Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WEŁNICKA-JAŚKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Chemioterapia uzupełniająca zabieg operacyjny u chorych na raka piersi.
Tytuł angielski: Adjuvant chemotherapy for breast cancer.
Autorzy: Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Senkus-Konefka Elżbieta
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.150, 152, 154, 156, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi Gdańsk 13.03. 2002
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ogólnoustrojowe leczenie uzupełniające we wczesnych psotacicah raka piersi jest stosowane rutynowo od ponad 30 lat. W tym czasie zmieniały się zarówno kwalifkacje chorych, jak i metody leczenia. Opublikowana przed trzema laty metaanaliza przeprowadzona przez Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group, obejmujące prawie 18 tys. chorych uczestniczących w ponad 40 badaniach randomizowanych, oceniających skuteczność uzupełniającej chemioterapii wykazała zarówno poprawę przeżyć całkowitych, jak i wydłużenie czasu wolnego od wznowy we wszystkich kategoriach chorych (niezależnie od cechy N, stanu menopauzalnego czy obecności receptorów steroidowych). Na podstawie tej metaanalizy i wyników poszczególnych badań znacznie rozszerzyły się wskazania do leczenia uzupełniającego. Można je pominąć jedynie u chorych w wieku powyżej 35 lat, o korzystnych czynnikach rokowniczych - w guzach o niskim stopniu złośliwości i średnicy nie przekraczającej 2 cm, bez przerzutów do pachowych węzłów chłonnych i z dodatnimi receptorami steroidowymi. Coraz częściej w leczeniu zupełniającym stosunje się chemioterapię zawierającą antracykliny, bowiem schematy te są nieco skuteczniejsze niż stosowany dotychczas najczęściej schemat CMF. Obecnie przedmiotem badań klinicznych są schematy zawierające taksany, chemioterapia wysokodawkowa oraz przeciwciała monoklonalne.

  Streszczenie angielskie: Systemic adjuvant chemotherapy for early breast cancer has been used routinely for over 30 years. Over these years both the indications, and treatment schemes have been frequently modified and updated. As a result of improvements of breast cancer care, including adjuvant chemotherapy, a decrease in breast cancer mortality has been observed in some developed countries since 1980. The 1998 metaanlysis of the Early Breast Cancer Trialists' Cooperative Group, which included over 18000 patietns in over 40 randomized trials of adjuvant chemotherapy demonstrated improvement in both overall survival and progression-free survival in all subgroups of patients. This improvement was independent of N-stage, menopausal status or steroid receptor status. It was also found that chemotherapy offers additional benefit in patietns with hormone-sensitive tumors treated with adjuvant hormonal therapy. These data, as well as the results of earlier studies were reflected in modification of risk subgroups definition and broadening of indications for adjuvant systemic treatment. According to current standards, adjuvant therapy can be avoided only in best prognostic subgroups, i.e. in patietns older than 35 years, with low-grade, steroid-receptor positive tumors of less than 2 cm of diameter and negative regional lymph-nodes, in whom risks and toxic effects of chemotherapy outeigh the benefit of treatment. Two consensus statements: European and American, were developed over the last two years, regarding the indications for systemic adjuvant treatment in early breast cancer....


  2/3

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z III Europejskiej Konferencji na temat Raka Piersi.
  Autorzy: Mądrzak Jarosław, Senkus-Konefka Elżbieta, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.449-451 - 3 Europejska konferencja nt. raka piersi Barcelona 19-23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/3

  Tytuł oryginału: Rola hormonoterapii indukcyjnej u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi - szanse dla leków nowej generacji?
  Tytuł angielski: The role of neoadjuvant hormonotherapy in patients with locally advanced breast cancer - is that a chance for agents of new generation?
  Autorzy: Rogowski Wojciech, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.676, 678-680, 682, 684-685, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich dekadach notuje się postęp we wczesnym rozpoznawaniu raka piersi, związany przede wszystkim z rozpowszechniemiem badań przesiewowych oraz wzrostem świadomości społeczeństwa. Mimo to w Europie ok. 10-30 proc. raków piersi wykrywa się w stopniu określanym jako miejscowo zaawansowany. Postępowanie w miejscowo zaawansowanym raku piersi ulegało zmianie w ciągu ostatniego stulecia. Na początku XX w. nieomal u wszystkich chorych na raka piersi leczeniem z wyboru byla radykalna amputacja. Niezadowalające wyniki leczenia chirurgicznego chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi stanowiły uzasadnienie dla podjęcia prób radioterapii. Liczne dane wskazują, że u wielu chorych w stadium miejscowego zaawansowania już w momencie rozpoznania obecne są subkliniczne ogniska przerzutowe. Obserwacja ta stanowiła uzasadnienie do podjęcia w tej grupie chorych prób leczenia systemowego: chemioterapii i hormonoterapii w skojarzeniu z metodami miejscowymi. W efekcie obecnie leczenie miejscowo zaawansowanego raka piersi rozpoczyna się najczęściej od podania kilku cykli chemioterapii lub u osób w starszym wieku - od hormonoterapii. Najczęściej stosowanym preparatem hormonalnym u chorych na raka piersi jest lek antyesterogenowy - tamoksyfen. W ostatniej dekadzie nastąpił znaczny postęp w badaniach klinicznych nad nowymi, działającymi wybiórczo, niesteroidowymi inhibitorami aromatazy III generacji. Preparaty te są bardziej skuteczne od wcześniej stosowanych leków, towarzyszy im także znacznie mniej objawów niepożądanych...

  Streszczenie angielskie: The management of locally advanced breast cancer ((LABC) hs changed considerably during this century. Based on the work of Halsted, radical mastectomy waw established as the principal standard treatment for breast cancer at the turn of the 20th century. Subsequent reports have consistently demonstrated poor results of radical mastectomy in LABC patients. In consequence, radiation therapy used as a sole modality or as an adjubct to surgery assumed a more prominent role in the mnagement of these patients. More recently, a systemic therapy as an adjunct to locoregional modalities became the standard of care in the majority of LABC patients. Currently most patients with LABC are treated with primary chemotherapy or, especially in eldery patients, with hormonal agents. Tamoxifen has been the treatment of choice in that group of patients until selective aromatase inhibitors were introduced. These compounds were found to be more active than tamoxifen in metastaic breast cancer and in LABC. Most recently, a remarkable activity of novel class of agents, selective estrogen receptor modulators (SERM) has been demonstrated. The aim of this paper is to review the role of primary hormonotherapy in LABC patients with the potential, focus on recently introduced hormonal agents.

  stosując format: