Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIDNORBSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według Robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem.
Tytuł angielski: Probability of renewal and distant metastases in B and C stadium according to Robson in patietns suffering from renal cell carcinoma, treated with nephrectomy and irradiation.
Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Wolski Zbigniew, Widnorbska Wiesława, Lebioda Andrzej
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.33-40, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przedstawiono wyniki retrospektywnej analizy grupy 251 chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, leczonych w latach 1985-1998. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu pooperacyjnej radioterapii na częstość występowania wznowy miejscowej i przerzutów odległych. Materiał i metody. Analizie poddano 148 chorych w stadium zaawansowania B, oraz 103 chorych w stadium zaawansowania C według Robsona. Pooperacyjna radioterapia zastosowana była u 136 acjentó - grupa II R(+). Leczenie promieniami jonizującymi prowadzono w warunkach terapii megawoltowej. Grupa porównawcza, grupa I R(-), była utworzona z pacjentów, którzy pomimo wskazań nie zostali poddani leczeniu promieniami jonizującymi (115 chorych). Średnie arytmetyczne porównano stosując test t-Studenta oraz test U dla dwóch średnich. W ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia wznowy miejscowej oraz przerzutów odległych posłużono się analizą Kaplana-Meiera. Statystyczną istotność odpowiednich krzywych oceniono testem lograngowym. Wyniki. Wznowę miejscową stwierdzono u 30 pacjentów (11,95 proc.). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania wznowy miejscowej oraz w średnim czasie jej pojawienia się zarówno w stadium zaawansowania B, jak i C według Robsona (p 0,05). Aktualizowane prawdopodobieństwo wystąpienia wznowy miejscowej w okresie 5 lat w stadium zaawansowania B w grupie I i grupie II wyniosły odpowiednio 19 proc. i 4 proc. Różnice mają charakter statystycznie znamienny (p = ...

  Streszczenie angielskie: Objective. A retrospective analysis of 251 patietns, with advanced renal cell carcinoma from 1985-1998, is presented. Purpose. The aim of this study was to assess the influnce of postoperative radiotherapy on local recurrence and distant metastases rates. Materials and methods. The medical records of 148 patietns with stage B and 103 patietns with stage C treated according to the Robson system were reviewed. Postoperative radiotherapy with megavoltage was given to 136 patietns - group II-R[+]. A control group I-R[-] - underwent nephrectomy, but did not receive radiation therapy. This group consisted of 115 patients, who had indications to postoperative radiotherapy. Differences between the groups were evaluated by Student's-test or test U, respectively. Actuarial curves for local recurrence and distant metastases rates, were calculated using the Kaplan-Meire method. Survival curves were compared using the log rank test. Results. Thirty patietns (11,95 p.c.) had local recurrence. The local failure rate and time when the failure appeared was comparable in both groups in stage B and C according to te Robson system. The observed difference was not statistically significant (p 0,05). The 5 years actuarial local relapse rates in stage B was 19 p.c. for group R[-] and 4 p.c. for group R[+]. The difference in both groups was statistically significant (p = 0,032). There was nos statistical difference in stage C (p 0,05). Seventy seven (30,7 p.c.) patients had distant ...

  stosując format: