Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WICHNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Alterations in pattern of rapid eye movement activity during REM sleep in depression.
Autorzy: Wichniak Adam, Antczak Jakub, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.243-250, il., tab., bibliogr. s. 249-250
Sygnatura GBL: 302,090

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate REM sleep parameters, especially the temporal characteristics of rapid eye movement activity, in depressed patients, and to compare three different methods for scoring of REM density. The sleep of 15 nonmedicated depressed patients and 13 healthy controls was recorded during two consecutive nights. Sleep recordings were scored by raters blinded to the diagnosis. In comparison to healthy controls depressed patients showed an increased REM density and increased REM activity. Both groups differed also regarding the pattern of REM denisty changes between REM sleep periods (REMPs). Whereas in healthy controls REM density in the first REMP was significantly lower than in the successive REMPs, no such difference was found in depressed patients. On visual inspection we failed to find any significant diffefences in the time course of REM activity within the first REMP in depressed patients. All applied methods for scoring of REM denisty distinguished depressed patients from healthy controls with comparable accuracy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zespół niespokojnych nóg i periodyczne ruchy kończyn podczas snu - klinika, epidemiologia, diagnoza.
  Tytuł angielski: Restless legs syndrome and periodic limb movements in sleep - clinical features, epidemiology, diagnosis.
  Autorzy: Wichniak Adam, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1173-1184, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia wiadomośći na temat objawów, epidemiologii i diagnostyki różnicowej zespołu niespokojnych nóg (RLS) i perdiodycznych ruchów kończyn podczas snu (PLMS). PLS i PLMS są jednymi z częstszych przyczyn wywołujących zaburzenia snu. W populacji ogólnej RLS występuje z częstością 5-15 proc. i stanowi pierwotną diagnozę u 10-20 proc. pacjentów zgłaszających się do lekarza z powodu bezsenności i u ponad 10 proc. pacjentów skarżących się na nadmierną senność w trakcie dnia. Istotną TLS są nieprzyjemne doznania czuciowe w kończynach dolnych najczęściej w obrębie podudzi, rzadziej również w kończynach górnych lub całym ciele, pojawiające się podczas spoczynku, najczęściej po położeniu się do snu. Parestezjom towarzyszy uczucie niepokoju ruchowego oraz trudna do opanowania potrzeba ciągłego poruszania kończynami, które powoduje chwilowe ustąpienie dolegliwości. Po zaśnieciu u prawie wszystkich pacjentów z RLS występują PLMS - stereoptypowe, periodyczne zrywania mięśniowe o etiologii niepadaczkowej, składające się w kończynach dolnych ze zgięcia grzbietowego palucha i stopy, czasami zgięcia w stawach kolanowym i biodrowym. PLMS powodują często przebudzenia lub reakcje rozbudzenia, dobrze widoczne w EEG snu i prowadzi do zaburzenia snu. Rozpoznając PLS należy wykluczyć szereg innych zaburzeń (np. niewydolność nerek lub niedobór żelaza), ponieważ w wielu przypadkach RLS występuje wtórnie w stosunku do innych schorzeń. Diagnoza kliniczna RLS opiera się na kryteriach ...

  Streszczenie angielskie: In this review article we summarise the clinical features, epidemiology and differential diagnosis of the Restless Legs Syndrome (RLS) and Periodic Limb Movements in Sllep (PLMS). RLS and PLMS belong to the most common causes which distrub sleep, and the RLS prevalence in the general population is estimated to range from 5 to 15 p.c. The RLS is encountered in 10-20 p.c. of patients presenting with a problem of infanting and maintaining sleep, and in over 10 p.c. of patients with excessive daytime sleepiness. The RLS is characterized by unplesant sensations felt deep in the legs, usually between the ankle and knee, but occasionally involving also the upper limbs or the trunk, and occurring at rest, especially at bedtime. The paraesthesias are accompained by motor restllessness and by an urage to move the limb, which results in a temporary relief of the symptoms. In virtually all of the sleeping RLS patients PLMS are observed. There are stereotyped, periodic jerking movements of a non-epileptic origin consisting in an extension of the big toe and dorsiflexion of the ankle with an occasional flexion of the knee and hip. PLMS are accompanied by usually short awakenings or transient arousal short awekenings or transient arousals as demonstrated by sleeps LEG resulting in sleep disruption. In establishing the diagnosis of RLS/PLMS idiopathic and secondary forms should be distinguished, and in particular, a number of other conditions (e.g. uremia or iron-deficiency) need to ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Zespół niespokojnych nóg wywołany terapią lekami psychotropowymi.
  Autorzy: Wichniak Adam, Wierzbicka Aleksandra, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.259-265, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono piśmiennictwo na temat zespołu niespokojnych nóg (RLS) wywołanego, jako działanie niepożądane, stosowaną farmakoterapią. RLS opisywano podczas terapii neuroleptykami, litem, trójpierścieniowymi i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, lekami przeciwpadaczkowymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwwymiotnymi, lekami przeciwhistaminowymi pierwszej generacji oraz podczas odstawiania leków nasennych, uspokajających, anksjolitycznych i narkotycznych leków przeciwbólowych. Substancjami mogącymi nasilać objawy RLS u osób do tego predysponowanych są również alkohol i kofeina.

  Streszczenie angielskie: This article reviews the literature about secondary forms of restless legs syndrome induced by psychopharmacotherapy (RLS). Drug-induced forms of RLS were observed during treatment with neuroleptics, lithium, tricyclic and tetracyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, anticonvulsants, centrally acting antiemetics, histamine receptor H2 antagonists and afte cessation of hypnotics, sedatives, anxiolytics and opioid analgesics. In addition, alcohol and caffeine were reported to increase RLS symptoms in susceptible individals.

  stosując format: