Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: WASZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zespół złego wchłaniania w materiale własnym [Katedry Gastroenterologii AM we Wrocławiu].
Tytuł angielski: Malabsorption syndrome based on the clinical data.
Autorzy: Waszczuk Ewa, Mulak Agata, Paradowski Leszek
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.287-292, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół złego wchłaniania (z.z.w.) będący konsekwencją upośledzenia absorpcji substancji odżywczych w jelicie cienkim, może być spowodowany różnymi przyczynami. Celem pracy była analiza retrospektywna danych dotyczących 60 chorych i hospitalizowanych z rozpoznaniem z.z.w. W zebranym materiale klinicznym najczęstszą przyczyną z.z.w. była choroba trzewna (53 proc.). u 22 osób (37 proc.) obserwowano z.z.w. w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C). U 6 pacjentów (10 proc.) z.z.w. towarzyszył chorobie nowotworowej i był wynikiem stosowanej chemioterapii lub radioterapii. W grupie pacjentów z chorobą trzewną w porównaniu do pacjentów z ch. L.-C. stwierdzono wyższy wiek śrdni (odpowiednio 39 i 33 lata), ponad dwukrotnie dłuższy średni czas trwania choroby przed hospitalizacją w klinice (odpowiednio 9 i 4 lata) i niższy średni BMI (odpowiednio: 17,68 i 19,34 kg/mý). Nietypowa symptomatologia choroby trzewnej może powodować znaczne opóźnenie ustalenia prawidłowego rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Malabsorption syndrome as a consequence of impaired absorption of nutrients in the small intestine may occur due to various factors. The aim of the study was the retrospective analysis of the anamnestic data coming from 60 patients with the diagnosis of malabsorption syndrome. According to the clinical data the most frequent cause of malabsorptin syndrome was coeliac disease (53 p.c.). In the case of 22 patients (37 p.c.) malabsorption syndrome was identified in the course of Leśniowski-Crohn's disease, and in 6 patients (10 p.c.) it accompanied neoplastic disease and resulted either from chemotherapy or radiotherapy. In comparison of patients with coeliac disease to those with Leśniowski-Crohn's disease it has been found that in the first case the mean age was higher (39 and 33 years, respectively), the mean disease duration before the hospitalization was longer (9 and 4 years, respectively), and the mean value of BMI was lower (17.68 and 19.34 kg/mý, respectively). Non-typical symptomatology of coeliac may cause considerable delay in the proper diagnosis.

  stosując format: