Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WICZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych
Autorzy: Boczoń Krystyna, Deryło Antoni, Drewa Gerard, Grytner-Zięcina Barbara, Hadaś Edward, Humiczewska-Rajska Mirosława, Jankowski Stanisław, Kurnatowska Alicja, Kurnatowski Piotr, Kuźna-Grygiel Wanda, Kwaśniewska Jolanta, Siuda Krzysztof, Solarz Krzysztof, Wiczkowski Andrzej
Opracowanie edytorskie: Deryło Antoni (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 506, [2] s., [20] s. tabl. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,916

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ Intronu A na parametry morfometryczne hepatocytów regenerującej wątroby szczura.
  Tytuł angielski: Influence of Intron A on hepatocytes morphometric parameters in regenerating rat liver.
  Autorzy: Spausta Grażyna, Ciarkowska Jolanta, Wiczkowski Andrzej, Adamek Brygida
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.61-69, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  3/4

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna zakażeń Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: The laboratory diagnostics of Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Zalewska-Ziob Marzena, Wiczkowski Andrzej
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.415-427, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Streszczenie polskie: Zakażenie Helicobacter pylori odgrywa istotną rolę w rozwoju patologii przewodu pokarmowego. W wielu badaniach udowodniono wpływ tej bakterii na powstawanie zmian zapalnych oraz choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy a także nowotworów żołądka. Istnieje wiele metod pozwalających na wyrkywcie tego patogenu, jednak nie wszystkie odznaczają się wystarczająco dużą czułością i swoistością. Inne natomiast, jak badania molekularne, z uwagi na wysokie koszty i wymogi aparaturowe, nie weszły jeszcze do rutynowej diagnostyki. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu metod stosowanych w wykrywaniu zakażenia H. pylori. Omówino ich zasady oraz przydatność w diagnostyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori infection is of great importance in the development of alimentary tract pathology. In many studies the influence of the bacteria on inflammation initiating and on gastric and duodenal ulcer were proved, as well as on gastric tumors. Many methods allow the detection of the pathogen; however, not all of them are characterized by sufficient sensitivity and specificity. Other methods, such as molecular investigations are not yet implemented in routine diagnostics because of their high cost and the requirement for special equipment. In the presentation paper, a review about methods used in the detection of Helicobacter pylori infection was performed. The matter under discussion was the principles and their usefulness in clinical diangostics.


  4/4

  Tytuł oryginału: Technologia i zastosowanie bio-chipów w diagnostyce laboratoryjnej.
  Tytuł angielski: Biochips technology and applications in clinical laboratory diagnostics.
  Autorzy: Strzelczyk Joanna, Wiczkowski Andrzej
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.319-331, il., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Streszczenie polskie: Technologia bio-chipów staje się jedną z ważniejszych technologii funkcjonalnej genomiki. Jednym z rodzajów bio-chipów są chipy DNA. Chip DNA jest to płytka zawierająca wiele uporządkowanych sond DNA, umożliwiających badanie dużej liczby cząsteczek równocześnie. Sondy są syntetycznymi oligonukleotydami lub innymi krótkimi cząsteczkami DNA, takimi jak komplementarny DNA (cDNA). Technologia ta oparta jest o proces hybrydyzacji kwasów nukleoinowych znajdujących się na powierzchni płytki i w badanej próbce. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu technik i zastosowań bio-chipów.

  Streszczenie angielskie: Biochips technology is becoming one of the important technologies for functional genomics. One of the types of biochips are DNA chips (DNA arrays). The DNA chip is a plate which consists of many well ordered DNA probes, allowing the investigation of numerous molecules simultaneously. The synthetic oligonucleotide or the other short DNA sequences, such as complementary DNA (cDNA) are probes. This technology is based on nucleic acid hybridization being on the surface of the plate and in the investigated sample. In the presentation paper, a review about biochips technology and applications was performed.

  stosując format: