Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIŚNIOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: The effect of whole-body cryotherapy on lipids parameters in experimental rat model.
Tytuł polski: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry lipidowe u szczurów.
Autorzy: Skrzep-Poloczek Bronisława, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Wiśniowska Bernadeta, Beck Brygida, Jagodziński Leszek, Stanek Agata, Teister Maria, Sieroń Aleksander
Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.7-13, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 305,284

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainetersowania oddziaływaniem niskich temepratur na organizmy żywe. Temepraturuy kriogeniczne (krańcowo niskie) są coraz częściej stosowane w medycynie i biologii. Szybko rozwijająca się krioterapia wykorzystuje działanie niskich temepartur do stymulowania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje wiele reakcji: przeciwbólową, nerwowo-mięśniową, przeciwobrzękową, odpornościową, hormonalną oraz krążeniową. Ich podstawą są procesy termoregulacji. Brak doniesień na temat zachowania się zwierząt poddanych stymulacyjnemu działaniu krioterapii ogólnoustrojowej skłonił nas do ustalenia optymalnych warunków stosowania właśnie u nich krioterapii. Celem naszej pracy była ocena wpływu niskiej temperatury na parametry lipidowe szczurów. Badania przeprowadzano na 30 szczurach rasy Wistar, samcach o ciężarze ciała 317 ń 24 g. Zwierzęta podzielono na 5 grup po 6 szczurów w każdej. Grupa A została poddana 5-dniowej ekspozycji na temperaturę -60 řC, grupa B - 10-dniowej ekspozycji na temperaturę -60řC, grupa C - 5 dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa D - 10-dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa E - kontrola bez ekspozycji. Czas trwania jednego zabiegu wynosił minutę. Po zakończonym cyklu ekspozycji w pobranych próbkach krwi oznaczyliśmy cholesterol całkowity, trójglicerydy oraz cholesterol HDL i LDL (metodą enzymatyczną - zestawami firmy Alpha Diagnostics. Na podstawie uzyskanych wyników mmożna wyciągnąć wniosek, że ...

  Streszczenie angielskie: The main objectives of this study were to quantify in whole body cryotherapy rat model changes in serum lipid profile (plasma triglycerides, total cholesterol, HDL-cholesterol, VLDL + LDL cholesterol). Studies were carried out on 30 adult male Wistar FL rats. Animals were randomized into five groups (6 rats each). Group A - rats exposured for temperature -60řC for 5 days, group B - rats exposured for temperature -60řC for 10 days, group C - rats exposured for temperature -90 řC for 5 days, group D - rats exposured for temperature -90řC for 10 days and group E - control rats - without exposure on cryotherapy. We have observed decrease in body weight of animals exposured for temperature -90řC for 5 and 10 days. Whole body cryotherapy by lowering HDL-C and LDL-C fraction and increasing TG level seems to influence lipoprotein metabolism.


  2/2

  Tytuł oryginału: Funkcje immunoregulatorowe komórek nabłonka jelitowego.
  Tytuł angielski: Immunoregulatory functions of intestinal epithelial cells.
  Autorzy: Węglarz Ludwika, Dzierżewicz Zofia, Wiśniowska Beata, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.309-315, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poza funkcją bariery, komórki nabłonkowej jelita (IECs) odgrywają miejscową rolę immunologiczną. Nabłonek jelitowy uczestniczy zarówno we wrodzonej, jak i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Bezpośredni udział IECs w odporności wrodzonej realizuje się poprzez sekrecję wielu substancji, które przyczyniają się do tworzenia czynnościowej bariery śluzówkowej. IECs odgrywają również ważną rolę w nabytej odpowiedzi immunologicznej poprzez zdolność regulowania miejscowych funkcji immunologicznych limfocytów śródbłonkowych (IELs) oraz tkanki limfoidalnej zlokalizowanej pod warstwą nabłonkową. IECs stanowią pierwszy potencjalny typ komórek prezentujących antygen w kontakcie z obcymi antygenami obecnymi w świetle jelita. Podczas infekcji mediatorów zapalnych IECs zwiększją ekspresję cytokin i cząsteczek adhezyjnych. Cytokiny stymulują napływ i aktywację komórek immunologicznych/zapalnych, natomiast cząsteczki adhezyjne odpowiadają za ich adhezję w miejscu infekcji. Dwukierunkowa interakcja pomiędzy IECs i IELs odgrywa również ważną rolę w lokalzacji limfocytów w warstwie nabłonkowej. Praca przedstawia komórki nabłonkowego jelita jako współpartnerów jelitowej zbiorowości immunologicznej regulująych funkcje leukocytów błony śluzowej tkanki jelitowej.

  Streszczenie angielskie: In addition to the barrier function, the intestinal epithelial vells (IECs) play a board role in regional immunologic function. Intestinal epithelium participates in both the innate and acquired immune responses. IECs function as direct participants in innate immunity through the secretion of a variety of factors that contribute to functional barrier formation. IECs are also involved in acquired immune responses through the regulation of local immunologic functions of intraepithelial lymphocytes (IELs) and the subjacent lymphoid tissue. IECs act as the first potential antigen-presenting cell type to come in contact with luminal antigen. In the presence of infection and inflammatory mediators, IECs increase the expression of cytokines and adhesion molecules. While cytokines recruit and activate immune/inflammatory cells, adhesion molecules anchor them to the site of infection. Bidirectional interactions between IECs and IELs play also a role in lymphocyte homing in the intestinal mucosal tissue. This review presents the epithelial cells as members of the intestinal immunologic community regulating the functions of leukocytes within the intestinal mucosa.

  stosując format: