Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIELOWIEYSKA-SZYBIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wrzodziejące zapalenie jelit z towarzyszącymi zmianami skórnymi - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Ulcerative colitis coexisting with skin changes - presentation of two cases.
Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Setkowicz Małgorzata, Szybiński Piotr, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.63-68, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 2 przypadki colitis ulcerosa z towarzyszącymi zmianami skórnymi. W przypadku pierwszym 28-letniej chorej ze skórnymi objawami piodermii zgorzelinowej i wrzodziejącym zapaleniem jelit o bardzo ciężkim przebiegu, rozległy zabieg chirurgiczny - wycięcia części jelita oraz terapia ogólna steroidami dały bardzo dobry efekt terapeutyczny w obu chorobach. W drugim przedstawianym przypadku u 23-letniej pacjentki, wrzodziejącemu zapaleniu jelit towarzyszyły zmiany skórne typu rumienia guzowatego. Tutaj również terapia ogólna dała bardzo zadowalający efekt w obu schorzeniach. Na podstawie danych z piśmiennictwa podjęto próbę poszukiwania powiązań patogenetycznych między colitis ulcerosa a towarzyszącymi chorobami skóry.

  Streszczenie angielskie: Authors present two cases of colitis ulcerosa coexisting with skin diseases. The first case was 28-year-old woman with skin symptoms of pyoderma gangrenosum and seriously advanced ulcerative colitis. The patient benefited from wide resection of the colon and steroid therapy. The second patients was 23-year-old woman with erythema nodosum coexisting with ulcerative colitis. In this case steroid therapy also gave very good effects. Pathogenetic connections between those diseases based on the medical reports are discussed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Współczesne metody niechirurgicznego leczenia zmarszczek; możliwości dermatologii estetycznej.
  Tytuł angielski: Contemporary, noninvasive methods of wrinkles treatment; possibilities of esthetic dermatology.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Jaworek Kazimierz, Wielowieyska-Szybińska Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.175-178, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmarszczki są najbardziej widocznym stygmaten skóry starczej. Autorzy przedstawili charakterystyczne dla niej zmiany w naskórku i skórze właściwej, a także możliwości terapeutyczne dermatologii estetycznej. Podjęto próbę wstępnej kwalifikacji chorych do poszczególnych typów zabiegów rewitalizujących (implantów, toksyny botulinowej, pilingów).

  Streszczenie angielskie: Wrinkles are the most visible sign of the aging skin. The author presented characteristic changes in the epithelium and dermis for that type of skin and therapeutic possibilities utilised in the esthetic dermatology. They also undertook an attempt to classify patients for particular types of revitalization interventions (implants, botulin toxin, peelings).


  3/6

  Tytuł oryginału: Typy kliniczne rogowacenia ciemnego.
  Tytuł angielski: Clinical types of acanthosis nigricans.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Lipko-Godlewska Sylwia
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.537-539, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rogowacenie ciemne jest stosunkowo rzadką jednostką chorobową, występującą z równą częstością u kobiet i mężczyzn. Autorzy przedstawili praktyczny klinicznie podział tej jednostki chorobowej na osiem typów. Zwrócono uwagę na związek rogowacenia ciemnego z nowotworami złośliwymi i konieczność wnikliwej diagnostyki w tym zakresie. Zaprezentowano również przydatną dla celów klinicznych skalę oceniajacą stopień nasilenia zmian skórnych, które może mieć znaczenie w monitorowaniu terapii.

  Streszczenie angielskie: Acanthosis nigricans is a rare disease, occurring with the same frequency in females and males. Eight clinically practical types of this disease have been presented. Authors also observed a coexistance of this disease with neoplasms, which obligates doctors to perform more acute diagnosis of the patient. The clinically practical scale of the intensification of skin lesions in acanthosis nigricans has been alaso presented. This scale is helpful in therapy monitoring.


  4/6

  Tytuł oryginału: Badanie scyntygraficzne przełyku u chorych z twardziną układową; korelacje z objawami klinicznymi ze strony przełyku zgłaszanymi przez chorych.
  Tytuł angielski: Esophageal scintigraphy in patients with systemic sclerosis; clinical symptoms corrleated with the esophagus noted by the patients.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Stępień Artur, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Żabińska-Płazak Ewa, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.973-976, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina układowa (Systemic sclerosis, SSc) jest chorobą tkanki łącznej o wielonarządowych objawach, w której istotą jest nadmierne odkładanie się składników macierzy zewnątrzkomórkowej. U 90 proc. chorych z zaawansowaną SSc występują różnie nasilone zaburzenia motoryki przełyku, klinicznie manifestujace sie w około 50 proc. przypadków. Celem pracy była ocena powiązania pomiedzy subietkywnymi objawami ze strony przełyku, a wynikami badań scyntygraficznych. Badaniem objeto 30 chorych z twardziną układową. U każdego chorego wykonano badanie scyntygraficzne przełyku, wypełniono ankietę dotyczącą rodzaju, nasilenia i częstości zaburzeń motoryki, a także oceniono stwardnienie skóry wg zmodyfikowanej skali Rodnana. Badanie potwierdziło przydatność klniczną zmodyfikowanej skali Rodnana. Niezależnie od zgłaszanych przez chorych dolegliwości związanych z zaburzeniami motoryki przełyku, aż u 97 proc. chorych z SSc stwierdzono zmiany w badaniu scytnygraficznym. Zaburzenia motoryki przełyku dotyczyły najczęściej dolnego jego odcinka. Zmiany motoryki dotyczące środkowego odcinka przełyku występowały znamiennie częściej u chorych z rozpoznaniem ISSc.

  Streszczenie angielskie: Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem connective tissue disorder characterized by excessive accumulation of the extracellular matrix. About 90 p.c. of the patients with SSc have detectable gastrointestinal tract involvement, 50 p.c. of these patietns have clinically important manifestations. The aim of the study was estimation of the connection between subjectvie symptoms from the esophagus and results of the esophageal scintigraphy. 30 patients with systemic sclerosis were comprised to the study. Esophagel scintigraphy was performed in each patients, as well as questionnaire about type, intensity and frequency of esophageal dysmotility. Also it estimated was stiffness of the skin according to modified Rodnan score. Independent of esophageal dymostility symptoms which were noted by patietns, esophageal scintigiraphy registered changes in 97 p.c. of the patients. The most often esophageal dysmotility was observed in lower part of the esophagus. Statistically Dysmolity of the central portion of the esophagus was observed more often in patients with diagnosed ISSc.


  5/6

  Tytuł oryginału: Obecność przeciwciał przeciwjądrowych i przeciw Borrelia burgdorferi u chorych z twardziną plackowatą, linijną głęboką i atrophoderma Pasini-Pierini.
  Tytuł angielski: Presence of the antinuclear antibodies and antibodies to Borrelia burgdorferi among patients with morphea en plaque, deep linear scleroderma and atrophoderma Pasini-Pierini.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.898-902, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina skórna należy do szerokiego kręgu chorób charakteryzujących się nadmiernym włóknieniem skóry i tkanek głębszych. Według danych z literatury u 47-76 proc. chorych z twardziną skórną stwierdzano obecność przeciwciała przeciwjądrowych, a także u części chorych obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi uważanej przez niektórych badaczy za czynnik przyczynowy choroby. Badaniu poddano 50 kolejnych chorych z twardziną skórną (plackowatą, linijną głęboką, pierwotnie zanikową). U 18 proc. chorych stwierdzono przeciwciała przeciwjądrowe w mianach od 1:40 do 1:320. Nie stwierdzono znamiennej korelacji pomiędzy obecnościa przeciwciał, a klinicznymi cechami choroby. Aktywność choroby korelowała z rozległością zmian skórnych i lokalizacją na kończynach dolnych. Obecność przeciciał przeciwko Borrelia burgdorferi, które stwierdzono u 28,5 proc. chorych nie korelowała z typem twardziny skórnej ani jej aktywnością . Wydaje się, że rola ANA bez określonej swoistości oraz przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi w twardzinie skórnej jest nadal niejasna.

  Streszczenie angielskie: Circumscribed scleroderma belongs to the group of the diseases characterized by fibrosis of the skin and the deeper tissue. According to the published data, 47 p.c. to 76 p.c. patients with circumscribed scleroderma present antinuclear antibodies (ANA) as well as antibodies to Borrelia burgdorferi which is believed to be causative factor of the disease. The study was conducted in the group of 50 consecutive patients with circumscribed sclerosis (en plaque, deep linear, atrophoderma Pasini-Pierini). Antinuclear antibodies were detected in 18 p.c. of the patients in the titer of 1:40 to 1:320. There was statistically significant correlation between activity of the disease and extensiveness of the skin lesions as well as location on the lowe extermities although there was no correlation to the clinical symptoms of the disease. In 28.5 p.c. of the patients we found antibodies to with any correlation to the type of localized scleroderma or its activity. The role of the ANA with no distinctive specifity and antibodies to Borrelia burgdorferi in the localized scleroderms is still unclear.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zmiany histopatologiczne skóry po zastosowaniu peelingu chemicznego.
  Tytuł angielski: Histopatological changes of the skin after chemical peeling.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (4) s.206-209, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Peelingi chemiczne są najczęściej stosowanymi zabiegami rewitalizującymi, zmniejszającymi oznaki starzenia się naturalnego oraz posłonecznego skóry. Charakterystyczne makroskopowe cechy skóry starczej są wynikiem jej zmian w obrazie histologicznym. Na podstawie przedstawionych badań udowodniono korzystny wpływ różnych substancji chemicznych używanych do zabiegów złuszczania na makro- i mikroskopowy obraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The chemical peelings are the most often used revitalizing interventions, which minimalise sings of the natural- and photoaging. The characteristic macroscopic attributes of aging skin are a result of microscopic changes. We present researches proofing that different chemical substances used for exfoliation have a beneficial influence for macro- and microscopic picture of the skin.

  stosując format: