Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WDOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów z leczenia w Szpitalu św. Łukasza w Końskich w warunkach wprowadzonej reformy ochrony zdrowia : praca doktorska
Autorzy: Przybylski Wojciech, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
Źródło: 2002, [3], 163 k., [8] s. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21689

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/18

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 1: Total cost of hospitalization and cardiovascular diseases.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Kondracki Marek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.24-29, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach, z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tyś. zł., w tym 94 665 tyś. zł. wydatkowano na leczenie chorób układu krążenia. W pierwszej części opracowania dokonano analizy porównawczej kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia i ogólnych kosztów hospitalizacji z uwzględnieniem płci i wieku badanych.


  3/18

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności dysmutazy nadtlenkowej w plaźmie nasienia ludzkiego w warunkach fizjologicznych i w zaburzeniach płodności : praca doktorska
  Autorzy: Wdowiak Artur, Jakiel Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rozrodczości i Andrologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 68 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20245

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  4/18

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla służb mundurowych : [praca doktorska]
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, 121 k. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20227

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/18

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 2: Hospital costs of cardiovascular diseases calculated per one person insured.
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.30-38, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz ich uwarunkowań. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tys. zł, w tym 94 665 tys. zł wydatkowano na leczenie chorób układu krążena. W drugiej części opracowania dokonano analizy kosztów związanych z hospitalizacją z powodu chorób ukłasu krążenia przypadających na jednego ubezpieczonego z uwzględnieniem płci, wieku, poszczególnych jednostek chorobowych oraz oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.


  6/18

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 3: Costs of a single hospitalization due to cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.39-49, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz ich uwarunkowań. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach, z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tys. zł, w tym 94 665 tys. zł wydatkowano na leczenie chorób układu krążenia. W ostatniej części opracowania dokonano analizy kosztów pojedynczej hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia, a także zamieszczono wnioski dotyczące całego badania.


  7/18

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: Privatisation of health care in Poland.
  Autorzy: Ostrowski Tomasz, Wdowiak Leszek
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.86-92, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia najważniejsze regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej oraz reformy administracji publicznej w kraju, bez istnienia których przekształcenia oraz działania prywatyzacyjne w służbie zdrowia nie były możliwe. Do nich należą: ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa z 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawa z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz pakiet ustaw samorządowych. W pracy omówiono także możliwości działań prywatyzacyjnych dotyczących trzech aspektów: zarządzania, świadczenia usług (medycznych i pomocniczych) oraz mienia. Prywatyzacja opieki zdrowotnej niesie ze sobą znaczne korzyści, ale trzeba również pamiętać, że nieumiejętne i niekontrolowane przeprowadzenie tego procesu może wiązać się z dużym ryzykiem. Omówiono szanse i zagrożenia wynikające z prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej. Przedstawiono także najnowsze dane dotyczące m.in. zatrudnienia w województwie lubelskim w zakładach publicznych i niepublicznych oraz udział wartościowy umów dotyczących poszczególnych typów świadczeń zawieranych pomiędzy Lubelską Regionalną Kasę Chorych a podmiotami publicznymi i niepublicznymi w latach 1999 - 2001. Dane wskazują jednoznacznie na wzrost wartości kontraktów zawieranych z podmiotami niepublicznymi na udzielanie świadczeń z zakresu poz, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki stomatologicznej i w minimalnym stopniu opieki stacjonarnej w regionie.


  8/18

  Tytuł oryginału: Rola lekarza poradni ogólnych gminnych ośrodków zdrowia województwa lubelskiego w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów z problemem alkoholowym.
  Tytuł angielski: The role of physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin region in recognizing causes and circumstances of alcohol abuse among alcohol addicted patients. P. 1: Characteristics of resources, staff and opinions of primary health care physicians concerning patients abusing alcohol.
  Autorzy: Włoch Krzysztof, Wdowiak Leszek
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.215-221, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przygotowanie do pracy z pacjentami z problemami alkoholowymi kadr lekarskich poradni ogólnych gminnych ośrodków zdrowia województwa lubelskiego. Omówiono również charakterystykę podopiecznych z problemami alkoholowymi.

  Streszczenie angielskie: In 1998, a survery was conducted amomg physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin Region concerning care of patients abusing alcohol. The objective of the Part I of the study was to determine the preparation of physicians for providing this type of care, and to characterise alcohol abusing patients based on the opinions of physicians. The study showed that the preparation of physicians was poor, and in consequence, there was a lack of possibilities to counteract alcohol abuse by their patients. The characteristics of alcohol addicted patients reported by physicians was a stereotype consistent with the image created by the mass media.


  9/18

  Tytuł oryginału: Rola lekarza poradni ogólnych gminnych ośrodków zdrowia woj. lubelskiego w rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności nadużywania alkoholu przez pacjentów z problemem alkoholowym.
  Tytuł angielski: The role of physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin region in recognizing causes and circumstances of alcohol abuse among alcohol-addicted patients. P. 2: Functioning model of care of patients abusing alcohol and the optimum model.
  Autorzy: Włoch Krzysztof, Wdowiak Leszek
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.313-318, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano opinię lekarzy p.o.z. na temat przyczyn sprzyjających nadużywaniu alkoholu oraz optymalnego modelu opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.

  Streszczenie angielskie: In 1998, a survey was conducted among physicians in outpatient departments at commune health centres in the Lublin Region concerning care of patients abusing alcohol. The aim of Part II of the study was to analyse the reasons and cirucmstances of alcohol abuse by patients covered with care by commune health centre physicians, as well as the scope and quality of the care provided. Shortages with respect to the recognition of needs and the quality of care of alcohol abusing patients were noted among primary health care physicians. It was observed that they avoided taking responsibility for performing the role of a therapeutist with respect to the above-mentioned category of patients.


  10/18

  Tytuł oryginału: Modułowy program pielęgniarskich studiów licencjackich - doświadczenia własne.
  Autorzy: Walczak Alicja, Wdowiak Lilianna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (2) s.62-66, tab. - Konferencja pt. Kształcenie pielęgniarek i położnych wobec przemian społecznych w Polsce i na świecie Warszawa 07.12. 2001
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie


  11/18

  Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagajacych zarządzanie opieką zdrowotną.
  Tytuł angielski: Key problems of the construcion of information systems supporting the health care management. P. 1: Fundamental concepts.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.299-312, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstwienie i krytyczna analiza problemów konstrukcji systemów informacyjnych efektywnie wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia potrzeb decyzyjnych zarządzającego. Szczególny nacisk położono na jej praktyczną użytecznosć. Rozważania rozpoczęto od określenia podstawowych pojęć, w tym systemu informacyjengo i jego wdrożenia oraz efektywnego wspomagania zarządzania. Ponadto w tej części artykułu dokonano identyfikacji kluczowych problemów konstrukcji systemów informacyjnych. Ich szczegółowej analizie i propozycjom rozwiązań poświęcono część II artykułu. Punkt wyjścia analizy stanowi nie budzące wątpliwości stwierdzenie, że zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce finansowaną ze środków publicznych wymaga usprawnienia. Nie spełnia ono dwóch podstawowych warunków, czyli skuteczności i efektywności. Ta krytyczna ocena dotyczy systemu opieki zdrowotnej jako całości oraz jego głównych podmiotów, w tym płatnika - dysponenta składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem autorów przyczyn tego stanu rzeczy nie można upatrywać ani wyłącznie, ani głównie w zbyt niskich nakładach środków publicznych na system opieki zdrowotnej. Czynnikami, które przede wszystkim negatywnie wpływają na jakość zarządzania są braki w zakresie stabilnych i kompleksowych regulacji prawnych oraz narzędzi wspomagających zarządzanie, zwłaszcza systemów informacyjnych - odpowiednio skonstruowanych i skutecznie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to introduce and analyze critically the problems of the construction of information systems effectively supporting the health care management financed from public funds. Analysis was made from the point of view of managers' decision needs. Special attention was given to its practical usefulness. The authors' considerations start from a definition of fundamental concepts, including information system and its implementation and effective support to management. In addition, the key problems of information systems construction were identified in this part of the article. The second part is devoted to their analysis and suggests the solutions. The starting-point of the analysis was an obvious statement that health care management in Poland financed from public funds needs improvement as it doesn't satisfy two basic conditions: efficiency and effectiveness. This critical judgment refers to health care system as a whole and to its main components, especially the payer - and disposer - of health insurance fees. In the authors' opinion, the causes of this situation are not to be looked for, neither exclusively nor mainly, in too small amounts allocated to the health care system. Destructive factors influencing the quality of management are, first of all, lack of stable and complex legal regulations and tools of management support, in particular the correctly constructed and successfully implemented information systems. The key construction problems ...


  12/18

  Tytuł oryginału: Satysfakcja hospitalizowanych ze świadczeń Szpitala Wojewódzkiego w Łomży : praca doktorska
  Autorzy: Falkowska Ewa, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 125, [8] k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20868

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca przeglądowa


  13/18

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia jamy ustnej ludności na terenie miasta i gminy Biłgoraj : praca doktorska
  Autorzy: Goch Janusz, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, 213 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/18

  Tytuł oryginału: Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego
  Autorzy: Wdowiak Artur, Bakalczuk Szymon, Mroczkowski Artur, Jakiel Grzegorz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.318-322, bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  15/18

  Tytuł oryginału: Kluczowe problemy konstrukcji systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie opieką zdrowotną.
  Tytuł angielski: Key problems of the construction of information systems supporting the health care management. P. 2: Monitoring systems.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Czubek Andrzej, Jarosz Mirosław, Horoch Andrzej
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.425-440, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kluczowe problemy konstrukcji systemów monitorowania usług medycznych, w tym recept/leków, analizowano z punktu widzenia płatnika - dysponenta publicznych środków finansowych na opiekę zdrowotną. Zaliczono do nich: ustalenie zestawu danych źródłowych adekwatnego do potrzeb i wymagań zarządzania finansami oraz zapewnienie wysokiego poziomu jakości tych danych. Określono minimalny zestaw danych o monitorowanej pojedynczej usłudze medycznej. Podkreślono znaczenie powiązania różnych rodzajów danych o usłudze medycznej oraz ustalenia relacji między danymi o różnych usługach medycznych (receptach) zleconych i zrealizowanych na rzecz jednego pacjenta. Strategie i praktyczne sposoby rozwiązania problemów jakości danych omówiono na przykładzie rejestru Usług Medycznych (RUM) z uwzględnieniem wyróżnionych jego wersji i wariantów. Przedstawiono narzędzia i procedury zapewniające jakość danych już na etapie rejestracji. Wskazano na wagę autoryzacji usługi medycznej (recepty) przez pacjenta. Omówiono mechanizm i rolę ciągłej, zgodnej z porządkiem chronologicznym, numeracji usług medycznych wykonywanych na rzecz pacjenta. Podkreślono walory zamkniętego, szczelnego obiegu dokumentów i danych w systemie dla zapewnienia ich jakości. Wersje i warianty RUM porównano pod względem zapewnienia jakości danych uzyskanych z monitorowania. Wskazano na informacyjną równoważność wariantu RUM z książeczką usług medycznych i RUM z kartą elektroniczną. Wskazano na konieczność ustawowego ...

  Streszczenie angielskie: The key problems of the construction of systems to monitor health services, including prescriptions/medicines, are analyzed from the viewpoint of the payer - disposer of the public financial resources allocated to health care. The problems include: identification of the set of source data corresponding to the needs and requirements of financial management and safeguarding the high data quality. A minimum set of data about a monitored, individual health service is determined. The authors stres the significance of connections between different kinds of data about a health service and between the data about different services (prescriptions) prescribed and provided to one patient. Strategies and practical solutions to data quality problems are discussed on the basis of the Medical Services Register (MSR), its different versions and variants. Tools and procedures to guarantee the high quality of data as early as the recording stage are presented. The importance of authorization of a health service (prescription) by the patient is stressed. The authors discuss the mechanism and role of consecutive - in a chronological order - numbering of health services provided to a given patient. The significance of a close, tight circulation of documents and data in the system for guaranteeing te data quality is underlined. Selected versions and variants of MSR system are compared in respect of their capacity to provide high quality monitoring data. The authors claim that the MSR ...


  16/18

  Tytuł oryginału: Stan reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: The condition of health care reform in Poland.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Walkowska Krystyna, Owoc Alfred
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.511-515, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy najistotniejszych zmian zachodzących w zapoczątkowanym w latach dziewięćdziesiątych, procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o regulacje prawne fundamentalne dla wdrażania reformy. Skoncentrowano się przede wszystkim na zmianach, którym podlegały instytucje funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego roli w prywatyzowaniu usług medycznych. Przedstawiono też kompetencje samorządu terytorialnego jako organizatora opieki zdrowotnej. Wskazano podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kas chorych - płatnika świadczeń zdrowotnych. Zasygnalizowano rozwiązania prawne przewidziane w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The paper attemtps to analyse the most improtant changes in the process, initiated in 1990s, of reforming the health care system in Poland. The study is based on the health care system in Poland. The study is based on the legal regulations which are of crucial importance for introducing the reform hypothesis. The paper focuses on the presentation of the most important changes undergone by institutions functioning within the health care system, i.e. problems of health care units, especially in the public sector, and its role in privatisation of health services as well as the competences of local governments as managers of health care. Moreover, the study discusses fundamental problems of the Health Insurance Funds acting as a payer for helath services in the health care system under reform. In addition, the authors signalise possible solutions foreseen by the law on common health insurance in the National Health Fund.


  17/18

  Tytuł oryginału: Wybrane uwarunkowania i ocena zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej : praca doktorska
  Autorzy: Sygit Katarzyna, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 335, 8 k. : il., tab., bibliogr. 210 poz., streszcz., Zsfg, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/18

  Tytuł oryginału: Wpływ reformy systemu ochrony zdrowia na pozycję pielęgniarek zatrudnionych w różnych formach organizacyjnych opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: The effect of health care system reform on the position of nurses employed in different organisational forms of health care.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Binkowska-Bury Monika, Wilk Iwona, Wdowiak Leszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.145-151, il., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W nowym systemie ochrony zdrowia pielęgniarki są nie tylko wykonującymi zalecenia partnerami lekarza rodzinnego, ale mogą także podejmować profesjonalne działania, sprawując w sposób samodzielny i pełny opiekę nad rodzinami lub poszczególnymi ich członkami w miejscu ich zamieszkania, w razie choroby, niepełnosprawności lub konieczności zapewnienia opieki terminalnej. Badanie, którego celem było określenie pozycji zawodowej pielęgniarek w nowej, wynikającej z reformy systemu ochrony zdrowia, sytuacji związanej ze zmianą pracy z systemu etatowego na kontraktowy, zostało przeprowadzone w miesiącach wrzesień-listopad 2001 r. wśród pielęgniarek zamieszkałych w siedmiu gminach powiatu kozienickiego i realizujących różne zakresy świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wśród pacjentów korzystających ze świadczeń pielęgniarskich na terenie badanych gmin. Do rozwiązania podjętych w niniejszej pracy problemów badawczych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Badanie, przeprowadzone wśród 95 pielęgniarek i 112 pacjentów wykazało, że wprowadzenie kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, związanego z większą samodzielnością zawodową, możliwością organizowania wolnego czasu pracy i wzrostem odpowiedzialności pozwoliło na zwiększenie liczby i jakości oferowanych usług oraz, że kontraktowane usługi pielęgniarskie przyczyniły się do podniesienia prestiżu zawodowego oraz zwiększenia satysfakcji pielęgniarek.

  Streszczenie angielskie: In the new system of health care nurses are not only doctors' partners carrying out doing their orders in the therapeutic process, but can also take up professional actions providing independently, totally and permanently, nursing care for the family and its individual members in their own environment, in the situation of health, illness, disability as well as home hospitalization and terminal care. The study whose aim was to determine the professional position of nurses resulting from the change of work from time-based to contract task-based in connection with health care system reform was performed from September to November 2001 among nurses living in seven country communes of Kozienice county rendering different ranges of services in basic health care and among patients under nursing care communes under study. To solve research problems of the study the method of diagnostic survey was used with the technique of questionnaire. The study comprising 95 nurses and 112 patients has shown that introduction of contracting nursing services, connected with greater professional independence, possibility of organising own working time and increase of responsibility for performed tasks has increased the number and quality of offered services and also that contracting nursing services has contributed to an increase of professional prestige and nurses' satisfaction.

  stosując format: