Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIENCH
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Differentiated thyroid cancer: from molecular biology to clinical practice.
Autorzy: Jarząb Barbara, Włoch Jan, Lange Dariusz, Wiench Małgorzata, Gubała Elżbieta
Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.17-20, bibliogr. 47 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południowe 08-09.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,395

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two main histotypes of thyroid carcinoma - papillary carcinoma and follicular carcinoma - derive from the same cell type but exhibit different routes of molecular development. In papillary carcinoma, receptor kinase encoding protooncogenes RET or TRK play main role in the initiation of tumorigenesis. Their rearrangements have been found in circa 25 p.c. and 10 p.c. of tumors respectively. The initiating event in the remaning part of papillary cancers remains unknown. Some of RET negative cancers may develop towards anaplastic carcinoma, as RET rearrangements have never been observed in this type of cancer. Follicular carcinomas develop from follicular adenomas. RAS mutations are found in a substantial part of benign and malignant follicular tumors, more frequently in iodine-deficient areas. The molecular event criucial for the transition from adenoma to carcinoma remains a matter of debate. Recently a PAX8-PPARç1 rearranggement has been proposed to be essential for this step of tumorigenesis. Finally, loss of TP53 is a common feature of undifferentiated thyroid cancers, responsible for their aggressive phenotype. RET rearrangements are very frequent in thyroid cancers observed in contaminated areas of Belarus, Ukraine and Russia after Chernobyl fall out. It is not clear, whether they are molecular fingerprints of radiation or are signs of an early onset of cancer. The prognosis significance of RET-positivity is also unspecified. RET mutations have been reported with higgher frequency in more advanced cancer, on the other side, RET-positive cancers probably do not proceed towards undifferentiated carcinoma.


  2/2

  Tytuł oryginału: Schemat pobudzenia limfocytów T pomocniczych w zdrowym dziąśle i w czasie rozwoju zapalenia dziąsła i przyzębia.
  Tytuł angielski: Scheme of T-helper lymphocytes stimulation in the healthy gingiva and during the development of gingivitis and periodontitis.
  Autorzy: Wiench Rafał, Płocica Iwona, Beck Brygida, Pakosz Katarzyna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.13-22, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena ekspresji IL-1ŕ, IL-1á, IL-10 i IFN-ç w tkance dziąsłowej u osób ze zdrowym przyzębiem z kolejnymi stadiami zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Cytokiny oznaczano ilościowo metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Wyniki i wnioski. U wszystkich badanych osób w tkance dziąsłowej wykryto oznaczalne miana badanych substancji. Wyniki badań własnych oraz dane z dostępnego piśmiennictwa pozwoliły opracować prawdopodobny schemat pobudzenia określonych typów limfocytów T pomocnyiczych w stanie zdrowia i różnych fazach patologii przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim was the estimation of the expression of IL-1ŕ, IL-á, IL-10 and IFN-ç locally in the gingiva tissue in the patients with healthy periodontium and with the consecutive stages of periodontitis. Material and methods. Cytokines was quantitively determiend by the immunoenzymatic method (ELISA). Results and conclusions. In all the tested persons in the gingiva tissue it was demostrated the markable levels of cytokines. The results of the available literature allowed to work out the possible scheme of the stimulation of the given types of T-helper lymphocytes in the health state and in different stages of periodontal lesions.

  stosując format: