Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERZCHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Złośliwy śródbłoniak naczyniowy tarczycy.
Tytuł angielski: Malignant hemangioendothelioma of the thyroid gland.
Autorzy: Jamski Jerzy, Wierzchowski Wojciech, Graca Marcin
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.118-120, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek złośliwego śródbłoniaka naczyniowego tarczycy u 52-letniej kobiety, który wystąpił na podłożu długoletniego wola guzkowego. Ten masywnie krwawiący guz gruczołu tarczowego był powodem czterokrotnych operacji chorej w ciągu jednego m-ca. Histologicznie stwierdzono utkanie nowotworu złośliwego utworzonego z licznych proliferujących przestrzeni naczyniowych wysłanych atypowymi komórkami śródbłonka. Dodatnie odczyny immunohistochem. komórek nowotworu na obecność antygenu związanego z czynnikiem VIII i białkiem CD34 oraz negatywne odczyny na antygen błonowo-nabłonkowy (EMA) i tyreoglobulinę potwierdziły rozpoznanie złośliwego śródbłoniaka naczyniowgeo tarczycy.

  Streszczenie angielskie: A case of malignant hemangioendothelioma, developing in a goiter of a 52-year-old woman is presented. This bleeding tumor of the thyroid gland has caused four operations within one month. Histologically, the tumor was composed of widely dilated ramifying and intercommunicating vascular spaces lined by atypical malignant endothelial cells. Positive immunohistochemical reactions with endothelial markers including factor VIII-related protein, and CD34 and non reactivity with epithelial membrane antigen (EMA) and thyreoglobulin, confirmed the endothelial origin of this tumor.


  2/4

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne neuroendokrynnego raka krtani.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of neuroendocrinne carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Trąbka-Zawicki Paweł, Składzień Jacek, Zawiliński Jarosław, Wierzchowski Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.433-435, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego krtani. Sześćdziesięciosześcioletni mężczyzna był poddany całkowitemu usunięciu krtani z powodu czerniaka. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono wielkokomórkowego, neuroendokrynnego raka. Zwrócono uwagę na błędne rozpoznanie przedopracyjne, które ograniczyło operację węzłową. Niemniej, autorzy podkreślają trudności we właściwej ocenie patomorfologicznej, wymagającej przeprowadzenia odpowiednich testów immunohistochemicznych. Omówiono leczenie oraz rokowanie.

  Streszczenie angielskie: The rare case of the large cell neuroendocrinic carcinoma of larynx was described. 66 years old man was treated by total laryngectomy because of melanoma. Postoperative, immunohistochemical study shoved large cell neuroendocrinic carcinoma. A special emphasis was put ont the preoperative misdiagnose, limiting neck dissection. The authors point out, however, the difficulties of the pathologic differentiation caused by similarity of these tumors. The treatment and prognosis are discussed.


  3/4

  Tytuł oryginału: Promienica ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of the middle ear.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Wierzchowski Wojciech, Maciejak Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.369-371, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pierwotnej promienicy ucha środkowego. Omówiono częstotliwość schorzenia, obraz kliniczny, diagnostykę, patologię i leczenie. Chory jest w obserwacji 20-miesięcznej bez objawów nawrotu choroby w dobrym stanie ogólnym i miejscowym.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of primary actinomycosis of the middle ear. The frequency of this disease, treatment and pathological diagnosis are discussed. A check-up examination 20 months after the last surgery of the ear revealed a good local at general condition of the patient.


  4/4

  Tytuł oryginału: Effect of An tracts within the UP element proximal subsite of a model promoter on kinetics of open complex formation by Escherichia coli RNA polymerase.
  Autorzy: Kolasa Iwona K., Łoziński Tomasz, Wierzchowski Kazimierz L.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.659-669, il., tab., bibliogr. s. 667-669
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the open transcription complex (RPo), Escherichia coli RNA polymerase sigma70 and ŕ subunits are known to be in contact with each other and with the promoter region overlapping the -35 hexamer and the proximal part of the UP element. To probe the effect of AnDNA bending tracts in this region on initiation of transcription, kinetics of the formation of RPo by Escherichia coli RNA polymerase at two groups of synthetic consensus-like promoters bearing single DNA bending tracts (i) A5 within the proximal subsite region of the UP element (promoters Pk and Pl) and (ii) A5 (Pg) or A8 (Pm) in the region including the downstream end of the proximal UP subsite and the -35 consensus hexamer was studied in vitro using the fluorescence-detected abortive initiation assay. The kinetic data obtained demonstrate that the overall second-order rate constant Ka of RPo formation is: (i) by almost one order of magnitude larger at Pk and Pl, relative to that at a control unbent promoter, and mainly due to a higher value of the equilibrium constant, k1, of the initial closed complex; and (ii) several-fold smaller at Pg and Pm owing to a strongly decreased value fo k1. For Pm, the latter parameter was found to be dependent exponentially on four Mgý+ ions, as compared with the seven ions remaining in equilibrium with the initial closed complex at the parent Papromoter. This indicates that promoter region bearing a stiff A8úT8 fragment of B'-DNA forms a smaller number of ionic contacts with the ŕ subunit. These findings provide a new insight to and supprot the present model of interactions between RNA polymerase ŕ and sigma70 subunits with the proximal UP subsite and the -35 region of promoters.

  stosując format: