Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WIŚNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do edukacji medycznej.
Tytuł angielski: Introduction to medical education.
Autorzy: Wiśniewski Włodzimierz M.
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.13-18, il., bibliogr. 9 poz.
Sygnatura GBL: 734,454


2/34

Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych: CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Kiluk Marek, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie markerów nowotworowych CEA i AFP oraz aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych na raka płuca i przełyku w stopniu zaawansowania III a-b przed radioterapią oraz 6 tygodni i 2 miesiące po radioterapii. Wykonano również wstępne określenie aktywności CP w surowicy krwi badanych chorych przed leczeniem. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie CEA w przypadkach raka płuca i przełyku jest podwyższone przed i 6 tygodni po leczeniu i powraca do wartości prawidłowych 2 miesiące po radioterapii. Stężenie AFP i aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych z rakiem płuca i przełyku, zarówno przed radioterapią, jak i po radioterapii nie różnią się istotnie od wartości prawidłowych. W badanych przypadkach stwierdzono znaczną aktywność CP w surowicy krwi przed leczeniem. Z badanych markerów wartość diagnostyczną w przypadkach raka płuca i przełyku posiada oznaczanie stężenia CEA i aktywność CP.

  Streszczenie angielskie: Neoplastic markers used in oncological diagnosis are useful in detection and determination of clinical stages of cancer and radicalism of operative procedure and in monitoring of therapy. Until now it is little known about the possibility of using such markers as cathepsin D and cancer procoagulant in oncological diagnosis. The aim of the study was to measure and evaluate the clinical utility of the concentration of canceroembrionic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein and activity of cathepsin D in serum of patients with lung and oesophagus cancer before radiotherapy, however 6 weeks and 2 months after the preliminary determination of cancer procoagulant activity was carried out. Examinations were carried out on serum obtained from 30 patients with lung planoepitheliale cancer and 16 patients with oesophagus planoepitheliale cancer in III a-b clinical stages (according to generally accepted classification - TNM) before radiotherapy, 6 weeks and 2 months after radiotherapy. Blood was taken from the elbow vein in the typical way and CEA, CFP, cathepsin D and procoagulant determination were determined in the obtained serum. CEA and AFP markers were determined by IMX Abbot analyzator. Activity of cathepsin D was determined by Folin-Ciocalteau method. Cancer procoagulant activity was examined by the coagulation method of Gordon and Benson. Results of the examination show that CEA concentration in cases of lung and oesophageal cancer was more than twice times higher before radiotherapy in comparison to control values...


  3/34

  Tytuł oryginału: Ergonomia w szkolnym gabinecie stomatologicznym. "Wesoły Ząbek" - gabinet przyjazny pacjentowi.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.41-44, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasad szeroko pojmowanej ergonomii pracy w szkolnym gabinecie stomatologicznym "Wesoły Ząbek". Zgodnie z jej podstawowymi regułami na podstawie doświadczeń własnych potwierdzono, że osiągnięcie sukcesu terapeutycznego jest możliwe jedynie przy zachowaniu równowagi między wszystkimi elementami procesu leczenia: pacjentem, zespołem medycznym, sprzętem oraz stworzoną w gabinecie atmosferą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the principles of work ergonomics in the functioning of the "Happy Tooth" school dental surgery. In accordance with its basic rules and on the basis of the authors' own experience it was confirmed that the attainment of therapeutic siccess is only possible by keeping a balance between all the elements of the treatment process: patient, medical team, equipment and atmosphere generated in the surgery.


  4/34

  Tytuł oryginału: Long-term changes in calbindin D28K immunoreactivity in the rat hippocampus after cardiac arrest.
  Autorzy: Sadowski Marcin, Lazarewicz Jerzy W., Jakubowska-Sadowska Katarzyna, Wiśniewski Henryk M., Mossakowski Mirosław J., Brown W. Ted
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 321 (1/2) s.90-94, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Calbindin D28K (CB) expression was analyzed in the rat hippocampus following 10-min-cardiac arrest-induced ischemia within a year after reperfusion. In rats examined 3 days after ischemia, CB immunoreactivity disappeared completely from CA1 pyramidal neurons and from most CA2 pyramids. In the stratum granulosum of the dentate gyrus, mossy fibers, and hippocampal interneurons, CB immunoreactively was preserved, although staining was somewhat paler than that in control rats. A similar pattern of CB immunoreactively was found in rats sacrificed 14 days and 1 month after cardiac arrest. From the 14th postischemic day, neuronal loss in the stratum pyramidale of CA1 but not in that of CA2 became apparent. The reappearance of CB immunoreactivity in CA1 and CA2 pyramidal neurons was noticed 6 months after ischemia, and the pattern was identical to that observed in animals sacrificed 12 months after the octus. The prolonged loss and delayed reappearance of CB immunoreactivity in the hippocampus demonstrate that ischemia may induce long-term disturbances of protein expression, which may in turn result in impairment of hippocampal functioning.


  5/34

  Tytuł oryginału: Recent advances in understanding of the molecular basis of anhidrotic ectodermal dysplasia: discovery of a ligand, ectodysplasin A and its two receptors.
  Autorzy: Wiśniewski Sławomir A., Kobielak Agnieszka, Trzeciak Wisław H., Kobielak Krzysztof
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (1) s.97-107, il., tab., bibliogr. (42) poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Recent developments of the investigations on the molecular basis of anhidrotic ectodermal dysplasia are reviewed. Identification of the major product of the EDA gene (ectodysplasin A), a protein belonging to a group of TNF ligands, and molecular cloning of the cDNA, encoding its receptor (EDAR), a member of the RNF receptor family, are presented. The role of an alternative EDA receptor, localised on the X chromosome (XEDAR) in the development control of the differentiation of skin appendages, is discussed. Recent findings ave elucidated the cause of the autosomal forms of EDA, both dominant and recessive, and indicated an important role of a signal transduction pathway involving a protein product of the NEMO gene and the transcription factor NFkB in the differentiation of skin appendages.


  6/34

  Tytuł oryginału: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Expression of leptin and its receptor in selected human cancers - preliminary results.
  Autorzy: Szenajch Jolanta, Kozak Agnieszka, Pawlak Wojciech Z., Anusik Jacek, Doniec Jacek, Micuła Andrzej, Wiśniewski Piotr, Wcisło Gabriel
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.228-233, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leptyna, będąca hormonem i cytokiną o wybitnie plejotropowym działaniu, być może odgrywa również pewną rolę w transformacji nowotowrowej komórek. Przypuszczenie to jest oparte na przesłance, że szlaki przekazywania sygnału w komórce, przez które działa leptyna, odgrywają krytyczną rolę w regulacji proliferacji, apoptozy i transformacji nowotowrowej. Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki przesiewowego badania nad ekspresją mRNA leptyny i jej receptora w niektórych ludzkich nowotworach: w liniach komórkowych białaczek, raka jajnika, piersi, prostaty, nerki, pęcherza moczowego i jądra. Zaobserwowano, że ekspresja leptyny i jej receptora jest zróżnicowana w nowotworach o różnym pochodzeniu histologicznym, a nawet w obrębie nowotowrów o tym samym pochodzeniu (np. w raku jajnika). W niektórych przypadkach raka jajnika, rakach nerki i jądra stwierdzono zarówno ekspresję leptyny, jak i jej receptora, co może sugerować autokrynne działanie. W innych przypadkach raka jajnika, raku piersi i raku pęcherza moczowego zaobserwowano ekspresję receptora leptyny przy braku ekspresji leptyny, co może sugerować ogólnoustrojowy lub parakrynny wpływ tej cytokiny na komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: Leptin, a pleiotropic hormone and cytokine, may also play a role in neoplastic transformation. This hypothesis is based on the critical role of leptin signal transducing pathways in the cell proliferation, apoptosis and neoplastic transformation. This article presents the preliminary results of screening of leptin and its receptor mRNA expression in some human cancers: carcinoma cell lines of leukemia (Jurkat, K562) and ovary (OVCAR3, OVP10); ovary non-malignant tumors (3 cases), ovary malignant tumors (4 cases), breast (2 cases), prostate (1 case), kidney (1 case), urinary bladder (3 cases) and testes (1 case) cancers. Total RNA was isolated from cultured cells or from fragments of surgically removed tumors. Then reverse transcripton and polymerase chain reaction were performed. PCR with primers for the house-keeping gene encoding for glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase was performed to confirm the RNA integrity. PCR with primers for lipoprotein lipase encoding gene was performed to exclude the contamination of tumor fragments by adipose tissue, because lipoprotein lipase encoding gene is expressed in tissue-specific manner in adipose tissue. The primer pair for leptin receptor was designed in the manner which allows to detect the RNA fragment common for four its isoforms. As a positive control for PCR assays RNA from adipose tissue was used in which lipoprotein lipase, leptin and its receptor are expressed. The finding of expression of leptin receptor in Jurkat and K562 cell lines is in accordance with other authors data...


  7/34

  Tytuł oryginału: Udział diagnostyki patomorfologicznej w rozpoznawaniu stanów zapalnych jelit.
  Tytuł angielski: The participation of pathomorphological diagnostic in diagnosis of intestinal inflammatory disease.
  Autorzy: Kozłowski Wojciech, Trawiński Jerzy, Wiśniewski Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.160-163, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady współpracy gastrologa z patomorfologiem w diagnozowaniu schorzeń jelit. Podano optymalne kryteria właściwego pobierania materiału tkankowego oraz jego utrwalania. Uzasadniono znaczenie kompleksowej informacji klinicznej dla ustalenia diagnozy patomorfologicznej. Wskazano na konieczność współpracy gastrologa z patomorfologiem już na etapie planowania procesu diagnostycznego przez klinicystę.

  Streszczenie angielskie: The principles of collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in diagnosis of the intestinal diseases were presented. The optimal criteria of drawing and fixing cytological and tissue samples were presented. The importance of extensive clinical information for pathomorphological diagnosis was proved. It was indicated that an early collaboration between a gastrologist and a pathomorphologist in the process of clinical diagnostic planning is necessary.


  8/34

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera: spontaniczne dojrzewanie występuje u co 10 pacjentki.
  Tytuł angielski: Spontaneous puberty in Turner syndrome.
  Autorzy: Wiśniewski A., Romer T. E.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.59-60, bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U niektórych chorych na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczny rozwój dojrzewania płciowego, czasami spontaniczne miesiączkowanie. Awansowanie dojrzałości szkieletu u tych pacjentek prowadzi nierzadko do pogorszenia wyników terapii promującej wzrost i uzyskanie wyróżniająco niskiego wzrostu końcowego. W pracy ocenia się częstość występowania spontanicznego dojrzewania oraz przedstawia wzrost pacjentek spontanicznie pokwitających na podstawie obserwacji 492 chorych na zespół Turnera. Objawy spontanicznego dojrzewania - rozwój gruczołów piersiowych (thelarche) i miesiączkę - stwierdzono u ok. 11 proc. pacjentek. Objawem symptomatologicznym dla spontanicznego pokwitania chorych na ZT jest rozwój thelarche, wyprzedzając wystąpienie menarche o średnio 1,5 roku. Wzrost spontanicznie miesiączkujących dziewcząt, osiągnięty przed wystąpieniem menarche, jest niski i wynosi 142,4 (7,4) cm. Tylko niektóre z nich uzyskały wzrost końcowy 150,0 cm.

  Streszczenie angielskie: An acceleration of skeletal maturity in Turner sydnrome (TS) patients with breast development or menarche can shorten the period of growth hormone therapy and worsen the results of the treatment or make this therapy impossible. We analyze the incidence of the spontaneous puberty in TS and influence on growth, especially on final height of TS patients. Among 492 TS patients we recognizes 54 (aboaut 11 p.c.) case of spontaneous puberty. In TS girls, breast development is symptomatic for spontaneous puberty and precedes menarche for the average period of 1.5 years. The final height of TS patients, who reach spontaneous puberty, is often insufficient. The mean height before menarche was only 142.4 (7.4) cm and final height geined rarely abaove 150.0 cm.


  9/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogu GnRH u spontanicznie dojrzewających dziewcząt z zespołem Turnera.
  Tytuł angielski: GnRH analogue administration in Turner syndrome patients with spontaneous puberty.
  Autorzy: Wiśniewski A., Walewska-Wolf Małgorzata, Szufladowicz-Woźniak J., Romer T. E.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.62-64, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U co 10 chorej na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczne dojrzewanie płciowe, często powodujące pogorszenie przebiegu wzrastania i uzyskanie wyróżniająco niskiego wzrostu końcowego, także u pacjentek leczonych hormonem wzrostu. W pracy przedstawiono ocenę skuteczności hamowania dojrzewania przez zastosowanie analogu GnRH (aGnRH) w czasie leczenia niedoboru wzrostu preparatem hormonu wzrostu u 10 spontanicznie dojrzewających pacjentek z zespołem Turnera. U większości pacjentek późno rozpoczynających leczenie aGnRH, poprawa wzrostu była niedostateczna, na skutek zbyt szybkiego zaawansowania dojrzałości szkieletu. Natomiast u pacjentek, u których wcześniej zastosowano hamowanie dojrzewania, uzyskano korzystną poprawę wzrostu. Zaleca się stosowanie analogów GnRH u spontanicznie dojrzewających chorych z zespołem Turnera, wskazując na potrzebę rozpoczynania leczenia w jak najkrótszym czasie po stwierdzeniu objawów pokwitania.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous puberty occurs in one in ten patients with Turner syndrome (TS), which often worsens a growth course and causes a distinctively short final height, also in patients treated with growth hromone. An effeactiveness of the GnRH analgue (aGnRH) treatament in suppression of puberty during the growth hormone therapy of growth deficit in 10 Turner syndrome patients with the spontaneous puberty is estimated in the paper. In most of the patients with a late start of the aGnRH treatment the height improvement was not sufficient as an effect of too advanced skeletal maturity. However, the patients with an early start of the therapy gained the significant height improvement. We recommend the administration of GnRH analgue in Turner syndrome patients with the spontaneous puberty, indicating the need of the early start of the treatment, soon after a statement of clinical signs of puberty.


  10/34

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena gonad u spontanicznie dojrzewających dziewcząt z zespołem Turnera kwalifikowanych do leczenia hamującego pokwitanie.
  Tytuł angielski: Pelvic ultrasound assessment in Turner syndrome patients with spontaneous puberty.
  Autorzy: Wiśniewski A., Walewska-Wolf Małgorzata, Szufladowicz-Woźniak J., Jaworowska A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.65-66, bibliogr. 5 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U niektórych chorych na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczny rozwój dojrzewania płciowego, przedwcześnie w stosunku do osiągniętego wzrostu i rokujący przedwczesnym zakończeniem leczenia promującego wzrost. Stosowanie analogu GnRH u spontanicznie dojrzewających dziewcząt ZT powstrzymuje postęp pokwitania i awansowania dojrzałości szkieletu, co umożliwia dalsze prowadzenie terapii promującej wzrost. U 7 spontanicznie dojrzewających pacjentek ZT, po stwierdzeniu objawów pokwitania, a przed zastosowaneim aGnRH, oceniono ultrasonograficznie macicę i gonady. U wszystkich wszystkich pacjentek uwidoczniono gonady i tylko u jednej nie zawierające pęcherzyków. Autorzy uważają, że ocenę ultrasonograficzną macicy i gonad należy wykonywać rutynowo u każdej pacjentki z ZT, szczególnie w czasie leczenia niedoboru wzrostu.

  Streszczenie angielskie: An acceleration of skeletal maturity in Turner syndrome (TS) patients can shorten the period of growth hormone therapy an worsen the results of the treatment or make this therapy impossible. We analyse by pelvic assessmetn the uterine size, endometrial echo and ovarian volumes and the size/number of follicles in 7 TS girls with spontaneous pubaerty.


  11/34

  Tytuł oryginału: Czy istnieje potrzeba profilaktycznego zabezpieczania pacjentów młodocianych tymczasowymi protezami ruchomymi? Praktyczne uwagi z rocznych obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: What is the preventive need of young patients provided with temporary mobile prosthetic supplements? Practical remarks under 1-year observations.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Kupka Tomasz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara, Wiśniewski Mariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.63-68, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this work authors presented representative situations in wchich decisions concerning production of partly and mobile prosthetic supplements which were suppose to complete partial lack of teeth in frontal as well as the side part of the jaw in case of four patients, aged 4 to 8. Children have been chosen by who necessity of extraction of new milk teeth occurred, without orthodontic problems. There has been introduced some previously chosen cases of one year old patients who had been equipped with the prosthetic supplement. In the annual estimation some crucial for the success of this prophylaxis and therapy parameters has been taken into the consideration, such as: the willing use of the prosthetic supplements by a small patient, the necessity of making corrects and repairs, the condition of the nucles of the teeth, as long as the improvement of articulation, the comfort of eating and the frame of mind.


  12/34

  Tytuł oryginału: Effect of (S)-3,5-DHPG on learning, exploratory activity and anxiety in rats with experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Oksztel Robert, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.11-18, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated the effects of (S)-3,5-DHPG, a selective agonist of group I metabotropic glutamate receptors (I mGluRs), on certain behaviors in rats after short-term hypoxia as a model of experimentally induced amnesia. The effect of (S)-3,5-DHPG administered intracerebroventriculary (icv) at doses of 0.01, 0.1 and 1.0 nmol was assessed using behavioral tests: the open field test, the passive avoidance response and the elevated "plus" maze test. (S)-3,5-DHPG did not change the number of crossed fileds and rearings and only at a dose of 0.01 nmol it increased the number of bar approaches in the open field test. (S)-3,5-DHPG used at all doses improved consolidation, and at doses of 0.01 and 1.0 nmol it improved retrieval in the passive avoidance test. (S)-3,5-DHPG did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia inhibited locomotor and exploratory activity of rats, significantly impaired consolidation and retrieval processes. We observed tendency to shortening the time spent in open arms and to decrease in the number of entries into open arms in the number of entries into open arms in the elevated "plus" maze in rats with undrewent hypoxia. In hypoxia-treated groups of rats, (S)-3,5-DHPG inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with the control groups administered (S)-3,5-DHPG. Hypoxia significantly inhibited beneficial effects of (S)-3,5-DHPG on consolidation and retrieval in passive avoidance. (S)-3,5-DHPG only at the dose of 1.0 nmol used before hypoxia improved consolidation and at the dose of 0.01 nmolenhanced retieval in comparison with saline-treated group subjected to hypoxia...


  13/34

  Tytuł oryginału: Replantacja skalpu.
  Tytuł angielski: Scalp replantation.
  Autorzy: Wiśniewski Marek, Skupin Piotr, Leszczyńska Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.737-741, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 18-letniej pacjentki, która doznała całkowitego oskalpowania podczas prac polowych. Wykonano zabieg replantacji skalpu. Zespolono tętnicę skroniową powierzchowną po stronie lewej oraz żyły skroniowe powierzchowne po stronie prawej i lewej, a także żyłę nadbloczkową po stronie lewej. Uzyskano wgojenie tkanek okolicy czołowej, gładyszki, brwi, okolic jarzmowych oraz ok. 75 proc. powierzchni skóry owłosionej głowy. Zapewniło to dobry efekt estetyczny oraz funkcjonalny w obrębie replantowanego skalpu. Na podstawie powyższego przypadku oraz cytowanego piśmiennictwa przedstawiono problematykę tego typu zabiegów.

  Streszczenie angielskie: This study presented a case of an 18 year-old female that sustained total scalp avulsion during farm work. Scalp replantation was undertaken. The left superficial temporal artery, left and right superficial temporal veins, as well as the left supratrochlear vein were anastomosed. Scalp healing proved successful in the frontal, glabellar, malar and brow areas and in 75 p.c. of hair bearing tissue. Good esthetic and functional results were obtained in the area of ther replanted scalp. On the basis of the above mentioned case and listed references, problems concerning these procedures are presented in teh study below.


  14/34

  Tytuł oryginału: Badania wybranych parametrów immunologicznych oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych przed i po leczeniu operacyjnym przewlekłego zapalenia zatok szczękowych.
  Tytuł angielski: Examinations of chosen of immunologic parameters and antioxidative enzymatic activity before and after surgical treatment in patients with chronic maxillary sinusitis.
  Autorzy: Wiśniewski Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.525-526 - Streszczenie pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/34

  Tytuł oryginału: Behavioral effects of the selective blockade of metabotropic glutamate receptor subtype 5 in experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Wiśniewska Róża J., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The behavioral activity of 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP) a selective antagonist of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5), was assessed in control groups of rats and in rats that underwent short-term hypoxia. MPEP applied intravenously (iv) at the dose of 1 mg/kg was tested using the open field test, the passive avoidance test and the elevated "plus" mzae test. MPEP significantly increased the number of crossings, rearings and bar approaches in the open field test. It improved the consolidation and retrieval in the passive avoidance situation and did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia (2 p.c. O2, 98 p.c. N2) significantly inhibited locomotor and exploratory activity of rats and also impaired consolidation and retrieval processes, but it did not evoke any changes in the elevated "plus" maze test. MPEP in hypoxia-exposed groups of rats inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with MPEP-treated control group. Hypoxia significantly diminished beneficial effect of MPEP on consolidation. In spite of experimental conditions of hypoxia, the effect of MPEP on retrieval was preserved. MPEP used before hypoxia did not significantly influence all parameters of the elevated "plus" maze test. In conclusion, MPEP had beneficial effect on retrieval in hypoxia.


  16/34

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł angielski: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Autorzy: Adamus Jerzy, Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Wiśniewski Jarosław, Czarnecki Robert, Makowski Tomasz, Janczak Jacek, Kwiatkowski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 286 badań koronarograficznych i elektrokardiograficzych wykonanych w latach 1995 - 2000 w populacji żołnierzy zawodowych w wieku poniżej 40 roku życia. W badanej grupie nieprawidłowy wynik koronarografii stwierdzono w 77 proc. przypadków, większość tych zmian przekraczała 50 proc. światła tętnicy wieńcowej, zmiany w EKG występowały natomiast u 66 proc. badanych. Wśród badanych mężczyzn obserwowano tendencję w kierunku statystycznie większej częstości występowania nieprawidłowych wyników badań wraz z wiekiem. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają duże zagrożenie kadry zawodowej WP rozwojem choroby niedokrwiennej serca i wskazują na konieczność podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: In the study, 286 coronary angiographic procedures and electrocardiographic (ECG) examinations were assessed, performed in the years 1995 - 2000 in the population of career solidiers aged below 40 years. In the studied group, abnormal findings on coronary angiography were disclosed in 77 p.c. of cases (most of these changes involved more then 50 p.c. of coronary artery lumen), while changes in ECG were found in 66 p.c. of the studies subjects. A tendency was observed among the studied patients towards a statistically higher incidence of abnormal results of these examinations with increasing age. The obtained results confirm the high risk of ischaemic heart disease among Polish Army career soliders and point to the necessity of undertaking appropriate prophylactic measures in this population group.


  17/34

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz higieny jamy ustnej u dzieci 8-9-letnich oraz 9-10-letnich w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej.
  Tytuł angielski: State of the dentition and oral hygieny in 8-9 and 9-10 year olds attending Primary School in Ruda Śląska
  Autorzy: Śliż Barbara, Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Mrówka Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.16-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uzębienia i higieny jamy ustnej w dwóch grupach wiekowych: 8-9-latków i 9-10-latków oraz porównanie wyników z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku w grupie dzieci 8-9-letnich. Stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem doszło do znacznego polepszenia higieny jamy ustnej z jednoczesnym pogorszeniem stanu uzębienia.


  18/34

  Tytuł oryginału: L-AP4, a potent agonist of group III metabotropic glutamate receptor, decreases central action of angiotensin II.
  Autorzy: Fedosiewicz-Wasiluk Małgorzata, Hoły Zdzisław Z., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.415-422, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The study was designed to investigate the role of the activation of class III metabotropic glutamate receptors (mGluRs) in the behavioral activity of angiotensin II (AngII). The experiments were performed on adult male Wistar rats. Stimulation of group III mGluRs was evoked by icv injection of agonist, L-2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-AP4) (5 ćl of 80 mM solution of L-AP4). Fifteen minutes later, the animals were given icv solution containing 1 nmol of AngII. Memory motivated affectively was evaluated by passive avoidance and active avoidance responses (CARs). Moreover, the speculative influence of the treatment on motor activity was tested in open field. We observed that both compounds did not have significant influence on motor activity of rats in open field tesrt. L-AP4 given alone had no influence on acquisition, consolidation and recall of passive avoidance responses. Examination of influence of L-AP4 on the acquisition of CARs, while it did not alter extinction of these responses. AngII, as repeatedly shown before, greatly increased passive avoidance latency, rate of acquisition of CARs and decreased they extinction. Pretreatment of rats with L-AP4 prevented all above behavioral effects of the AngII administration.


  19/34

  Tytuł oryginału: Muscimol changes hypoxia-induced imapirment of behavior in rats.
  Autorzy: Oksztel Robert, Car Halina, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.423-431, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Muscimol, a seleactive agonist of GABA-A receptors, causes changes in behavioral activity. Hypoxia interferes with the GABAergic system and with the functions of GABA-A receptors. We used muscimol in Wistar rats to extimate its influence on locomotor activity in the open field test as well as on the processes of consolidation and retrieval, evaluated in the test of passive conditioned reflexes. Anxiolytic activity was examined in the elevated "plus" maze in physiological state and after hypoxia-induced amnesia. Following intraperitoneal administration of muscimol (1 mg/kg, ip), the animals showed a decrease in motility, in retrieval of skill reflexes and in a number of entries into open and closed arms in the elevated plus "maze". In animals exposed to hypoxia, we observed reduced motility in the open field, inhibition of retrieval and consolidation of passive conditioned reflexes, shortened time of sojourn in open arms and decreased number of entries into open and closed arms. In the goroup of animals which underwent hypoxia and then received muscimol, we observed no effect of hypoxia on muscimol activity in the open field test, except rearing when muscimol action was significantly reduced. Muscimol improved consolidation but not retrieval in comparison with the hypoxic saline-treated group of rats. In the elevated "plus" maze test, treatment of rats with muscimol after hypoxia significantly prolonged the time spent in open arms and increased the number of entries into open arms, while shortened the time spent in closed arms. In conclusion, muscimol in hypoxia-exposed group of rats exerted beneficial effect on consolidation in passive avoidance situation and exerted anxiolytic activity. Changes in the activity of muscimol under hypoxia may have significant clinical implications.


  20/34

  Tytuł oryginału: Wskaźnik SiC u 12-letnich dzieci w Polsce.
  Tytuł angielski: Significant caries index of 12 year old children in Poland.
  Autorzy: Wierzbicka Maria, Rucińska-Szysz Katarzyna, Wiśniewski Paweł, Dybiżbańska Elżbieta, Zawadziński Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.273-277, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wskaźnika SiC u dzieci 12-letnich w Polsce. W badaniu epidemiologicznym uczestniczyło 3391 dzieci, u których oceniano wartość DMFT. Dla jednej trzeciej dzieci o najwyższych wartościach DMFT obliczono średnią wartość wskaźnika SiC. Wyniki badań wykazały, że średnia wartość wskaźnika SiC u dzieci wynosiła 7,0. Nie stwierdzono istotnych różnic w wartości wskaźnika w zależności od płci ani też miejsca zamieszkania.


  21/34

  Tytuł oryginału: Szkoła Rezonansu Magnetycznego Schering AG.
  Autorzy: Wiśniewski Piotr
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.110
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  22/34

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności kompomerów w odbudowie ubytków próchnicowych w zębach mlecznych w świetle badań klinicznych i mikroskopowych : praca doktorska
  Autorzy: Wiśniewski Piotr, Barańska-Gachowska Maria (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu, Wojewódzkie Centrum Medyczne Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Opolu
  Źródło: 2002, 75 k., [102] k. tabl. : bibliogr. 136 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20206

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.


  23/34

  Tytuł oryginału: Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Buczko Włodzimierz, Gumułka Witold S., Janiec Waldemar, Krupińska Jolanta, Langwiński Romuald, Malec Danuta, Mrozikiewicz Aleksander, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Pytlik Maria, Szadowska Anna, Wiśniewska Róża, Wiśniewski Konstanty
  Opracowanie edytorskie: Janiec Waldemar (red.), Krupińska Jolanta (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5 unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1093, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  24/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie różnych elementów mocujących przeszczep więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Świąder Piotr, Kuś Wojciech Maria, Wiśniewski Włodzimierz, Strzelczyk Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.225-226, tab., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/34

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia operacyjnego złamań rzepki
  Autorzy: Wiśniewski W., Świątkowski J., Kuś W. M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.291-292, bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/34

  Tytuł oryginału: Skuteczność citalopramu w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
  Tytuł angielski: Clinical efficacy of citalopram in obsessive-compulsive disorder treatment.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Wiśniewski Grzegorz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.297-301, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 16 patients (9 female, 7 male; mean 32,69 ń 10,30) with coexisting obsesive-compulsive disorder (OCD) and depression were treated for 6 weeks with citalopram (10-60 mg; mean dosage after 6 weeks - 25,71 ń 12,83 mg). Their mental state was evaluated in the 7th, 14th, 28th and 42th of treatment by the use of psychiatric examination and self-assessment clinical scales. After 6 weeks of treatment 5 patients were in full remission, 7 in patial remission (totally 75 p.c. of patients were responders) and 4 still suffered from OCD or depressive symptoms. In the 1st week of treatment 5 patients complained on temporary aggravation of symptoms but it turned out have no prognostic value. It is recomended to find early signs of clinical response.


  27/34

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych moklobemidem.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with moclobemide.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Pankiewicz Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.93-98, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ten women (age 41,90 ń 5,67) with depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with moclobemide (450 mg). After 4 weeks two groups (each consists of 5 patients) with different response to the drug emerged (responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their of EEG (taken before and after 4 weeks of treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz), smaller for „ and ƒ, but no diferences for Š were found. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However any of these results had statistical value.


  28/34

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych fluwoksaminą.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with fluvoxamine.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.109-114, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 14 patients (age 42,1 ń 15,5; 12 women, 2 men) with a depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with fluvoksamine (150 mg). After 4 weeks two groups with different responses to the drug emerged (10 responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and 4 nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their EEG (taken before and after the treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz) and smaller for the others. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However, none of these results had statistical value.


  29/34

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja pacjentów z chorobami serca do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Noncardiac surgery in patients with heart disease.
  Autorzy: Olszewski Robert, Wiśniewski Jarosław, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1175-1180, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili sposoby oceny ryzyka powikłań okołooperacyjnych u chorych kierowanych do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych. Uwzględniono zarówno rozwój nowych technik operacyjnych jak i nowoczesnych metod diagnostycznych. W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzeby wykonania zabiegów chirurgicznych u coraz starszych pacjentów, często z ograniczoną zdolnością do poruszania się i cechami niewydolności krążenia.


  30/34

  Tytuł oryginału: Leczenie złamań bliższego odcinka kości ramiennej metodą minimalnej osteosyntezy.
  Tytuł angielski: Minimal osteosynthesis method in surgical treatment of proximal humeral epiphysis fracture.
  Autorzy: Wiśniewski Krzysztof
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.49-54, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Work undertakes test of estimation treatment of operating breaks nearer section of humeral bone with method minimal osteosynthesis. One represented own material 80 patients attended in Thraumatology Department in period from January 2000 to June 2002. Breaks this of section of humeral bone divided according to Neer's classification. Nonoperatively attended 39 patients ie. 49 p.c., treated operatively 41 patients ie. 51 p.c. Treatment operating - referred mostly of breaks multifragmental with large dislocation. In group 41 cases attended treated operatively at 25 patients one used junction percutanely with wires "K" and 5 patients junction with wires "K" in system Epibloc - what to determines 73 p.c. attended treated operatively. From among other methods one used fixation with rods Rusha - 10 of patients (24,3 p.c.) and one fixation plate Y with system AO. To estimations of state of patient after treatment one used modified to scale Constant - Murley. One obtained 32 results good, 6 satisfactory and poor. Stabilization wires Krischner introduced percutanely is intervention little traumatic, burdened low degree risks operating. Makes possible early collection of improving. Modification of, method in Epidloc's system is worthy recomendations thanks to creation more stable fixation, and also protects before complications, eg: imigration of wires Krischner.


  31/34

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera: większość noworodków ma prawidłową długość ciała a zaburzenia wzrastania występują dopiero po urodzeniu.
  Tytuł angielski: Turner syndrome: normal birth lenght and post-natal growth failure.
  Autorzy: Wiśniewski Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.47-53, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zespół Turnera (ZT) charakteryzuje się niedoborem wzrostu, występującym u wszystkich osób dotkniętych chorobą. W różnicowaniu przyczyn niedoboru wzrostu u dziewcząt zawsze należy uwzględniać ZT. Celem pracy było porównanie u chorych na zespół Turnera określonej przy urodzeniu masy i długości ciała z krajowymi wartościami referencyjnymi dla wzrostu spontanicznie rosnących chorych na ZT. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że większość chorych na zespół Turnera urodziła się z prawidłową masą i długością ciała i na tej podstawie wysunąć hipotezę, że zaburzenia wzrastania występują w zespole Turnera dopiero po urodzeniu i ulegają nasileniu szczególnie w dwóch pierwszych latach życia.

  Streszczenie angielskie: Turner syndrome (TS) is characterized by a distinctive heaight deficit, which occurred in all TS patients. TS should be always taken into account in differentiating causes of height deficit in girls. The aim of the researach was to compare a birth weight and length with the national reference values for height of spontaneously growing TS patients. The majority of children with TS were born at term and their birth weight and length was not different from age matched healthy controls. I found no evidence of intrauterine growth retardation in TS girls and occur of growth failure after the birth, particularly profound in the first 2 years of life.


  32/34

  Tytuł oryginału: Rozległe toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu uzależnienia od rozpuszczalnika "Nitro" - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Extensive toxic central nervous system damage in the course of sniffing of solvent "Nitro". A case report.
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt, Wiśniewski Marek
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.465-468, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek rozlanej toksycznej encefalopatii u 19-letniej chorej, która przez trzy lata systematycznie odurzała się oparami rozpuszczalnika "Nitro". W badaniu przedmiotowym stwierdzono m.in. znacznego stopnia spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii, poziomy oczopląs, cechy uszkodzenia dróg piramidowych oraz ataksję móżdżkową. Zaburzenia neurologiczne wykazywały stałą progresję i doprowadziły do śmierci pacjenti w 23 dobie leczenia. Badanie MRI umożliwiło wykrycie podwyższonego sygnału w obrazach PD i T2-zależnych przede wszystkim w istocie białej półkuli mózgowych oraz mostu. Badanie neuropatologiczne ujawniło rozlane zaniki głownie neuronów płatów czołowych i warstwy ziarnistej kory móżdżku. W istocie białej obu półkul móżgowych, móżdżku i pnia móżgu dominował obraz encefalopatii z cechami zgąbczenia tkanki, demielinizacji oraz przewlekłej glejozy astrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: In this article we described a case of diffuse toxic encephalopathy in 19-year old woman who intoxicated herself with the Nitro solvent for the last three years. In the clinical examination there were bradypsychia and bradykinesia, incoherent speech-dysarthria type, horizontal nystagmus, signs of pyramidal ways damage and cerebellar ataxia. The neurologic disturbances showed the constant progression and was the cause of the patient's death on the 23rd day of hospitalisation. The MRI disclosed the high signal in PD and T2-weighted images especially in cerebrum white matter and pons. In the post mortem histological examination there were diffuse atrophy especially of the frontal lobes neurons and granular layer of the cerebellar cortex as well as signs of spongiosity, demyelinization and chronic astrocytic gliosis which mainly dominated in substantia alba of both cerebral hemispheres, cerebellum and the pons.


  33/34

  Tytuł oryginału: Polietiologiczne uwarunkowanie zaburzeń snu na podstawie analizy przyjęć pacjentów w poradni zaburzeń snu.
  Tytuł angielski: Multietiological conditioning of sleep disorders in patients admitted in sleep disorder centre.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Wiśniewski Grzegorz, Nowicki Zbigniew, Badzio-Jagiełło Hanna
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.53-59, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na podstawie analizy pacjentów przyjmowanych po raz pierwszy do poradni zaburzeń snu podjęto próbę oceny częstości współwystępowania różnych czynników etiologicznych u chorych z bezsennością, opierając się na przyczynowym podziale zaburzeń snu. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 183 chorych - 123 kobiety i 60 mężczyzn (średnia wieku: 55,25 ń 15,04 roku) - u których przeprowadzono dokładny wywiad lekarski oraz kliniczne badanie psychiatryczne, z uwzględnieniem wyników badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów. Dokonano podstawowej opisowej analizy statystycznej. Wyniki. U wszystkich chorych stwierdzono zaburzenia snu, które pogrupowano w zależności od przyczyny na następujące kategorie: bezsenność pierwotna - u 16,39 proc. chorych, bezsenność psychogenna - u 61,75 proc., bezsenność uwarunkowana chorobami somatycznymi - u 13,66 proc. i bezsenność z innych przyczyn - u 8,20 proc. osób.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In this paper we have tried to evaluate whether coexistence of different etiological factors considerably influence sleep disorders met in patients admitted in Sleep Disorder Centre. Material and methods. 183 patients (mean age: 55.25 ń 15.04; 123 female and 60 male) admitted in Sleep Disporder centre for the first time were investigated by psychiatrists (psychiatric and general investigation); in some cases other findings (laboratory tests, EEG, CT) and opinions of other specialist were taken into account. Results. Sleep disorders found in all patients were divicded into thee followinig groups: primary insomnia (16.39 p.c. of patients) and secondary insomnia: due to psychiatric disorders (61.75 p.c.) due, to somatic disorders (13.66 p.c.) and sleeplessness caused by other factors (8.20 proc.). Nearly 26 p.c. of all patients suffered from a few coexisting disorders which influenced the clinical form of insomnia. Conclusions. Etiological classification of sleep disorders which divides them into primary and secondary is usefull in many clinical situations. Sleep disorders in 25 p.c. of patients are multietiologically conditioned.


  34/34

  Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP) w surowicy krwi w przypadkach nowotworów narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.
  Tytuł angielski: The serum activity of cancer procoagulant in cases of uterine and ovarian neoplasia.
  Autorzy: Szajda Sławomir Dariusz, Jóźwik Maciej, Wiśniewski Ryszard, Skrzydlewski Zdzisław
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.571-574, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prokoagulant nowotworowy (cancer procoagulant, CP) - nowy biochemiczny marker choroby nowotworowej jest enzymem występującym w tkankach nowotworowych i w surowicy krwi ludzi z nowotworami złośliwymi. Przydatność badania aktywności CP w diagnostyce onkologicznej narządów płciowych wewnętrznych u kobiet jest dotychczas mało poznana, dlatego celem pracy była ocena aktywności tego enzymu w przypadkach raka trzonu macicy, raka jajnika oraz mięśniaków macicy. Aktywność CP w surowicy krwi chorych z tymi nowotworami oceniano metodą koagulacyjną wg Gordona i Bensona i wyrażano ją czasem krzepnięcia w sekundach. Zbadano 5 chorych z rakiem trzonu macicy, 7 chorych z rakiem jajnika oraz 10 chorych z mięśniakami macicy. Grupę oddniesienia stanowiło 11 kobiet zdrowych. Aktywność CP w surowicy krwi badanych kobiet z rakiem trzonu macicy, rakiem jajnika oraz mięśniakami macicy była znamiennie wyższa (P 0,001) niż w surowicy krwi kobiet zdrowych i wynosiła w przypadku raka trzonu macicy: 55 ń 3,6 s, raka jajnika: 72 ń 10,4 s, mięśniaków: 161 ń 23,9 s, a u kobiet zdrowych: 294 ń 19,2 s. Powyższa wstępna ocena aktywności CP w surowicy krwi w badanych przypadkach sugeruje możliwość wykorzystania tego enzymu w diagnostyce onkologicznej narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Cancer procoagulant (CP), a biochemical marker of neoplasia, is an enzyme found in neoplastic tissue and in the blood of patients with malignant diseases. The usefullness of the assessment of CP activity in an oncological diagnosis of female reproductive organs has not been explored. The aim of the present study was to determine the activity of CP in cases of endometrial and ovarian carcinoma, as well as leiomyomas. The CP activities in the serum of patients with these neoplasms were measured by the coagulative method according to Gordon and Benson, and expressed as the coagulation time. We examined 5 patients with endometrial carcinoma. 7 with ovarian carcinoma, and 10 with leiomyomas. The reference group consisted of 11 healthy women. The CP activity in the serum of patients with endometrial and ovarian carcinoma, as well as in the cases of leiomyoma was significantly higher (P 0,001) than in the serum of healthy subjects. The results were 55 ń 3,6; 72 ń 10.4 and 161 ń 23.9 s for endometrial carcinoma, ovarian carcinoma and leiomyoma respectively. In healthy women, this value worked out to be 294 ń 19.2 s. Our evaluation of CP activity indicates an increased level of serum CP in cases of malignant tumors and suggests the applicability of this enzyme in the monitoring of female reproductive organ cancer.

  stosując format: