Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIĘCEK
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/24

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lipidowe a nerki i nadciśnienie tętnicze : rola statyn
  Autorzy: Więcek Andrzej
  Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[183-188], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/24

  Tytuł oryginału: The adipose tissue - a novel endocrine organ of interest to the nephrologist.
  Autorzy: Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Adamczak Marcin
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (2) s.191-195, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/24

  Tytuł oryginału: Narażenie pozazawodowe na pył ludności zamieszkałej w pobliżu zakładu wydobycia i przerobu amfibolitu.
  Tytuł angielski: Non-occupational dust exposure of the population living in the vicinity of amphibolite mining and processing plant.
  Autorzy: Woźniak Helena, Więcek Edward
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.103-107, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z eksploatacją złoża amfibolitu w kopalni odkrywkowej, przerobem (rozdrabnianie) surowca i składowaniem kruszywa, a także i odpadów produkcyjnych na wolnym powietrzu, związana jest emisja pyłu do środowiska. Celem pracy była ocena narażenia pozazawodowego na pył mieszkańców wsi zlokalizowanej w odległości około 200 m od kopalni. W pyle opadowym i w osadzie z wody pobranej ze strumienia stwierdzono obecność tremolitu; w próbach pyłu pobranych na filtr z powietrza stwierdzono obecność respirabilnych włókien mineralnych. Średniodobowe stężenia pyłu wdychalnego w punkcie pomiarowym (szkoła) ulegały znacznym wahaniom w ciągu doby od 11 do 20 059 ćg/m**3. Stężenia najwyższe stwierdzono w ciągu trzeciej zmiany roboczej. Ponieważ domieszki minerałów włóknistych zostały stwierdzone w wielu kopalniach surowców mineralnych na terenie Dolnego Śląska istnieje konieczność oceny narażenia pozazawodowego na pył ludności zamieszkałej w pobliżu wszystkich kopalń odkrywkowych na tym terenie.

  Streszczenie angielskie: Amphibolite bed working in a strip mine, material processing, storage and waste disposal are associated with dust emission to the environment. The aim of our study was to assess non-occuoational exposure to dust of people living located about 200 m away from the mine. The fallout dust and the sediment obtained from samples collected from stream were found to contain tremolite. Respirable mineral fibers were detected in dust samples collected by filtration of the atmospheric air. Mean 24-h concentrations of the respirable dust at the place of measurements (school) varied considerably, from 11 ćg/m**3 to 20 059 ćg/m**3. The highest dust concentrations were found during the third shift. As fibrous contaminants were detected in many mines of the Lower Silesia region, it is necessary to assess the non-occupational exposure of populations living close to all mines in this area.


  5/24

  Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Electrophysiological examinations (ABR and DPOAE) of hearing organ in haemodialysed patients suffering from chronic renal failure.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kokot Franciszek, Paluch Jarosław, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.189-194, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano obiektywne badania narządu słuchu u 31 chorych (16 kobiet, 15 mężczyzn, średnia wieku 43 lata) na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD) przez okres 2-5 lat. Protokół badań obejmował badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), audiometrię impedancyjną oraz badanie znieksztłceń nieliniowych otoemisji wywołanej (DPOAE). Stwierdzono znamienne statystycznie wydłużenie latencji fali I, III, V i interwału I-V u chorych na p.n.n. w badaniu ABR oraz zmniejszenie emisji DPOAE. Oceniono wpływ jednoznacznego zabiegu HD na powyższe parametry. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w latencji fal ABR ani w emisji DPOAE na skutek leczenia HD.

  Streszczenie angielskie: Deterioration of function of hearing organ is one of the most important clinical problem in uremic patients with chronic renal failure. The presented study aimed to assess the function of hearing organ using the brainstem auditory evoked response (ABR), impedance audiometry and distortion product otoacoustic emission cochlear function (DPOAE) in 31 haemodialysed patient with chronic renal failure (16 females and 15 males, mean age 43,0 years). The control group consisted of 15 healthly subjects. THe latency of the waves I, III, V and I-V interpeak in evoked responsee audiometery were significantly longer in the patients with CRF (chronic renal failure) compared to the control group. Measurement of DPOAE showed decrease of DPOAE level in patients suffering from CRF. A influence of single hemodialysis and treatment of hemodialysis by 6 months on ABR latencies and DPOAE values were not observed.


  6/24

  Tytuł oryginału: Czy noworodki urodzone przedwcześnie różnią się czynnością parakrynno/endokrynną śródbłonka naczyniowego od noworodków donoszonych?
  Tytuł angielski: Do preterm infants differ from healthy newborns by endothelin para/endocrine function.
  Autorzy: Baumert Małgorzata, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Sikora Jerzy, Osuch-Jaczewska Rozalia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.57-60, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono stężenie endoteliny 1 (ET-1), metabolitów tlenku azotu (NOx) i czynnika von Willebranda (vWF) w surowicy krwi pępowinowej oraz w surowicy matek. Badaniami objęto 13 par matka-dziecko urodzone przedwcześnie, 11 par matka-dziecko urodzone siłami natury (SN) i 11 par matka-dziecko urodzone przez cięcie cesarskie elektywne (CC). Stężenie ET-1 w surowicy zarówno krwi pępowinowej, jak i żylnej pobranej w 4. dniu po urodzeniu wcześniaków było znamiennie wyższe w porównaniu do stężenia ET-1 w surowicy krwi pępowinowej noworodków urodzonych zarówno siłami natury (p 0,05), jak i urodzonych przez cięcie cesarskie (p 0,05). Wykazano dodatnią korelację pomiędzy ET-1 i NOx (p 0,05) oraz pomiędzy ET-1 i vWF (p 0,05) w surowicy matek wcześniaków. Ponadto wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem ET-1 w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków i stanem noworodków wg Apgar. Występowanie zwiększoncyh stężeń ET-1, NOx i czynnika vWF w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków w porównaniu ze zdrowymi noworodkami sugeruje zwiększoną aktywację śródbłonka naczyń u tych dzieci, indukowaną niedotlenieniem.

  Streszczenie angielskie: We measured plasma concentration of endothelin-1 (ET-1), nitric oxide metabolits (NOx) and von Willebrand factor (vWF) in maternal and umbilical cord blood in 11 spontaneous (SN), 11 elective cesarean section (CC) and 13 preterm deliveries. Plasma concentrations of ET-1 in umbilical cord blood of preterm infants and systemic blood withdrawn 4 days after birth was higher then in respective healthy infants delivered by natural forces or elective cesarean section. Positive correlation were found between ET-1 and NOx (p 0.05) and between ET-1 and vWF (p 0.05) in maternal blood with preterm delivery. In umbilical cord of preterm infants a negative correlation between ET-1 and Apgar score was notices. Higher concentrations of ET-1, NOx and vWF found in umbilical cord blood of preterm infants as compared with respective values assessed in healthy infants delivered per vaginam or by cesarean section respectively seem to be induced by hypoxia.


  7/24

  Tytuł oryginału: Wpływ starzenia na stężenie leptyny w osoczu.
  Tytuł angielski: Influence of aging on plasma leptin concentration.
  Autorzy: Rzepka Ewa, Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.125-133, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U osób w podeszłym wieku dochodzi do istotnych zmian hormonalnych oraz obniżenia podstawowej przemiany materii. Leptyna jest hormonem wytwarzanym głównie przez adypocyty, uczestniczącym w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Niniejsza praca miała odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu wiek wpływa na kształtowanie się stężenia leptyny w osoczu. Do badań zakwalifikowano łącznie 144 zdrowe osoby w wieku od 20 do 93 lat (72 kobiety i 72 mężczyzn). Wszystkich badanych rozdzielono na pięć grup w zależności od wieku (Grupa A - wiek od 20 do 40 lat, Grupa B - wiek od 41 do 60 lat, Grupa C - wiek od 61 do 70 lat, Grupa D - wiek od 71 do 80 lat, Grupa E - wiek powyżej 81 lat). U wszystkich badanych osób oznaczono leptynemię, insulinemię i glikemię trzykrotnie w ciągu doby, tj. o godzinie 8.00, 16.00, 24.00 oraz obliczono wskaźnik masy ciała (BMI). Stężenia leptyny w osoczu o godzinie 8.00 w poszczególnych grupach wiekowych nie różniły się znamiennie pomiędzy sobą (A = 10,4 ń 1,33; B = 12,5 ń 2,18; C = 9,8 ń 1,48; D = 14,4 ń 3,12; E = 10,5 ń 1,99 ng/ml). Stężenie leptyny w osoczu było znamiennie wyższe o godzinie 24.00 w porównaniu z wartościami leptynemii o godz. 8.00 i 16.00 we wszystkich badanych grupach wiekowych. Kobiety charakteryzowały się znamiennie wyższą leptynemią w porównaniu z odpowiednimi wartościami uzyskanymi u mężczyzn, we wszystkich grupach wiekowych. We wszystkich badanych grupach wiekowych (za wyjątkiem grupy A) stwierdzono występowanie ...

  Streszczenie angielskie: Aging is associated both with clinically important hormonal changes and with a decrease of energy expenditure. Leptin is a protein hormone, predominantly produced by adipocytes, which is presumed to be involved in the regulation of appetite and energy expenditure. The present study aimed to assess the relationship between leptinaemia and age. 144 healthy subjects (72 females and 72 males) age from 20 to 93 years were enrolled in this study. All studied subjects were divided according to the age into five groups (group A comprised subjectes aged 20 to 40 years, group B - from 41 to 60 years, group C - from 61 to 70 years, group D - from 71 to 80 years and group E - aged over 81 years). In all examined subjects plasma leptin, insulin and glucose concentrations were estimated at 8 a.m., 4 p.m. and 12 p.m. respectively. Body mass index (BMI) was also calculated in all studied subjects. Basal (8 a.m.) plasma leptin concentration did not differ significantly in all age groups: A = 10.4 ń 1.33; B = 12.5 ń 2.18; C = 9.8 ń 1.48; D = 14.4 ń 3.12; E = 10.5 ń 1.99 ng/ml). In all examined groups plasma leptin concentrations were significantly higher at 12 p.m. than at 8 a.m. and 4 p.m. respectively. Females were characterized by significantly higher plasma leptin concentration in all age groups. A significant positive correlation was found between plasma leptin concentration and BMI in all age groups (except group A). No relationship between age and plasma leptin concentration ...


  8/24

  Tytuł oryginału: Zasady oceny narażenia zawodowego na pyły stanowiące mieszaninę wolnej krystalicznej krzemionki i respirabilnych włókien mineralnych pochodzenia naturalnego.
  Tytuł angielski: Evaluation of occupational exposure to dusts of mixed free crystalline silica and natural respurable mineral fibres.
  Autorzy: Woźniak Helena, Więcek Edward
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.219-227, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do prawidłowej oceny narażenia na pył zawierający jednocześnie wolną krystaliczną krzemionkę i azbest (np. niektóre kopalnie surowców skalnych, instalacja i demontaż izolacji termicznej i wyrobów ciernych itp.) niezbędne jest uwzględnienie obecności tych dwóch czynników pyłowych o potencjalnym działaniu kancerogennym. Obowiązujące aktualnie w Polsce akty prawne pozwalają na dużą dowolność zarówno przy ustalaniu zakresu wykonywanych badań, jak i przy interpretacji wyników. Prowadzi to w efekcie do sytuacji, w której narażenie na pył na analogicznych stanowiskach w różnych zakładach oceniane jest według różnych kryteriów, tzn. z uwzględnieniem obecności wolnej krystalicznej krzemionki (NDS dla pyłów zawierających od 2 do 50 proc. SiO2 wynosi 4 mg/m3 - pył całkowity, 1 mg/m**3 - pył respirabilny), albo z uwzględnieniem obecności minerałów włóknistych, takich jak chryzotyl i inne minerały włókniste z wyjątkiem krokidolitu (NDS wynosi - 1 mg/m**3 pył całkowity i 0,2 wł./cm**3. Z reguły ocena narażenia dokonywana jest z uwzględnieniem tylko jednego czynnika, tj. wolnej krystalicznej krzemionki (wersja korzystniejsza dla administracji danego zakładu). Z badańn autorów niniejszej pracy wynika, że w zależności od przyjętego do oceny narażenia kryterium warunki pracy na danym stanowisku (np. wymiana izolacji termicznej) mogą być zakwalifikowane bądź do bezpiecznych (kryterium zawartości SiO2) bądź po uwzględnieniu pełnego składu mineralnego pyłu (chryzotyl, amosyt, kwarc) do ...

  Streszczenie angielskie: An apropiate evaluation of exposure to dust containing both crystalline silica and asbestos (e.g. some mines of rock raw materials, installation and disassembly of thermal insulation and frictional products etc.) requires that the presence of these potentially carcinogenic dust components should be taken into account. In Poland, the present legal regulations provide for rather extensive freedom in both defining the scope of studies performed and interpreting their results. In comsequence, the evaluation of dust exposure at similar workposts in different plant is based on different criteria, which means that in some cases the presence of free crystalline silica (MAC value for dust containing from 2 to 50 p.c. of SiO2 - is 4 mg/m**3 for total dust and 1 mg/m**3 for respirable dust) is taken into account, and in others the presence of mineral fibers such as chrysotile and other fibrous mineral except for crocidolite (MAC value - 1 mg/m** and 0,2 f/cm**3, rspectively). The evaluation of exposure usually involves only one factor, i.e. free silica crystalline (more favorable for the administration of a given plant). The present study reveals that depending on the criterion adopted for evaluating the exposure at a given workpost (e.g. exchange of thermal insulation), the working conditions may be classified as safe (criterion for the presence of SiO2) or as harmful to workers' health a complete composition of mineral dust (chrysotile, amosite, quartz) is considered. In ...


  9/24

  Tytuł oryginału: Erytropoetynemia u chorych na raka płuca.
  Tytuł angielski: Plasma erythropoietin concentration in lung cancer patients.
  Autorzy: Łapa Katarzyna, Kokot Franciszek, Oklek Kazimierz, Cieślicki Jan, Machalski Marek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.243-250, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of this study was to evaluate serum level of EPO in 32 men with lung cancer (Squamous cell lung cancer N = 11, Adenocarcinoma N = 10, Small cell cancer N = 11) in relation to the degree of anemia, stage of disease and the regimen of anticancer therapy. The control group consisted of 29 men, among whom were of blood count, serum concentration of EPO, iron, total iron binding capacity (TIBC) and ferritin. The assessment of all parameters was repeated after 3 months of therap. Results: Patients suffering from lung cancer were characterized by a lower hemoglobin level and higher level of EPO as compared with the control group. A significant negative correlation was found between hemoglobin level and EPO serum concentration in all groups of patients and in the control group. The strongest correlation was observed in the control group t = -0.812. In each group of patients the serum level of EPO increased after treatment; although a significant increase was found only in surgically treated patients and patients after chemotherapy. After treatment the correlation between hemoglobin and EPO became stronger especially in the group of patients with small cell lung cancer. Conclusions: 1. Patients with lung cancer are characterized by inappropriately low serum EPO levels when related to the degree of anemia. 2. The suppressive effect of lung cancer on EPO secretion depends on the histologicaal type of the cancer (with the exception of small cell lung cancer). 3. The increase of EPO level after treatment seems to be caused not only by a decrease of hemoglobin concentration, but also by reduction of the tumor mass.


  10/24

  Tytuł oryginału: Leptyna - czy uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Leptin - does it participate in the regulation of arterial blood pressure?
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Więcek Andrzej
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.129-132, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Leptyna, białko syntetyzowane głównie przez komórki tkanki tłuszczowej (adypocyty), jest ogniwem sprzężenia zwrotnego pomiędzy zapasami tłuszczu w ustroju a ośrodkiem sytości w ośrodkowym układzie nerwowym. Hormon ten pełni istotną rolę w regulacji łaknienia i wydatkowania energii. Badania na zwierzętach i doświadczenia in vitro wykazały, że leptyna uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego poprzez wpływ na współczulny układ nerwowy, wolemię, czynność śródbłonka i procesy przebudowy układu krążenia. W pracy podsumowano stan wiedzy na temat roli leptyny w patogenezie nadciśnienia tętniczego.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a protein produced mainly by adipocytes, is a part of a negative feedback between body fat stores and satiety center in the central nervous system. This hormone is involved in food intake and energy expenditure regulation. Animal experiments and in vitro experiments showed that leptin plays a role in blood pressure regulation by activation of the sympathetic nervous system, and influencing the water-electrolyte balance, endothelial function and vascular remodeling. In this paper up-to-date knowledge on the role of leptin in pathogenesis of arterial hypertension is presented.


  11/24

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  12/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Incydenty sercowo-naczyniowe wśród chorych na cukrzyce i nadciśnienie tętnicze otrzymujących losartan albo atenolol - badanie LIFE].
  Autorzy: Więcek Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.60, 62, bibliogr. 9 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. The Lancet, 2002; 359: 995-1010
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/24

  Tytuł oryginału: Effect of renin-angiotensin system activation by dietary sodium restriction and upright position on plasma leptin concentration in patietns with essential hypertension.
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR473-CR477, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Both leptin and the renin-angiotensin system (RAS) are involved in the regulation of arterial blood pressure. This study was undertaken to assess the relationship between RAS and plasma leptin concentration in hypertensive patients under conditions of normal and restricted sodium supply and upright postion. Material/Methods: In 31 patietns with essential hypertension (EHP - 14 F, 17 M, age 44 ń 14 years, BMI 29.3 ń 6.4 kg/mý) and 8 healthy subjects (NHS - 4 F, 4 M, age 37 (17 years, BMI 25.3 ń 6.6 kg/mý) plasma leptin cocnentration, plasma renin activity (PRA), and 24-hour urinary sodium exretion (UNa) were evaluated twice: first on a diet containing 100-120 mmol sodium per day and after 8 hours overnight bed rest, and a seond time after 3 days of dietary sodium restriction (10-20 mmol daily) adn 3 horus in upright position. Results: Dietary sodium restriction and upright position was followed by a significant increase in PRA and decrease of UNa. By contrast, plasma leptin concentration showed a moderate decrease both in EHP and NHS. No significant correlation was found between PRA and plasma leptin concentrations in either of the groups examined. Cocnlusion: From the results obtained in this study we may conclude that dietary sodium restriction and upright positon exerts only a moderate effect on plasma leptin concentration, in contrast to PRA, in both hypertensive and normotensive subjects.


  14/24

  Tytuł oryginału: Relationship between body composition, sex hormones and leptinemia in hemodialyzed patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek J., Adamczak M., Kokot F[ranciszek], Karkoszka H., Ignacy W., Klimek D., Więcek A.
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 58 (6) s.431-437, il., tab., bibliogr. [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Female are characterized by significantly higher plasma leptin concentration than males. It seems likely that sex hormones influence leptinemia independently from differences in body composition. The aim of the present study was to analyze the contribution of plasma concentrations of testosterone and estradiol on leptinemia in hemodialyzed patients. Methods: 110 hemodialyzed patient - HD (60 M. 50 F) and 70 healthy subjects (HS) (30 M, 40 F) were enrolled in this study. Plasma leptin, testosterone or estradiol and CRP concentrations and body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) were assessed. Results: Total body fat was significantly higher in femals than in males (27.5 ń 1.5 p.c. vs. 17.2 ń 1.0 p.c. of body weight in HD and 36.0 ń 1.0 p.c. vs. 18.2 ń 1.4 p.c. in HS, respectively). Plasma leptin concentrations were markedly higher in females than in mals both in HD (27.9 ń 5.4 ng/ml vs. 9.6 ń 1.9 ng/ml) and HS (16.5 ń 1.7 ng/ml vs. 3.1 ń 0.4 ng/ml). A highly significant, strong positive correlation was found between total fat mass (TFM) and leptinemia in all studied groups. No significant univaried correlation between plasma leptin and testosterone or estradiol concentrations respectively was found both in HD and HS. Multiple regerssion analyses showed that the main determinant of leptinemia is TFM (á = 0.623 and 0.798 in HS females and males respectively, and á = 1.058 and 0.797 in HD females and males respectively). Plasma concentration of testosterone (á = -0.139 and á = - 0.075 in male HD and HS respectively)...


  15/24

  Tytuł oryginału: Resorpcja masywnych zwapnień tkanek miękkich po subtotalnej paratyreoidektomii u chorego z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Resolution of massive soft tissue calcifications after subtotal parathyreoidectomy in haemodialysed patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Piecha Grzegorz, Marcinkowski Wojciech, Nieszporek Teresa, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.193-196, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 55-letniego chorego na przewlekłą niewydolność nerek leczonego od 10 lat powtarzanymi hemodializami, u którego stwierdzono zaawansowaną wtórną nadczynność przytarczyc. Leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D doprowadziło do nasilenia hiperfosfatemii i wtórnie do powstania masywnych zwapnień tkanek miękkich. Pourazowe złamanie lewej kości udowej i unieruchomienie chorego doprowadziło do hiperkalcemii opornej na leczenie zachowawcze. Dopiero subtotalna paratyreoidektomia umożliwiła normalizację kalcemii a w 12 miesięcy po zabiegu stwierdzono prawie całkowitą resorpcję zwapnień.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55 year old haemodialysed patient with chronic renal failure and advanced secondary hyperparathyroidism is described. Treatment with active viatmin D metabolites accelerated hyperfosfataemia which caused massive soft tissue calcifications. After immobilization due to posttraumatic femoral bone fracture hypercalcaemia resistant to pharmacological treatment was revealed. Normocalcaemia was achieved after subtotal parathyroidectomy and 12 months later nearly complete resolution of soft tissue calcifications was observed.


  16/24

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności narządu słuchu w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich u osób chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i ludzką erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO).
  Tytuł angielski: Assessment of hearing organ ability in high-frequences audiometry in patients suffering from chronic renal failure treated by haemodialysis and human recombinant erythropoietin (rhEPO).
  Autorzy: Markowski Jarosław, Gierek Tatiana, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz, Chudek Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.589-596, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań narządu słuchu w konwencjonalnym i rozszerzonym zakresie częstotliwości u 65 chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej. Stwierdzono znamienną statystycznie poprawę wartości progowych przewodnictwa powietrznego u tych chorych.


  17/24

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/24

  Tytuł oryginału: Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
  Tytuł angielski: Immunological disturbances in children with Inflammatory Bowel Disease.
  Autorzy: Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Woś Halina, Więcek Sabina, Kajor Maciej, Szymańska Maria, Staszewska-Kwak Anna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.235-239, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Procesy zapalne w błonie śluzowej jelita mogą wynikać z pierwotnego efektu regulacji układu immunologicznego. Rozważa się mechanizm autoagresyjny, za którym przemawiają zarówno objawy kliniczne, współwystępowanie z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi, jak i obecność autoprzeciwciał w surowicy krwi. Celem pracy była ocena zaburzeń immunologicznych u dzieci z zapaleniami jelit. Pacjenci i metodyka: Badaniami objęto 45 pacjentów, w wieku od 3 lat do 17 (średni wiek 12 lat), z zapaleniami jelita grubego. U 10 dzieci (22 proc.) rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna, u 20 (44 proc.) wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast 15 dzieci (34 proc.) stanowiły dzieci z zapaleniem jelita grubego na podłożu alergii pokarmowej. U wszystkich dzieci oznaczono poziomy immunoglobulin A, M, G w surowicy krwi oraz przeciwciała przeciw jądrowe (ANA), przeciw mitochondrialne (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) i przeciwko komó kom okładzinowym żołądka (APCA) - test Combi. U części pacjentów oznaczono cytoplazmatyczne przeciwciała antyneutrofilowe (ANCA). Wyniki: Największe zaburzenia immunologiczne stwierdziliśmy u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie pod postacią wysokiego stężenia IgA (70 proc.) i obecności autprzeciwciał w surowicy krwi. Wśród dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego podwyższone stężenie IgA stwierdzono u 50 proc., a obecność autprzeciwciał u 40 proc., najczęściej były to ANA. Natomiast jedynie w grupie pacjentów z zapaleniem jelita grubego w przebiegu alergii pokarmowej stiwerdzono obniżone poziomy IgA i IgG (u 1/3 pacjentów)...


  19/24

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  20/24

  Tytuł oryginału: Influence of antihypertensive treatment with perindopril, pindolol or felodipin on plasma leptin concentration in patients with essential hypertension.
  Autorzy: Ficek J., Kokot F[ranciszek], Chudek J., Adamczak M., Ficek R., Więcek A.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (11/12) s.703-708, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Leptin - produced predominantly by adipocytes - is presumably also involved in pathogenesis of essential hypertension (EH). In the present study, we addressed the question whether and to what extent antihypertensive monotherapy does influence leptinemia in patients with mild or moderate EH. Forty-two EH patients were enrolled in this randomized, open-labeled study. In all subjects, plasma concentrations of leptin, insulin, glucose, cholesterol, triglicerides and creatinine were estimated twice - before and one month after initiation of monotherapy with perindopril, pindolol or felodipin, respectively. Plasma leptin concentration, in the afteron and midnight, was significantly higher in patients with esential hypertension than normotensive healthy subjects (p 0.01). Therapy with perindopril or felodipin did not influence the daily profile of leptinemia or insulinemia, respectively. However, pindolol monotherapy showed a marked (p 0.01) suppressive effect on the daily profile of leptinemia, but did not influence insulinemia. Conclusions: First, patients with essential hypertension are characterized by higher plasma leptin levels as compared with normotensive healthy subjects; second, suppressive effect of pindolol on leptinemia may be pathophysiological relevance in the course of weight gain during á-blocker therapy.


  21/24

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...


  22/24

  Tytuł oryginału: Jan Muszyński (1884-1957) - naukowiec, społecznik i bibliofil. Spojrzenie na rękopiśmienne dedykacje w księgozbiorze profesora.
  Autorzy: Miłkowska Narcyza, Więcek-Palmowska Małgorzata
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.57-69, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 311,006

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Muszyński
 • Jan 1884-1957


  23/24

  Tytuł oryginału: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1
  Opracowanie edytorskie: Więcek Andrzej (red.), Kokot Franciszek (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 30 cm. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  24/24

  Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego : farmakoterapia, angioplastyka czy zabieg operacyjny?
  Autorzy: Więcek Andrzej
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.135-137, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: