Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAWRZYNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Pediatry 39
Sygnatura GBL: 735,268

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Distribution of various types of oligodendrocytes and cellular localisation of iron in the frontal cortex of the adult rat.
  Autorzy: Wawrzyniak-Gacek Agata
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.115-121, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Oligodendrocytes, called oligodendroglia, are present in the white and grey substance of the CNS. They constitute a heterogeneous group, in which 3 types of these cells have been distinguished: those of light, medium and dark cytoplasm. They locate themselves at the neurones and blood vessels. The number of light oligodendrocytes decrease with age, while the number of dark oligodendrocytes increase. In histochemical studies the product of the reaction located itself in the body and processes, indicating the participation of these cells in the metabolism of iron.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i czynności tarczycy u chorych z zespołem Turnera : [praca doktorska]
  Autorzy: Wawrzyniak Maciej, Łącka Katarzyna (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Vita" w Osieku nad Notecią
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20335

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena rozwoju somatycznego dzieci z alergią pokarmową leczonych dietą eliminacyjną.
  Tytuł angielski: Somatic development assessment of children with food allergy treated with milk free diet.
  Autorzy: Palczewska Iwona, Szil…gyi-Pągowska Ilona, Wawrzyniak Maria, Buława Ewa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.233-243, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu stosowanych diet eliminacyjnych na rozwój somatyczny i stan odżywienia dzieci, u których je stosowano przez okres jednego roku. Do badań zakwalifikowano 25 dzieci w wieku od 12 m.ż. do 7 r.ż. leczonych w Poradni Immunologicznej Instytutu Matki i Dziecka z powodu uczulenia na białka mleka krowiego. Dzieci te podzielono na dwie grupy w zależności od stosowanej diety. W grupie A było 15 dzieci, u których sotoswano preparaty sojowe, w grupie B było 10 dzieci, które otrzymywały hydrolizat kazeiny w żywieniu przez okres 12 miesięcy. Oceny rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dokonao dwukrotnie, I-szy raz - na początku obserwacji, przed zastosowaniem diety eliminacyjnej oraz II-gi raz - po upływie roku jej stosowania, na podstawie pomiarów antropometrycznych wysokości i masy ciała, obwodu ramienia i grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką. Otrzymane dane porównano z danymi z lat 1996-99 dla zdrowych dzieci warszawskich. Wyniki naszych badań wskazują, że dieta z zastosowaniem preparatów sojowych czy hydrolizatu kazeiny zapewnia prawidłowy rozwój somatyczny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate the influence of one year elimination diets on the somatic development and the nutritional status of children. 25 patients from the Department of Immunology of the Institute of Mother and Child aged 1 - 7 years with cow's milk allergy were investigated. The children were divided into two groups: 10 children received hydrolizated casein formula and 15 children received soya protein formula. The somatic development and nutritional status was assessed twice, the first time before the onset of treatment and the second time after one year of treatment. Anthropometric methods were used, body height, body mass, upper arm circumference and subscapular skinfold were measured. The data were compared with the normal Warsaw population data from 1996-99. The results showed that both the diet with hydrolizated casesin formula and the soya protein resulted in normal somatic development of children.


  5/5

  Tytuł oryginału: The influence of low molecular weight heparin on the intravascular activation of the coagulation system in patients with acute leukemia during induction chemotherapy - report of prospective randomized study.
  Autorzy: Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek, Wawrzyniak Ewa, Robak Tadeusz
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1021-1028, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravascular activation of the coagulation system can already be observed in the majority of patients with acute leukemia (AL) at hte time of diagnosis. This activation can be further enhanced by chemotherapy. The study comprised of 46 patients with AL, randomly divided into two groups. Twenty-three patients received prophylactic doses of nadroparin (Fraxiparine). Thrombin-antithrombin complexes (TAT), prothrombin fragment (F1 + 2), D-dimer (DD), plasmin-antiplasmin complexes (PAP) and antithrombin III (AT III) activity were determined in all patients. The tests were performed before treatment, and on the 3rd and 8th days of chemotherapy. The TAT, F1 + 2, DD and PAP concentrations were found to be elevated in 83 p.c. of patients already at the time of diagnosis. No significant difference between either groups test results was noted when either tested before treatment or on the third day of therapy. DIC (disseminated intravascular coagulation) syndrome appeared in two patients receiving heparin prophylaxis and in three patients to whom this treatment was not administered. The concentrations of activation markers on the eighth day of chemotherapy were lower than at the beginning of treatment in most of the patients receiving nadroparin. At this time there were no laboratory signs of DIC in any of the patients receiving heparin prophylaxis. In conclusion: although the application of prophylactic doses of nadroparin does not prevent DIC syndrome during first days of chemotherapy, it may limit the intravascular activation of the coagulation system during later chemotherapy.

  stosując format: