Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WELON
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Nadwaga i otyłość w populacji wielkomiejskiej w Polsce w latach 1983 - 1999.
Tytuł angielski: Overweight and obesity in urban population of Poland in 1983 - 1999 yrs.
Autorzy: Welon Zygmunt, Jankowska Ewa Anita
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.295-298, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość jest powszechnie uznawana za "epidemię końca XX wieku", a mimo to brak aktualnych danych przedstawiających zasięg społeczny problemu nadwagi i otyłości w Polsce. Celem pracy było porównanie odsetków osób dorosłych z nadwagą (BMI ň 25) bądź otyłych (BMI ň 30) w populacji wrocławskiej w poszczególnych kategoriach wieku, płci i statusu społecznego. Materiał stanowiły dane 15641 mężczyzn i 19121 kobiet w wieku 21 - 60 lat, aktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia, przebadanych w CDDM "DOLMED" w latach 1983 - 1999. Stwierdzono, że wiek, płeć i status społeczny istotnie różnicują poziom BMI wśród dorosłych mieszkańców Wrocławia. W kolejnych dekadach życia wartość BMI rośne, a więc powiększają się odsetki osób z nadwagą i otyłych. Ponad połowa mężczyzn przekracza należną masę ciała przed 40. rokiem życia, a aż 2/3 przed 50, rokiem życia (niezależnie od statusu społecznego). Proces narastania odsetka osób z nadwagą wśród kobiet jest natomiast zróżnicowany społecznie; pomiędzy 3. a 6. dekadą życia frakcje kobiet z nadwagą rosną wśród przedstawicielek inteligencji od 16 do 60 proc., wśród urzędniczek od 18 do 72 proc., a wśród kobiet pracujących fizycznie do 27 do 83 proc. Dymorfizm płciowy przejawia się ponadto tym, że wśród mężczyzn rośnie z wiekiem głównie odsetek osób z nadwagą I stopnia, a wśród kobiet wzrast odsetek osób otyłych. Populację wielkomiejską w Polsce w latach 90. charakteryzuje znaczny, narastający z wiekiem odsetek osób z nadwagą (BMI ň 25) ...

  Streszczenie angielskie: There is a shortage of up-to-date data on the extent of the prolem of overweight and obesity in Poland,m although obesity is commonly considered as the 'epidemic of the and of the 20th century'. The aim of the study was to compare the percentages of overweight (BMI ň 25) and obese (BMI ň 30) adults from Wrocław population in particular categoreis of age, sex and social status. Material comprised the data of 15641 mean and 19121 women agaed 21-60, occupationally acitve inhabitants of Wrocław, examined in the DCDM 'DOLMED' in 1983 - 1999. BMI was used as a measure of general obesity (according to WHO categories). It was revealed that age, sex and social status significantly differentiated BMI of examined inhabitants of Wrocław. In the subsequent decades of life mean BMI values increased, hence an increase of percentages of overweight and obese persons was observed. More than the half of men exceeded their proper relative mass before 40 years of age, whereas the 2/3 of them had BMI over 25 before the agae of 50 (independently on their social background). The process of increasing percentages of overweight women was socially differentiated; between the 3rd and the 6th decade of life the percentages of overweight women increased among intelligence from 16 to 60 p.c., among clerks from 18 to 72 p.c. and among workers from 27 to 83 p.c. A sexual dimorphism resulted in fact that in men an age-related increase of overweight subjects (25 ň BMI 30) was observed, whereas in ...

  stosując format: