Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIATR
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Lung involvement in systemic lupus erythematosus (SLE) - own experience.
Autorzy: Martusewicz-Boros Magdalena, Wiatr Elżbieta, Płodziszewska Monika, Gawryluk Dariusz, Opoka Lucyna, Załęska Jolanta
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.12-24, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Pulmonary disorders in sysytemic lupus erythematosus are frequent and sometimes thay are the first symptoms of the disease. SLE may cause a variety of clinical presentations and pathologic patterns, which can be dificult to diagnose. We observed 11 patient (9 women and 2 men) with pulmonary manifestations of SLE during last 18 years in our department. Mean age patients was 47.7 ń 13.4 years. There were no patients with drug induced SLE. Interstitial lung diseases (7/11) acute or chronic and pleural involvement (5/11) were the most frequent clinical presentation. In three cases airway disease presented as reduction of FEV1 p.c. VC index was detected. In one case "shrinking lung" syndrome was confirmed by muscle function (diaphragm relaxation time) and lung function tests. Pulmonary hypertension confirmed by echocardiography, was associated with interstitial lung disease or vasculitis. Six cases representing different lung involvement pattern of SLE were described in datails.


  2/8

  Tytuł oryginału: Zespół antyfosfolipidowy - pierwotny czy wtórny? - problem leczniczy.
  Tytuł angielski: Antiphospholipid syndrome - primary or secondary? - therapeutic problem.
  Autorzy: Fijołek Justyna, Wiatr Elżbieta, Tomkowski Witold, Fijałkowska Anna, Wiechecka Anna, Jabłoński Waldemar
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.87-96, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A 44-year old women hospitalized because of chest pain, pleuropneumonic lesions and high temperature is described. Disease of connective tissue was suspected because of symptoms (fever, chest pain) aggravated despite antibioticotherapy. During diagnostic procedures hypoxemia was observed and thrombotic lesions were discovered in the right popliteal vein and in numerous pulmonary arteries. Pulmonary thrombosis was recognised and patient was addmited to the Intensive Care Unit. Anti-ds.-DNA antibodies were not found but anticardiolipin (aCL) antibodies and lupus anticoagulation (LA) were present in high concentrations in serum. We didn't find all symptoms required for SLE diagnosis. Anticoagulant treatment was effective and we recognised primary antiphospholipid syndrome (APS). It is a less frequent syndrome than "secondary APS" connected with systemic lupus erythematosus. Patient should be treated with anticoagulant drugs and observed whether symptoms of SLE would appear.


  3/8

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty układowy - płucne postacie choroby.
  Tytuł angielski: Pulmonary manifestations of systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Martusewicz-Boros Magdalena, Wiatr Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.102-109, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
  Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  5/8

  Tytuł oryginału: Nowe aspekty patogenezy ziarniniakowatości Wegenera.
  Tytuł angielski: New aspects of Wegener's granulomatosis pathogenesis.
  Autorzy: Wiatr Elżbieta, Gawryluk Dariusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.326-333, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Rozlany chłoniak z dużych komórek B imitujący ziarniniakowatość Wegenera.
  Tytuł angielski: Diffuse large B-cell lymphoma mimicking Wegener's granulomatosis.
  Autorzy: Gawryluk Dariusz, Skłodkowska Janina, Dobkowski Piotr, Wiatr Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.210-215, 2 k. tabl., il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pulmonologia
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We report 39 years old man with the history of chronic sinusitis and rhinitis. After tooth extraction he gradually developed unilateral proptosis with ophtalmoplegia and visual loss caused by retroorbital mass which was related to destruction of the adjacent orbital walls, sinuses and base of the skull. During the following month the progresing lung nodules with mediastinal and hilar lymphadenopathy, macular sin lesions, renal insufficiency with proteinuria and anaemia appeared. The diagnosis of Wegener's Granulomatosis (WG) was formed on the base of clinical features and result of pathologic examination of surgical specimen from the paranasal sinuses. The progressive course under the standard immunosuppressive therapy required reevaluation of histologic slides, which resulted with the diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma confirmed by the immunohistochemical staining. Administration of CHOP regimen resulted i spectacular regression of all lesions.


  7/8

  Tytuł oryginału: Pierwszy w historii Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie przypadek przerzutu do oczodołu prawego nowotworu o lokalizacji pierwotnej pozagałkowej.
  Tytuł angielski: The first case of metastatic tumor of the right orbit in Otolaryngologyst Department Jagiellonian University in Kraków.
  Autorzy: Wiatr Maciej, Składzień Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.551-553, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisujemy przypadek 30 letniej kobiety, która została przyjęta do naszego szpitala z powodu guza oczodołu prawego. Jest to pierwszy przypadek guza przerzutowego o takiej lokalizacji w Klinice Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Okazało się, że punktem wyjścia zmiany był rak sutka. Przedstawiamy cechy charakterystyczne guza oczodołu prawego i porównujemy je z cechami przerzutów do oczodołu lewego u pacjentów leczonych w naszej klinice. Rak sutka jest najczęstszą przyczyną przerzutów do oczodołu u kobiet. Guzy przezrutowe w oczodole prawym są rzadkością, lecz występują.

  Streszczenie angielskie: We report the case of a 30-year old woman, who was admitted to our hospital because of tumor of the right orbit. It is the first case of metastatic tumor in this cocalisation in the Otolaryngologyst Department of the Jagiellonian University in Kraków. It appeared, that mammary cancer was the primary localization of the lession. We present characteristic features of that tumor nad we compare them with features of the metastasis to the left orbit in patients who were treated in our Department. Breast carcinoma is the most common reason of metastasis to orbit in women. Metastatic tumors in the right orbit are rare, but they can appear.


  8/8

  Tytuł oryginału: Ocena węzłów chłonnych śródpiersia w przebiegu chorób płuc z zastosowaniem dynamicznych badań metodą rezonansu magnetycznego po podaniu preparatów kontrastowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of mediastinal lymph nodes in the course of lung diseases in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Dobkowski Piotr, Bestry Iwona, Wiatr Elżbieta, Remiszewski Paweł, Zych Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.477-480, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba różnicowania przyczyn powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia i/lub wnęk płucnych w oparciu o charakterystykę wzmocnienia sygnału MR po podaniu parametrycznych preparatów kontrastowych. Zbadano 109 chorych: 63 chorych na raka płuca względne wzmocnienie sygnału po podaniu Gd-DTPA w typowej (0,1 mmol/kg) dawce. Nie stwierdzono uchwytnej, istotnej statystycznie różnicy między badanymi grupami chorych. W konkluzji należy stwierdzić, że różnicowanie przyczyn powiększenia węzłów chłonnych nie jest możliwe przy zastosowaniu opisanej techniki badania dynamicznego.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to evaluate the ability of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance to provide differentiation between malignant and benign mediastinal or hilar lymph nodes. The group of 109 patients were examined, with lung carcinoma (63 patients) and sarcoidosis (46 patients) relative signal intensity increase after administration of Gd-DTPA in standard dose (0,1 mmol/kg) was measured four times (20 s - 3 min after injection). There was no significant difference between all groups. In conclusion, differentiation between types of enlarged lymph could not be achieved using the dscribed protocol.

  stosując format: