istotnych różnic w średnim czasie upływającym do wystąpienia pierwszych objawów choroby do kontaktu z lekarzem. Wyniki te sugerują, że w wyniku reformy doszło do istotnego skrócenia czasu rozpoznawania białaczek. Zostało to najprawdopodobniej uzyskane dzięki szybkiemu przenoszeniu chorych do ośrodków specjalistycznych. Z drugiej strony zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: In 1999 a reform of health insurance system was introduced in Poland. It hinged on introducing the institution of family doctor on the basic level of medical service and on creation of new institutions managing financies ('health funds'). The changes were intended to improve the diagnostics and the traffic of patients to appropriate specjalists, and thus shorten the time between the onset of the disease and the diagnosis. The aim was to compare the lengh of time prior to diagnosis in acute and chronic leukemia in years 1990-1998 and 1999-2001. The average time up to diagnosis in both acute and chronic leukemia was shorter after the reform (in acute leukemia the time was 11 ń 2 days in yearrs 1999-2001 compared to 20 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01, in case of chronic leukemia the time was 9 ń 2 days in years 1999-2001 and 18 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01). Also, a reduction of the frequency of incidental diagnoses was observed in chronic leukemia (drop from 18 to 96 cases (20 p.c.) in years 1990-1998 to 0 of 30 cases in the years 1999-2001; p = 0.03). There was no difference in the average of time leugth from the appearance of first symptoms to the contact with general practitioner in pre- and post- reform groups. The results suggest that the reform had led to considerablereduction of time needed for leukemia diagnosis. It is probably due to rapid transfer of leukemia patients to specialized units. On the other hand, the economic constraints in family ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Ocena masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków matek palących i niepalących podczas ciąży.
  Tytuł angielski: Relationships between maternal cigarette smoking and newborn birth weight and condition.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Walentyn Elżbieta, Wiktor Henryk
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.152-156, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W bieżącym piśmiennictwie trwa dyskusja, czy niższa masa urodzeniowa noworodków kobiet palących podczas ciąży jest tylko wynikiem palenia tyoniu, czy gorszych warunków socjalno-bytowych, w jakich żyją. Badania w celu dokonania analizy masy urodzeniowej i stanu ogólnego noworodków w grupach kobiet palących i niepalących w trakcie ciąży, przeprowadzono u kobiet o porównywalnym statusie społeczno-bytowym oraz porównywalnym wieku ciążowym w chwili porodu, posługując się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety i analizy dokumentacji medycznej. Stan ogólny noworodków określano na podstawie oceny punktowej w skali Apgar w 5 min po porodzie. W grupie kobiet palących podczas ciąży średnia masa urodzeniowa noworodków oraz średnia wartość punktowa wyniku oceny ich stanu ogólnego w skali Apgar w 5 min po porodzie były mniejsze od wartości uzyskanych w grupie kobiet niepalących. Badania wykazały, że palenie papierosów przez kobiety podczas ciąży prowadzi do zmniejszenia masy urodzeniowej oraz gorszego stanu ogólnego noworodków bezpośrednio po porodzie. Przeprowadzona analiza wskazuje, że palenie papierosów przez kobiety ciężarne istotnie wpływa na stan noworodków.

  Streszczenie angielskie: Current literature presents the argument whether decrease of birth weight of newborns delivered by women smoking during pregnancy results from tobacco smoking or from lower standard of living of smoking women. Therefore research was undertaken to analyse birth weight and general condition of newborns in groups of women smoking and non-smoking during pregnancy representing comparable social-living status in examined groups and at comparable gestation age at labour. The study was performed with the method of diagnostic survey using questionnaire technique and analysis of medical records. General condition of newborns was determined by means of Apgar score in the fifth minute after birth. In the group of women smoking during pregnancy mean birth weight of newborns and mean Apgar score value of general health condition of newborns in the fifth minute after birth were smaller than those found in the group of non-smoking women. The study has shown that cigarette smoking by women during pregnancy is associated with a decrease of birth-weight and worse general condition in newborns right after delivery. Studies indicate a cause-effect relationship between cigarette smoking by women during pregnancy and newborns condition.

  stosując format: