Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WERNER
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Wrodzone przetoki tętniczo-żylne u dzieci - rzadka lokalizacja.
Tytuł angielski: Rare congenital vascular anomalies in children.
Autorzy: Tarnowska Anna, Brzewski Michał, Werner Bożena, Marciński Andrzej, Wagner Aleksander
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.70-73, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadką lokalizację przetoki tętniczo-żylnej na szyi u dwojga dzieci. U 8 dniowego noworodka szerokie połączenia między t. szyjną zewnętrzną i ż. szyjną zewnętrzną imitowały kliniczny obraz przepływowej wady serca z narastającą niewydolnością krążenia. U 7 letniego chłopca przetoka między t. szyjną zewnętrzną i ż. szyjną wewnętrzną w połączeniu z powiększonymi węzłami chłonnymi, dała obraz tętniącego guza. Leczenie operacyjne w obu przypadkach z bardzo dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The authors present rare congenital arteriovenous neck fistula in children. An 8-day-old neonate had a wide communication between external carotid artery and external jugular vein. Clinicaly left-to-right shunt and congestive heart failure were observed. A 7-year-old boy with cervical lymphadenopathy, arterovenous fistula between left external carotid artery and left internal jugular vein was clinically demonstrated as a big, pulsatile tumor. In both children surgical treatment proved successful.


  2/13

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja i leczenie nieoperacyjne ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Qualification and non-operative treatment of atrial septal defects in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Tarnowska Anna, Godlewski Krzysztof, Biejat Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.311-316, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zasady kwalifikacji i wyniki nieoperacyjnego leczenia ubytku w przgrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci. Z 23 dzieci zakwalikowanych wstępnie do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku zestawem Amplatza na podst. przezklatkowego badania echokardiograficznego, dwoje zostało zdyskawalifikowanych po badaniu przezprzełykowym. Wyleczono 20 dzieci, u jednego implant był niestabilny i odstąpiono od zabiegu. Szczelne zamknięcie ubytku uzyskano u 90 proc. leczonych, u dwojga utrzymuje się hemodynamicznie nieistotny przeciek przez przegrodę. U żadnego dziecka nie obserwowano powikłań. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dzieci jest zatem skuteczną i bezpieczną metodą leczenia u wyselekcjonowanych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors present echocardiographic criteria and results of non-operative treatment of atrial septal defect in children were initially selected for transcatheter closure with an Amplatzer septal occluder based on transthoracic echocardiography. After transoesophageal assessment 2 children were excluded from the procedure. Device closure was performed in 20 children, in 1 the device was withdrawn because it was unstable. Complete occlusion was in 90 p.c. patients, in 2 of 20 children, a haemodynamically insignificant residual shunt remained. No procedural complications were encountered. Transcatheter closure of atrial septal defects in children is a safe procedure associated with good results.


  3/13

  Tytuł oryginału: Ocena wyników laboratoryjnych w posocznicy bakteryjnej na podstawie analizy noworodków leczonych w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Evaluation of laboratory results in newborns with bacterial sepsis treated in 2000-2001.
  Autorzy: Streich Hanna, Werner Bożena, Postek Grzegorz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.149-152, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: U 45 noworodków (grupa I) z posocznicą o późnym poczatku badano: liczbę leukocytów, płytek, APTT PT CRP, poziom AT III, D-dimery i poziom fibrynogenu. Stwierdzono najwięcej przypadków obniżenia AT III, najmniejszą liczbę zaburzeń poziomu fibrynogenu i tylko 60 proc. dodatniego CRP w pierwszych 6 godzinach posocznicy z zaburzeniami perfuzji. W podgrupie 24 noworodków z grupy I dodatkowo oznaczano poziom PCT metodą testu, który okazał się podwyższony w 83 proc., chociaż znaczne podwyższenie PCT (powyżej 10 ng/ml) występowało tylko w 38 proc. Autorzy stwierdzają, że czułym markerem posocznicy z zaburzeniami perfuzji jest poziom AT III. Podwyższony poziom PCT może także świadczyć o infekcji bakteryjnej u noworodków, ale wmymaga to dalszych baadań.

  Streszczenie angielskie: In 45 newborns (group I) with late-onset sepsis the following laboratory tests were performed: WBC count, PLT count, APTT PT, C-reactive protein concentration, plasma antithrombin level, fibrinogen level and D-dimers. In 6 hours after admission low AT III plasma level was the most significant marker of sepsis and low fibrinogen level has been reported only in 13 p.c. of cases. Elevated C-reactive protein was observed in 60 p.c. of all group. In subgroup of 24 newborns (IA) procalcitonin (PCT) level was additionally maesured. Increase of PCT concentration was observed in 83 p.c., higher than 10 ng/ml only in 38 p.c. The authors suggest, that AT III plasma level is a sensitive marker in late-onset sepsis in newborns. PCT is a promissing marker for the diagnosis, but the prospective study is needed.


  4/13

  Tytuł oryginału: Mycosis fungoides of the larynx: case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Mycosis fungoides krtani: opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Lippert B. M., H”ft S., Teymoortash A., Wiedow O., R”vert J., Werner J. A.
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.661-667, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mycosis fungoides jest rzadką postacią chłoniaka skóry. Uogólnienie procesu chorobowego na okolicę skóry zewnętrznej powoduje, że choroba ta należy do schorzeń o poważnym przebiegu. Objawy choroby umiejscowione w krtani są tylko w 13 przypadkach przedstawione w literaturze dostępnej. W pracy przedstawiono przypadek mycosis fungoides krtani o terminalnym zaawansowaniu schrzenia, dodatkowo zajmujacym zatokę szczękową lewą. Przedstawiono również zestawienie opublikowanych do chwili obecnej przypadków. W ocenie autorów praca przedstawia pierwszy przypadek lokalizacji mycosis fungoides obejmującą krtań oraz zatoki przynosowe. W podsumowaniu zaznaczono, że na podstawie przyadku własnego oraz danych pochodzących z dostępnej literatury wskazane jest w tych przypadkach stosowanie leczenia paliatywnego, aby uzyskać jak najlepszą jakość życia u chorych.


  5/13

  Tytuł oryginału: Lipoma of the larynx. Report of 2 cases and review of the literature.
  Tytuł polski: Tłuszczak kratni. Opis dwóch przypadków oraz przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Lippert B. M., Eggers S., Schlter E., Rudert H., Werner J. A.
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.669-674, il., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tłuszczaki jako pierwotne guzy mezenchymalne występują bardzo rzadko w gardle dolnym i krtani, często w badaniu makroskopowym przypominają torbiele retencyjne. W piśmiennictwie opisano 112 przypadków. Przedstawiono 2 przypadki tłuszczaków krtani, które usnięto endoskopowo oraz z dojścia zewnętrznego. Nie zaobserwowano wznów miejscowych.


  6/13

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca.
  Tytuł angielski: Diagnostic evaluation and treatment in newborns with single ventricle.
  Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria, Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Floriańczyk Tomasz, Godlewski Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.243-249, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994 - 2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą (DIRV) u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową (AP + IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10 z AT oraz 2 noworodków z AP + IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano ...

  Streszczenie angielskie: Background: The term "single ventricle" encompasses several types of congenital heart malformations with absent or underdeveloped ventricle. Their complexity leads to many diagnostic problems and imposes the need for precise anatomic and hemodynamic assessment before palliative surgical treatment. Aim: The aim of the study was to analyse the clinical presentation, diagnostic regimen and treatment in 36 newborns (22 boys, 14 girls) with single ventricle hospitalized in Department of Pediatric Cardiology from 1994 to 2001. Methods: The diagnosis was based on physical examination, X-ray, ECG, ECHO + Doppler and cardiac catheterisation in 4 pts. Results: 23 pts were diagnosed with tricuspid atresia (AT), 9 with double-inlet left ventricle (DILV), 1 with doubleinlet right ventricle (DIRV) and 3 with pulmonary atresia with intact ventricular septum (AP + IVS). On physical examination the cyanosis dominated in 23 pta with decreased pulmonary flow and signs of heart failure were predominant in 6 patients with increased pulmonary flow. Rashkind procedure was performed in 10 pts with AT and 2 with AP + IVS. Blalock-Taussig anastomosis was done in 21 newborns. Pulmonary banding was performed in 6 pts. 2 pts were operated at the same time for the coarctation of the aorta. 7 pts with AT and one with DILV did not need palliative treatment in newborn period. One patient with AT and general septicemia died after Rashkind procedure. Conclusions: The variable clinical presentation in ...


  7/13

  Tytuł oryginału: A phase III placebo-controlled study in advanced head and neck cancer using intratumoural cisplatin/epinephrine gel.
  Autorzy: Werner J. A., Kehrl W., Płużańska A., Arndt O., Lavery K. M., Glaholm J., Dietz A., Dyckhoff G., Maune S., Stewart M. E., Orenberg E. K., Leavitt R. D.
  Źródło: Br. J. Cancer 2002: 87 (9) s.938-944, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,683

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patient with recurrent or refractory head and neck squamous cell carcinoma received cisplatin/epinephrine injectable gel or placebo gel injected directly into the clinically dominant tumour. The double-blind phase III trial comprised of up to 6 weekly treatments over 8 weeks, 4 weekly evaluation visits, and then monthy follow-up; open-label dosing began as needed after three blinded treatments. Tumour response was defined as complete (100 p.c. regression) or partial (50-99 p.c. regression) sustained for ň28 day, and patient benefit as attainment of paliative or preventive goals prospectively selected by investigators and patients. With cisplatin/epinephrine gel, 25 p.c. (14 out of 57) of tumours responded (16 p.c. complete regression, 96 partial regression), vs 3 p.c. (one out of 35, complete regression) with placebo (P = 0.007). Patient benefit was positively associated with target tumour response in the blinded period among cisplatn/epinephrine gel recipients (P = 0.024): 43 p.c. (six out of 14) of responders benefited, vs 12 p.c. (five out of 43) of non-responders. the most frequent adverse event was pain during injection and the next most frequent was local cytotoxic effects consistent with the gel's mode of action. systemic adverse events typical of intravenous cisplatin were uncommon. Intratumoral therapy with cisplatin/epinephrine gel provided safe, well-tolerated, effective palliative treatment for patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma, who lack other satisfactory treatment options.


  8/13

  Tytuł oryginału: Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza.
  Tytuł angielski: Nonoperative treatment of ventricular septal defects in children using Amplatzer septal occluder device.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria, Godlewski Krzysztof, Tarnowska Anna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.93-100, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rozwój kardiologii interwencyjnej stworzył nowe możliwości nieoperacyjnego leczenia jednej z najczęściej występujących wad serca, jakim jest ubytek w przegrodzie międzykomorowej u dzieci. Cel pracy: Przedstawienie własnego doświadczenia w wykonanych po raz pierwszy w Polsce zabiegach przezskórnego zamknięcia wrodzonych, mięśniowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą korka Amplatza. Materiał i metody: Zabiegi wykonano u dwojga dzieci w wieku 5 i 15 lat z masą ciała odpowiednio 17 kg i 53 kg. U jednego pacjenta ubytek był zlokalizowany w tylno-górnej części mięśniowej przegrody międzykomorowej, a u drugiego - w środkowej części przegrody (przedzielony wiązką mięśniową). Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym, z monitorowaniem przezprzełykowym badaniem echokardiograficznym. Implanty wprowadzono z jednoczesnego dojścia od tętnicy udowej i żyły szyjnej. Do zamknięcia ubytków użyto implantów o średnicy 8 mm i 10 mm. Wyniki: W badaniu angiograficznym wykonanym bezpośrednio po implantacji korka nie stwierdzono przecieku u żadnego pacjenta. Przezprzełykowym i transtorakalnym badaniem echokardiograficznym u jednego pacjenta zarejestrowano hemodynamiczne nieistotny przeciek resztkowy, który obserwuje się w czasie 3-miesięcznej obserwacji. Nie zanotowano powikłań związanych z zabiegiem. Wnioski: Zabieg przezskórnego zamknięcia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia mięśniowych ubytków międzykomorowych. Zastosowanie dojścia jednocześnie z dwóch naczyń może skracać czas zabiegu i skopii.

  Streszczenie angielskie: Intruduction: Development of interventional cardiology methods gives opportunity for nonoperative closure of ventricular septal defect which is the most common congenital heart disease on children. The aim of the study: The aim of the study was to demonstrate own experience in transcatheter closure of congenital, muscular ventricular septal defects performed in Poland for the first time. Material and methods: The procedures were performed in two children aged 5 and 15 years and weighted 17 and 53 kg. In one child the defect was situated in posterior-superior part of muscular interventricular septum. The second patient had mid-muscular defect divided by muscular bundle. The procedures were performed under general anaesthesia and transesophageal echocardiographic guidance. The defects were approached simultaneously from the femoral artery and jugular vein. 8 and 10 mm devices were used. Results: There was no residual shunt in angiography right after the procedure in both children. In transthoracic and transesophageal echocardiography haemodynamically insignificant residual shunt was detected in one child and is still observed at 3 month follow-up. No complications were found. Conclusions: Transcatheter closure of muscular ventricular septal defects is an effective and safe therapy. A double-catheter approach may decrease the time of the procedure and fluoroscopy.


  9/13

  Tytuł oryginału: Przejściowy przerost mięśnia prawej komory serca u 2 noworodków.
  Tytuł angielski: Transient right ventricular hypertrophy in 2 newborns.
  Autorzy: Wróblewska-Kałużewska Maria, Piórecka-Makuła Anna, Werner Bożena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.803-806, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Opisano 2 noworodki, u których stwierdzono przejściowy przerost mięśnia wolnej ściany prawej komory serca. W rozpoznaniu różnicowym wykluczono wady wrodzone serca, fetopatię cukrzycową, zaburzenia metaboliczne i uwarunkowania genetyczne. Przyczyna przerostu mięśnia sercowego nie została ostatecznie wyjaśniona. Jako przyczynę brano pod uwagę zakażenie wewnątrzmaciczne, przejściową hipoglikemię stwierdzoną u obojga noworodków oraz przejściowo podwyższone ciśnienie w łożysku płucnym.

  Streszczenie angielskie: Two newborns in whom transient hypertrophy of the anterior wall of the right ventricle are presented. In differential diagnosis congenital heart anomally, diabetic fetopathy, metabolic disorders and genetic causes were excluded. The direct cause of right ventricular hypertrophy remains unclear. Intrauterine infection, transient hypoglycemia and transient pulmonary hypertension were taken into consideration as well.


  10/13

  Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjnego wsierdzia u dzieci.
  Tytuł angielski: Complications of infective endocarditis in children.
  Autorzy: Werner Bożena, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.295-299, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci występują bardzo rzadko. Cel pracy: Celem pracy była analiza powikłań w przebiegu zapalenia wsierdzia u dzieci oraz wskazań i wyników leczenia chirurgicznego. Materiał i metody: Spośród 34 dzieci leczonych z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, powikłania wykryto u 10 dzieci, 6 dziewczynek i 4 chłopców w wieku od 7 miesięcy do 17 lat. U 6 dziewczynek rozpoznano pierwotne zapalenia wsierdzia a u 4 wtórne, po zabiegach kardiochirurgicznych. Rozpoznanie powikłań oraz ocenę zaburzeń hemodynamicznych ustalono na podstawie badania echokardiograficznego z badaniem przepływów konwencjonalną metodą dopplerowską i kolorowym odwzorowaniem przepływów. U 2 dzieci wykonano przezprzełykowe badanie echokardiograficzne. Wyniki: Stwierdzono następujące powikłania zapalenia wsierdzia: perforacje płatków zastawek przedsionkowo-komorowych z ciężką niedomykalnością u 3 dzieci, w tym u 2 zastawki dwudzielnej a 1 zastawki trójdzielnej, ciężką niedomykalność zastawki aortalnej u 3, w tym u jednego z tętniakiem grzybiastym zatoki Valsalvy, udrożnienie chirurgiczne zamkniętych ubytków międzykomorowych z hemodynamicznie istotnym przeciekiem u 3 oraz zatory obwodowe i do centralnego układu nerwowego u dziewczynki z grzybiczym zapaleniem wsierdzia, których źródłem były olbrzymich rozmiarów, mobilne wegetacje, wypełniające drogę odpływu z prawej i lewej komory serca. Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do leczenia ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Complications of infective endocarditis in children are very rare. Aim: The aim of the study was to analyse complications of endocarditis and indications for surgical treatment. Material and methods: Among 34 children treated for infective endocarditis, 10 were found to have complications (6 girls and 4 boys aged from 7 months to 17 years). In 6 children native valve endocarditis was found, while in 4 the disease followed cardiosurgery. The diagnosis of complications and hemodynamic status of the patients were assessed by echocardiography with conventional and color Doppler imaging. In 2 children transesophageal approach was performed. Results: The following complications of endocardiatis were recognized: performations of atrio-ventricular valvular leaflets with severe valvular insufficiency in 3 children, including 2 with performations of anterior mitral leaflet and 1 with performation of tricuspid valve. Severe aortic insufficiency was found in 3 children including 1 with mycotic aneurysm of sinus of Valsalva. In 3 children the recurrence of ventricular septal defect with significant shunt was recognized. In one child with fungal endocarditis huge mobile masses extended into the right and left ventricular outflow tracts causing systemic and celebral emboli. All children required surgical treatment. One child died before and one after surgery. In 8 patients good results of cardiosurgery were found. Conculsions: 1. In the course of infective ...


  11/13

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca u dzieci z zespołem Noonan.
  Tytuł angielski: Congenital heart diseases in children with Noonan Syndrome.
  Autorzy: Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.683-687, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowanli rodzaj wrodzonych wad serca, zaburzenia hemodynamiczne i wyniki leczenia u 9 pacjentów z zespołem Noonan. Najczęstszą wadą serca było zwężenie zastawki tętnicy płucnej stwierdzone u 6 dzieci, w tym izolowane u 2 i towarzyszące ubytkowi w przegordzie międzyprzedsionkowej u 4. U 1 dziecka stwierdzono dwa ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, u 1 częściowy kanał przedsionkowo-komorowy i u jednego hipolazję lewej gałęzi płucnej. Do leczenia operacyjnego lub metodą kardiologii interwencyjnej zakwalifikowano 2 pacjentów ze zwężeniem zastawki płucnej i dysplastyczną zastawką, jednego z hipoplazją gałęzi płucnej, jednego z kanałem przedsionkowo-komorowym i jednego z mnogimi ubytkami międzyprzedsionkowymi. Pacjenci z dysplastyczną zastawką płucną wymagali leczenia wieloetapowego. Wyniki leczenia metodą kardiologii interwencyjnej u tych pacjentów oraz u dziewczynki z hipoplazją gałęzi płucnej były niezadowalające.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the types of congenital heart defects, hemodynamics and treatment results in 9 patients with Noonan Syndrome. The major cardiovascular abnormality was pulmonary valvular stenosis in 6 children, including isolated pulmonary stenosis in 2 and coexisting with atrial septal defect in 4. In 1 child double atrial septal defect, in 1 partial atrio- ventricular canal and in 1 hypoplasia of the left pulmonary artery branch were recognised. Surgical or interventional cardiology treatment was recommended in 2 patients with pulmonary valvular stenosis and dysplastic pulmonary valve, 1 with hypoplastic left pulmonary branch, 1 with atrio- ventricular septal defect and 1 with double atrial septal defects. Patients with dysplastic pulmonary valve required multistage treatment. The results of management in these patients and in a girl with pulmonary branch hypoplasia were not satisfactory.


  12/13

  Tytuł oryginału: Ocena i kwalifikacja chorych dorosłych do znieczulenia ogólnego w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Evaluation and qualification of adult patients to anesthesia in a family doctor practice.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werner Małgorzata, Kucia Hanna
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.34-42, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W związku z coraz większą liczbą zabiegów przeprowadzonych w ramach chirurgii krótkoterminowej konieczne staje się dobre przygotowanie pacjenta w warunkach ambulatoryjnych do znieczulenia i operacji. Lekarze rodzinni będą coraz częściej proszeni o ocenę i kwalifikację chorych do zabiegów operacyjnych. Wiąże się to z koniecznością zapoznania ich z wymogami postępowania przedoperacyjnego w zakresie diagnostyki i terapii, tak aby współpraca między lekarzem rodzinnym a lekarzami reprezentującymi dyscypliny zabiegowe przebiegała sprawnie i z korzyścią dla pacjenta. Niniejsza praca zawiera podstawowe wskazówki i zalecenia, które mogą być pomocne w postępowaniu przedoperacyjnym z chorym, by jego pobyt w szpitalu skrócić do niezbędnego minimum.


  13/13

  Tytuł oryginału: Wpływ stężeniowych warstw granicznych na właściwości elektryczne dwumembranowej komórki dyfuzyjnej : praca doktorska
  Autorzy: Werner Hanna, Ślęzak Andrzej (promot.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20502

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: