Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WENDORFF
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej w populacji dzieci matek chorych na padaczkę.
Tytuł angielski: Analysis of the risk factors of developmental dyslexia in the population of children born from epileptic mothers.
Autorzy: Wiśniewska Barbara, Wendorff Janusz, Wilczyński Jan, Podciechowska Joanna
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.461-465, bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/7

  Tytuł oryginału: Zawroty głowy
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz, Latkowski Bożydar, Makowski Andrzej, Morawiec-Bajda Alina, Prusiński Antoni, Tarchalska-Kryńska Bożena, Wendorff Janusz
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antonii (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 243, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Padaczka w przebiegu bezzakrętowości-olbrzymiozakrętowości w 1. i 2. roku życia - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Epilepsy in lissencephaly-pachygyria during the first two years of life - a case report.
  Autorzy: Sokołowska Dorota, Wendorff Janusz, Juchniewicz Barbara, Kreisel Jacek
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.65-75, il., bibliogr. s. 73-74, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest wadą migracji kory mózgowej powstałą między 9. a 13. tygodniem życia płodowego i będącą często przyczyną padaczki trudno poddającej się leczeniu. Cel. Celem pracy jest prezentacja rzadko rozpoznawanej wady migracji i wskazanie na możliwość różnorodnego przebiegu padaczki w dwóch pierwszych latach życia. Opis przypadku. Opisano przypadek bezzakrętowatości-olbrzymiozakrętowości rozpoznany w trzecim miesiącu życia na podstawie badania RM mózgu. U dziecka występowało znacznego stopnia opóźnienie rozwoju psychoruchowego, małogłowie, hipotonia i padaczka. Przedstawiono przebieg padaczki z ewolucją od napadów skłonów do padaczki z napadami wtórnie uogólnionymi z towarzyszącymi zmianami w EEG (od tzw. szybkiego wariantu hypsarytmii do zlokalizowanych, napadowych zmian w lewej półkuli). Zwrócono uwagę na różną podatność na leczenie padaczki towarzyszącej tej wadzie w dwóch pierwszych latach życia - u większości padaczka bywa oporna na leczenie, ale niekiedy poddaje się leczeniu, jak np. w naszym przypadku. Wnioski. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest rzadką przyczyną padaczki u niemowląt i małych dzieci. Przebieg padaczki wykazuje różnorodność zależną od stopnia dojrzałości o.u.n. i indywidualnej podatności na leczenie.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Lyssencephaly-pachygiria, a migration defect of the cerebral cortex which originates between the 9th and 13th week of foetal life, may cause epilepsy that is difficult to treat. Aim. The aim of the study is to present the rarely diagnosed migration defect and emphasise the variability of the course of epilepsy during the first two years of life. Description of the case. The authors present a case of lyssencephaly-pachygiria diagnosed at the age of three months on the basis of MRI of the brain. Serious delay of psycho-motor development, microcephaly, hypotonia and epilepsy occured in the child. The characteristic course of the epilepsy with secondary generalised attacks and accompanying EEG changes (from so-called fast variant of hypsarythmia to localised paroxysmal changes in the left hemisphere) is outlined. Attention is paid to changes in susceptibility to treatment in the first two years of life. Conclusions. Lyssencephaly-pachygyria is a rare cause of epilepsy in infants. The course of epilepsy has shown variability depending on the brain development and individual susceptibility to treatment.


  4/7

  Tytuł oryginału: [Konferencja naukowa] "Problemy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki z napadami częściowymi u dzieci".
  Autorzy: Wendorff Janusz
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.131-132 - Konferencja naukowa pt. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki z napadami częściowymi u dzieci Warszawa 11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Parkinsonizm młodzieńczy.
  Tytuł angielski: Juvenile Parkinsonism.
  Autorzy: Wendorff Janusz, Nadolski Marek
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.155-164, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin "parkinsopnizm młodzieńczy" jest znany od około 100 lat. W większości przypadków jest to zespół heterogenny. Tylko autosomalnie recesywnie dziedziczący się parkinsonizm młodzieńczy stanowi stosunkowo odrębny zespół chorobowy związany z mutacją w zakresie genu parkiny. Do zasadniczych fenotypowych objawów zespołu należy wczesny początek objawów parkinsonowskich (przed 20 rokiem życia), występowanie ruchów dystonicznych, dobra odpowiedź na L-dopę i wczesne ujawnienie się dyskinez w wyniku jej podawania. Zasadniczą cechą neuropatologiczną różniącą parkinsonizm młodzieńczy autosomalnie recesywny z chorobą Parkinsona jest nieobecność ciał Lewy'ego. Ostatnie badania wykazują, że mutacje w zakresie genu parkiny spotkać można nie tylko w parkinsonizmie młodzieńczym, ale także w typowych przypadkach choroby Parkinsona z ciałami Lewy'ego. Rozpoznanie młodzieńczego parkinsonizmu wymaga różnicowania z szeregiem jednostek chorobowych z dominującymi objawami sztywności, drżenia i dystonii mogących ujawnić się w okresie młodzieńczym, a przede wszystkim z dystonią dobrze podającą się leczeniu L-dopą i parkinsonizmem wtórnym, objawowym.


  6/7

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznawanie padaczki u dzieci].
  Autorzy: Wendorff Janusz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.124, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 1999; 28 : 218-224
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Neurologia dziecięca.
  Autorzy: Wendorff Janusz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.105-108, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: