Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAWRZYN-SOBCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Stan uzębienia studentów Oddziału Stomatologii i studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Dental condition of dental and medical students at the Białysok Medical Academy.
Autorzy: Wawrzyn-Sobczak Katarzyna, Kozłowska Mariola, Stokowska Wanda
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.32-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym założeniem niniejszej pracy była ocena intensywności i frekwencji próchnicy wśród 267 studentow Akademii Medycznej w Białymstoku. Wiek badanych wahał się od 18 do 28 lat. Porównano stan uzębienia studentów I i II roku Oddziału Stomatologii oraz IV roku Wydziału Lekarskiego. Zarówno u studentów Oddziału Stomatologii, jak i Wydziału Lekarskiego stwierdzono w 97 proc. frekwencję próchnicy. Intensywność próchnicy, wyrażona sumą liczby PUW (próchnica, zęby usunięte, zęby wypełnione) podzieloną przez liczbę osób z próchnicą, była najniższa u studentów I roku stomatologii, najwyższa zaś u studentów Wydziału łekarskiego. Stwierdzono również znacznie wyższe średnie liczby PUW u kobiet, niezależnie od kierunku i roku studiów. Wskaźnik leczenia uzębienia dla całej badanej populacji wynosił 0,4.

  Streszczenie angielskie: The main aim of this study was to evaluate the caries intensity and frequency among 267 students at the Białystok Medical Academy. The age of those examined was in the range 18-28 years. A comparison was made of the dental condition of I and II year dental students with IV year medical students. There was found to be a 97 p.c. frequency of caries both in medical and dental students. Caries intensity expressed as the sum of DMF divided by the number of individuals with caries, was lowest in I year dental students and highest in medical students. There was also found to be a significantly raised mean DMF in females, independent of type and year of studies. The Indicator of Treatment Needs for the total population examined was 0.4.

  stosując format: