Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIDOMSKA-CZEKAJSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Efficacy of long-term biatrial pacing in prevention of atrial tachyarrhythmias.
Tytuł polski: Efekty leczenia arytmii przedsionkowych stałą stymulacją dwuprzedsionkową.
Autorzy: Kutarski Andrzej, Oleszczak Krzysztof, Ruciński Piotr, Widomska-Czekajska Teresa
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.1-19, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Resynchronising atrial pacing has been accepted as a non-pharmacological method of prevention of recurrent atrial arrhythmias, but deteiled indications and contraindications have not yet been established. Aim. To assess factors which determine the long-term clinical effectiveness of permanent biatrial pacing (BiAP). Methods. in 65 patients (31 males and 34 females aged 43-90 years, mean 67,4 years0 with correctly working BiAP system during the whole period of follow-up (range 6 months - 44 months, median 28 months) recurrences of atrial arrhythmias (atrial fibrillation or flutter) were recorded. Various clinical and electrophysiological parameters wre analysed in order to assess their usefulness in predicting success or failure of BiAP. Results. overall, BiAP occurred effective in 78 p.c. of patients with recurrent atrial arrhythmias in whom the system functioned correctly during the follow-up period. Very good effect (no recurrence of arrhythmia) was noted in 53 p.c. of patients, good effect (sporadic occurrence of arrhythmia) in 25 p.c. of patients, and weak effect (a slight reduction of arrhythmia frequency) in 10 p.c. of patients. In the remaining 7 p.c. of patients BiAP did not influence the arrhythmia recurrence or they developed permanent atrial fibrillation. Such factors as age, type or severity of arrhythmia before implantation of BiAP system, or degree of interatrial conduction disturbances did not influence the clinical effectiveness of a long-term BiAP. The group of non-responders consisted of patients with slightly younger age and minimally enlarged left atrium whereas the degree of the interatrial conduction disturbances did not differ from that in the responders.


  2/9

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  3/9

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  4/9

  Tytuł oryginału: Techniczne i hemodynamiczne aspekty czasowej nasierdziowej stymulacji komorowej u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: Technical and hemodynamic aspects of temporary epicardial ventricular pacing in patients after coronary artery by-pass grafting.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Stążka Janusz, Wójcik Maciej, Krawczyk Elżbieta, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.131-146, il., tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Korzystne wyniki leczenia niewydolności serca za pomocą stałej jednoczesnej stymulacji obu jego komór sugerują możliwość uzyskania poprawy parametrów hemodynamicznych również u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych, u których w celu czasowej stymulacji serca zwykle implantuje się parę elektrod na przedniej ścianie prawej komory. Potencjalne możliwości stymulacji dwukomorowej skłoniły autorów do zmiany sposobu implantacji komorowych elektrod nasierdziowych: jedną z elektrod komorowych umieszczono na przedniej ścianie prawej komory, a drugą - na ścianie lewej komory. Cel pracy: Ocena warunków technicznych nasierdziowej stymulacji komór i stymulacji dwukomorowej oraz zbadanie wpływu różnych typów komorowej stymulacji epikardialnej na wartości podstawowych parameterów elektrofizjologicznych i hemodynamicznych u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych. Materiał i metody: U 21 pacjentów w wieku 51 - 68 lat (średnia 62,0 lat), w czasie ś ednio 3,2 doby po zabiegu zbadano parametry sterowania i stymulacji komór w różnych konfiguracjach połączeń elektrod. U 6 spośród nich dodatkowo oceniono zmiany rzutu serca oraz wartości ciśnień systemowych podczas różnych sposobów stymulacji. Wyniki: Badania wykazały, że warunki stymulacji i sterowania uzyskiwane z elektrody do czasowej stymulacji serca umieszczonej na lewej komorze nie są istotnie gorsze od analogicznych uzyskiwanych z elektrody prawokomorowej, choć sama implantacja jest nieco bardziej kłopotliwa. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Favourable effects of permanent simultaneous pacing both of ventricles in patients with congestive heart failure suggested possibility of improvement of hemodynamic parameters in patients after cardiosurgery if classic epicardial right ventricualr pacing is replaced with biventricular pacing. It inclined us to place additional (second) ventricular epidardial lead in paraseptal apical region of left ventricle. The aim of the study was evaluation pacing and sensing conditions during temporary right ventricle, left ventricle and both of ventricles pacing using different lead configurations. The second goal of the study was examination and comparison of values of QRS duration and hemodynamic parameters during sinus rhythm and temporary cardiac pacing with different modes in patients after cardiosurgery. Material and methods: In 21 patients aged 51 - 68 years (mean 62 years) during average 3.2 days afte CABG, epicardial ventricular pacing and sensing conditions were tested using different modes and leads configurations; in 6 patients caridac output and arterial pressures were examined during sinus rhythm, atrial pacing adn compared ventricular pacing modes. Results: Left ventricular pacing conditions were comparable to right ventricular ones but location of epicardial left ventricular lead was slightly more terrible. Effective biventricular pacing was possible in most of patients. Due to realitively high pacing threshold during monoventricular pacing (3-4 ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Subiektywnie oceniony stan zdrowia, a nasilenie zmian w naczyniach wieńcowych u pacjentów z dusznicą bolesną.
  Tytuł angielski: Self-rated health and coronary artery disease severity in patients with angina pectoris.
  Autorzy: Skrzypek Michał, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.343-348, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: badania nad stanem funkcjonalnym pacjentów z chorobą wieńcową (chw) wykazują słąbą korelację między rzeczywistą życiową aktywnością pacjentów, a parametrami klinicznymi, takimi jak wydolność wysiłkowa oceniona na bieżni, czy nasilenie choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej. W wyjaśnieniu zróżnicowania stanu funkcjonalnego pacjentów z chw o podobnym poziomie nieprawidłowości klinicznych może być przydatna analiza jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Głównie uwarunkowania niepełnosprawności i kluczowe komponenty jakości życia w tej grupie chorych to subiektywnie ocenione przez pacjentów nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych oraz zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego. Cel pracy: Celem pracy była ocena związku jakości życia z nasileniem choroby wieńcowej w ocenie angiograficznej u pacjentów z dusznicą bolesną. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 100 pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną, w średnim wieku 49,3 ń 6,5 roku, zakwalifikowanych do diagnostycznej koronarografii. Jakość życia ocenion za pomocą wypełnianych przez pacjentów kwestionariuszy. Subiektywny stan funkcjonalny oceniono za pomocą Duke Activity Status Index (punktacja od 11,5 do 33), natomiast nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych za pomocą Index (punktacja od 11,5 do 33), natomiast nasilenie dolegliwości somatycznych i kognitywnych za pomocą Health Complaints Scale (punktacja od 0 do 96). Wyniki: Jakość życia pacjentów z dusznicą bolesną nie wiąże się ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Studies on functional status in coronary patietns have shown poor correlation between real-life activity profile and clinical measures such as exercise capacity on the treadmill and severity of coronary artery disease (CAD) in coronary anigoraphy assessment. Evaluation of health-related quality of life may be suitable for explaining the vairability in funcitoning of CAD patients with similar level fo clinical impairment. Both patient-reported symptom status and physical funciton are major components of disability determinations and a key contributors to health-related quality of life (QOL) in this group of patients. Aim of the study: The goal of the current investigation was to evaluate the relation of QOL in angina patients to the severity of coronary artery disease in angiographic assessment. Materials and methods: The study included 100 patients with stable angina, mean age 49.3 ń 6.5 qualified for diagnostic coronary angiography. Patients completed self-administered questionnaires for QOL assessment. Patient-reported functional capacity was measured by the Duke Activity Status Index (scaled 11.5 - 33) and symptoms status by the Health Complaints Scale (scaled 0-96). Results: QOL scores were not associated with CAD severity. Patients with one, two and three vessel disease did not differ substantially regarding QOL measures. Biomedical clinical factors explain only 16 p.c. of QOL variability. Significant gender-related differences in QOL scores were ...


  6/9

  Tytuł oryginału: Dwukierunkowy częstoskurcz komorowy - aktualny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Bidirectional ventricular tachycardia - the present state of knowledge.
  Autorzy: Kudlicki Janusz, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.367-372, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dwukierunkowy częstoskurcz komorowy (bidirectional ventricular tachycardia) jest rzadko spotykanym zaburzeniem rytmu serca, a mechanizm jego powstawania wciąż nie jest jasny. Charakteryzuje się on naprzemienną zmianą osi elektrycznej serca w płaszczyźnie czołowej w kolejnych ewolucjach o około 180 stopni. Występuje zwykle rodzinnie (rodzinny polimorficzny częstoskurcz komorowy - familal polymorphic ventricular tachycardia), uznawany jest również za typowe zaburzenie rytmu w przebiegu zatrucia naparstnicą. Pojawia się w sytuacjach, w któ ych dochodzi do podwyższonej aktywności adrenergicznej, jak np. wysiłek fizyczny lub stres emocjonalny (częstoskurcz katecholaminozależny lub częstoskurcz wyzwalany stresem - catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, stress-induced polymorphic ventricular tachycardia). Podłożem choroby jest mutacja genu sercowego receptora rianodyny RYR2 (1q42-q43), przekazywana w sposób autosomalny dominujący lub genu sercowego kalsekwestryny (1p13,3-p11), przekazywana w sposób autosomalny recesywny. Niekontrolowane uwalnianie jonów wapnia z siateczko sarkoplazmatycznej do cytoplazmy jest źródłem patologicznej aktywności, wyzwalanej przez późne depolaryzacje następcze. Nagłe zgony są najbardziej dramatycznym objawem spotykanym w rodzinach dotkniętych chorobą. Skumulowana śmiertelność do wieku 30 lat wynosi ok. 31 proc. Własne doświadczenia autorów dotyczą rodziny, w której dwaj bracia zmarli nagle w wieku 6 miesięcy i 12 lat, a 4 siostry mają liczne komrowe zaburzenia rytmu serca z epizodami częstoskurczu dwukierunkowego i zespołami MAS. Lekami z wyboru są blokery receptorów á-adrenergicznych, a przy braku ich skuteczności wskazane jest wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.

  Streszczenie angielskie: Bidirectional ventricular tachycardia (VT) is a rare arrhythmia, the pathogenesis of which remains unclear till now. It is characterized by changing frontal electric heart axis up to 180 degrees in every alternate QRS complex. Usually it is familial (familial polymorphic VT-FPVT), but could be also due to digitalis toxicity. Polymorphic VT is induced by catehcolaminergic stimulation, like physical exertion or emotional stress (catecholaminergic polymorphic VT, stress-induced polymorphic VT). The underlying cause of the disease is ryanodine 2 receptor (RYR2) gene mutation (1q42-q43), with autosomal dominant inheritance or calsequestrin 2 gene mutation (1p13.3 - o11) with autosomoal recessive inheritance. Uncontrolled calcium leakage from sarcoplasmatic reticulum to cytosol causes pathological activity triggered by delayed afterdepolarisations. Sudden death is the most dramatic complication of the disease. Cumulated mortality rate up to the age of 30 is about 31 p.c. Our own experience consists of one family where 2 brothers died suddenly in their age of 6 months and 12 years and 4 sisters have multiple ventricular arrhythmias with bidirecitonal tachycardia and MAS-syndrome episodes. The treatment of choice are á-adrenergic blocking agents and in case of their ineffectiveness - implantation of cardioverter-defibrillator (ICD).


  7/9

  Tytuł oryginału: Mnogie, złożone komorowe zaburzenia rytmu serca u 4 sióstr - przebieg ciąż i porodów.
  Tytuł angielski: Multiple, complex ventricular heart rhythm disturbances in 4 sisters - the course of pregnancies and labours.
  Autorzy: Kudlicki Janusz, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.379-386, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przebieg kliniczny ciąży i porodu u 4 sióstr z licznymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca pod postacią bigeminii i trigeminii oraz salw samoograniczającego się wielokształtengo częstoskurczu, zwykle dwukierunkowego. Obraz EKG cechował się również olbrzymią falą U o zmiennym nasileniu, przy prawidłowym odstepie QT, liczonym bez falu. U. U wszystkich sióstr wystę owały epizody omdleń, w jednym przypadku konieczny był masaż zewnętrznyn serca. Dwaj bracia w tej rodzinie zmarli nagle w wieku 6 miesiecy i 12 lat. Autorzy sugerują rozpoznanie rodzinnego częstoskurczu polimorficznego, nazywanego też częstoskurczem katecholaminozależnym (FPMVT, CPMVT), schorzenia dziedziczącego się w sposób autosomalny dominujący, powstałęgo na tle defektu sercowego receptora rianodynowegi *RyR2), który odpowiada za transport jonów wapniowych z siateczki sarkoplazmatycznej do cytoplazmy. CHarakterystyczny wygląd sióstr wskazuje na współistniejaćą chorobą o podłożu genetycznym z fenotypem zbliżonym do opisywanego w zespole Noonan. Siostry były w ciąży odpowiednio w wieku 19, 25, 25 i 31 lat. Trzy kobiety otrzymywały metoprolol w małych dawkach ze wzgledu na ciążę oraz współistneijacą tendencję do bradykardii. Jedna nie stosowała faramkoterapii w okresie ciąży. Najstrsza z sióśtr urodziła siłami natury, dwie kolejne za pomocą cięcia cesarskiego ze wskazań położniczych. U najmłodszej siostry ciąża zakończyła się niepowodzeniem - nastąpiło obumarcie płodu w 15 tygodniu. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of the clinical course of pregnancies and labours in 4 sisters with multiple, complex ventricular heart rhythm disturbances in form of polymorphic ventricular extrasystoles, and non-sustained bidirectional and polymorphic ventricular tachycarida episodes. The U wave was prominent of different degree in time, but QT intervall was normal. All sisters sufferedd from syncopal and presyncopal attacks, in one case it was necessary to perform external cardiac massage. Two brothers died suddenly in their childhood. The diagnosis which is suggested may be a familial polymorphic ventricular tachycardia (FPMVT), autosomal dominant inherited diseases, known also as a catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPMVT), due to ryanodine receptor type 2 defect (RYR2) and secondary calcium ion-channel of sarcoplasmatic reticulum dysfunciton. THere is a characteristic phenotype of all sisters, suggesting some genetic inherited disease - possible Noonan syndrome. The sisters were pregnant at their age of 19, 25, 25 and 31 years. Three of them were treated with á-blockers (metoprolol or propranolol) with caution because of tendency to bradycardia. One woman aovided pharmacotherapy during pragnancy. The youngest sister was pregnant last year, but her pregnancy was terminated on 15th week of gestation because of intrauterine fetal death. The course of pregnancy and post partum period of other woment was uneventfull. One sister delivered ...


  8/9

  Tytuł oryginału: The influence of nitroglycerin on myocardial 99mTc-Tetrofosfmin uptake defects in coronary artery disease.
  Tytuł polski: Wpływ nitrogliceryny na regionalne zaburzenia wychwytu 99mTc-Tetrofosminy w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Tarkowska Anna, Cholewiński Witold, Widomska-Czekajska Teresa, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Wypych Marek, Chrapko Beata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.254-268, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia przewodzenia w przedsionkach u chorych z tachyarytmiami przedsionkowymi : praca doktorska
  Autorzy: Konieczny Marek, Widomska-Czekajska Teresa (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii w Puławach
  Źródło: 2002, [3], 109 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: