Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WASZKIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przyszyjkowe ubytki pochodzenia niepróchnicowego.
Tytuł angielski: Paracervical non-caries defects.
Autorzy: Waszkiel Danuta, Dąbrowska Ewa, Kierklo Anna, Stokowska Wanda
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.745-750, bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przyczyn powstania, możliwości zapobiegania i leczenia przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. Powstanie ubytków próchnicowych przebiega z udziałem płytki nazębnej (dental plaque), ubytki zaś niepróchnicowego pochodzenia są wynikiem działania czynników mechanicznych lub chemicznych. Profilaktyka polega na eliminacji przyczyn oraz stosowaniu zabiegów remineralizacji. Leczenie obejmuje uzupełnianie brakujących tkanek zęba nowoczesnymi materiałami stomatologicznymi o wysokiej adhezji. Jednocześnie eliminuje się zaburzenia zgryzowe i parafunkcje.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the description of origin and treatment of paracervical, non-caries defects. Dental plaque is involved in the formation of caries defects, while those of non-caries origin are produced due to the action of mechanical and chemical factors. The treatment consist in wide fluoride prophylaxis (elimination of causes) and in the application of mineralization procedures and restoration of missing dental tissue using modern dental highly-adhesive materials. At the same time occlusion disorders and parafunctions are eliminated.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych śliny osób z nadżerkami szkliwa.
  Tytuł angielski: The assessment of selected physiochemical characteristics of the saliva in patients with enamel erosions.
  Autorzy: Waszkiel Danuta, Choromańska Magdalena, Marczuk-Kolada Grażyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.775-781, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych parametrów śliny u osób z nadżerkami szkliwa. Określono: odczyn, zdolności wydzielnicze, zawartość węglowodanów i fosforu nieorganicznego w ślinie. Dokonano również oceny jej pH po zakwaszeniu sokiem grejfrutowym. Wyniki badania wykazały, że osoby z nadżerkami szkliwa cechował niższy wskaźnik wydzielania śliny o niższym pH, ale wyższą zawartością wodorowęglanów i fosforu nieorganicznego w porównaniu do osób bez nadżerek. Podwyższona koncentracja wodorowęglanów i fosforu nieograniczonego może wskazywać na stalą stymulację układu buforowego śliny osób z nadżerkami. Analiza odczynu śliny po zakwaszeniu sokiem grejfrutowym wskazuje na niższe wartości pH śliny osób z nadżerkami w czasie trwania eksperymentu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess selected parameters of the saliva in patients with enamel erosions. The pH, salivary flow rate and level of bicarbonates and inorganic phosphates in the saliva were evaluated. The pH of the saliva was also assessed aft er acidifying it with graprfruit juice. The results of the study showed that the saliva in patients with enamel erosions was characterized by a lower pH and lower salivary flow rate, but a higher level of bicarbonates and inorganic phosphates. The increased concentration of biocarbonates and inorganic phosphates may suggest a constant stimulation of the salivary buffer system in patients with enamel erosions. An analysis of the pH of the saliva following its acidification with grapefruit juice suggests a lower pH of the saliva in patients with enamel erosion during the experiment.

  stosując format: