Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WERMEŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rezonanas magnetyczny w diagnostyce prenatalnej.
Tytuł angielski: Magnetic resonance imaging in prenatal diagnosis.
Autorzy: Wermeński Kamil, Wagiel Krzysztof, Bekiesińska-Figatowska Monika, Ceran Alicja, Walecki Jerzy
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.142-149, il., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Autor omawia wartość metody rezonansu magnetycznego i jej miejsce w diagnostyce prenatalnej oraz znaczenie wyniku badania dla wyboru metod leczenia płodu i noworodka.

  Streszczenie angielskie: Author discusses methods of magnetic resonance imaging and in status in the prenatal diagnsosis as well as the impact of examination on the menagement plan for treatment of fetus and newborn.


  2/2

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa interpretacji badania obrazowego.
  Tytuł angielski: Clinical effects of image interpretation.
  Autorzy: Kopyś-Wiszniewska Izabela, Wermeński Kamil, Romaniuk-Doroszewska Anna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.582-589, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na interpretację wyniku badania ludzkiego ciała metodami obrazowymi mają wpływ różne subiektywne i obiektywne czynniki. W doniesieniu przedstawione są najczęściej występujące i najważniejsze błędy diagnostyczne u pacjentów podejrzanych lub chorujących na nowotwór układu mięśniowo-szkieletowego. Demnostrowane przypadki podzielono na dwie grupy: chorzy z uszkodzeniami pourazowymi, ze zmianami zapalnymi, guzami łagodnymi lub zaburzeniami rozwojowymi, u których opóźnienie właściwego rozpoznania nie miało negatywnego wpływu na ostateczny wynik leczenia; chorzy z guzami złośliwymi, u których zła interpretacja obrazu miała dramatyczny wpływ na leczenie i ostateczny los pacjenta. Autorzy uważają, że wśród różnych przyczyn błędnej interpretacji istotne są: zła jakość badania obrazowego, niedostateczna wiedza, niedopatrzenie lub, być może, nawet zarozumiałość.

  stosując format: