Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIECZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego w IP CZD.
Tytuł angielski: Etiological agents of urinary tract infections at the CMH I.
Autorzy: Kamińska Wanda, Jarosz Kinga, Pawińska Alicja, Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.553-563, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono częstość występowania poszczególnych gatunków bakterii w zakażeniach szpitalnych układu moczowego u pacjentów IP CZD w latach 1999-2001 oraz zestawiono oporność najczęściej występujących uropatogenów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeanalizowano najważniejsze trendy zachodzące w zmianach oporności poszczególnych gatunków bakterii.

  Streszczenie angielskie: We examined the frequency of microorganisms responsible for UTI and susceptibility to antibiotics and chemiotherapeutics during 1999-2001. During the study period and increase in the frequency of gram-negative rods resistant to beta-lactams and a dramatic increase of carbapenems resistance of Pseudomonas aeruginosa were found.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne - specyfika oddziałowa, zapobieganie.
  Tytuł angielski: Nosocomial infections specific for hospital wards, prevention.
  Autorzy: Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.304-310, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określone rodzaje zakażeń szpitalnych są typowe dla poszczególnych oddziałów lub występują na nich z większą częstością. Oddział intensywnej terapii jest rezerwuarem szczepów wieloopornych wielu gatunków bakterii, a dominującymi zakażeniami sa posocznice i zapalenie płuc. No oddziałach chirurgicznych przeważają zakażenia pooperacyjne, zaś na oddziałach onkologicznych bakteriemia i posocznica u pacjentow z neutropenią. Do specyfiki oddziałów noworodkowych należą zakażenia skóry, natomiast u wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową posocznica związana ze stosowaniem inwazyjnych procedur wspomagających ich funkcje życiowe. Na zmniejszenie częstości zakażeń szpitalnych wywołanych przez wielooporne szczepy bakterii wpływa przestrzeganie zasad higieny i aseptyki oraz odpowiednia polityka antybiotykowa.

  Streszczenie angielskie: Different kinds of nosocomial infections are tuypical for particular hospital wards and occur at increased frequency. Intensive care unit are considered as reservoir of multiresistant bacterial strains. Sepsis and pneumonia are the most frequent infections in these units. Wound infections caused by gram-positive cocci from the skin amd mucosus membranes predominante in surgical wards. Neutropenic patients in oncological units are a substantial risk of bacterial and fungal infections cvaused by both nosocomial and oportunistic strains,. In neonatal wards infections are of associated with immaturity of the immune system and invasive life supporting procedures used in preterm newborns. reduction of hospital infectious caused by multiresistant strains depends on the hygienic and aseptic regiment and rational antibiotic policy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Biegunki poantybiotykowe związane z zakażeniem C. difficile.
  Tytuł angielski: Diarrhoea associated with C.difficile infection after antibiotic treatment.
  Autorzy: Wieczyńska Jolanta, Kamińska Wanda, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.706, 708-716, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Clostridium difficle jest najczęściej izolowanym patogenem związanym ze szpitalną biegunką poantybiotykową. Charakterystyczną dla tego zakażenia postacią kliniczną jest rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Za rozwój zmian zapalnych odpowiadają toksyny bakteryjne. Najczęściej stosowanymi lekami są metronidazol i wankomycyna, podawane doustnie. Zakażenie charakteryzuje się tendencją do nawrotów. Zapobieganie polega na ograniczeniu stosowania antybiotyków o szerkim spektrum, podawaniu probiotyków oraz przestrzeganiu higieny zwłaszca w szpitalu, gdzie C. difficile może być przenoszone horyzontalnie poprzez ręce personelu.

  stosując format: