Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIDUCHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Kolano : artroskopia diagnostyczna i operacyjna
Autorzy: Widuchowski Jerzy
Źródło: - Katowice, Sport and Med s.c. 2002, 255 s. : il., tab., bibliogr. 613 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,922

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Artroskopia w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń urazowych oraz schorzeń stawu kolanowego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Widuchowski Jerzy; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 326 s. : il., tab., bibliogr. 613 poz., sum, 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,251

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie artroskopii w leczeniu uszkodzeń i schorzeń stawu kolanowego u dzieci i młodzieży (w materiale własnym).
  Tytuł angielski: Arthroscopy in the treatment of injuries and knee disorders in children and adolescents.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Łukasik Piotr, Semenowicz Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.477-483, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Staw kolanowy u dzieci i młodzieży, podobnie jak u dorosłych, jest stawem najbardziej narażonym na występowanie uszkodzeń urazowych i schorzeń o różnej etiologii. Schorzenia, a szczególnie uszkodzenia urazowe stawu kolanowego u dzieci i młodzieży cechują się pewną odrębnością i specyficznością oraz stwarzają wiele trudności diagnostycznych i leczniczych nawet doświadczonym chirurgom. Materiał i metody. Praca jest retrospektywną analizą wyknanych w latach 1986-2001, 1552 artroskopii stawu kolanowego u dzieci i młodzieży. Artroskopie te stanowiły 14,4 proc. wszystkich 10770 artroskopii. Wnioski. Artroskopia w wielu przypadkach schorzeń o niejasnej etiologii oraz szczególnie w ostrych uszkodzeniach urazowych, jest rozstrzygającym badaniem diagnostycznym pozwalającym określić dalszy sposób leczenia. W tych przypadkach stosowana jest również artroskopia operacyjna. Granica stosowania artroskopii u dzieci nie leży w anatomicznej wielkości stawu, gdyż jest on bardzo elastyczny, lecz w umiejętnościach operatora.


  4/8

  Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w stosowaniu artroskopii diagnostycznej i operacyjnej w obrażeniach urazowych i schorzeniach stawu kolanowego
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Jasiński Andrzej, Widuchowski Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.137-142, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Wybór metody znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The choice of the appropriate type of anesthesia in arthroscopies of the knee joint - own experiences.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Pala Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.613-616, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z bardzo ważnych elementów warunkujących poprawnie wykonaną artroskopię stawu kolanowego jest oprócz umiejętności chirurga, odpowiednio dobrany przez anestezjologa sposób znieczulenia chorego. Wybór metody znieczulenia zależy od wielu czynników, w tym od: stanu ogólnego chorego, rodzaju i rozległości obrażenia lub schorzenia stawu kolanowego, od planowanego zakresu i czasu zabiegu (artroskopia diagnostyczna, operacyjna), miejsca wykonywania zabiegu (szpital, warunki ambulatoryjne)i, co najważniejsze, od doświadczenia i umiejętności anestezjoga oraz wyposażenia w sprzęt anestezjologiczny sali operacyjnej. Materiał i metody. Dokonano analizy rodzajów stosowanego znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego wykonywanych w latach 1986-2001, w szpitalu w Piekarach Śląskich. Wyniki i Wnioski. W szpitalu w Piekarach Śląskich, w oparciu o wspólne z zespołem anestezjologów doświadczenia i miejscowe uwarunkowania (hospitalizacja 1-3 dni, około 10-12 artroskopii wykonywanych jednego dnia), zdecydowanie preferowane jest znieczulenie ogólne. Jest ono stosowane aż w 92 proc. wszystkich artroskopii. W 8 proc. głównie u pacjentów z problemami internistyczno-kardiologicznymi, stosuje się znieczulenie przewodowe, natomiast znieczulenia miejscowego nie wykonuje się już od około 10 lat.


  6/8

  Tytuł oryginału: Artroskopia stawu kolanowego - początki, rozwój oraz stan aktualny
  Autorzy: Widuchowski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.263-265, bibliogr. 35 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie pooperacyjne i leczenie usprawniające po artroplastyce całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Postoperative treatment and rehabilitation after total knee arthroplasty.
  Autorzy: Widuchowski Wojciech, Widuchowski Jerzy, Reszka Przemysław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.766-772, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artroplastyka całkowita jest podstawowym zabiegiem operacyjnym u chorych z rozległymi zniekształceniami stawu kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej czy reumatoidalnego zapalenia stawów. O dobrym wyniku artroplastyki decyduje właściwe określenie wskazań do zabiegu, prawidłowa technika operacyjna wykonanego zabiegu oraz odpowiednie postępowanie pooperacyjne i prawidłowe leczenie usprawniające. W postepowaniu pooperacyjnym należy zapewnić odpowiednie warunki do wygojenia się uszkodzonych tkanek i nie dopuścić do wystąpienia wczesnych i poźnych powikłań. Celem leczenia usprawniającego jest przywrócenie w operowanym stawie kolanowym ruchomości w jak największym zakresie oraz pełnej nad nim kontroli mięśniowej, czyli odtworzenie prawidłowej funkcji statycznej i dynamicznej stawu i całej kończyny dolnej. W pracy przedstawiono schemat postępowania pooperacyjnego i leczenia usprawniającego po zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki, opracowany w oparciu o własne doświadczenie kliniczne 597 wykonanych zabiegów artroplastyki całkowitej u 530 pacjentów w latach 1995-2002 oraz aktualnych danych z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: Total arthroplasty is the primary surgical method used in patients with extensive deformations of the knee joint in the course of osteoarthritis or rheumatoid arthritis. Good outcome after arthroplasty depends on the proper identification of indications, good surgical technique, and the proper postoperative treatment and rehabilitation. In postoperative treatment appropriate conditions should be provided for healing of the damaged tissues and prevention of early and late complicance. The aim of rehabilitation is to restore mobility in the highest possible range and full muscular control of the operated knee, i.e. to rebuild correct static and dynamic function of the joint and the entire lower limb. This study presents a model of postoperative management and rehabilitation after total knee arthroplasty based on current literature and clinical experience from 597 arthroplasties performed in 530 patients between the years 1995 and 2002.


  8/8

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.

  stosując format: