Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIDERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rola witaminy E jako antyoksydanta.
Tytuł angielski: Role of vitamin E as antioxidant.
Autorzy: Grzegorczyk Krzysztof, Rutkowski Maciej, Widerska Aneta
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.142-147, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Działanie antyoksydacyjne stanowi jej najważniejszą funkcję biologiczną. Uważa się ją za głównego antyoksydanta środowiska lipofilowego, gdzie współdziała z innymi antyoksydantami. W przyszłości witamina E może znaleźć szerokie zastosowanie w prewencji i leczeniu chorób o etiologii "wolnorodnikowej".


  2/4

  Tytuł oryginału: Zachowania autoagresywne żołnierzy a możliwości psychoprofilaktyki.
  Tytuł angielski: Soldiers' self-aggressive behaviour and possibilities of psychoprophylaxis.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Widerska Aneta
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.278-282, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają zjawisko zachowań autoagresywnych żołnierzy oraz charakteryzują stany psychiczne towarzyszące tym zachowaniom. W znajomości podstawowych objawów zespołu przedsamobójczego występujących u żołnierzy poszukują możliwości psychoprofilaktyki w tym zakresie. Sugeruje, że przy kwalifikowaniu kandydatów do służby wojskowej szczególną uwagę należy zwracać na ich odporność psychiczną, oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rola preparatów immunoglobulin w leczeniu chorób alergicznych.
  Tytuł angielski: The role of immunoglobulin therapy in allergic diseases.
  Autorzy: Boznański Andrzej, Widerska Alicja
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.41-47, bibliogr. [25] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravenous immunoglobulin (IVIG) has been used for many years to treat patients with primary immunodeficiencies. More recently, IVIG has been shown to have antiinflammatory activity when used at substantially higher concentrations. A number of studies have examined the efficacy of IVIG in allergic diseases. For patients with severe refractory asthma, sinusitis, atopic dermatitis, and urticaria, IVIG offers an alternative therapy with relatively few side effects. Although the mechanism by which IVIG may attenuate the allergic response is still undetermined clinical studies have shown that immunoglobulin therapy can decrease serum IgE levels and increase glucocorticoid binding affinity, while in vitro studies have shown that IVIG can decrease T-cell secretion of TH2 cytokines.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.

  stosując format: