Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIĘCKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Effects of oestrogen deprivation on interleukin-6 production by peripheral blood mononuclear cells of postmenopausal women.
Autorzy: Rachoń D., Myśliwska J., Suchecka-Rachoń K., Więckiewicz J.
Źródło: J. Endocrinol. 2002: 172 (2) s.387-395, il., tab., bibliogr. s. 393-395
Sygnatura GBL: 310,833

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Various hormones can influence the expression of interleukin-6 (IL-6) and oestrogens are the most extensively studied. There is, however, controversy about the nature of the IL-6 secreted by human cells and its regulation by 17á-oestradiol. The aim of this work was to clarify whether oestrogen deprivation after menopause may contribute to an enhanced IL-6 production by peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in postmenopausal women. Twenty-two healthy postmenopausal women, age range 45-63 years with clinical symptoms of oestrogen deficiency were enrolled in the study. The control group consisted of 16 healthy young women, age range 22-31 years, with regular menses and who were not taking oral contraceptives. Levels of IL-6 in the sera and PBMC culture supernatants were measured by the biological B9 cell-proliferation assay and expression of the IL-6 gene in non-stiulated PBMC was detected by RT-PCR. The effect of 17á-oestradiol on spontaneous IL-6 production by the PBMC of postmenopausal women was also studied in vitro and in vivo. Seventeen out of the twenty-two postmenopausal women were given hormonal replacement therapy of 50 ćg 17á-oestradiol/day transdermally and the spontaneous production of IL-6 by the PBMC was analysed after 6 and 12 months of treatment. The postmenopausal women had significantly higher serum levels of IL-6 than the young controls. The spontaneous production of IL-6 by non-stimulated PBMC into the culture supernatants was also significantly higher in the postmenopausal women compared with the young...


  2/6

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze biozgodności wybranych elastomerów silikonowych stosowanych do podścielania protez pooperacyjnych; badania na zwierzętach - ocena statystyczna.
  Tytuł angielski: Comparative studies of the biocompatibility of selected silicone elastomers used in lining of postsurgical prostheses; studies on animals - statistical evaluation.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Jeleń Michał, Nienartowicz E., Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.158-161, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Do bezpośredniego podścielania protez pooperacyjnych stosowane są elastomery silikonowe. Materiały te nie spełniają stawianych im wymagań, dlatego zwrócono uwagę na nowe produkty, które pojawiły się na rynku stomatologicznym oferowane jako materiały o wysokim standardzie użytkowym. Są to m.in. elastomery silikonowe: Mucopren firmy Kettenbach, Permaquick firmy Koholeor oraz Soft Relining firmy Tokuyama. Postanowiono je przebadać na szczurach Buffalo. Zwierzęta podzielono na grupy doświadczalne i kontrolne. Nowe szybkopolimeryzujące elastomery silikonowe wszczepiono szczurom domięsniowo. W grupie kontrolnej dla celów porównawczych wszczepiono szczurom dotąd stosowany w Polsce Ufi Gel C firmy Voco oraz obojętne kształtki z wosku chirurgicznego. Materiał do badań histopatologicznych pobierano po 2, 4, 12 i 24 tygodniach wykonując wcześniej zdjęcia rtg. W grupach doświadczalnych i kontrolnych zwierząt elastomery wywołały różnego stopnia odczyny zapalne tkanek miękkich. Porównując wyniki uzyskane w grupie doświadczalnej z danym grupy kontrolnej stwierdzono, że najlepszym materiałem okazał się Soft Relining.

  Streszczenie angielskie: Silicone elastomers are used for direct lning the post-surgical prostheses. The materials are regarded not to flfill the clinical requirements and thought the new products offered as high quality materials were chosen for the study. They are: Permaquick (Kohler), Mucopren (Kattenbach), Soft Relining (Tokuyama). The products were studied in rats Buffalo. The aminals were divided into two groups: experimental and control. The new elastomeric materials were implanted intramuscularly in tue firot group. In the second group the Ufi-Get C (Voco) and neutral surgical wax were implanted. The tissues samples were taken for histopatologic examination after 2, 4, 12 and 24 weeks making before the X-ray pictures. All used elastomer materials (new and carlier introduced for using) were observed to cause the various inflammaotry reactions in the muscular tissues. Comparing the study results the best material occurred to be the Soft Relining.


  3/6

  Tytuł oryginału: Molecular cloning and sequencing of partial cDNA of tumor necrosis factor and p75 tumor necrosis factor receptor of Syrian golden hamster (Mesorcricetus auratus) with the use of universal primers.
  Autorzy: Dobrzańska Zuzanna, Więckiewicz Joanna, Bigda Jacek
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.427-431, il., bibliogr. [15] poz. - 6 Spotkanie Młodych Immunologów Sekcji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Gdańsk 2000
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study we cloned and analysed partial cDNA of tumor necrosis factor (TNF) and p75 TNF-R receptor of Syrian golden hamster (Mesocricetus auratus). We obtained a 382-bp sequence of TNF and a 148-bp sequence coding for p75 TNF-R. The primers used for the cloning were designed on the basis of inter-species homology, thus presumably can be used for cloning and analysis of TNF and p75 TNF-R genes of other mammals.


  4/6

  Tytuł oryginału: Płytka obturacyjna - proteza stosowana w rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Obturating plate - the prosthesis used in post-surgical rehabilitation of patients after surgical procedures.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Bogucki Artur Z.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.234-237, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy w swej pracy podają możliwość wykonania i zastosowania płytek obturujących u pacjentów po urazach mechanicznych i po usunięciu guza nowotworowego szczęki oraz powikłań choroby HIV. Proteza ta powinna być zastosowana jako natychmiastowa lub wczesna i użytkowana przez pacjentów aż do wykonania zębowego uzupełnienia protetycznego wczesnego lub ostatecznego. Płytka obturująca zamyka połączenie między jamą ustną a jamą nosową, odciąża obrzeże pooperacyjne, poprawia wymowę i psychikę pacjenta. Utrzymuje tkanki miękkie w odpowiednim ułożeniu oraz zmniejsza napięcie zrostów łącznotkankowych.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zaopatrzenie implantoprotetyczne w przypadku rozszczepu podniebienia i po operacji ameloblastoma.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Wnukiewicz Jan, Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.27-30, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów operowanych z powodu nowotworów szczęki i żuchwy, a także nowotworów umiejscowionych w okolicy oka, nosa i ucha oraz rozszczepów podniebienia twardego i miękkiego istnieje potrzeba rehabilitacji protetycznej. Jedną z wysoko specjalistycznych metod leczenia jest wykonanie suprakonstrukcji na bazie wszczepów śródkostnych. Pacjenci pooperacyjni mają wprowadzane wszczepy, kiedy możliwości retencji protez pooperacyjnych są mało skuteczne lub zawodzą. Na bazie implantów można wykonywać różnego rodzaju protezy szczęki z obturatorami, protezy żuchwy oraz mosty. Odpowiednio rozmieszczone i wprowadzone wszczepy śródkostne zapwweniają polepszenie utrzymywania nadbudowy protetycznej, poprawę funkcji żucia oraz wyglądu zewnętrznego pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Patients operated on for maxillary and mandibular cancers as well as tumours located in the region of the eye, the nose and the ear and for cleft soft and hard palate have to be rehabilitated prosthetically. One of highly specialized methods of treatment consists in manufacturing a supraconstruction on the basis of intraosseous implants. The implants are applied to postoperative patients in whom the possibility of the postoperative prosthesis retention is limited or has failed. The implants bases can be used to make various kinds of macillary protheses with obturators, mandibular prostheses and bridges. Adequately placed and inserted intraosseous implants enable retention of the prostehtic reconstruction, improve the mastication and the appearance of the patient.


  6/6

  Tytuł oryginału: Histologiczna i radiologiczna ocena zębowych wszczepów ceramicznych - badania doświadczalne.
  Autorzy: Wnukiewicz Jan, Zboromirska-Wnukiewicz Beata, Więckiewicz Włodzimierz
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.3-5, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują wyniki badań doświadczalnych nad możliwością zastosowania w stoamtologii wszczepów zębowych z ceramiki korundowej. Dokumentują je oceną radiolgoiczną i histopatologiczną. Podkreślają dobrą biozgodność materiału z kością i tkankami miękkimi.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of experimental research on the possiblity to aapply ceramic implants in dentistry. The results are evidenced radiologically and histopathologically. The authors lay emphasis on the good biocompatibility of the material with bone and soft tissues.

  stosując format: