Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WICHROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego (ZUM) u noworodków - nadal poważny problem dla neonatologa.
Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns - still a serious problem for neonatologist.
Autorzy: Czyżewska M., Szafrańska A[gnieszka], Paluszyńska D., Świderska B., Wichrowska A[nna], Lachowska M[onika], Zaborska J., Gajewska E[lżbieta]
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.133-136, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą retrospektywna analiza epidemiologiczna zakażeń układu moczowego (ZUM) u noworodków hosptializowanych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2000. Grupę badaną stanowiło 90 noworodków leczonych w Oddziale Patologii Noworodka z powodu zakażenia układu moczowego, potwierdzonego badaniami bakteriologicznymi. Za znamienną bakteriurię przyjmownao obecność 10**3 kolonii drobnoustrojów w ml moczu pobieranego metodą cewnikowania pęcherza moczowego. Zaobserwowano, że głównym czynnikiem etiologicznym zum są bakterie. Większość izolowanych szczepów była wrażliwa na penicyliny pólsyntetyczne z inhibitorami betalaktamaz, aminoglikozydy i nitrofurantoinę. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia terapii empirycznej, przy podejrzeniu ZUM, jeszcze przezd uzyskaniem antybiogramu i stosowania nitrofurantoiny w leczeniu profilaktycznym u noworodków z powikłanym zum.

  Streszczenie angielskie: The authors presented retrospective analysis of etiologic factors in urinary tract infection (UTI) in neonates treated in Department of Neonatology in Wrocław. most of uti in newborn was caused by bacteria. Penicyllins with inhibitors and aminoglicosides appeared as useful drugs in empirical therapy of uti. Nitrofurantoin should be used in continuation of treatment in neonates with complicated UTI.


  2/2

  Tytuł oryginału: Przebieg zespołu Downa w okresie noworodkowym na podstawie doświadczeń własnych.
  Tytuł angielski: Down's syndrome in neonates in own experience.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Szafrańska Agnieszka, Wichrowska Anna, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.137-142, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Praca miała na celu przedstawienie problemów klinicznych i diagnostycznych u noworodków z zespołem Downa (ZD) na podstawie doświadczeń własnych. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę 26 przypadków ZD, hosptializowanych w Klinice Neonatologii we Wrocławiu w latach 1990-2002. Wyniki: W badanej grupie noworodków stwierdzono większy odsetek hipotrofii i wcześniactwa niż w populacji ogólnej - odpowiednio 19 proc. i 26 proc. 13 (50 proc.) dzieci urodziło się w stanie średnim, a 3 (11 proc.) w ciężkim. U 19 (73 proc.) noworodków z ZD wystąpiła żółtaczka przedwczesna lub nadmierna. W 2 przypadkach stwierdzono konflikt serologiczny w zakresie układu Rh. Częstość zakażeń w 1 miesiącu życia również była wysoka (65 proc.), najczęściej rozpoznawano zapalenie płuc - 16 przypadków, u 3 noworodków stwierdzono zakażenie uogólnione. Wśród wad wrodzonych z najwyższą częstością występowały wady serca (69 proc. - 18 przypadków) oraz wady przewodu pokarmowego (19 proc. - 5 przypadków). W okresie noworodkowym zmarło dwoje dzieci. Wnioski: Noworodki z zespołem Downa wymagają szczegółowej diagnostyki z uwagi na częste występowanie niedotlenienia okołoporodowego, wad wrodzonych, zakażeń i hiperbilirubinemii. Noworodki z ZD i hipotrofią oraz pochodzące z ciąż powikłanych są szczególnie zagrożone istnienim wad wrodzonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The results of retrospective analysis of clinical presentation of 26 neonates with Down syndrome (DS), hospitalized at our Department between 1990-2002 are presented. Results: Down's syndrome neonates had a greater risk of prematurity and intrauterine growth restriction (IUGR), then the rest of the population - 19 p.c. newborns were born with signs of IUGR and 26 p.c. were premature. 19/26 (73 p.c.) newborns with DS developed hyperbilirubinemia, in 2 cases Rh hemolitic disease was noted. Complications included severe infections (in16/26 newborn - pneumonia, in 3/26 sepsis). Two newborns died, deaths were attributed to complex congenital heart defects (1) and multi organ failure (1). In our material congenital heart defects were the most frequent (69 p.c. - 18/26), gastrointestinal tract anomalies were in 19 p.c. cases (5/26). Conclusions: Newborn with DS demanded carefull clinical evaluation, because of high incidence of perinatal asphyxia, hyperbilirubinemia, serious infections and congenital defects. In case of intrauterine dystrohy the probability of congenital defect is higher.

  stosując format: