Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WELFEL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny dzieci hipotroficznych urodzonych z ciąż donoszonych.
Tytuł angielski: Postnatal somatic development of full-term infants with restricted intrauterine growth.
Autorzy: Welfel Ewa, Bieńkiewicz Andrzej, Welfel Jakub
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.308-313, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu jest jednym z najbardziej istotnych problemów we współczesnej medycynie perinatalnej, wpływającym bezpośrednio na zachorowalność i umeralność okołoporodową noworodków. Występujące w życiu płodowym zaburzenia metaboliczne i energetyczne wpływają niekorzystne na dalszy rozwój dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu powodując skutki odległe w postaci wolniejszego ich rozwoju fizycznego. Celem pracy była ocena dalszego rozwoju fizycznego dzieci urodzonych z hipotrofią w Instytucie Gienekologii i Położnictwa w latach 1994 - 1998. Badaniami objęto 136 donoszonych dzieci. Do grupy badanej zakwalifikowano 76 dzieci w wieku 2 - 6 lat, które urodziły się z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu, z masą ciałą poniżej 5 centyla. Grupę kontrolną stanowiło 60 dzieci urodzonych w tym samym czasie z masą ciała pomiędzy 25 i 75 centylem. Wszyscy zakwalifikowani do analizy pacjenci zostali poddani badaniu lekarskiemu i antropometrycznemu w dniu rocznicy swoich urodzin z odchyleniem ń30 dni od tej daty. Uzyskane wyniki po uprzedniej analizie statystycznej pozwoliły ustalić, że dzieci hipotroficzne wykazują mniejsze tempo rozwoju cech somatycznych w stosunku do swych rówieśników urodzonych jako noworodki eutroficzne. Ustalono, że spośród wielu czynników utrudniających procesy wzrastania u dzieci hipotroficznych najsilniejszym modulatorem jest obniżone łaknienie. Wyniki pracy wskazują, że u dzieci hipotroficznych najsilniejszych modulatorem jest obniżone łaknienie. Wyniki pracy wskazują, że dzieci donoszone urodzone w stanie ogólnym dobrym, u których jedynym powikłaniem było wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrastania płodu pomimo pozornie prawidłowego rozwoju wymagają długofalowej opieki specjalistycznej zapobiegającej narastaniu u nich niedoborów.


  2/2

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna 105 przypadków raka sromu.
  Tytuł angielski: The clinical analysis of 105 cases of vulvar cancer.
  Autorzy: Bieńkiewicz Andrzej, Gottwald Leszek, Akoel Kindah Mo, Lech Waldemar, Welfel Jakub, Suzin Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.913-918, il., tab., bibligor. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się nieznaczny wzrost zachorowalności na raka sromu. W pracy dokonano analizy klinicznej 105 chorych na ten nowotwór. Oceniono wykrywalność w kolejnych stadiach zaawansowania klinicznego. Przeanalizowano rodzaje wykonywanych zabiegów operacyjnych. Omówiono protokół postępowania terapeutycznego u chorych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Vuvlar cancer has a low frequency (4-5 p.c.0 compared to other genital cancers. It should be considered as a skin tumor and its detection is possible in an early stage. However, because of patients' and doctors' delay, one in three vulvar cancers is not treated before and advanced stage. Design: To estimate clinical and histopathological features of vulvar cancer. Material and method: We analysed 105 women with a primary malignant vulvar disease treated operatively in our Dept. in the years 1991-2002. In the group there were 82 invasive tumours (80 squamous and 2 solid) and 23 intraepithelial cancers. Results: The mean age in the group of intraepithelial cancer was 53,2 ń 13,2 years, and in the group of invasive disease 65,0 ń 11,7 years. The most common symptoms were ache (40,0 p.c.) and pruritus of thevulva (35,2 p.c.). 33,3 p.c. women were asymptomatic. Most of cancers were localysed on the large pudendal lip (71,4 p.c.). Inguinal node dissections performed on invasive cancer patients showed negative nodes in 57 cases and positive in 25 cases. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value for clinical detection of metastatic cancer in the inguinal nodes were 60 p.c., 82,4 p.c., 60 p.c., 82,4 p.c. respectively. The distribution by stage included Stage 0 - 21,9 p.c.; Stage I - 19,0 p.c.; Stage II - 31,4 p.c.; Stage III - 11,5 p.c.; and Stage IV - 19,0 p.c. The commonest surgical procedure was a simple vulvectomy with a bilateral inguinal lymphadenectomy. Conclusion: Vilvar squamous cell carcinoma predominantly affects older women. It benefits from early detection, and rheir morbidity is decreased by early treatment. It is necessary to educate patients to improve the detection of vulvar cancer.

  stosując format: