Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Synthesis and biological activity of Nŕ-[4-[N-(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-L-gluatimic acid.
Autorzy: Kusakiewicz-Dawid Anna, Bugaj Marta, Dzik Jolanta M., Gołos Barbara, Wińska Patrycja, Pawełczak Krzysztof, Rzeszotarska Barbara, Rode Wojciech
Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.197-203, il., tab., bibliogr. [17] poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
Sygnatura GBL: 303,116

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: 2-Deamino-2-methyl-N10-propargyl-5,8-dideazafolic acid (ICI 198583) is a potent inhibitor of thymidylate synthase. Its analgue, Nŕ-[4-[N-[(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazoliny)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-L]glutamic acid, containing p-aminohenylacetic acd residue substituting p-aminobenzoic acid residue, was synthesized. The new analogue exhibited a moderately potent thyidylate synthase inhibition, of linear mixed type vs. the cofactor, N1,10-methylenetetrahydrofolate. The Ki value of 0.34 ćM, determined with a purified recombinant rat hepatoma enzyme, was about 30-fold higher than that reported for inhibition of thymidylate synthase from mouse leukemia L1210 cells by ICI 198583 (Hughes et al., 1990, J. Med. Chem. 33, 3060). Growth of mouse leukemia L5178Y cells was inhibited by the analogue (IC50 = 1.25 mM) 180-fold weaker than by ICI 198583 (IC50 = 6.9 ćM).


  2/2

  Tytuł oryginału: Problemy maltretowania uczniów w ocenie lekarzy i pielęgniarek pracujących w szkołach na terenie województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Problem of pupils' maltreatment in the opinion of doctors and nurses working in schools in the Lublin province.
  Autorzy: Beń-Skowronek Iwona, Wińska Barbara
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.50-55, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Aby ocenić niektóre prolemy społeczne uczniów w szkołach województwa lubelskiego Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego przeprowadził badania ankietowe w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Badaniami ankietowymi objęto ogółem 387 177 uczniów na terenie naszego województwa. W opracowanych ankietach wykazano, że problem maltretowania dotyczy 387 uczniów (0,1 proc.) i występuje częściej w mieście, gdzie dotyka 321 uczniów (0,13 proc.), niż na wsi gdzie odnotowano zjawisko maltretowania u 66 uczniów (0,04 proc.). Najczęściej uczniowie są maltretowani fizycznie - 329 uczniów (0,08 proc.), w tym w mieście 271 uczniów, a na wsi 58 uczniów. Maltretowania seksualne odnotowano w 30 przypadkach. Opisywane zjawiska maltretowania dzieci są skorelowane z częstością występowania patologii rodziny. Mogą być one wykrywane przez jednostki medycyny szkolnej, a właściwy standard pstępowania mógłby ułatwić skuteczne przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu maltretowaniu dzieci.

  Streszczenie angielskie: The Institution of Mother and Child Healthcare of Lublin Public Health Center conducted an inquiry in public and non-public health care institutions which take care of children and youth, in order to evaluate some social problems of pupils in schols in the Lublin province. The inquiry encompassed 387.177 pupils in the Lublin province. It revealed that maltreatment concerned 387 pupils (0.1 p.c.) and was more frequent in the city - 321 (0.13 p.c.) than in the country - 66 (0.04 p.c.). Pupils are maltreated most often physically - 329, among them 271 in the city and 58 in the country. Sexual maltreatment was noted in 30 cases. Described cases of maltreatment of children are correlated with frequency of pathology in a family. Units school medicine could reveal them and proper standard of management could make counteraction of physical and psychical maltreatment of children easy.

  stosując format: