Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WEI
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: HMG-CoA reductase inhibitors are associated with reduced mortality in ESRD patients
Autorzy: Seliger Stephen L., Weiss Noel S., Gillen Daniel L., Kestenbaum Bryan, Ball Adrianne, Sherrard Donald J., Stehman-Breen Catherine O.
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[171-178], il., tab., bibliogr. 31 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/20

  Tytuł oryginału: Protocol for rapid sequence intubation in pediatric patients - a four-year study.
  Autorzy: Marvez-Valls Eduardo, Houry Debra, Ernst Amy A., Weiss Steven J., Killeen James
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR229-CR234, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of the study was to evaluate a protocol for rapid sequence intubation (RSI) for pediatric patients in a Level 1 trauma center. Material/Methods: Retrospective review of prospectively gathered Continuing Quality Improvement (CQI) data at an inner city Level 1 trauma center with an emergency medicine residency program. Protocols for RSI were established prior toinitiating the study. All pediatric intubations at the center from February 1996 to February 2000 were included. Statistical analysis included descriptive statistics for categorical data and Chi-square for comparisons between groups. Results: Over the 4-year study period there were 83 pediatric intubations ranging in age from 18 months to 17 years; mean age 8.6. All had data collected at the time of intubation. There were 20 (24 p.c.) females and 62 (76 p.c.) males (p 0.001). Resons for intubation were related to trauma in 71 (86 p.c.) and medical reasons in 12 (14 p.c.) (p 0.001). Of the trauma intubations 7 (10 p.c.) were for gunshot wounds, 39 (55 p.c.) were secondary to MVCs, and the remainder (25; 35 p.c.) were from assaults, falls, and closed head injuries. The non-trauma intubations were for smoke inhalation, overdose, seizure, HIV related complications, eclapsia, and near drowning. Intubations were successful with one attempt in 65 (78 p.c.) cases. No surgical airways were necessary. Rocuronium was used in 4 cases. Protocol deviations did not lead to complications. Conclusions: This protocol based pediatric rapid sequence intubation method worked well in an EM residency program. More intubations were in males and more were necessary due to trauma in this group.


  3/20

  Tytuł oryginału: Badania stanu narządu żucia i wpływu rehabilitacji protetyczenj na efektywność żucia pacjentów geriatrycznych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: The survey of masticatory organ state and the bearing of prosthetic rehabilitation on chewing ability of elderly patients with osteoporosis.
  Autorzy: Rusiniak-Kubik Krystyna, Weimert Iwona, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Kucharski Zbigniew, Chmielewski Dariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.21-26, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was assessment of the masticatory organ state in elderly (partially or total) edentulous patients. Oral functions and dysfunctions, occlusion, mastocatory ability and the prosthetic treatment and constructions were evaluated. Surveyed patients consistes of 2 groups. Group (0) - with osteoporosis, low bone mineral density values IBMD and pronounced resorption of the residual ridges compared to group (P) of age matched patients with moderate ridges resorptin and bone mineral density (BMD) within age-norm. Clinical, radiological examinations and questinnaires were completed and the state, functions and dysfunctions of the masticatory system had beck bxamined before and after prosthetic treatment. The survey revealed that inproper occlusion dysfunctions of TMJ and indequate dental reccustructions syrerely affected the masticatory ability and caused the eating problems in both groups of patients. Prosthetic rehabilitation performed due to restaured properly occlusal contacts, impored dentures retention and stabilization and foundation tissues traumae preservation - contributed well to functional effectiveness and masticatory ability of patients.


  4/20

  Tytuł oryginału: The role of fibrin glue in the treatment of anal fistulas.
  Tytuł polski: Znaczenie kleju fibrynowego w leczeniu przetok odbytu.
  Autorzy: Weiss Eric G.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.77-81, tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/20

  Tytuł oryginału: A newly discovered function of palatine tonsils in immune defence: the expression of defensins.
  Tytuł polski: Nowo odkryta funkcja immunologiczna migdałka podniebiennego obrony.
  Autorzy: Weise J. B., Meyer J. E., Helmer H., Wittrock H., Maune S.
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.409-413, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migdałek podniebienny niewątpliwie pełni rolę w systemie obrony immunologicznej. Po kontakcie z antygenem uwalniane są limfocyty B i T jako efekt odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo migdałek podniebienny wydaje się wpływać na funkcje obronne poprzez aktywację systemu immunologicznego. Dlatego zbadaliśmy zdolność migdałka podniebiennego do zróżnicowania obrony immunologicznej typu alpha i beta w przewlekłym procesie zapalnym. Wyizolowano RNA pochodzące z 49 hiperplastycznych lub będących w stanie przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych, w których stwierdzono obecność Actinomyces israeli. Przeprowadzono analizę ekspresji genów HNP-1, HNP-4, HBD-1, HBD-2 za pomocą standaryzowanej reakcji glicerynoaldehyd-3-fosfodehydrogenazą po wykonaniu półilościowej PCR. mRNA HNP-1, HNP-4, HBD-1,, HBD-2 zostało wykryte w próbkach tkankowych, lecz ich ilość różniła się w dwóch typach obrony i w tkankach o różnym pochodzeniu. HBD-1 zostało stwierdzone we wszystkich 49 przypadkach przewlekłego zapalenie i w hiperplastycznych migdałkach podniebiennych. Poziom mRNA HBD-2 był istotnie podniesiony tylko w przewlekłym zapaleniu migdałków. Ekspresja mRNA migdałków podniebiennych w różnych typach obrony immunologicznej alpha i beta sugeruje nową funkcję migdałka w systemie odpowiedzi immunologicznej: udział we wrodzonym, nieadaptowanym systemie immunologicznym. Dlatego migdałek podniebienny ma potencjalnie wpływ na wzrost i kontrolę fizjologicznej flory bakteryjnej poprzez swoją ...

  Streszczenie angielskie: The palatine tonsils have an undoubted role in the immune defence system. After antigen contact an effective adaptive immune response aby B-and T-cell lymphocytes will be released. In addition the palatine tonsils seem to exert influence to the defence by the innate immune system. Therefore, we studied the ability of palatine tonsils to express different alpha and beta defencsins and to find out any distinctions in chronic inflamed tonsils. Total RNA of 49 specimens of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis with pathological provided evidence of Actinomyces israelii was islolated using TRIzol protocol, reverse transcribed and the HNP-1, HNP-4, HBD-1 and HBD-2 gene expression densitometric determined, standardised in relation to glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase gene expression, after a semiquantitative polymerase chain reaction was performed. mRNA of HNP-1, HNP-4, HBD-2 was detected in tissue samples, but their amount differed within the two defensin families and tissue of origins. HBD-1 was detected in all 49 tissues of hyperplastic tonsils and chronic tonsilitis. Only in chronic inflamed tonsils the amount of HBD-2 mRNA expression was significant increased. In these specimens also mean relative expression rate of all defensins was observed to be manifestly increased. Palatine tonisls express mRNA for different alpha and beta defensins and this expression suggest a newly supposed function in immune defence: the participation in the innate, non-adaptive ...


  6/20

  Tytuł oryginału: Corticotropin-releasing hormone affects cytokine production in human HaCaT keratinocytes.
  Autorzy: Zbytek Błażej, Myśliwski Andrzej, Słomiński Andrzej, Wortsman Jacobo, Wei Edward T., Myśliwska Jolanta
  Źródło: Life Sci. 2002: 70 (9) s.1013-1021, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: CRH cutaneous expression is significantly enhanced after exposure to various stimuli (Physiol Rev 2000,80;979-1020). We evaluated the effect of CRH on cytokine production in HaCaT keratinocytes, a cell line shown to express CRH receptors coupled to cAMP activation and calcium-dependent transmission pathways. It is demonstrated for the first time that exogenously added CRH stimulates production of IL-6 and IL-11. It also inhibits production of IL-1beta and does not affect TNF-alpha production. Our results indicate that CRH functioh(s) during cutaneous stress may be mediated by differential effects on cytokine production.


  7/20

  Tytuł oryginału: Religious sensitivity pitted against the need to know: autopsy of Jewish children in Israel.
  Autorzy: Abraham Ron Ben, Weinbroum Avi A., Kassem Riad, Barzilay Zohar, Paret Gideon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.SR1-SR4, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to compare autopsy findings with antemortem findings in children who died in a pediatric intensive care unit. Material/Methods: Consecutive series of patietns who died in the pediatric intensive care unit during 2-year period were used. The study was conducted as a retrospective chart review at community, regional-referral, university-affiliated tertiary medical center of 1200 bed in Israel. Results: Permission was given to perform autopsies on only 10 children (23.8 p.c., mean age 85.7 months) out of the 42 who died during the study period. The mean length of stay in the pediatric intensive care unit prior to death was 13.3 days. Cardiac or hemato-oncologic diseases comprised the major pre-admission diagnoses. The autopsy revealed a major finding that, if known before death, would have altered clinical management in 50 p.c. of the patients: pneumonia, pneumonitis as well as intestinal perforation or necrosis. No correlation was found between patient length of stay in the intensive care unit and the autopsy disclosed information. Conclusions: Our findings suppert the importance of autopsy assessment in the pediatric intensive care setup. We beliewve that postmortem examination is also essential for improving the quality of pediatric patient care.


  8/20

  Tytuł oryginału: Molecular biology of prions.
  Autorzy: Weissmann Charles, Enari Masato, Kl”hn Peter Christian, Rossi Daniela, Flechsig Eckhard
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (3) s.153-166, il., tab., bibliogr. [111] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The "protein only" hypothesis holds that the infectious agent causing transmissible spongiform encephalopathies is a conformational isomer of PrP, a host protein predominantly expressed in brain and is strongly supported by many lines of evidence. Prion diseases are so far unique among conformational diseases in they are transmissible, not only experimentally but also by natural routes, mainly by ingestion. The pathway of prions to the brain has been elucidated in outline. A striking feature of prions is their extraordinary resistence to conventional sterilisation procedures, and their capacity to bind to surfaces of metal and plastic without losing infectivity. This property, first observed in a clinical setting, is now being investigated in experimental settings, both in animals in cell culture.


  9/20

  Tytuł oryginału: Development of a site sampling form for evaluation of ED overcrowding.
  Autorzy: Weiss Steven J., Arndahl Jeanine, Ernst Amy A., Derlet Robert, Richards John, Nick Todd G.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR549-CR553, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: ED overcrowding is fast becoming a national crisis although no definition exists. The purpose of this study is to develop and pilot a sampling form that accurately reflects the concept of ED Overcrowding. Material/Methods: A 26-question site-sampling form was designed based on input from academic physicians at 11 medical schools nationwide. The study was conducted at an inner city Academic medical center. Site-samplings were conducted at 20 times over a one-week period by an independent observer. These times ranged from very slow to severely overcrowded. Information was obtained by counting patients in the waiting room, ED rooms, ED halls and registration/triage, ancillary services, the charge nurse, and the attending physicians. The charge nurse, and ED physicians rated the degree of overcrowding and the ED physician rated the feeling of being rushed. A 'combined outcome variable'was created which consisted of the average responses of nurses and physician's opinion of ED overcrowding and physician's feeling of being rushed. All other data was compared to this outcome variable. Results: Sever questions were significantly correlated with the combined outcoe variable. Tese were the number of people in the waiting room, patients awaiting triage, patients awaiting registration, full patient rooms, hallway patient, patients awaiting beds, and total registred patients. Accoridng to this scale our ED was overcrowded 20 p.c. of the time. Conclusions: This analysis clarifies the definition of overcrowding, helps indicate the variance among responses to overcrowding questions, and provides the foundation for prospective analysis of overcrowding in multiple EDs.


  10/20

  Tytuł oryginału: Long-term assessment of pulmonary function tests in pediatric survivors of acute respiratory distress syndrome.
  Autorzy: Abraham Ron Ben, Weinbroum Avi A., Roizin Hector, Efrati Ori, Augarten Arie, Harel Ran, Moreh Osnat, Barzilay Zohar, Paret Gideon
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR153-CR157, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to evaluate long-term pulmonary function tests in pediatric survivors of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Material/Methods: Observational study based on a telephone poll of retrospectively identified post ARDS children who were hospitalized in a pediatric intensive care unit (PICU) in a general 1200-bed teaching, tertiary, regional referral center for children. Results: Follow-up pulmonary function tests were achieved in only 7 children, with a man age of 7.3 ń 4.3 years (range 3-12) and following 5.6 ń 4.3 years after PICU discharge. The etiology for ARDS included: lymphoma (n = 2), pneumonia (n = 2), aspiration (n = 1), petrol ingestion (n - 1) and snake envenomation (n = 1) and snake envenomation (n = 1). The children had been ventilated for 9.4 ń 7.3 days and their worst PaO2/FiO2 ratio was 65.1 ń 17.0 mm Hg. The follow-up pulmonary functions in all the children was within normal limits except for one child who had mildly reduced DLco and one who had mild exercise-induced hypoxemia (oxyhemoglobin saturation of 94 p.c.). neither of the two nor the others showed subjective symptoms or clinical physical limitations. Conclusions: Children who survive ARDS apparently enjoy long-term normal pulmonary function. Some, however, amy present sublicnial dysfunction that persists for many years after the acute episode and evoked only by sophisticated lung tests.


  11/20

  Tytuł oryginału: Comparison of three instruments for assessing ongoing intimate partner violence.
  Autorzy: Ernst Amy A., Weiss Steve J., Cham Elaine, Marquez Martina
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR197-CR201, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Acitve injury surveillance programs need to address 'ongoing' intimate partner violence (IPV). While the Abuse Assessment Screen (AAS) has been validated for 'present' (within a year) IPV it is not clear that it is valid for 'present' (ongoing) IPV. We have created an OAS (Ongoing Abuse Screen, OAS) by changing the AAS to specifically request information related to 'ongoing' IPV. The hypothesis of this study was that the OAS represents a construct that is different from either the original AAS or a single question asking about ongoing IPV. Material/Methods: All patietns presenting to the ED during a convenience sampling of shifts completed the survey. The survey included the OAS, the AAS, and the question "Are you presently a victim of IPV?' Comparisons were made between these 3 using the kappa statistic for agreement. Results: A total of 488 surveys were completed. The AAS was positive in 288/488 (59 p.c., 95 p.c. CI = 55-63 p.c.), the OAS was positive in 78/488 (16 p.c., 95 p.c. CI = 13-19 p.c.), and the single question for DV was positive in 14/488 (3 p.c., 95 p.c. CI - 2-5 p.c.). Kappa was 0.28 for the AAS and the OAS. When compared to the single question about present DV, kappa was 0.05 for the AAS and 0.27 for the OAS. Conclusion: The OAS may be a useful tool for evaluating ongoing IPV. The OAS resulted in rates different from that of the AAS and may be more specific to ongoing IPV than the AAS and more sensitive than a single question about DV.


  12/20

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). Raport przygotowany we współpracxy ze Światową Organizacją Zdrowia.
  Autorzy: Bousquet Jean, Cauwenberge Paul B. van, Khaltaev Nikolai, Ait-Khaled Nadia, Annesi-Maesano Isabella, Bachert Claus, Baena-Cagnani Carlos, Bateman Eric, Bonini Sergio, Canonica Giorgio Walter, Carlsen Kai-Hakon, Demoly Pascal, Durham Stephen R., Enarson Donald, Fokkens Wytske J., Wijk Roy Gerth van, Horwarth Peter, Ivanova Nathalia A., Kemp James P., Klossek Jean-Michel, Lockey Richard F., Lund Valerie, Mackay Ian S., Malling Hans-J”rgen, Meltzer Eli O., Mygind Niels, Okuda Minoru, Pawankar Ruby, Price David, Scadding Glenis K., Simons F. Estelle R., Szczeklik Andrzej, Valovirta Erkka, Vignola Antonio M., Wang De-Yun, Warner John O., Weiss Kevin B.
  Opracowanie edytorskie: Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (Tł.), Mejza Filip (tł.), Świerczyńska Monika (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7) wyd. spec. s.1-263, il., tab., bibliogr. 2776 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/20

  Tytuł oryginału: Assessment of biomarkers of the immunomodulatory effects of asbestos in asbestos cement plant workers.
  Autorzy: Tulinska Jana, Dusinska Maria, Jahnova Eva, Liskova Aurelia, Kuricova Miroslava, Weissova Silvia, Horvathova Mira, Wsolova Ladislava, Machata Miroslaw, Kyrtopoulos Soterios A., Fuortes Laurence
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.95-101, il. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immune parameters were examined in 61 workers exposed to asbestos fibres for an average of 23 years as well as in 46 town and 21 in-factory unexposed controls. Humoral immunity was evaluated by levels of immunoglobulins, concentrations of interleukins and soluble adhesion molecules. Cellular immunity was determined by phenotypic analysis of peripheral blood leukocytes (CD3, HLA DR, CD4, CD8, CD16+56, CD19), expression of adhesion molecules on leukocytes and activation markers on eosinophils. Immune function assays - proliferative response of lymphocytes and phagocytic activity of leukocytes were evaluated in exposed and unexposed populations. Using multifactorial analysis of variance we found significantly increased levels of immunoglobulin E, concentrations of IL-6 and soluble adhesion molecule ICAM-1 in asbestos exposed workers. Expression of adhesion molecule CD62L (L-selectin) on monocytes and granulocytes was significantly higher in explosed workers. Moreover CD69 and CD66b markers on eosinophils were significantly increased among people exposed to asbestos. Immune function assays showed a significant decrease in proliferative response of lymphocytes stimulated by T-cell mitogen PHA in the exposed group. Proliferation of lymphocytes stimulated through T-cell receptors, T-dependent B-cell response an memory cell function did not differ between exposed workers and controls. Spearman correlation analysis revealed decreasing proliferative response of T and B-lymphocytes in the exposed population with ...


  14/20

  Tytuł oryginału: Wziernikowanie osierdzia u chorych z przerzutami raka płuca
  Autorzy: Weissberg Dov
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.70-71 - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/20

  Tytuł oryginału: IGF-I: from diagnostic to triple-helix gene therapy of solid tumors.
  Autorzy: Trojan Ladislas A., Kopiński Piotr, Wei Ming X., Ly Adama, Głogowska Aleksandra, Czarny Jolanta, Shevelev Aleksander, Przewłocki Ryszard, Henin Dominique, Trojan Jerzy
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.979-990, il., bibliogr. s. 985-990
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Alterations in the expression of growth factors and their receptors are associated with the growth and development of human tumors. One such growth factor is IGF-I (insulin-like growth factor I), a 70-amino-acid polypeptide expressed in many fissues, including brain. IGF-I is also expressed at high levels in some nervous system-derived tumors, especially in glioblastoma. When using IGF-I as a diagnostic marker, 17 different tumors are considered as expressing the IGF-I gene. Malignant glioma, the most common human brain cancer, is usually fatal. Average survival is less than one year. Our strategy of gene therapy for the treatment of gliomas adn other solid tumors is based on: 1) diagnostic using IGF-I gene expression as a differential marker, and 2) application of "triple-helix anti-IGF-I" therapy. In the latter approach, tumor cells are transfected wtih a vector, which encodes an oligoribonucleotide - an RNA styrand containing oligopurine sequence which might be capaable of forming a triple helix with an oligopurine and/or oligopyrimidine sequence of the promotor of IGF-I gene (RNA-IGF-I DNA triple helix). Human tumor cells trensfected in vito become down-regulated in the production of IGF-I and present immunogenic (MHC-I adn B7 expression) and apoptotic characteristics. Similar results were obtained when IGF-I antisense strategy was applied. In both strategies the transfected cells reimplanted in vivo lose tumorigenicity and elicit tumor specific immunity which leads to elimination of establaished tumors.


  16/20

  Tytuł oryginału: Estrogen receptor ŕ and á expression in theca and granulosa cells from women with polycystic ovary syndrome.
  Autorzy: Jakimiuk Artur J., Weitsman Stacy R., Yen Hui-Wen, Bogusiewicz Michał, Magoffin Denis A.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (12) s.5532-5538, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A defining characteristic of dominant follicles is high estradiol concentrations. Abnormal expression of estrogen receptors (ERs) could contribute to poor follicular develoment and ovulatory failure in polycystic ovary syndrome (PCOS). The aim of this study was to determine whether there are differences in ERŕ and ERá expression in granulosa cells (GC) and theca cells (TC) from women with PCOS, compared with regulary cycling women. GC and TC were obtained by microdissection from 12 polycystic and 23 normal ovaries. ERŕ and ERá mRNA and protein expression were measured by semiquantitative RT-PCR and Western blot, respectively. In control ovaries, both GC and TC ERŕ mRNAs were higher in small antral (SA) than in dominant follicles. ERŕ mRNA was similar in PCOS and size-matched control follicles. In control follicles, ERŕ protein concentrations were higher in GC than in TC. In GC, the ERŕ concentrations were comparable among SA, dominant, and PCOS follicles. In TC, ERŕ concentrations were lower in dominant follicles but were markedly increased in PCOS. In control ovaries, GC and TC expression of ERá mRNA was higher in SA, compared with dominant follicles. In PCOS, ERá mRNA was intermediate between SA and dominant follicles in both GC amnd TC. In GC, the ERá protein concentrations followed the same pattern as mRNA expression; but in TC ERá, protein in PCOS was equivalent to that in dominant follicles. The results of this study demonstrate that there are significamnt alterations in the expression of ERŕ and ERá in PCOS that may be related to abnormal follicular development.


  17/20

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego po wszczepieniu protez bezcementowych i hybrydowych
  Autorzy: Weiss Waldemar, Szczepaniec Marek, Szumlański Artur
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.95-98, il., bibliogr. 1 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/20

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego z użyciem śrub interferencyjnych
  Autorzy: Szczepaniec Marek, Weiss Waldemar, Szumlański Artur
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.245-246, bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/20

  Tytuł oryginału: Nadwrażliwość na nikiel, chrom i kobalt jako przyczyna powikłań u pacjentów ortopedyczno-urazowych
  Autorzy: Szumlański Artur, Buczyłko Krzysztof, Weiss Waldemar
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.356-359, il., bibliogr. 9 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/20

  Tytuł oryginału: Rozważania na temat kontroli bólu u pacjentów chirurgii onkologicznej.
  Tytuł angielski: Pain management considerations for surgical oncological patients.
  Autorzy: Aviram Eliad E., Weinbroum Avi A.
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.196-202, bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozważaniom dotyczącym znieczulenia okołooperacyjnego pacjentów z nowotworami poddawanych zabiegom chirurgicznym nie poświęca się należytej uwagi. Nie określono również dokładnie roli specjalistów wchodzących w skład zespołów zajmujących się takimi chorymi. Stan patofizjologiczny takich chorych charakteryzuje się zaburzeniami funkcji różnych narządów, częściowo wywołanymi przez stosowanie leczenie, co stawia przed lekarzami prowadzącymi takie przypadki szczególne wymagania. Konieczne jest przygotowanie pacjentów, zarówno pod względem fizycznym jak psychicznym, ocena dużej ilości informacji i ich wpływ na podejmowane decyzje dotyczące leczenia chirurgicznego, zasięganie opinii licznych specjalistów na poszczególnych etapach leczenia, oraz wysoko wykwalifikowany zespół opiekujący się chorym od momentu wybudzenia po operacji, poprzez proces rehabilitacji, aż do momentu gdy pacjent zostanie poinformowany kilka lat później, że został wyleczony, lub, w mniej szczęsliwych przypadkach, że w związku ze wznową nowotworu konieczny jest następny zabieg. Niewątpliwie podstawowym czynnikiem ułatwiającym lekarzowi kontakt z chorym i jego rodziną jest właściwa i zadawalająca kontrola bólu. Zapewnia to choremu komfort i pozwala na właściwą ocenę sytuacji. Niniejsza praca rozpatruje tę problematykę, głównie z perspektywy doświadczeń autorów, i przedstawia ogólne wskazówki dotyczące optymalnej kontroli bólu u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym z powodu nowotworów złośliwych.

  stosując format: