Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WAWRZYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Obraz mózgowia w tomografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z nieprawidłowym zapisem słuchwych odpowiedzi z pnia mózgu.
Tytuł angielski: MRI of the brain in patients with abnormal auditory brainstem responses.
Autorzy: Cyryłowski Lech, Kabacińska Anna, Wawrzycka Karolina, Poncyliusz Wojciech
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.55-59, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatnosóci tomografii rezonanasu magnetycznego (TRM) w diagnostyce patologii mózgowia u pacjentów z objawami uszkodzenia narządu słuchu i równowagi. U 204 pacjentów z szumami usznymi, upośledzeniem słuchu i zawrotami głowy przeprowadzono pełną diagnostykę audiologiczną (w tym słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu - ABR) i ocenę narządu równowagi. W 60 przypadkach (29 proc.) stwierdzono zmiany w zapisie ABR w postaci wydłużenia i asymetrii parametrów czasowych oraz nieprawidłowej morfologii zapisu. U 32 z tych chorych wykonano TRM, która w 16 przypadkach (50 proc.) wykazała patologiczny obraz mózgowia: u 5 chorych były to ogniska niedokrwienne lub korowe zmiany zanikowe, u 5 guz kąta mostowo-móżdżkowego, u 4 zmiany budzące podejrzenie lub typowe dla stwardnienia rozsianego, u 1 guz móżdżku i również u 1 torbiel pajęczynówki płata skroniowego. Uzyskane wyniki pozwalają traktować TRM jako metodę z wyboru u pacjentów z nieprawidłowym zapisem ABR.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess usefulness of MRI in diagnostics of the brain lesions in patietns with signs of abnormalities of the organ of hearing and equilibrium. The study included 204 patients with tinnitus, hearing impairment and vertigo. Complex audiological diagnostics (including auditory brainstem responses - ABR) and examinations of the organ of equilibrium were performed in all patietns. Abnormal ABR as elongation and asymmetry of time parameters as well as abnormal recording morphology were detected in 60 patietns (29 p.c.). In 32 subjects from this subgroup, MRI were performed, and lesions in the brain were found in 16 (50 p.c.); ischemic lesions and cortical atrophy in 5, a cerebellopontine angle tumor in 5, white matter hipersignal lesions characteristic for multiple sclerosis, a tumor of cerebellum in 1, and a temporal lobe cyst in 1. These results allow to consider MRI as a method of choice in the patients with abnormal ABR.


  2/3

  Tytuł oryginału: Histological and ultrastructural investigations of placenta villi in intrauterine growth resection of fetuses (IUGR).
  Tytuł polski: Badania histologiczne i ultrasonograficzne kosmków łóżyska w wewnątrzmacicznym zahamowanym rozwoju płodu (IUGR).
  Autorzy: Wawrzycka Bożena, Zarębska Alicja, Wawrzycki Bartłomiej, Matusiewicz Janusz, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.409-414, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/3

  Tytuł oryginału: Opis przypadku 2,5-rocznego dziecka z włosami paciorkowatymi.
  Tytuł angielski: A case report of a 2,5-year-old child presented with monilethrix.
  Autorzy: Broniarczył-Dyła Grażyna, Prusińska-Bratoś Magdalena, Wawrzycka Anna
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (1) s.14-16, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Monilethrix (włosy paciorkowate) to rzadko występujaca choroba, dotycząca zaburzeń struktury włosów. Przedstawiono przypadek 2,5-rocznej dziewczynki ze zmianami typu monilethrix.

  Streszczenie angielskie: Monilethrix (beading of hair) is a rare structural disorder of hair. We report a two and half year-old girl diagnosed with monilethrix.

  stosując format: