Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIERNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badania mikrobiologiczne beztlenowej flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych jako kryterium diagnostyczne u pacjentów z zapaleniem agresywnym przyzębia.
Tytuł angielski: Microbiological examination of anaerobic flora in gingival pockets as a diagnostic criterion in patients with aggressive periodontitis.
Autorzy: Wiernicka Maria, Kaczmarek Alina, Trąbska-Świstelnicka Marlena, Lipski Mariusz
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.24-26, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności między stanem przyzębia a obecnością patogennej flory bakteryjnej u pacjentów z rozpoznaniem klinicznym zapalenia agresywnego przyzębia. Wyniki badań wykazały obecność licznych beztlenowych bakterii Gram-ujemnych. Drobnoustroje te nie należały jednak do typowej dla wczesnych postaci chorób przyzębia flory bakteryjnej. Można stąd wnioskować, iż badanie mikrobiologiczne nie może stanowoć podstawy do postawienia rozpoznania w chorobach przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the dependence between the state of the periodontium and the presence of pathogenic bacteria in patients with clinically diagnosed aggressive periodontal inflammation. The results of the investigations showed the presence of numerous anaerobic Gram negative bacteria. These microorganisms did not, however, belong to the typical bacteria associated with earlier forms periodontal disease. It can be concluded that microbiological examination cannot constitute a basis for establishing a diagnosis in periodontal disease.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena postawy ciała dzieci w wieku 7-15 lat na podstawie wybranej losowo szkoły podstawowej miasta Poznania.
  Tytuł angielski: Evaluation of the body posture of children aged 7-15 at a randomly selected primary school in Poznań.
  Autorzy: Kania-Gudzio Teresa, Wiernicka Marzena
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.151-159, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena postawy ciała dzieci 7-15 lat. Ogółem przebadano 429 dzieci, w tym 203 dziewczynki i 226 chłopców. Dla celów badawczych wykorzystano metodę stosowaną w badaniach przwesiewowych. Oparta jest o ocenę poszczególnych cech charakterystycznych dla postawy ciała w określonym wieku. Na podstawie analizy uzyskanych wyników nasuwają się następujące spostrzeżenia: najczęściej występującą wadliwą cechą postawy ciała była asymetria barków; kolejną pod względenm ilości wadliwą cechą była asymetria łopatek; w przypadku klatki piersiowej odnotowano niewielką liczbę odchyleń od ukształtowań prawidłowych; wśród wad kończyn dolnych największy odsetek nieprawidłowości odnotowano w budowie stopy; na ogólną liczbę 429 przebadanych odnotowano 65,3 proc. dzieci z postawą skoliotyczną; wśród testów oceniających elastyczność mięśni najmniej korzystny wynik odnotowano w przypadku mięśni piersiowych większych.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was an evaluation of the body posture of school - children aged 7-15. A total of 429 children was examined - 203 girls and 226 boys. The study was conducted with a screening method consisting of the evaluation of individual body posture characteristics at a given age. Analysis of the data collected lead to the following conclusions: asymetry of the shoulders was the first most frequent abnormality; asymetry of the scapulas was the second most frequent abnormality; few chest irregularities were found; as regards abnormalities of the lower extremities, those affecting the foot were the most frequent; of the 429 children examined, 65.3 p.c. had scoliosis; tests of muscle elasticity gave the poorest results for pectoralis major.

  stosując format: